Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK (2013 – 2015)

1.0 HAL EHWAL MURID

Pengenalan

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi
pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah.
Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah
muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid
dari segi aspek disiplin diri.

Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi
serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang
berkaitan dengan hal – ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan
dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.

OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni.

2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus
mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid.

3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar
dan menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.

4. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan
merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.

5. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama dikalangan murid
supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin.

6. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.


1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID

KEKUATAN (STRENGTH-S)
S1 – Kerja berpasukan dalam Organisasi
S2 – Suasana persekitaran yang selamat dan aman.
S3 – 65% pelajar tinggal di berhampiran sekolah
S4 – Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.
S5 - Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.
S6 – Mempunyai Servis Kontraktor Kantin Swasta.
S7 – Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah
S8- Bilangan guru setiap unit mencukupi
PELUANG (OPPORTUNITIES-O)
O1 – Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.
O2 – Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan
keselamatan sekolah.
O3 – Hubungan baik pihak JPN, dan PPD dengan sekolah.
O4 – Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan
memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin
O6 – Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

KELEMAHAN ( WEAKNESS – W )
W1- Aspek 3K belum mantap
W2- Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin
W3- Terdapat blok bilik darjah dan prabot dalam keadaan daif
W4- Sistem perparitan yang tidak sempurna

ANCAMAN ( TREAT – T )
T1 – Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan
terdapat orang kampung menjual arak dan rokok
T2 – Terdapat lembu peliharaan dan anjing liar berkeliaran
T3 - Kemudahan pengangkutan awam kurang.
T4 – Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.
T5 – Keadaan perabot kelas dalam keadaan kurang memuaskan
T6 – Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.
T7 – Menerima murid yang mempunyai Prestasi akademik rendah
T8- Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2010 -2014) ISU


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
1. Peratusan Peratusan tidak Menambahkan Mengadakan Sifar gejala ponteng
murid hadir ke hadir ke peratusan pelajar program di kalangan murid
sekolah kurang sekolah datang ke meningkatkan menjelang 2015.
dari 90%. bersebab tinggi. sekolah. peratusan pelajar
yang datang ke
sekolah.
2. Kemahuan Masih terdapat Mengurangkan Mengadakan
belajarpelajar murid yang sikap malas kempen dan Melahirkan pelajar
kurang hadir ke murid mengadakan sesi yang minat belajar
memuaskan sekolah hanya bimbingan untuk dan cemerlang.
untuk suka-suka murid.
sahaja.

3. Tahap Peratusan Mengurangkan Mengadakan Sifar kerosakan


kerosakan kerosakan Peratusan kempen/program pada
SPBT tinggi SPBT dalam kerosakan sayangi buku teks. SPBT pada 2015.
lingkugan 15% SPBT dari 15%
daripada jumlah jumlah buku
buku. kepada 5%.

4. Tahap Prestasi Meningkatkan Mengadakan Tahap pengurusan


pengurusan 3k pengurusan 3K prestasi program dan aktiviti 3K
perlu sekolah masih pengurusan 3K yang menyeluruh yang tahap yang
diperbaiki. rendah. ke tahap yang bagi meningkatkan maksimum dan
boleh prestasi 3K sekolah sifar
dibanggakan. sampah.

1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR


JAWAB PENCAPAIAN
1 Kempen Mempertingkatkan Pengetua, Jan – Sekolah Murid Gejala Sifar peratusan
Sekolah kesedaran murid Semua Nov. ponteng ponteng di ponteng di
Destinasiku akan kepentingan Penolong secara kalangan kalangan murid
pendidikan Kanan, Semua keseluruhan murid menjelang tahun
Kaunselor, melebihi 5 menurun 2015
Semua Guru % setiap sehingga 0%.
hari.
2 Kempen Meningkatkan Pengetua, Jan – Sekolah, Sekolah, Penurunan Melahirkan
Mari Belajar kesedaran tentang Semua Nov PIBG, PIBG, sebanyak 2% murid
ketrampilan & Penolong IbuBapa IbuBapa di kalangan cemerlang dan
kemahuan belajar Semua kaunselor, murid yang rajin
guru terlibat
3 Kempen Meningkatkan Pengetua, Jan – Sekolah, 15% buku Mengurangkan Sifar kerosakan
Sayangi kesedaran dan Semua Nov PIBG, SPBT peratusan SPBT
Buku tanggungjawab Penolong IbuBapa didapati kerosakan menjelang
Teks dalam Kanan,Semua rosak SPBT tahun 2015
Kaunselor,Semua sebanyak
Guru 10%lagi
4 Kempen Menjadikan Pengetua, Jan – Sekolah, Tahap Tahap Menjelang
SekolahKu, sekolah PK HEM, Nov PIBG, pengurusan pengurusan tahun 2015
RumahKu. sebagai rumah Semua guru IbuBapa sekolah sekolah adalah tahap
kedua bagi adalah cemerlang pengurusan
murid. cermelang mengikut ditingkatan
mengikut standard yang kepada 100%.
standard ditetapkan.
yang
ditetapkan

PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID

Nama Projek 1. Kempen sekolah Destinasiku..


2. Kempen Mari Belajar.
3. Kempen Sayangi Buku Teks.
4. Kempen SekolahKu, RumahKu.
Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi,
Objektif bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.
Tempoh Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun
Kumpulan Sasaran Semua Murid SK JAYA BARU
Guru Terlibat PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah
HEM.
Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan
1. Masalah Pengangkutan 2. Masa terhad
Kekangan 3. Sumber Kewangan 4. Tempat
Pemantauan Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan Setiausaha
AJK HEM
Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke
semasa oleh pemantau
Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang
berikutnya nanti

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID


Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan
seterusnya akan dilaksanakan diperingkat Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi
pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala program dan
aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh
dibanggakan. Kerjasama secara berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan
menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada
semua ahli jawatankuasa yang telah berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan
dan program di bawah Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi
sekolah

Links to this post

Create a Link

Newer PostOlder Post