Anda di halaman 1dari 4

Toolkit LS 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Sekolah SK KERAYONG Tarikh 9 Julai 2015


Tingkatan/Kelas Tahun 4 B Waktu
Bilangan Pelajar 30 Orang Tempoh (minit) 60 minit
Mata Pelajaran Sejarah Bidang Pembelajaran
Topik TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA
Tema SEJARAH AWAL NEGARA
Standard Kandungan 5.2 Parameswara sebagai pengasas kesultanan melayu melaka
Standard Pembelajaran 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka
K . 5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seorang pemimpin yang dihormati dalam
masyarakat.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka berdasarkan penerangan guru.
2. Menyusun kronologi pembukaan kota Melaka dalam bentuk peta alir.
Kreativiti dan inovatif
EMK Aplikasi TKP : verbal-linguistik dan interpersonal
TMK : Audio , komputer, pembesar suara
Elemen asas sejarah
-peristiwa
K.Pemikiran Sejarah -Tokoh
-tarikh
-masa
Pengetahuan Lepas Murid Murid telah mempelajari kisah pengembaraan Parameswara
Sikap Saintifik /Nilai Murni/Nilai Nilai murni : nilai berdikari , kerjasama dan interpersonal kerajinan
Patriotisme
(1) Rujukan Buku Teks
Sumber Pengajaran dan
(3) Alat/Bahan Kertas mahjong, gambar , lembaran kerja, pen marker,lirik lagu
Pembelajaran

1
Toolkit LS 1

Perkembangan Kandungan / Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Jangkaan Pemikiran Catatan/Nota
Pengajaran Konsep (Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)
Murid
1.Guru mempamerkan gambar –
Fasa 1 gambar di kota melaka ~ Meriam -Gambar

SET INDUKSI / 2. Murid menyatakan gambar yang ~ Melaka


PENEROKAAN ditunjukkan oleh guru.
(5 minit) ~Kota A Famosa
~Apakah gambar yang anda lihat?

~Dimanakah gambar ini diambil ?

1. Murid membaca petikan daripada ~ parameswara


Fasa 2 buku teks ~pelanduk putih -buku teks
2. Murid dan guru bersoal jawab ~anjing ditendang
PERKEMBANGAN tentang isi pelajaran
(Penerangan)
(15 minit)

2
Toolkit LS 1

Murid melakukan aktiviti kumpulan:


Fasa 3 ~ Menghasilkan peta alir -kertas
mahjung
PERKEMBANGAN 1.Setiap kumpulan diberikan kertas -pen marker
(Aplikasi) tugasan.
( 20 minit) 2.Murid berbincang dalam kumpulan
3.Murid menghasilkan peta alir kronologi
peristiwa sejarah pembukaan kota
melaka
4. Murid menampal hasil kerja kumpulan
Fasa 4
1. Setiap kumpulan akan mempamerkan
PERKEMBANGAN hasil kerja kumpulan.
(Penelitian) 2. Guru menjelaskan tentang hasil kerja
( 15 minit) setiap kumpulan .

Murid menyanyikan lagu patriotik


Fasa 5 (Setia) ~ memantapkan perpaduan -lirik lagu
~ mempertahankan -komputer
PENUTUPAN keamanan -pembesar
(Pentaksiran) Murid diminta untuk menjelaskan ~meneruskan kemakmuran suara
( 5 minit) kenapa kita harus menghargai ~memupuk sikap toleransi -audio
sumbangan pemimpin

Soalan : Pada pandangan


anda,mengapakah kita perlu
menghargai sumbangan pemimpin ?

3
Toolkit LS 1

Nota: Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian [RPH] / Lesson Plan.
Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.