Anda di halaman 1dari 7

ww

w.
in
fo
CONTOH SOAL DAN KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER II
rm
BAHASA INDONESIA KELAS VII SMP/MTs KURIKULUM 2013
as

WWW.INFORMASIGURU.COM
ig
ur
u.
co
m
ww
SOAL PILIHAN GANDA

1. Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat


A. Pantun
w.
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi
2. Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah
in
A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi
fo
3. Puisi lama biasanya disampaikan dengan cara
A. Mulut ke mulut
B. Media massa
C. Pertunjukan seni
rm
D. Titah raja
4. Pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir sajak disebut dengan
A. Pantun
B. Gurindam
as

C. Rima
D. Puisi
5. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari
ig

A. Pakistan
B. Bangladesh
C. Malaysia
D. India
ur

6. Cahari olehmu akan sahabat

yang boleh dijadikan obat

Di atas adalah contoh puisi lama berupa


u.

A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
co

D. Deklamasi

7. Inilah gerangan suatu madah


Mengarangkan syair terlalu indah
m

Membetuli jalan tempat berpindah


Di sanalah iktikat diperbetuli sudah
Wahai muda kenali dirimu
ww
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu

w.
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
in
Itulah jalan membetuli insan

Perteguh jua alat perahumu


Hasilkan bekal air dan kayu
fo
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar


rm
Angkatlah pula sauh dan layar
Pada beras bekal jantanlah taksir
Niscaya sempurna jalan yang kabir
as

Di atas adalah contoh puisi lama berupa:


A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
ig

D. Deklamasi
8. Fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk
A. Bercanda dan bergembira
B. Belajar dengan ceria
ur

C. Mendidik dan menghibur


D. Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal
9. Baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa
A. Anjuran
u.

B. Perkenalan
C. Isi
D. Sampiran
10. Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan
co

A. Anjuran
B. Perkenalan
C. Isi
m

D. Sampiran
11. Puisi lama yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara adalah
A. Pantun
ww
B. Gurindam
C. Deklamasi
D. Syair
12. Semua baris dalam syair adalah
w.
A. Isi
B. Perkenalan
C. Anjuran
D. Nasehat
in
13. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah
A. Fahri Hamzah
B. Hamzah Fanani
fo
C. P. Ramli
D. Hamzah Fansuri
14. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah
A. Nasihat
rm
B. Cerita
C. Filofofi hidup
D. Kata-kata mutiara
15. Pantun dikenal dengan berbagai nama di berbagai bahasa di Nusantara. Dalam
as

bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan


A. Tonton
B. Tuntun
C. Pantun
ig

D. Pinuntun
16. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur
A. Drama
B. Peran
ur

C. Fiksi
D. Cerita
17. Kisah Kancil Mencuri Ketimun merupakan cerita fiksi yang digolongkan sebagai
A. Epos
u.

B. Cerita nasihat
C. Fabel
D. Cerita pengantar tidur
18. Tokoh dalam fabel adalah
co

A. Malaikat
B. Jin
C. Binatang
m

D. Manusia
19. Berikut yang bukan merupakan latar dari fabel adalah
A. Kolam
ww
B. Hutan
C. Gedung
D. Sungai
20. Alur pada tabel biasanya merupakan alur
w.
A. Mundur
B. Menyamping
C. Menyilang
D. Maju
in
21. Pesan moral dalam fabel yang secara jelas dipaparkan dalam cerita disebut dengan
pesan
A. Implisit
fo
B. Berantai
C. Eksplisit
D. Arif bijaksana
22. Seekor kucing kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya merasa gembira karena
rm
teman-teman kucingnya ikut merayakannya bersama-sama.
Petikan cerita di atas merupakan bentuk fabel:
A. Adaptasi
B. Alami
as

C. Fiksi
D. Narasi
23. Bacalah teks berikut dengan seksama!
Kucing tiga warna yang sombong tersebut merasa bersedih dengan kehadiran kucing
ig

baru yang ternyata bulunya lebih indah.

Watak sombong akan membuat kita merasa bersedih pada saat ada yang melebihi
kita dan bergembira manakala ada yang di bawah kita.
ur

Petikan fabel di atas digolongkan sebagai


A. Fabel tanpa koda
B. Fabel dengan koda
u.

C. Fabel adaptasi
D. Fabel alami
24. Bagian awal dari sebuah fabel yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan
waktu disebut dengan
co

A. Orientasi
B. Komplikasi
C. Resolusi
m

D. Koda
25. Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab pertanyaa dari nomor 25
sampai dengan
ww
GAJAH YANG BAIK HATI

Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, Gajah, dan lainnya
seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air.
w.
Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir
panjang dia angsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh, dia tidak
berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat
in
tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya
berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh Si Gajah yang
kebetulan melewati tempat itu. ‘’Hai, siapa yang ada di kolam itu?’’ ‘’Aku.. si Kancil
sahabatmu.’’ Kancil terdiam sesaat mencari akal agar Gajah mau menolongnya. ‘’Tolong
fo
aku mengangkat ikan ini.’’ “Yang benar kau mendapat ikan?’’ ‘’Bener..benar! Aku
mendapatkan ikan yang sangat besar.’’ Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke
bawah dengan mudah tetapi bagaimana jika naiknya nanti. ‘’Kau mau memanfaatkanku,
ya Cil?’’ Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?’’ Tanya
rm
Gajah. Kancil hanya terdiam. ‘’Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran,’’ kata Gajah
sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil
mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu Kancil mulai merasa kedinginan.
Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. ‘’Aduh
as

gawat! Aku benar-benar akan kaku di tempat ini.’’ Dia berpikir apa ini karma karena dia
sering menjaili teman-temannya.

Tidak lama, tiba-tiba Gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. “Bagaimana
ig

Cil?” “Tolong aku, aku berjanji tidak akan iseng lagi” “Janji?” gajah menekankan.
‘’Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng
dan perbuatan yang merugikan binatang lain?’’ ‘’Benar Pak Gajah, saya benar-benar
berjanji.’’ Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan
ur

mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas Kancil berkata. ‘’Terima kasih Pak Gajah!
Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini.’’

Sejak itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti
u.

yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang binatang yang lainya. Memang kita
harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita
akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan

Dari fabel di atas, bagian orientasi berada pada paragraf


co

A. 1
B. 2
C. 3
m

D. 4
26. Dari fabel di atas, bagian koda terdapat pada paragraf
ww
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
w.
27. Dari fabel di atas, bagian komplikasi sampai klimaks terdapat pada paragraf
A. 1
B. 2
C. 3
in
D. 4
28. Dari fabel di atas, bagian resolusi terdapat pada paragraf
A. 1
fo
B. 2
C. 3
D. 4
29. Sifat dari penggunaan bahasa pada fabel adalah
rm
A. Khayalan
B. Kenyataan
C. Nonfiksi
D. Realita
as

30. Contoh kalimat langsung dalam fabel adalah sebagai berikut


A. Suatu saat di hutan rimba, hiduplah seekor kucing mungil yang menggemaskan
B. Si Kucing kemudian menangis menyadari kebodohannya sendiri
C. Si Kucing lupa bahwa di atas langit masih ada langit
ig

D. “Apa yang kau sangka lebih hebat dari bulu-buluku yang indah nan molek ini?”
teriak Si Kucing
ur
u.
co
m

Anda mungkin juga menyukai