Anda di halaman 1dari 54

BAHASA MELAYU

PEMAHAMAN
Kertas 1(011)
UPSR
KEJAYAAN
C intaku pad a kejayaan
Takkan luput buat selam anya
Im pianku kan tercapai
D engan pengorbananku
Yang sepahit hem ped u.
5 A, 5 A takkan d atang m enjelm a
Tanpa usaha gigihku
Tid ak akan berjaya
Wahai guru yang tercinta
D an juga ibu bapa sem ua
Jasam u takkan ku lupa
U ntuk m enggem birakan
Buat m asa had apan

5 A, 5 A takkan d atang m enjelm a


Aku m esti berusaha
Sehingga aku berjaya
Perbanyakkan Latihan
Baca bahan ilmiah

STRATEGI Ulangi topik


SKOR A lemah

Catat
perbendaharaan kata Latih tubi soalan
Beri tumpuan
tajuk lemah
KOMPONEN SOALAN

Pengetahuan Tentang
Tatabahasa
A. MORFOLOGI (Pembentukan Kata)

1 K a ta N a ma 11 K a ta P e me ri
2 K a t a K e r ja 12 K a ta S e nd i
3 K a t a A d je k t if 13 K a t a B ila n g a n
4 K a ta H ub ung 14 K a ta A ra h
5 K a ta S e ru 15 K a t a Im b u h a n
6 K a ta Ta n ya 16 K a t a M a jm u k
7 K a t a P e r in t a h 17 K a ta G a nd a
8 K a ta B a ntu 18 P e n jo d o h
B ila n g a n
9 K a ta P e ng ua t 19 P e rk a ta a n S e e rti
10 K a ta N a fi 20 P e rk a ta a n
B e r la w a n
B. SINTAKSIS (Pembentukan Ayat)

1 A ya t ja w a p a n b a g i a ya t s o a l
2 A y a t s o a la n
3 P e r ib a h a s a / S im p u la n B a h a s a
4 A ya t s a m a m a k s u d
5 A y a t a k t if / a y a t p a s if
6 A ya t k a ta b a n ya k m a k n a
7 C a k a p a ju k k e p a d a c a k a p p in d a h
8 C a k a p p in d a h k e p a d a c a k a p a ju k
9 P ilih a y a t y a n g b e t u l
10 U r u t a n c e r it a
KATA NAMA
KATA KHAS
NAMA
AM

T A
A
K MA
NA

KATA GANTI KATA


NAMA TERBITAN
Binatang
Benda
kucing, arnab,
kereta , katil,
pen, rumah,
ayam, lembu
kasut

KATA
NAMA AM
Tempat
masjid, pulau,
bandar, Manusia
sekolah, guru, budak,
negeri hakim, ayah, adik
Benda Binatang
Pen Pilot, Kereta Pak Belang, Jalak,
Wira, Honda, Tompok, Si Comel,
Orlando Sang Bedal

KATA
NAMA KHAS

Tempat
Manusia
Kampar, Tasik
Alia, Ravi,
Bera, Tokyo,
Dr. Ridwan, Julia,
Gunung Tahan
Cikgu Kamal
Ganti nama Pertanyaan
Ganti nama diri Apa, Adakah, Berapa,
Pertama, Kedua, Ketiga Bila, Mengapa, Mana,
Siapa, Bagaimana

Ganti nama Ganti nama


Diri Singkatan GANTI Petunjuk
kau, ku, mu, nya NAMA Ini, itu

Ganti nama Tak Tentu


Ganti nama Tempat
apa-apa, bila-bila,
Sini, situ, sana mana-mana, sesiapa
Ganti nama
Diri Pertama
aku, saya, beta, daku,
Hamba, patik, kami, kita

GANTI Ganti nama


NAMA Diri Kedua
anda, awak, dikau,
DIRI engkau, kamu, kalian

Ganti nama
Diri Ketiga
Beliau, dia, ia,
Baginda, mereka
makanan kerajaan kebesaran

pemberita pendidik

kejayaan pakaian
KATA
pelakon NAMA
TERBITAN peserta
manisan

peruntukan
kejujuran
bulatan gambaran
nipis pintar lazat
bundar lewat
rindu pilu longlai

garang
ungu
jingga
merdu KATA lincah
katik ADJEKTIF
nyaring
jarang
lonjong pipih
sayang payau
kerdil kelat suntuk
pada ke kepada

di untuk

oleh dari
KATA
sejak SENDI bagi
NAMA
dengan
daripada

sebagai
selain
hingga seperti
Awalan Apitan
bertenggek, terpijak, pertunjukan,
kedua, membantu, kerajinan, dibaiki
pelakon, senaskhah, berpegangan,
perosak penerangan,

PERKATAAN
IMBUHAN

Akhiran Sisipan (el, em,er)


lautan, orang-orangan, gelegar,
biji-bijian, manisan, gemuruh,
naiki, dekati, biarkan, gergaji,
tuangkan, temali,
kah tah
Siapakah nama budak Apatah dayaku, aku tidak
gemuk itu? berupaya untuk melawan.

KATA
PENEGAS

pun
lah Setelah selesai
Pelajar itulah yang telah
menyaksikan pertunjukan
terpilih sebagai pelajar
drama itu, mereka pun
cemerlang.
pulang ke rumah.
Wahai Eh Hai

Cis/ Cih
Aduh
KATA
Hoi SERU Nah

Amboi

Wah
Oh
Aduhai Ah
begitu paling
agak
terlalu

KATA benar
sungguh
PENGUAT

betul

sangat nian
amat sekali
masing-masing berjam-jam
keenam
beberapa dua

sesetengah para
KATA
tiap-tiap
BILANGAN satu perdua
sepuluh

semua
pelbagai
kedua-dua banyak setengah
Kenapa Siapa

Bila

Apa
KATA Berapa
TANYA
Mengapa
Adakah

Bagaimana
Mana
Tak/tidak
Pasar raya itu tidak jauh dari rumah saya.

KATA
NAFI

bukan
Ini bukan ayah Salina.
Dia bukan penjenayah.
sudah dapat
masih
telah
pernah
sedang
KATA
akan
BANTU mesti

belum
boleh

hendak mahu harus


memainkan terpancut

menyala berbuai
kandas mendak bantut

bercucuran bertelur
KATA menganyam
mengubati KERJA
dilakon mencantas

tertidur mengalir
luruh
beristerikan bunting terlukis menunaikan
ada
Mereka ada datang ke rumah saya.

adalah
Jawapan bagi soalan
KATA Matematik nombor 5
adalah salah.
PEMERI
adalah
Rumah itu adalah
ialah untuk disewa.
Pemuda yang gemuk itu
ialah abang Salman.
juruwang autograf biduanita
antidadah

politeknik
seniman

maharaja dermawan
IMBUHAN
cerpenis
juruhebah PINJAMAN
dwibahasa pramugari

mahasiswa
teknologi
jurusolek tatatertib maharani
lalu
tetapi supaya
atau serta

setelah manakala
KATA
apabila HUBUNG sambil

dan
kerana

agar kecuali sebelum


Tolong
Jangan Harap

KATA
Usah
PERINTAH

Minta
Jemput
Sila
remeh-temeh lelabah
kuda-kuda gundah-gulana
terkebil-kebil
bebola
KATA
dedaun
tidur-tidur GANDA
ulang-alik ole-ole

pura-pura kira-mengira
kelip-kelip
gado-gado otot-otot
belakang atas hadapan
hujung
kiri segi
kanan sisi

sebalik dalam
KATA
antara
pangkal ARAH
sudut
utara
seberang
samping
sekeliling tepi
timur sebalik
segerombolan
sepasang merpati
komunis
secubit garam

sepiak sirih
sebentuk
mata kail
PENJODOH
sejambak BILANGAN sesuap nasi
bunga

sekalung bunga
sekelip mata
serawan pukat sebutir mutiara
Tatabahasa(soalan 1-30)
A. Isi tempatkosongdalam ayat-ayatdi bawah dengan jawapan yangpalingsesuai
• Bacaarahan dalam soalan
• Bacasoalan dan garis isi penting/katakunci.
• Teliti gambarsekiranyaberkaitan dengan soalan
• Uji jawapan
• Kaji jawapan
 KataKerja/Adjektif/KataHubung/Ganti Nama
 Penjodoh Bilangan
 Perkataan berimbuhan
 Peribahasa
 Perkataan berlawan dan seerti
B. Pilih jawapan/soalan yangpalingsesuai kepada
soalan/jawapan yangdiberi.
• B ac a kehendak s oalan
• S iapa-nama orang/pekerjaan
• A pa-benda
• B ila-hari,mas a,tarikh
• Mengapa-kerana
• A dakah-ya/tidak
• Di mana-tempat
• B agaimana-c ara
C. Maksud ayat

• Bacadan fahamkan maksud ayatdan isi penting


• Berhati-hati agartidak berubah maksud soalan dengan
jawapan
• Kalau cakap ajuk-lihatkatakunci/jenis ayat
• Teliti ketikamemilih jawapan
D. Pilih ayat-ayatmenggunakan perkataan bergaris
dengan betul.
• Bacaayatno. 1 dan fahamkan penggunaan perkataan dalam ayat
Sekiranyaayatno. 1 salah terus tengok jawapan
• Pangkah jawapan yang adaayatno.1
• Teruskan bacasoalan dan pangkah jawapan yang adaayatsalah
• Pilih jawapan yang betul
E. Pilih ayatyangbetul
• Kaji penggunaan perkataan dalam ayatdan garis perkataan yangsalah
• Sekiranyaadakesalahan bahasaterus pangkah ayat yangsalah
• Pilih jawapan yangbetul

F. Pilih ayat-ayatyang betul


• Kaji ayatbermulano.1
• Sekiranyaadakesalahan bahasaterus tengok jawapan dan pangkah jawapan yang adaayat
salah
• Pilih jawapan yang betul
Soalan 31 - 40

Kemahiran Membaca dan


Memahami Pemahaman
(2 petikan).
JENIS-JENIS PETIKAN ( SOALAN 31- 40)

• Bahagian ini mengandungi 10 soalan untuk menguji pemahaman


seseorang pelajar.
• Dua petikan disediakan.
• Masa untuk menjawab ialah 20 minit.
• Petikan-petikan pemahaman itu dalam bentuk yang berikut :

-Surat rasmi -Graf -Autobiografi


-Surat tidak rasmi -Jadual -Syarahan
-Dialog -Catatan -Biografi
-Rencana -Pengumuman -Syair
-Ucapan -Cerita -Pantun
-Laporan -Iklan -Sajak
Langkah-langkah menjawab soalan-soalan pemahaman (31-40)

• Terus bacasoalan
• Fahamkan kehendak soalan
• Garis katakunci dalam soalan (Siapa,Apa,Mengapa,Bila,Di manadan sebagainya)
• Bacajawapan dari A-D sepintas lalu
• Bacapetikan mengikutperenggan
• Gariskan perkataan yang berkaitan dengan soalan
• Uji jawapan
• Kaji jawapan
• Pangkah jawapan yang benar-benarsalah
• Pilih jawapan yang paling sesuai
Kelemahan calon

• Gagalmenjawab soalan dengan betul– tidak cukup masamenjawab


• Kesilapan semasamenghitamkan jawapan
• Tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam semuaaspek –tidak boleh menjawab soalan
dengan tepat.
• Lemah penguasaan bahasa/tidak memahami kehendak soalan
• Tidak boleh mengenalpasti perbezaan maksud pernyataan dalam pilihan jawapan – keliru
• Terburu-buru, gopoh – rasamudah
• Cuai dalam mengesan katakunci
• Tidak teliti dalam pembacaan keseluruhan soalan
Langkah mengatasi kelemahan

• Binakeyakinan diri dan bertenang semasamenghadapi peperiksaan


• Agihkan masadengan betul(1/2minit)
• Bacasoalan dengan selengkapnya/teliti
• Kenalpasti kehendak sebenarsoalan dan kesan katakunci yangrelevan
• Bacapetikan dengan teliti dan faham isi-isi tersirat
• Kesan dengan jelas perbezaan maksud setiap pernyataan dalam pilihan jawapan
• Lengkapkan diri dengan banyak membacadan membuatlatihan mengikuthad masa
CONTOH-CONTOHSOALAN
BMPEMAHAMAN
1. P e m a i n s e p a k t a k r a w i t u
s e d a n g m e l a k u k a n ____________ y a n g
s a ng a t k u a t.

A p u k u la n
B r e ja m a n
C h a yu n a n
2 . A d ik N o r f a e z a h t e la h b e r ja y a
_________ t e m p a t p e r t a m a d a la m
p e r t a n d in g a n p id a t o it u .
A me n ju a r a i
B me n e r im a
C me ra ng kul
D me n g h a d ia h i

3 . H a d i a h i t u ______________ d e n g a n
r ib e n m e r a h .
A t e r ik a t
B ik a t a n
C b e r ik a t
4 . P u a n Z a it o n b e r ja la n k e b ilik g u r u s a m b il
___________ b u k u .
A m e m b im b it
B m e n g e le k
C me me g a ng
D m e n jin jin g

5 . P u a n Z a it o n m e n g a ja r k a n m a t a p e la ja r a n
M a t e m a t ik . B e lia u ___________ U n i v e r s i t i
K e b a n g s a a n M a la y s ia .
A lu lu s a n
B k e lu lu s a n
C m e lu lu s k a n
I Air di tasik itu kelihatan tenang.
II Memancing boleh menyebabkan fikiran kita tenang.
III Ramli tenang menunggu umpannya di makan ikan.
IV Bot yang dinaiki oleh Ramli kelihatan tenang.

A I dan III sahaja


B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Guru Besar, guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Kepong yang saya hormati
sekalian.

Sebelum kita mulakan pertandingan kuiz peringkat akhir antara rumah-rumah pada hari
ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada saudara-saudari sekalian peserta-peserta
pertandingan ini yang akan merebut piala pusingan sumbangan Ahli Jawatankuasa PIBG
sekolah ini.

Di sebelah kanan saya ialah pasukan Rumah Bendahara yang terdiri daripada Dzulhusni
Abu Bakar, saudari Nadhirah Mohd dan saudari Norfazliana Azam.Di sebelah kiri pula ialah
pasukan Rumah Temenggong yang diwakili oleh Aiman Zawawi, Syakirah Abdullah dan
Syazwani Ismail. Yang duduk di sebelah saya ini ialah Puan Narihas Abdul Rahman selaku
penjaga masa dan akan membantu saya mengendalikan majlis ini.

Hakim kuiz ini terdiri daripada Encik A.Rahman Taib, Puan Azlida Abdul Rahman dan
Puan Rohana Abdullah. Manakala Puan Noor Khalbi Ali, setiausaha Persatuan Bahasa Melayu
akan mencatatkan markah-markah peserta.

Untuk makluman para peserta, saya akan membacakan soalan sebanyak dua kali sahaja.
Para peserta berkenaan dibenarkan menjawabnya sekali sahaja dalam masa 30 saat. Pengerusi
Hakim akan memberi isyarat, sama ada jawapan itu tepat atau tidak. Dua markah untuk jawapan
yang tepat, 1 markah untuk yang kurang tepat dan tiada markah bagi jawapan yang salah.

Sekiranya seseorang peserta itu gagal menjawab dalam masa 30 saat, peserta lain dalam
pasukan itu boleh menjawab tetapi hanya berhak mendapat 1 markah, sekiranya jawapan itu
tepat. Sekiranya jawapan itu salah, peserta daripada pasukan lawan boleh menjawabnya dan
berhak mendapat 1 markah. Loceng akan dibunyikan apabila tempoh menjawab soalan itu sudah
habis.

Baiklah, sekarang kita mulakan pertandingan kuiz dengan mempersilakan peserta


pertama daripada Rumah Bendahara iaitu saudara Dzulhusni Abu Bakar untuk menjawab soalan
berikut.
6 . S ia p a k a h y a n g m e n y a m p a ik a n
u c a p a n d i a ta s ?

A G u r u B e s a r S e k o la h
K e ba ng s a a n K e pong .
B A h li J a w a t a n k u a s a P IB G S e k o la h
K e ba ng s a a n K e pong .
C P e n g e r u s i p e r t a n d in g a n a k h ir
k u iz a n t a r a r u m a h -r u m a h .
D P e n g e r u s i H a k im p e r t a n d in g a n
a k h ir k u iz a n t a r a r u m a h -r u m a h .

7 . A p a k a h t u g a s P u a n N a r ih a s A b d u l
R a hma n?

A M e nc a ta t ma rk a h p a d a b u k u
c a ta ta n n ya .
8 . P e r k a t a a n me n g e n d a l ik a n d a l a m
p e t ik a n b e r m a k s u d

A me ng ua s a i
B me lic in k a n
C me la n c a r k a n
D me n g e lo la k a n

9 . P ilih p e r n y a t a a n y a n g b e n a r
t e n t a n g b id a n g t u g a s h a k im
p e r t a n d in g a n k u iz in i.

A m e n y e d ia k a n s o a la n k u iz
B me ne ntuk a n k e te p a ta n
ja w a p a n p e s e r t a
C me ng umumka n pe me na ng
p e r t a n d in g a n k u iz
D m e m a s t ik a n p e s e r t a
m e n ja w a b m e n g ik u t m a s a y a n g t e p a t
10 . P e r n y a t a a n b e r i k u t b e r k a i t a n
d e n g a n p e t ik a n k e c u a li

A . P e s e r ta p e r ta m a ya n g m e m b e r i
ja w a p a n b e t u l m e n d a p a t 1 m a r k a h .
B . P e s e r t a ya n g m e n ja w a b b e t u l
s e t e la h lo c e n g b e r b u n y i d ib e r i 1
ma rka h.
C . P a s u k a n la w a n y a n g m e n ja w a b
d e ng a n b e tul a k a n me nd a p a t 1
ma rka h.
D . P e s e r t a la in d a la m p a s u k a n it u
y a n g m e n ja w a b d e n g a n b e t u l d ib e r i
ma rka h.
IM PIAN SEO RAN G PEL AJAR
Im pianku… …
Im pianku d i tanganku
Aku ingin jad i insan cem erlang
Aku ingin hid up bahagia
Aku ingin bantu ayah d an ibu
Peperiksaan pasti d atang
Aku m esti berusaha
Aku m esti berjaya
SEKIAN TERIMA KASIH
JUMPA LAGI
Disediakan oleh:
EN. HALILI BIN HARON
SK PERINGGIT
MELAKA.

Anda mungkin juga menyukai