Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 22 Januari 2018 (Isnin)


Masa 08:30 – 10:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.1
Standard Pembelajaran 2.1.1 (i), (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca dengan sebutan yang betul vokal dan konsonan
Aktiviti Pandainya Arif (Buku Teks: 2-3)
1. Murid membaca huruf dengan sebutan yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membaca huruf mengikut urutan secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 1-2)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Baik Hati
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1
Tarikh 23 Januari 2018 (Selasa)
Masa 08:00 – 09:30
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf

Aktiviti Belajar Menulis (Buku Teks: 4)


1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis huruf kecil dengan tulisan yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 24 Januari 2018 (Rabu)


Masa 09:00 – 10:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Menulis
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menulis secara mekanis - i) huruf

Aktiviti Cantiknya Tulisan (Buku Teks: 5)


1. Murid menulis huruf dengan betulnya dan kemasnya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis huruf besar dengan tulisan yang kemas secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 3-6)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Membandingbezakan, Pembelajaran
Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Rajin
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 25 Januari 2018 (Khamis)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi - i) vokal
Aktiviti Sebutlah Arif (Buku Teks: 6)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal
dan menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 26 Januari 2018 (Jumaat)


Masa 07:00 – 08:00
Kelas Tahun 1 Pintar
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi - i) vokal
Aktiviti Ajari Arif (Buku Teks: 7)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
huruf vokal.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid mendengar perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf vokal
dan menyebutnya secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kasih sayang
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Tema KELUARGA PENYAYANG
Tajuk Keluargaku Sayang
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.1 (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi - ii) konsonan
Aktiviti Taman Mini (Buku Teks: 8)
1. Murid mengajuk dan menyebut perkataan yang mengandungi huruf
konsonan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi huruf
konsonan secara latih tubi.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 8)
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mengecam, Pembelajaran Masteri
Pendekatan Tematik Kekeluargaan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan / Pemulihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan