Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH AGAMA MENENGAH BESTARI

JALAN USJ5/3A
47610 SUBANG JAYA, SELANGOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL)


TINGKATAN 1

BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN PBS PETA ITHINK/ KBAT CATATAN


1 Tahun Baru 2015
05/01 – (01/01)
PENGURUSAN KELAS PENERANGAN PBS
09/01 Maulidurrasul
(03/01)
2 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI B1
Menyatakan tentang organisasi
12/01 – 1. Organisasi bengkel dan keselamatan bengkel dan keselamatan dengan
16/01 a. Pengurusan Organisasi bengkel dan memberikan empat amalan 4M.
keselamatan
Aras 1 B2
 Menyedia dan mempraktikkan Menerangkan tentang organisasi
struktur organisasi bengkel dan keselamatan dengan
 Mengamalkan langkah keselamatan menjelaskan amalan 4M
JANUARI
3 1. Organisasi bengkel dan keselamatan
b. Pengurusan Organisasi bengkel dan
19/01 – keselamatan
23/01 Aras 1
 Mengamalkan langkah keselamatan

4 2. Reka bentuk dan Penghasilan Projek


a. Pengenalan reka bentuk dan
26/01 – teknologi
30/01 Aras 1
 Menyatakan definisi reka bentuk dan
teknologi
b. Faktor reka bentuk
Aras 1
 Menyatakan faktor utama reka
bentuk
c. Jenis bahan dan pengikat
Aras 1
 Mengenalpasti saiz dan sifat bahan
 Menyenaraikan kekuatan dan
kelemahan bahan
 Mengenalpasti jenis dan saiz
pengikat
a. Paku kepala rata
b. Paku panel
c. Skru kepala benam
d. Skru kepala bulat
e. Glu PVA
f. Glu sentuh
 Mengenalpasti cara penggunaan
pengikat
5 d. Alat tangan dan mesin Thaipusam
Aras 1
02/02 – (03/02)
 Mengenalpasti nama dan fungsi
06/02 alatan tangan*
 Mengenal pasti nama dan fungsi
mesin
- mesin gerudi mudah alih
- mesin gerudi lantai
 Mengenal pasti bahagian utama
mesin
- Bindu
- Rahang
FEBRUARI - Suis penghidup
- Motor
 Mengguna dan menyelenggara
mesin
6 e. Proses B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
09/02 – i. Lukisan projek kefahaman tentang reka bentuk dan
13/02 Aras 1 penghasilan projek dengan
 Membuat lakaran reka bentuk membuat lakaran reka bentuk
 Memilih lakaran yang paling sesuai merujuk pernyataan masalah.

ii. Pembinaan B4
Aras 1 …secara sistematik … mengikut
 Mengenal pasti proses mengukur, prosedur1.
menanda dan memotong (lakaran mesti menggunakan
 Mengenalpasti cara membentuk dan pensel tanpa menggunakan
mencantum pembaris. Lakaran mesti dalam
 Menyatakan kaedah membina dan bentuk oblik atau isometric)
mencantum bahagian projek
iii. Kemasan B5
Aras 1 … secara berinisiatif… dengan
 Mengenalpasti alat dan bahan daya usaha1.
kemasan yang sesuai i. Kemas (boleh
 Membuat kemasan menggambarkan idea
yang dihasratkan)
ii. Bersih

B6
… secara kreatif dan inovatif…
dengan nilai tambah1 dan
membimbing1.
…Nilai tambah : Penambahan
bahan atau idea yang berfungsi
dan mapu menggambarkan idea
tersendiri murid.
…membimbing :
i. Menjadi contoh dari
segi tingkah laku dan
hasil kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid
yang lain.
7 f. Reka bentuk projek Tahun Baru Cina
16/02 – i. Pernyataan masalah atau keperluan
(19/02-20/02)
20/02 Aras 1
 Mengenalpasti masalah atau
keperluan yang hendak diselesaikan
 Mengumpul maklumat dan data.

8  Menyenaraikan pebagai alternatif


penyelesaian masalah dalam bentuk
23/01 –
lakaran bebas
27/02
MAC 9 ii. Perancangan, pembinaan dan Ujian Prestasi 1
02/03 – pengubahsuaian projek (sambungan) Ting 1-5
Aras 1
06/03
 Menyediakan jadual kerja
 Membina projek berdasarkan
lukisan kerja yang dipilih
 Menguji dan menilai projek
 Mengubahsuai projek untuk
mendapatkan hasil yang lebih
berkualiti

10 ii. Perancangan, pembinaan dan


pengubahsuaian projek (sambungan)
09/03 – Aras 1
13/03  Membina projek berdasarkan
lukisan kerja yang dipilih
 Menguji dan menilai projek
 Mengubahsuai projek untuk
mendapatkan hasil yang lebih
berkualiti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14/3 - 22/3)


11 3. Elektrik B1
Menyatakan tentang asas elektrik
23/03 – a. Sumber dan kegunaan elektrik dengan memberikan tiga jenis
27/03 Aras 1 wayar
 Mengenalpasti sumber elektrik
 Mengenalpasti kegunaan elektrik B2
Menerangkan tentang asas elektrik
b. Jenis wayar dan kerja pendawaian dengan menjelaskan tiga alatan
MAC Aras 1 tangan dari segi fungsinya.
 Mengenalpasti alatan tangan dan
fungsinya
 Mengenalpasti wayar dan
kegunaannya
 Mengenalpasti jenis plag dan
kegunaannya

12 Jenis wayar dan kerja pendawaian B3


(sambungan) Mengapliksikan pengetahuan dan
APRIL 30/03 – Aras 1 kefahaman tentang asas elektrik
03/04  Membuat pendawaian plag 3 pin 13 dengan membuat pendawaian plag
A 3 pin 13A.
 Menyatakan fungsi fius
 Mengenalpasti bahagian lampu B4
pendarflour …secara sistematik … mengikut
Aras 2 prosedur2.
 Mengganti tiub dan suis penghidup (Mengikut urutan langkah kerja
Aras 3 yang betul).
 Membaca dan menterjemah litar
pendawaian lampu pendarflour B5
… dengan daya usaha2.
i. Hasil kerja yang kemas
dan betul.
ii. Mengamalkan
peraturan keselamatan
diri dan alatan.
B6
… dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
13 4. Kerja Paip
06/04 – a. Pengenalan kepada sistem bekalan
10/04 air di rumah
Aras 1
 Mengenal pasti sistem bekalan air di
rumah
 Mengenal pasti nama dan fungsi
paip yang disambungkan ke tangki
simpanan air

b. Jenis paip, penyambungan paip dan


bahan penyambungan paip
Aras 1
 Mengenal pasti jenis paip
- PVC, paip besi bergalvani dan paip
poli
 Mengenal pasti jenis dan
penyambung paip
- Soket - Penyuai
sama soket PT
- Soket - Penyuai
pengecil soket injap
- Siku 90 - soket
sama penjodoh
- Sku 90 - Palam
pengecil
- Tee - Nat
sama pengun
ci
- Tee - Putting
pengecil heksag
on

 Mengenalpasti bahan pemasangan


paip
- Pita PTFE (Poly Terra Fluro
Ettelena)
- Glu PVC (PVC Cement Solvent)

14 c. Jenis dan kelengkapan paip B1


Aras 1 Menyatakan tentang kerja paip
13/04 –
 Mengenal pasti dan menggunakan dengan memberikan tiga jenis
17/04 alatan tangan perangkap.

-Pita pengukur -Kikir rata B2


-Gergaji besi -Pemotong paip Menerangkan tentang kerja paip
PVC dengan menjelaskan perangkap dari
-Pemotong paip -Perengkuh paip segi fungsinya.
beroda
-Ragum paip -Sepana boleh B3
yoke laras Mengaplikasikan pengetahuan dan
-Kikir bulat -Playar cengkam kefahaman tentang kerja paip
seribu dengan membuat penyenggaraan
 Mengenal pasti jenis, nama bahagian perangkap.
dan fungsi tangki simbah
 Menyatakan fungsi tangki simbah B4
 Mengawal aras air dalam tangki … secara sistematik … mengikut
simbah prosedur2.
 Mengenal pasti jenis dan bahagian (Mengikut urutan langkah kerja
utama pili yang betul).
 Mengganti sesendal pili

B5
d. Kerja penyelenggaraan … dengan daya usaha2.
Aras 1 i. Hasil kerja yang kemas
 Mengenal pasti jenis dan fungsi dan betul.
perangkap ii. Mengamalkan peraturan
 Memilih dan menggunakan alat keselamatan diri dan
tangan yang sesuai untuk kerja alatan.
penyenggaraan perangkap B6
… dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
15 5. Jahitan B1
Menyatakan tentang asas jahitan
20/04 – a. Mesin jahit dengan memberikan enam bahagian
24/04 Aras 1 mesin jahit.
 Mengenal pasti jenis mesin jahit
 Menerangkan fungsi bahagian mesin B2
jahit Menerangkan tentang jahitan asas
 Memasang benang atas dan benang dengan menjelaskan enam bahagian
bawah mesin jahit dari segi fungsinya.
 Menggunakan mesin jahit
 Menjahit kertas tanpa benang B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman tentang asas jahitan
Aras 2 dengan menjahit kertas tanpa
 Menjahit fabrik menggunakan benang pada garisan lurus,
benang berpenjuru dan melengkung.
 Membaiki kesilapan memesin
B4
 Menyenggara mesin jahit
… secara sistematik … mengikut
prosedur2.
(Mengikut urutan langkah kerja
yang betul).

B5
… dengan daya usaha2.
i. Hasil kerja yang kemas
dan betul.
ii. Mengamalkan
peraturan keselamatan
diri dan alatan.
B6
… dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
16 b. Penghasilan artikel Hari pekerja
Aras 1
27/04 – (01/05)
 Menjahit artikel mudah dengan
01/05 menggunakan mesin jahit
 Menghias artikel dengan jahitan
insang pari, suji bilang, silang
pangkah dan renda
 Menetapkan bahan hiasan pada
artikel dengan menggunakan mesin
jahit

Aras 2
 Mereka bentuk dan menghasilkan
MEI artikel dengan mesin jahit
 Menghias artikel dengan kun
 Menilai hasil kerja

17 3/5 cuti Hari


04/05 – Wesak
08/05 ULANGKAJI PPT / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
5/5 PPT Ting. 4 & 5
bermula

18 11/5 PPT Ting 1-3


PPT
11/05 – bermula
15/05
19 6. Tanaman Hiasan B1
Menyatakan tentang tanaman
18/05 – a. Pembiakan secara keratan hiasan dengan memberikan dua
22/05 Aras 1 jenis keratan batang.
 Menyediakan medium semaian
 Menerangkan jenis keratan batang
 Menyediakan keratan batang
 Menyemai keratan dalam medium
semaian
 Memilih jenis pokok hiasan yang
boleh dibiak melaui keratan batang

20 b. Penanaman B2
Aras 1 Menerangkan tentang tanaman
25/05 –
 Menyediakan medium penanaman hiasan dengan menjelaskan nisbah
29/05  Mengubah keratan berakar ke beg campuran medium semaian.
politena
B3
c. Penjagaan anak pokok Mengaplikasikan pengetahuan dan
Aras 1 kefahaman tentang tanaman hiasan
 Menjaga anak pokok dengan menyemai keratan dalam
medium semaian.

B4
… secara sistematik … mengikut
prosedur2.
(Mengikut urutan langkah kerja
yang betul).

B5
… dengan daya usaha2.
i. Hasil kerja yang kemas
dan betul.
ii. Mengamalkan
peraturan keselamatan
diri dan alatan.
B6
… dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30/5 - 14/6) *Keputeraan DYMM (06/06)
21 7. Elektrik
15/06 – a. Jenis litar elektrik
19/06 Aras 1
 Membuat pemasangan litar siri
 Mengukur voltan dan arus dalam litar
siri
 Mengira jumlah rintangan dalam litar
siri

22 a. Jenis litar elektrik (sambungan) B1


Aras 1 Menyatakan tentang elektrik
22/06 –
 Membuat pemasangan litar selari dengan memberikan 3 jenis litar
26/06  Mengukur voltan dan arus dalam litar elektrik.
selari
 Mengira jumlah rintangan dalam litar B2
selari Menerangkan tentang elektrik
 Membanding beza antara litar siri dan dengan menjelaskan dua perbezaan
litar selari antara litar siri dan litar selari.
JUN
23 a. Jenis litar elektrik (sambungan) B3 Nuzul Al-Quran
Aras 2 Mengaplikasikan pengetahuan dan
29/06 – (04/07)
 Membuat pemasangan litar siri-selari kefahaman tentang elektrik dan
03/07  Mengira jumlah rintangan dalam litar membuat pemasangan litar selari.
siri-selari
B4
…secara sistematik…mengikut
prosedur3.
(mengikut urutan langkah kerja
yang betul dan berfungsi).

B5
… secara berinisiatif… dengan
daya usaha2.
i. Hasil kerja yang kemas
dan betul.
ii. Mengamalkan
peraturan keselamatan
diri dan alatan.

B6
…dengan daya usaha2… dan
membuat pengiraan arus, rintangan
dan voltan mengikut prosedur4
dan membimbing1.

Daya usaha2 :
i. Hasil kerja yang kemas
dan betul.
ii. Mengamalkan
peraturan keselamatan
diri dan alatan.

Prosedur4 : Pengiraan dan


jawapan yang
betul.
Membimbing1 :
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
24 b. Penggunaan meter pelbagai
Aras 1
06/07 –
 Mengenal pasti nama bahagian utama
10/07 meter pelbagai dan kegunaannya.
 Membaca skala meter ohm pada meter
pelbagai

25 c. Unit kawalan utama bekalan elektrik Hari Raya Puasa


JULAI 13/07 – domestik
(17/07 -18/07)
Aras 1
17/07  Mengenal pasti nama dan kegunaan
komponen pada unit kawalan utama

26 d. Kuasa elektrik
Aras 1
20/07 –
 Menerangkan maksud Kuasa elektrik
24/07  Mengira kuasa elektrik
27 d. Kuasa elektrik
Aras 1
27/07 –
 Mengira kuasa elektrik
31/07 Aras 1
 Mengira kuasa elektrik
28 8. Asas Elektromekanikal B1
Menyatakan tentang asas
03/08 – a. Pengenalan pergerakan mekanikal elektromekanikal dengan mengenal
07/08 Aras 1 pasti konsep pergerakan mekanikal.
 Menyatakan konsep pergerakan
mekanikal B2
 Menyatakan jenis pergerakan Menerangkan tentang asas
mekanikal elektromekanikal dengan
menjelaskan jenis pergerakan bagi
system mekanikal dan
elektromekanikal.
29 Percubaan PT3
10/08 – UJIAN PENILAIAN 2 / PERCUBAAN PT3 &SMA/UP 2 Ting 1
14/08 dan 2

30 a. Pengenalan pergerakan mekanikal Percubaan SPM/UP


(sambungan) 2 Ting 4
17/08 – Aras 1
21/08  Menyatakan jenis pergerakan
OGOS mekanikal

31 a. Pengenalan pergerakan mekanikal B3 Percubaan


(sambungan) Mengaplikasikan pengetahuan dan SPM/UP 2 Ting 4
24/08 – Aras 1 kefahaman tentang asas
28/08  Menyatakan jenis pergerakan elektromekanikal dengan membuat
mekanikal banding beza antara system
mekanikal dengan
elektromekanikal.

32 a. Pengenalan pergerakan mekanikal B4 Hari Kebangsaan


(sambungan) Mengaplikasikan pengetahuan dan
31/08 – Aras 1 kefahaman tentang asas
(31/08)
SEPTEMBER 04/09  Mengenal pasti kelajuan pergerakan elektromekanikal dengan membuat
sistem takal dan tali sawat. hubung kait jenis gear dan jenis
 Mengenal pasti jenis dan fungsi gear pergerakan bagi system mekanikal
dan elektromekanikal.
B5
… serta member contoh alatan

B6
… dan membimbing1.
i. Menjadi contoh dari segi
tingkah laku dan hasil
kerja.
ii. Boleh memberi tunjuk
ajar kepada murid yang
lain.
33 a. Pengenalan pergerakan mekanikal
(sambungan)
07/09 – Aras 1
11/09  Mengenal pasti jenis dan fungsi gear

34 Hari Malaysia
ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL
14/09 – PEREKODAN PBS
(16/09)
18/09
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (19/9 - 27/9) *Hari Raya Qurban (24/09)
35 9. Perniagaan dan Keusahawanan B1
Menyatakan tentang pengenalan
28/09 – a. Pengenalan kepada perniagaan kepada perniagaan dengan
02/10 i. Pengertian dan kepentingan memberikan jenis perniagaan.
perniagaan
Aras 1 B2
 Menerangkan maksud keperluan dan Menerangkan tentang pengenalan
kehendak kepada perniagaan dengan
 Menerangkan pengertian perniagaan menjelaskan perniagaan runcit,
SEPTEMBER  Mengenalpasti kepentingan borong dan antarabangsa.
perniagaan kepada individu,
masyarakat dan negara B3
Menerangkan tentang perniagaan
ii. Perkembangan perniagaan dan dengan mengenalpasti kepentingan
masa depannya perniagaan kepada individu
Aras 1 masyarakat dan negara.
 Mengenal pasti perubahan-
perubahan dalam aktiviti perniagaan B4
Aras 2 Menghuraikan tentang perniagaan
 Membandingkan perniagaan masa dengan mengenal pasti perubahan
dahulu dengan sekarang dalam aktiviti perniagaan dahulu
Aras 3 dan masa kini.
 Meramalkan perubahan ciri
perniagaan pada masa akan datang B5
di Malaysia Menghuraikan tentang perniagaan
dengan membanding beza
perniagaan dahulu dan masa kini.

B6
Menghuraikan tentang perniagaan
dengan meramalkan perubahan cirri
perniagaan pada masa akan datang.

36 iii. Bentuk dan jenis perniagaan 5/10 PAT Ting 4


Aras 1
05/10 – bermula
 Mengenal pasti bentuk perniagaan
09/10 barang dan perkhidmatan
 Menerangkan jenis perniagaan
dalam negeri dan antarabangsa

iv. Milikan perniagaan


Aras 1
 Menerangkan maksud milikan
perniagaan
 Mengenalpasti milikan perniagaan
berdasarkan bilangan pemilik,
OKTOBER liabiiti dan modal

37 12/10 PAT Ting 1


12/10 – &2 bermula
16/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Awal Muharram
(14/10)

38 21/10 PAT Ting 3


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
19/10 – bermula
23/10
39
26/10 – ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
30/10
40
02/11 – ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
06/11
41 Deepavali (10/11)
NOVEMBER 09/11 – ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
13/11
42
16/11 – ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS HARI GANTI
20/11
CUTI AKHIR TAHUN (21/11/2015 – 03/01/2016) *Maulidurrasul (24/12), Krismas (25/12)
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = 85 hari

Disediakan oleh:
___________________
PUAN FARIDATUL AKMA BINTI SAIB
GURU MATAPELAJARAN

Disemak oleh :

___________________
PUAN ROHAIZAD BINTI BUSTAMAN
GURU KANAN MATAPELAJARAN

Disahkan:

___________________
PUAN KHAIRIAH BINTI SUJUD
PENGETUA SAM BESTARI