Anda di halaman 1dari 8

Kelas/masa/tarikh 4 gigih/08.30-09.30/ 16.1.

2018 / Selasa
Mata pelajaran Sejarah
Sejarah Mari belajar sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
ii. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.
Aktiviti 1. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
2. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
3. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
4. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni – bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai masa
TMK –-
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/10.20-11.20/9.1.2018/Selasa
Bidang Pecahan

Tajuk
A. Darab Pecahan

Standard Kandungan 2.1 Darab Pecahan

Standard Pembelajaran (i) Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bercampur.
A. Darab Pecahan (Buku teks – Muka surat 21-26)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep pecahan.
3. Murid menyelesaikan pendarapan melibatkan sebarang pecahan wajar menggunakan gambar rajah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -26))
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 17.1.2018 / Rabu
Mata pelajaran Sejarah
Sejarah Mari belajar sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


iii. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
iv. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.
Aktiviti 5. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
6. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
7. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
8. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni – bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai masa
TMK –-
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Usaha / 09:00 – 10:00 / 17.1.2018 / Rabu
TAJUK
1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur
organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan
keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang
PEMBELAJARAN pemimpin dalam sesebuah organisasi.
- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti
fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
(Rujuk 2.2 dan 2.3)
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/17.1.2018/ Rabu
Bidang Pecahan

Tajuk
B. Bahagi Pecahan

Standard Kandungan 2.2 Bahagi Pecahan

Standard Pembelajaran (i) Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bulat.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
B. Bahagi Pecahan (Buku teks – Muka surat 27-31)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep pecahan.
Aktiviti 3. Murid membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -31)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 18.1.2018 / Khamis
Mata pelajaran Sejarah
Sejarah Mari belajar sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


v. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
vi. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.
Aktiviti 9. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
10. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
11. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
12. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni – bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai masa
TMK –-
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /09.00-10.00/18.1.2018/ Khamis


Nombor dan Operasi
Bidang

Nombor hingga 100 000


Tajuk

1.3 Nombor dalam bentuk pola


Standard Kandungan

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.


Standard Pembelajaran
(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pola nombor.
1. Guru mengulangkaji pola nombor dengan murid.
2. Guru menerangkan satu contoh masalah yang melibatkan pelbagai strategi penyelesaian.
3. Murid cuba menyelesaikan masalah pola nombor berdasarkan contoh yang dibincangkan oleh guru.
Aktiviti 4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah – buku teks
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

Buku teks
BBB

TP5
Pentaksiran

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 11:20 – 12:20 / 18.1.2018 / Khamis
TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur
organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan
keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang
PEMBELAJARAN pemimpin dalam sesebuah organisasi.
- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti
fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
(Rujuk 2.2 dan 2.3)
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
RBT
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 12:20 – 13:20 / 18.1.2018 / Khamis
TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.1.1-1.2.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur
organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan
keselamatan bengkel.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang
PEMBELAJARAN pemimpin dalam sesebuah organisasi.
- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti
fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan
tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
(Rujuk 2.2 dan 2.3)
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh 4 Usaha /07.30-08.30/ 19.1.2018 / Jumaat
Mata pelajaran Sejarah
Sejarah Mari belajar sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


vii. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
viii. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.
Aktiviti 13. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
14. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
15. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
16. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni – bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai masa
TMK –-
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh 4 Tekun /08.30-09.30/ 19.1.2018 / Jumaat


Mata pelajaran Sejarah
Sejarah Mari belajar sejarah
Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


ix. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
x. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan harian.
Aktiviti 17. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
18. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
19. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
20. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni – bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai masa
TMK –-
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /11.20-12.20/19.1.2018/ Jumaat
Nombor dan Operasi
Bidang

Nombor hingga 100 000


Tajuk

1.3 Nombor dalam bentuk pola


Standard Kandungan

(iii) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi.


Standard Pembelajaran
(iv) Melengkapkan pola nombor yang diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

Objektif Pembelajaran 2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pola nombor.

8. Guru mengulangkaji pola nombor dengan murid.


9. Guru menerangkan satu contoh masalah yang melibatkan pelbagai strategi penyelesaian.
10. Murid cuba menyelesaikan masalah pola nombor berdasarkan contoh yang dibincangkan oleh guru.
Aktiviti 11. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
12. Latihan
13. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
14. Kerja rumah – buku teks
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

Buku teks
BBB

TP5
Pentaksiran

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran