Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LIMAU,

78300 MASJID TANAH, MELAKA.

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI 2018

PENGENALAN

Pada Tahap II, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) diajar sebagai satu mata
pelajaran dalam KSSR.Mata pelajaran ini memberikan tumpuan untuk
menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang
membolehkan mereka menyambung pelajaran dalam bidang teknikal dan
vokasional di peringkat menengah.

Kurikulum Standard RBT digubal dengan memberikan penekanan pada standard


kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui, difahami dan
dikuasai oleh murid sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6. Pendedahan awal tentang
kemahiran asas dalam bidang Teknikal, Teknologi Pertanian, Sains Rumah
Tangga dan elemen merentas seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK), Kreativiti dan Inovasi serta Asas Keusahawanan ditekankan dalam mata
pelajaran ini.

Kurikulum Standard RBT ini masih mengekalkan elemen merentas kurikulum


dalam KBSR. Selain itu, ia juga mementingkan pemupukan nilai murni, kerja-
buat-sendiri (DIY), peka terhadap masalah sekeliling serta sikap yang positif
semasa menjalankan aktiviti bagi melahirkan murid yang celik teknologi, kreatif
dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan.
MATLAMAT

• Membolehkan murid memperoleh pengetahuan, menguasai asas


kemahiran praktis,

• Berkemahiran mereka bentuk dan mengamalkan asas keusahawanan

• Berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid


yang kritis, kreatif dan inovatif.

OBJEKTIF

Diakhir pembelajaran RBT Tahap II, murid akan dapat:

• Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja yang


selamat
• Menguasai proses mereka bentuk untuk menghasilkan produk
• Mengetahui teknologi dalam bidang teknikal, teknologi pertanian dan
sains rumahtangga
• Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta
menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika
• Melakukan kerja-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan
dan perkakasan
• Menjana pemikiran kritis, kreatif, inovatif dan berdaya usaha dalam
mereka bentuk dan menghasilkan produk berkualiti
• Menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusahawanan.
• Berkemahiran menjana idea untuk menyelesaikan masalah.
CARTA ORGANISASI
PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI (RBT) 2018

PENGERUSI

GURU BESAR

(PN ZAILEENA BINTI ABDUL MAJID)

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

( EN MUSTAFAR KAMAL (PN ROSDINA BINTI ( TN HJ KAMARUL ARIFFIN BIN


BIN ABU BAKAR ) MUSTAPA) MOHAMAD)

KETUA PANITIA

( PN SUHAINI BINTI ABU BAKAR)

SETIAUSAHA

(PN NOR YUSNIZA BINTI MD YUSOP)

AHLI JAWATANKUASA

1. PN MASNIZA BINTI MAMAT


2. PN NOR YUSNIZA BINTI MD YUSOP
SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LIMAU
PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2018

BIL AKTIVITI OBJEKTIF BULAN SASARAN TINDAKAN


1 Mesyuarat Panitia Menyelaras format Jan Guru Besar, Ketua panitia
Reka Bentuk dan rancangan GPK I , guru Setiausaha
Teknologi Kali mengajar harian. RBT
Pertama Membincangkan
aktiviti yang akan
dijalankan
sepanjang tahun
2018.
2 Sudut paparan Memberikan info Feb-Okt Semua murid Guru RBT
dan papan panel terkini kepada Tahun 4-5 Tahun 4-5
murid dan
memaparkan hasil
kerja murid
3 Membuat Menambah Mac - Ketua panitia
pesanan bahan- keperluan bahan
bahan bantu bantu mengajar
mengajar untuk digunakan
secara optimum
dalam pengajaran
dan pembelajaran
4 Ujian pertengahan Menilai tahap Mei Semua murid Guru RBT
tahun penguasaan murid Tahun 4-5 Tahun 4-5
terhadap subjek
Reka Bentuk dan
Teknologi
5 Mesyuarat Panitia Membincangkan Jun Guru Besar, Ketua panitia
Reka Bentuk dan masalah-masalah GPK I , guru Setiausaha
Teknologi Kali yang timbul dan RBT
Kedua berbangkit.
Membuat analisa
peperiksaan
6 Program Kitar Menyedari murid Ogos- Semua murid Ketua
Semula tentang faedah Sept Tahun 1-6 Panitia
kitar semula Semua guru
7 Ujian akhir tahun Menilai tahap Okt Semua murid Guru RBT
penguasaan murid Tahun 4-5 Tahun 4-5
terhadap subjek
Reka Bentuk dan
Teknologi
8 Mesyuarat Panitia Membincangkan Nov Guru Besar, Ketua panitia
Reka Bentuk dan masalah-masalah GPK I , guru Setiausaha
Teknologi Kali yang timbul dan Bahasa Cina
Ketiga berbangkit.
Membuat analisa
peperiksaan
CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA TMK TAHUN 2018

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

1 Mesyuarat Panitia Reka Bentuk dan Teknologi Kali Pertama X

2 Sudut paparan dan papan panel X X X X X X X X X X

3 Membuat pesanan bahan-bahan bantu mengajar X

4 Ujian pertengahan tahun X

5 Mesyuarat Panitia Reka Bentuk dan Teknologi Kali Kedua X

6 Program Kitar Semula X X

7 Ujian akhir tahun X

8 Mesyuarat Panitia Reka Bentuk dan Teknologi Kali Ketiga X

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………………. …………………………….
(Pn Suhaini binti Abu Bakar)
Ketua Panitia,
Reka bentuk & Teknologi