Anda di halaman 1dari 48

1 Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana, ISAIA Florin Catedra: Matematica si Informatica


Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA


LUNI
Anul Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
10LF StructAlg,C,PIII2, GeomAn,C,PI2,
171 Manea_A_L Paun_M Germana,C,PI2,
Homana_S
B

1 MI
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
AnMat,S,PP6,
10LF StructAlg,C,PIII2, GeomAn,C,PI2, AnMat,S,PP6, Dimitriu_M
172 Manea_A_L Paun_M Dimitriu_M Germana,C,PI2,
Homana_S
B
AnMat,S,PP6,
Dimitriu_M
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
10LF Algad,C,PIII1, SO,L,PII5, POO,L,PII6,
271 Paun_M Florea_I_L Kerestely_A Germana,C,PI2,
Homana_S
B

Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
10LF Algad,C,PIII1, POO,L,PII6, Algad,S,PP1,
272 Paun_M Kerestely_A Oana_A Germana,C,PI2,
Homana_S
B

1 I
Engleza,S,PIII2, Engleza,C,PIII2,
Campu_A Campu_A
A
10LF Algad,C,PIII1, Algad,S,PP1,
273 Paun_M Minculete_N Germana,S,PI2, Germana,C,PI2,
Homana_S Homana_S
B

ASC,L,PII4, ASC,S,PII2, Engleza,C,PIII2,


Ionescu_A_C Ionescu_A_C Campu_A
A
10LF Algad,C,PIII1,
274 Paun_M ASC,L,PII4, ASC,S,PII2, Germana,C,PI2,
Ionescu_A_C Ionescu_A_C Homana_S
B
10LF Algad,C,PIII1,
274 Paun_M

Engleza,S,PIII2, Engleza,C,PIII2,
Campu_A Campu_A
A
Germana,S,PIII2,
10LF Algad,C,PIII1, Homana_S
371 Paun_M Engleza,S,PIII2, Germana,C,PI2,
Campu_A Homana_S
B
Germana,S,PIII2,
Homana_S
Engleza,S,PIII2, Engleza,C,PIII2,
Campu_A Campu_A
A
ASC,L,PII4, ASC,S,PII2,
10LF Algad,C,PIII1, Ionescu_A_C Ionescu_A_C
1 IA
372 Paun_M Germana,S,PI2, Germana,C,PI2,
Homana_S Homana_S
B
ASC,L,PII4, ASC,S,PII2,
Ionescu_A_C Ionescu_A_C
Engleza,S,PIII2, Engleza,C,PIII2,
Campu_A Campu_A
A
Germana,S,PIII2,
10LF Algad,C,PIII1, Homana_S
373 Paun_M Engleza,S,PIII2, Germana,C,PI2,
Campu_A Homana_S
B
Germana,S,PIII2,
Homana_S
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
Engleza,S,PIII2,
10LF FAI,S,PP6, Campu_A
471 Manea_A_L Engleza,C,PIII2,
Campu_A
B
Germana,S,PI2,
Homana_S
1 IAG
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
A
Engleza,S,PIII2,
10LF Campu_A
472 Engleza,C,PIII2,
Campu_A
B
Germana,S,PI2,
Homana_S

2 Codul Orarului: MI-S1


Intocmit: PLAJER Ioana, ISAIA Florin Catedra: Matematica si Informatica
Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA


LUNI
Anu
Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50
l

A
10LF EDP,C,PII1, FunctComp,C,PII1, FunctComp,S,PII1,
2 MI EDP,S,PII1, Isaia_F
161 Isaia_F Raducanu_D Raducanu_D
A
10LF EDP,C,PII1, FunctComp,C,PII1, FunctComp,S,PII1,
2 MI EDP,S,PII1, Isaia_F
161 Isaia_F Raducanu_D Raducanu_D

A
10LF Retele,C,PIII1, CloudComp,L,PP5,
261 Florea_I_L Kerestely_A

A
10LF Retele,C,PIII1, BDD,L,PII3,
2 I
262 Florea_I_L Butnaru_D_T

A
10LF Retele,C,PIII1, CloudComp,L,PII7,
263 Florea_I_L Kerestely_A

A
10LF Retele,C,PIII1, ProgViz,L,PII5, SCI,L,PII4,
361 Florea_I_L Deaconu_A_M Galmeanu_H

A
10LF Retele,C,PIII1, Retele,L,PII6, MVP,L,PII6,
2 IA
362 Florea_I_L Nanau_C_S Nanau_C_S

A
10LF Retele,C,PIII1, SCI,L,PII4, ProgViz,L,PII5,
363 Florea_I_L Galmeanu_H Deaconu_A_M

A
10LF BD,C,PII2, Retele,C,PII2,
2 IAG Aldea_C_L Aldea_C_L
461
A
10LF BD,C,PII2, Retele,C,PII2,
2 IAG
461 Aldea_C_L Aldea_C_L

3 Codul Orarului: MI-S1


Intocmit: PLAJER Ioana, ISAIA Florin Catedra: Matematica si Informatica
Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA


LUNI
Anu
Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50
l
CAM,S,PI1,
Paltanea_E
A
CompEcDif,S,PI1,
10LF CAM,C,PI1, Marin_M CompEcDif,C,PI1,
3 MI
151 Paltanea_E CAM,S,PI1, Marin_M
Paltanea_E
B
CompEcDif,S,PI1,
Marin_M

A
10LF IA,C,PI2, IA,L,PP5,
251 Sasu_L_M Sasu_L_M

3 I

A
10LF IA,C,PI2, MPI,L,PII3,
252 Sasu_L_M Carstea_C_G

A
10LF IngSoft,L,PII3, MIG,L,PP5, MIG,C,PI2,
351 Carstea_C_G Monescu_V Monescu_V

3 IA

A
10LF MIG,C,PI2,
352 Monescu_V

B
10LF MIG,C,PI2,
352 Monescu_V

KnowMan,L,PII7,
Litz_P PD,L,PIII4,
A Enache-David_N
10LF KnowMan,C,PII7,
3 IAG
451 Litz_P
PD,L,PIII4, IngSoft,L,PII3,
B Enache-David_N Carstea_C_G
KnowMan,L,PII7,
Litz_P

4 Codul Orarului: MI-S1


Intocmit: PLAJER Ioana, ISAIA Florin Catedra: Matematica si Informatica
Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA


LUNI
Anu
Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50
l

A
GeomNR,S,PP6,
Voicu_N
1 SMFA SMFA

B
GeomNR,S,PP6,
Voicu_N

A
CSS,C,PIII4,
1 TIN TIN Tabirca_S_M

A
ProgLog,C,PII2, EASS,C,PII2,
1 TMIS TMIS Bocu_D Bocu_D

A
ABAPOO,L,PII7,
1 MITB MITB Enache-David_N

B
5 Codul Orarului: MI-S1
Intocmit: PLAJER Ioana, ISAIA Florin Catedra: Matematica si Informatica
Universitatea TRANSILVANIA din Brasov Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA


LUNI
Anu
Spec. Grupa Sgr. 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50
l

2 SMFA SMFA

2 TIN TIN

2 TMIS TMIS

2 MITB MITB

B
matica si Informatica Telefon:
2017-2018 SEMESTRUL: II

ATICA
MARTI
18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50
ACSO,C,PII2,
Vasilescu_A
AnMat,S,PII1,
ACSO,L,PII4, AnMat,S,PII1, Dimitriu_M
ACSO,C,PII2, Vasilescu_A Dimitriu_M
Vasilescu_A
AnMat,S,PII1,
Dimitriu_M
ACSO,C,PII2,
Vasilescu_A
ACSO,L,PII4,
Vasilescu_A StructAlg,S,PI1,
ACSO,C,PII2, Manea_A_L
Vasilescu_A
ACSO,L,PII4,
Vasilescu_A
ASC,S,PII1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII3,
Algad,S,PP1, Ionescu_A_C SD,L,PP5,
Fulga_A ASC,S,PII1, Plajer_I_C
Ionescu_A_C
ASC,L,PII3,
Ionescu_A_C
ASC,S,PI1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
SO,L,PII5, SD,L,PP5, Ionescu_A_C
Florea_I_L Plajer_I_C ASC,S,PI1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
Ionescu_A_C

POO,L,PII6, SO,L,PII5,
Kerestely_A Florea_I_L
ASC,S,PII1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
POO,L,PII6, Algad,S,PP1, Ionescu_A_C
Baicoianu_A Fulga_A ASC,S,PII1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
Ionescu_A_C

SD,L,PP5, Algad,S,PP1, POO,L,PII6,


Plajer_I_C Fulga_A Baicoianu_A

POO,C,PI2,
FAI,C,PI2, Paun_M
Dumitrescu_S_R

POO,C,PI2,
FAI,C,PI2, Paun_M
Dumitrescu_S_R

matica si Informatica Telefon:


2017-2018 SEMESTRUL: II

ATICA
MARTI
18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

DS,C,PP6, DS,S,PP6, TeoriaMas,C,PP6, TeoriaMas,S,PP6,


Purcaru_M_A Purcaru_M_A Raducanu_D Raducanu_D
DS,C,PP6, DS,S,PP6, TeoriaMas,C,PP6, TeoriaMas,S,PP6,
Purcaru_M_A Purcaru_M_A Raducanu_D Raducanu_D

ACC,C,PII2, DS,C,PII2, DS,S,PII2,


Tabirca_S_M Vasilescu_A Vasilescu_A

ACC,S,PIII4,
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4,
CloudComp,L,PII7, Tabirca_S_M ACC,C,PII2, DS,C,PII2, DS,S,PII2,
Kerestely_A ACC,S,PIII4, Tabirca_S_M Vasilescu_A Vasilescu_A
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4,
Tabirca_S_M

ACC,C,PII2, DS,C,PII2, DS,S,PII2,


Tabirca_S_M Vasilescu_A Vasilescu_A

DS,C,PII2, DS,S,PII2,
Vasilescu_A Vasilescu_A

ProgViz,L,PII5, DS,C,PII2, DS,S,PII2,


Deaconu_A_M Vasilescu_A Vasilescu_A

Retele,L,PII6, DS,C,PII2, DS,S,PII2,


Nanau_C_S Vasilescu_A Vasilescu_A

Retele,L,PII4, IKM,C,PII7, IKM,L,PII7, DS,C,PII2, DS,S,PII2,


Butnaru_D_T Enache-David_N Enache-David_N Vasilescu_A Vasilescu_A
Retele,L,PII4, IKM,C,PII7, IKM,L,PII7, DS,C,PII2, DS,S,PII2,
Butnaru_D_T Enache-David_N Enache-David_N Vasilescu_A Vasilescu_A

matica si Informatica Telefon:


2017-2018 SEMESTRUL: II

ATICA
MARTI
18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50
ProbStat,S,PIII2, MCL,C,PIII2,
Paltanea_E Palasan_T
ProbStat,L,PII3,
Paltanea_E ProbStat,C,PIII2,
ProbStat,S,PIII2, Paltanea_E MCL,C,PIII2,
Paltanea_E Palasan_T
ProbStat,L,PII3,
Paltanea_E
MCL,C,PIII2,
Palasan_T

IntrodDS,C,PII1, ProbStat,C,PIII2,
Sasu_L_M Paltanea_E MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

IntrodDS,C,PII1, ProbStat,C,PIII2,
Sasu_L_M Paltanea_E MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MIG,L,PP5,
Monescu_V MCL,C,PIII2,
Palasan_T
MIG,L,PP5,
Monescu_V

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

MCL,C,PIII2,
Palasan_T

matica si Informatica Telefon:


2017-2018 SEMESTRUL: II

ATICA
MARTI
18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50

GeomNR,C,PP6, TDA,C,PI1,
Voicu_N Marin_M

CSS,L,PIII4,
Tabirca_S_M

IDWDM,L,PII7,
CSS,L,PIII4, Enache-David_N
Tabirca_S_M

EASS,L,PII3,
Bocu_D

AOC,L,PII6,
Baicoianu_A

ABAPOO,C,PII1,
Enache-David_N
matica si Informatica Telefon:
2017-2018 SEMESTRUL: II

ATICA
MARTI
18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50
MARTI MIERCURI
16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50
ACSO,C,PII2,
Florea_I_L

StructAlg,S,PI2,
Manea_A_L ACSO,C,PII2,
Florea_I_L

ACSO,C,PII2,
Florea_I_L
AnMat,S,PII1,
AnMat,S,PII1, Dimitriu_M ACSO,L,PII4,
Dimitriu_M ACSO,C,PII2, Vasilescu_A
Florea_I_L
AnMat,S,PII1,
Dimitriu_M

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A

ASC,S,PI2,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII5,
SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1, Ionescu_A_C
Florea_I_L Vasilescu_A ASC,S,PI2,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII5,
Ionescu_A_C

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A
SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1,
Florea_I_L Vasilescu_A

SO,C,PIII1, ASC,C,PIII1, SD,L,PP5,


Florea_I_L Vasilescu_A Plajer_I_C

ASC,C,PII2, ASC,L,PII5,
Vasilescu_A Ionescu_A_C

ASC,C,PII2, FAI,S,PI2,
Vasilescu_A Manea_A_L

MARTI MIERCURI
16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50

MatFnc,C,PP1,
Popescu_O
MatFnc,S,PP1,
MatFnc,C,PP1, Popescu_O
Popescu_O

MatFnc,S,PP1,
Popescu_O

BDD,L,PII4,
Butnaru_D_T

MVP,L,PII6, EmbSyst,L,PP5, Retele,L,PII7,


Nanau_C_S Monescu_V Nanau_C_S

EmbSyst,L,PP5, Grafica,L,PII5,
Monescu_V Deaconu_A_M

Grafica,L,PII5, MVP,L,PII6,
Deaconu_A_M Nanau_C_S

BD,L,PII7, GGC,C,PII7,
Butnaru_D_T Sangeorzan_L
BD,L,PII7, GGC,C,PII7,
Butnaru_D_T Sangeorzan_L

MARTI MIERCURI
16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50
VarDif,S,PP6,
Aldea_C_N
AnFunc,S,PP6,
VarDif,C,PP6, Parvulescu_C AnFunc,C,PP6,
Aldea_C_N VarDif,S,PP6, Parvulescu_C
Aldea_C_N
AnFunc,S,PP6,
Parvulescu_C

PAM,C,PI1, PAM,L,PIII4, MPI, L,PII3,


Tabirca_S_M Tabirca_S_M Bocu_D

PAM,C,PI1, IA,L,PII4, PAM,L,PIII4,


Tabirca_S_M Sasu_L_M Tabirca_S_M

SSI,C,PII2, SGBD,L,PII3,
Aldea_C_L Galmeanu_H

SSI,C,PII2, SSI,L,PII4, MPI,L,PII6,


Aldea_C_L Butnaru_D_T Carstea_C_G
SSI,C,PII2, SSI,L,PII4, MPI,L,PII6,
Aldea_C_L Butnaru_D_T Carstea_C_G

IngSoft,L,PII3,
Carstea_C_G
IngSoft,C,PI1, WebEng,C,PI1,
Carstea_C_G Sangeorzan_L

MARTI MIERCURI
16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50
TeorOp,S,PP6,
Paltanea_R
TDA,S,PI1,
Marin_M TeorOp,C,PP6,
TeorOp,S,PP6, Paltanea_R
Paltanea_R
TDA,S,PI1,
Marin_M
IDWDM,C,PI1,
Enache-David_N
CloudComp,L,PII3,
Bocu_R CloudComp,C,PI1,
IDWDM,C,PI1, Bocu_R
Enache-David_N
CloudComp,L,PII3,
Bocu_R
AOC,S,PI2,
Ciurea_E

AOC,C,PI2,
Ciurea_E

AOC,S,PI2,
Ciurea_E

POOSJ,C,PII7, POOSJ,L,PII7,
Sangeorzan_L Fernoaga_V
MARTI MIERCURI
16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50
MIERCURI JO
14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50
Germana,S,PI1,
Homana_S
Engleza,S,PI1,
Campu_A GeomAn,S,PII2,
Germana,S,PI1, Szasz_A
Homana_S
Engleza,S,PI1,
Campu_A

Germana,S,PI1,
Homana_S

Engleza,S,PIII2,
Campu_A

Germana,S,PI1,
Homana_S

Engleza,S,PIII2,
Campu_A

Germana,S,PI1,
Homana_S

Engleza,S,PIII2,
Campu_A

SD,L,PP5,
Plajer_I_C

SO,L,PII5,
Florea_I_L
SO,L,PII5,
Florea_I_L

SD,L,PP5,
Plajer_I_C

ASC,S,PI1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
Ionescu_A_C
ASC,S,PI1,
Ionescu_A_C
ASC,L,PII4,
Ionescu_A_C
CalcNum,S,PP5,
Monescu_V
CalcNum,L,PP5,
Monescu_V POO,L,PII7, CalcNum,C,PII2, Redact,C,PP6,
CalcNum,S,PP5, Kerestely_A Monescu_V Petrescu_L
Monescu_V
CalcNum,L,PP5,
Monescu_V
CalcNum,S,PP5,
Monescu_V
CalcNum,L,PP5,
POO,L,PII7, Monescu_V CalcNum,C,PII2, Redact,C,PP6,
Kerestely_A CalcNum,S,PP5, Monescu_V Petrescu_L
Monescu_V
CalcNum,L,PP5,
Monescu_V

MIERCURI JO
14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50
CalcNum,S,PII1,
Scheiber_E

CalcNum,C,PII1,
Scheiber_E
CalcNum,L,PII4,
CalcNum,C,PII1, Scheiber_E
Scheiber_E CalcNum,S,PII1,
Scheiber_E
CalcNum,L,PII4,
Scheiber_E
Engleza,S,PIII2,
Campu_A

Retele,L,PII6, BDD,L,PII5, MVP,C,PIII1,


Nanau_C_S Butnaru_D_T Sasu_L_M Germana,S,PI1,
Homana_S

MVP,C,PIII1, MVP,L,PII6, Retele,L,PII6,


Sasu_L_M Nanau_C_S Nanau_C_S

Engleza,S,PIII2,
Campu_A

Retele,L,PII6, MVP,C,PIII1,
Nanau_C_S Sasu_L_M Germana,S,PI1,
Homana_S

Grafica,L,PII5, Grafica,C,PII2, MVP,C,PIII1, SCI,C,PI2, EmbSyst,C,PI2,


Deaconu_A_M Deaconu_A_M Sasu_L_M Sasu_L_M Monescu_V

SCI,L,PII3, Grafica,C,PII2, MVP,C,PIII1, SCI,C,PI2, EmbSyst,C,PI2,


Galmeanu_H Deaconu_A_M Sasu_L_M Sasu_L_M Monescu_V

EmbSyst,L,PII7, Grafica,C,PII2, MVP,C,PIII1, SCI,C,PI2, EmbSyst,C,PI2,


Monescu_V Deaconu_A_M Sasu_L_M Sasu_L_M Monescu_V

TAP,L,PIII4,
TAP,C,PI2, Bocu_R
Bocu_R
TAP,L,PIII4,
TAP,C,PI2, Bocu_R
Bocu_R

MIERCURI JO
14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

MPI,C,PIII1,
Bocu_D

MPI,C,PIII1,
Bocu_D

MPI,C,PIII1, SGBD,C,PI2, SSI,L,PII5,


Bocu_D Galmeanu_H Butnaru_D_T

MPI,C,PIII1, SGBD,C,PI2, SGBG,L,PII6,


Bocu_D Galmeanu_H Galmeanu_H
MPI,C,PIII1, SGBD,C,PI2, SGBG,L,PII6,
Bocu_D Galmeanu_H Galmeanu_H

MIERCURI JO
14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

TCC,S, PI1, TCC,C,PI1,


Paun_M Tabirca_S_M

SMIS,L,VIII14,
Moraru_S_A SMIS,C,VIII14,
Moraru_S_A

SMIS,L,VIII14,
Moraru_S_A

ORM,L,PII4, ProgLog,L,PII3,
Dumitrescu_S_R Bocu_D

ProgLog,L,PII3, ORM,L,PII4,
Bocu_D Dumitrescu_S_R

StatAplic,C,PP6, StatAplic,S,PP6, SCR,C,PP6,


Litz_P Litz_P Karsten_C
MIERCURI JO
14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50 10,00-11,50

TRL,L,PIII4,
Paun_M

TRL,C,PIII4,
Paun_M TRL,L,PIII4,
Paun_M

CVT,C,PII7,
Marsden_N

CVT,S,PP5,
Marsden_N CVT,C,PII7,
Marsden_N
JOI
12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50
AnMat,C,PIII2,
Paltanea_R

POO,L,PII4, AnMat,C,PIII2, POO,C,PII2,


Vasilescu_A Paltanea_R AnMat,C,PIII2, Vasilescu_A
Paltanea_R

AnMat,C,PIII2,
Paltanea_R

GeomAn,S,PII2, AnMat,C,PIII2, POO,C,PII2,


Szasz_A Paltanea_R AnMat,C,PIII2, Vasilescu_A
Paltanea_R

SD,C,PIII1, POO,C,PIII1,
Plajer_I_C Deaconu_A_M

SD,C,PIII1, POO,C,PIII1,
Plajer_I_C Deaconu_A_M

SD,C,PIII1, POO,C,PIII1,
Plajer_I_C Deaconu_A_M

SD,L,PP5, SD,C,PIII1, POO,C,PIII1, POO,L,PP5,


Plajer_I_C Plajer_I_C Deaconu_A_M Kerestely_A
SD,L,PP5, SD,C,PIII1, POO,C,PIII1, POO,L,PP5,
Plajer_I_C Plajer_I_C Deaconu_A_M Kerestely_A

SO,L,PII5, SD,C,PIII1, POO,C,PIII1,


Florea_I_L Plajer_I_C Deaconu_A_M

SD,C,PIII1, POO,C,PIII1, SO,L,PII5,


Plajer_I_C Deaconu_A_M Florea_I_L

POO,L,PII6, SD,C,PIII1, POO,C,PIII1, Algad,S,PP6,


Baicoianu_A Plajer_I_C Deaconu_A_M Oana_A

Redact,S,PP6,
Petrescu_L

ASC,L,PII3,
Ionescu_A_C

JOI
12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50
Engleza,C,PIII2, Germana,S,PII1,
Campu_A Homana_S
Engleza,S,PII1,
Campu_A
Germana,C,PI1, Germana,S,PII1,
Homana_S Homana_S
Engleza,S,PII1,
Campu_A
Engleza,C,PIII2,
Campu_A

CloudComp,C,PI2, BDD,C,PI2,
Germana,C,PI1, Baicoianu_A Aldea_C_L
Homana_S

Engleza,C,PIII2,
Campu_A
Engleza,S,PIII2,
Campu_A CloudComp,C,PI2, BDD,C,PI2,
Germana,C,PI1, Baicoianu_A Aldea_C_L
Homana_S
Germana,S,PI1,
Homana_S
Engleza,C,PIII2,
Campu_A

CloudComp,C,PI2, BDD,C,PI2,
Germana,C,PI1, Baicoianu_A Aldea_C_L
Homana_S

Engleza,C,PIII2,
Campu_A
Engleza,S,PIII2,
Campu_A ProgViz,C,PII2,
Germana,C,PI1, Deaconu_A_M
Homana_S
Germana,S,PI1,
Homana_S
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
Engleza,S,PIII2,
Campu_A ProgViz,C,PII2,
Germana,C,PI1, Deaconu_A_M
Homana_S
Germana,S,PI1,
Homana_S
Engleza,C,PIII2,
Campu_A
Engleza,S,PIII2,
Campu_A ProgViz,C,PII2,
Germana,C,PI1, Deaconu_A_M
Homana_S
Germana,S,PI1,
Homana_S
Engleza,C,PIII2,
Campu_A

GGC,L,PII4,
Ionescu_A_C
Engleza,S,PIII2,
Campu_A GGC,L,PII4,
Engleza,C,PIII2, Ionescu_A_C
Campu_A
Engleza,S,PIII2,
Campu_A

JOI
12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M IDS,L,PII6,
Sasu_L_M

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M
ProbStat,S,PII1,
Nepotu_G_L
MCL,S,PI2, ProbStat,L,PII3,
Turtureanu_M Nepotu_G_L
ProbStat,S,PII1,
Nepotu_G_L
MCL,S,PI2, ProbStat,L,PII3,
Turtureanu_M Nepotu_G_L

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M MPI,L,PII3, IPDM,C,PI2, IPLDM,L,PII5,
Bocu_D Bocu_R Bocu_R

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M IPLDM,L,PII5, IPDM,C,PI2,
Bocu_R Bocu_R
IPLDM,L,PII5, IPDM,C,PI2,
Bocu_R Bocu_R

MCL,S,PI2,
Turtureanu_M
WebEng,L,PII7,
Stelea_G Marketing,L,PII7,
MCL,S,PI2, Jocuri3D,L,PII6, Balasescu_S
Turtureanu_M Dorner_R
Jocuri3D,L,PII6,
Dorner_R
MCL,S,PI2, WebEng,L,PII7,
Turtureanu_M Stelea_G

JOI
12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50
ProbStat,S,PP6,
Pascu_M_N

ProbStat,C,PP6,
Pascu_M_N ProbStat,S,PP6,
Pascu_M_N

PAJ,C,PI1, PAJ,L,PIII4,
Dumitrescu_S_R Baicoianu_A

AOC,L,PII5,
Baicoianu_A ORM,C,PI1,
Dumitrescu_S_R
EASS,L,PII3,
Bocu_D

SCR,S,PP5, SecuritSist,S,PII7,
Karsten_C Aldea_C_L
SCR,L,PP5,
Karsten_C SecuritSist,C,PII7, ASLP,C,PI1,
SCR,S,PP5, Aldea_C_L SecuritSist,S,PII7, Streitferdt_C
Karsten_C Aldea_C_L
SCR,L,PP5,
Karsten_C
JOI
12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50 8,00-9,50
SeminarS,S,PP1, SeminarS,S,PP1,
Raducanu_D Paltanea_R
SeminarS,S,PP1, SeminarS,S,PP1,
Paltanea_R Minculete_N
SeminarS,S,PP1, SeminarS,S,PP1,
Raducanu_D Paltanea_R
SeminarS,S,PP1, SeminarS,S,PP1,
Paltanea_R Minculete_N
VINERI
10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50
Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,S,PIII2, Peda,C,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

POO,L,PII4, Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,


Vasilescu_A Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,S,PIII2, Peda,C,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,S,PIII2, Peda,C,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Algad,S,PII2, Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,


Szasz_A Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I
Algad,S,PII2, Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,
Szasz_A Henter_R Henter_R

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,S,PIII2, Peda,C,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,S,PIII2, Peda,C,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

SO,L,PII5, Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,


Florea_I_L Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,
Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Redact,S,PP6, Peda,C,PIII2, Peda,S,PIII2,


Petrescu_L Henter_R Henter_R Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

VINERI
10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50
RAC,C,PP5, RAC,S,PP5, RAC,L,PP5, Sport,C,Colina,
Florea_O_A Florea_O_A Florea_O_A Tohanean_D_I

RAC,C,PP5, RAC,S,PP5, RAC,L,PP5, Sport,C,Colina,


Florea_O_A Florea_O_A Florea_O_A Tohanean_D_I
ACC,S,PIII4,
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4, Sport,C,Colina,
Tabirca_S_M MVP,L,PII6, Tohanean_D_I
ACC,S,PIII4, Nanau_C_S
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4, Sport,C,Colina,
Tabirca_S_M Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I
ACC,S,PIII4,
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4, Sport,C,Colina,
MVP,L,PII7, Tabirca_S_M Tohanean_D_I
Nanau_C_S ACC,S,PIII4,
Tabirca_S_M
ACC,L,PIII4, Sport,C,Colina,
Tabirca_S_M Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I
Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

Sport,C,Colina,
Tohanean_D_I

VINERI
10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

ProbStat,S,PII1,
Nepotu_G_L
ProbStat,L,PII3,
Nepotu_G_L
ProbStat,S,PII1,
Nepotu_G_L
ProbStat,L,PII3,
Nepotu_G_L

IDS,L,PII6,
Sasu_L_M
Marketing,C,PI2, PD,C,PII7, Jocuri3D,C,PII7,
Balasescu_S Kroger_R Dorner_R
Marketing,L,PII7,
Balasescu_S

VINERI
10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50

ASLP,S,PI1,
Streitferdt_C
LogFuzzy,S,PI1,
Streitferdt_C LogFuzzy,C,PI1,
ASLP,S,PI1, Streitferdt_C
Streitferdt_C
LogFuzzy,S,PI1,
Streitferdt_C
VINERI
10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50 20,00-21,50
SÂMBATA
8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50
SÂMBATA
8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50
SÂMBATA
8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50
SÂMBATA
8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50
SÂMBATA
8,00-9,50 10,00-11,50 12,00-13,50 14,00-15,50 16,00-17,50 18,00-19,50
Blocat

20,00-21,50

Marsden_N
20,00-21,50
20,00-21,50
20,00-21,50
20,00-21,50