Anda di halaman 1dari 1

KELEBIHAN: KELEMAHAN:

-Pembentukan kemampuan murid untuk -Masalah salah laku hanya akan dipikul oleh
mengawal diri sendiri yang berlaku secara guru
intrinsik dan dalaman
-Guru bertanggungjawab untuk mencari cara
-Kurang mengawal manakala mengawal positif untuk mencegah dan mengatasi masalah.
-Membentuk peraturan dengan kolaboratif -Guru hanya akan memarahi murid apabila kerja
dengan murid yang diberikan tidak disiapkan.
-Menguruskan bilik darjah melibatkan murid

MODEL PENGURUSAN
DISIPLIN THOMAS
GORDON

PELOPOR:
THOMAS GORDON