Anda di halaman 1dari 30

MATLAMAT STRATEGIK HEM

MEMBANGUN MODAL INSAN YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERKETERAMPILAN POSITIF

BIL OBJEKTIF KPI 2015E 2016E

1 Memantapkan a. Pengurusan sekolah menerima latihan pengurusan 98.00% 99.00%


pengurusan Hal Ehwal HEM
Murid Sekolah b. Peratus sekolah mencapai tahap cemerlang dalam
pengurusan HEM berasaskan instrument SKPM
2 Meningkatkan sahsiah a. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang 98.00% 99.00%
dan keterampilan diri dalam membangunkan kemenjadian diri murid yang
dalam kalangan murid berasaskan instrument SKPM.
3 Meningkatkan a. Peratus sekolah melaksanakan sekurang-kurangnya 99.00% 100.00%
pengurusan emosi dan tiga aktiviti pembinaan keperibadian dan sahsiah murid
kekuatan jiwa dalam yang berasaskan pembangunan pengurusan emosi dan
kalangan murid kekuatan jiwa.
4 Mengurangkan kes salah a. Peratus maksimum kes disiplin sekolah. SSDM 1.30% 1.00%
laku dalam kalangan b. Peratus maksimum kes ponteng sekolah. ARS/APDM
murid 93.00% 94.00%
5 Memantapkan perpaduan a. Peratus sekolah melaksanakan aktiviti berkonsepkan 100.00% 100.00%
dan integrasi dalam perpaduan dan integrasi
kalangan murid
(FORMAT)

- FONT SIZE : 11
- FONT : CENTURY GOTHIC
-
PELAN TINDAKAN AKTIVITI UNIT HEM 2015

UNIT HEM

Bil Program Kaedah Pelaksanaan/Aktiviti Tindakan Tempoh/ Pegawai


Masa Meja
1 DISIPLIN 1.Mesyuarat Unit Disiplin melibatkan semua
1. Mesyuarat Lembaga pengurusan dan AJK sesi pagi dan petang. Pengetua/PK Januari dan PK HEM dan
Disiplin HEM/KGD setiap 3 bulan KGD
2. Program Orientasi 1.Pelajar Tingkatan 1 dan 4 diberikan taklimat PK HEM/PK Januari PK HEM dan
(Menghayati Buku Peraturan mengenai peraturan disiplin sekolah Petang/KGD/ KGD pagi dan
Sekolah) Kaunselor petang
3. Program Rekod Bersepadu 1. Salahlaku disiplin pelajar direkodkan ke KGD Sepanjang KGD pagi dan
dalam SSDM. tahun petang
4.Program Sekolahku 1.Pesanan kepada pelajar di waktu PK HEM/KGD Sepanjang KGD
Destinasiku perhimpunan mingguan/harian mengenai isu tahun
ponteng.
2.Pemantauan oleh guru disiplin pada setiap
hari di waktu pagi di pintu nombor dua sekolah
dibuat untuk memastikan tiada pelajar yang
melepak dan ponteng di kawasan kedai
makan/stesyen bas/Arked Mara
5. Spot Check Berkala &Tidak 1.Pemeriksaan rutin setiap pagi di tapak KGD/Guru Sepanjang KGD
Berkala perhimpunan, spot-check juga akan dijalankan Disiplin tahun
di kelas-kelas yang berisiko. Untuk memastikan
pelajar berpenampilan dan berpakaian kemas
serta tidak membawa barangan larangan ke
sekolah.
6. Operasi Rambut Pelajar 1. Pihak sekolah mengambil langkah proaktif KGD/Guru Sepanjang KGD
Lelaki dengan menyediakan perkhidmatan gunting Disiplin tahun
rambut secara percuma kepada pelajar lelaki
yang berambut panjang dan rambut berfesyen.

2 PENGAWAS

1. Perjumpaan mingguan 1. Perjumpaan semua pengawas untuk Ketua Setiap Khamis Guru
maklum balas tugasan dan laporan Pengawas/Bir Penasihat
mingguan o-biro Pengawas
2. Pembahagian tugas minggu berikutnya
2. Kursus Kepimpinan 1. Kursus sehari bagi memantapkan tugasan S/U Badan Mac PK HEM
Pengawas dan peranan pengawas sekolah Pengawas
2. Meningkatkan motivasi pengawas sekolah

3. Majlis Pelantikan Pengawas 1. Mengadakan majlis lantikan pengawas secara S/U Badan Mac PK HEM
rasmi di perhimpuna. Pengawas

4. Mesyuarat Biro Pengawas 1.Membincangkan aktiviti dan pengurusan biro- Ketua Mac Guru
biro pengawas untuk tahun 2015 Pengawas Pengawas
5. Gotong-royong bilik 1. Menceriakan bilik pengawas Ketua Mac Guru
pengawas Pengawas Pengawas
3 PENDAFTARAN PELAJAR
1.Menyelaraskan pengurusan pendaftaran Setiausaha Januari – Julai PK HEM
1. Mesyuarat Jawatankuasa 2.Memantau masalah-masalah berbangkit Pendaftaran
Pendaftaran 3.Membuat post-mortem pelaksanaan
pendaftaran
2.Pendaftaran Tingkatan 1 1.Penetapan kelas berdasarkan keputusan SU PK HEM
peperiksaan UPSR 2014 Penyelia Disember PK Petang
2.Penyerahan borang Maklumat Data Murid, Tingkatan 1 2014
salinan dokumen-dokumen yang diperlukan, Guru-guru
Pembelian buku Tingkatan 1
3. Orientasi Tingkatan 1 1. Memperkenal dan memantapkan jati diri SU PK HEM
dengan budaya sekolah Penyelia Disember PK Petang
2. Pengenalan berkaitan sekolah dan budaya Tingkatan 1 2014
sekolah Guru-guru
Tingkatan 1
4. Pendaftaran Tingkatan 4 1.Penetapan kelas dan aliran berdasarkan SU PK HEM
(Orientasi Tingkatan 4) keputusan PT3 Penyelia Januari 2015
Tingkatan 4
5. Pendaftaran Semula 1.Penetapan kelas berdasarkan keputusan SU PK HEM
Tingkatan 2, 3, 5, dan Para peperiksaan akhir tahun Penyelia Disember
U2 2.Penyerahan borang Maklumat Data Murid Tingkatan 2, 2014
3, 5, dan Para
U2

6. Pendaftaran Para U1 1. Penetapan pelajar berdasarkan tawaran SU PK HEM


(Orientasi Tingkatan 6) masing-masing Penyelia Mei 2015 PK Tingkatan
Tingkatan 6 6
7. Pendaftaran Pelajar baharu 1.PK HEM membuat pengesahan SU PK HEM
berpindah masuk 2.Penyelia Tingkatan menetapkan Kelas Penyelia Januari –
3.Guru Tingkatan merekodkan dalam buku Tingkatan Disember
rekod Guru
besar pendaftaran pelajar Tingkatan
3.Nombor pendaftaran pelajar hendaklah ditulis
dalam “Register”
8. Buku Kehadiran Pelajar – 1. Menyemak “Register” setiap bulan untuk Setiausaha Januari - PK HEM
“Register” memastikan guru tingkatan menanda Pendaftaran Disember
kedatangan pelajar setiap hari

4 SPBT 1.Semua pelajar tingkatan satu akan dibekalkan SU/AJK/Guru Akhir PK HEM
dengan satu set buku SPBT pada hari pertama Tingkatan Disember –
1.Agihan buku SPBT pendaftaran. Awal Januari
Tingkatan 1

2. Agihan buku SPBT kepada 1.Semua pelajar Tingkatan 4 dibekalkan dengan SU/AJK/Guru Januari PK HEM
pelajar Tingkatan 4 satu set buku SPBT mengikut aliran masing- Tingkatan
masing
3.Mesyuarat AJK SPBT (Guru) 1. Mengedar surat panggilan mesyuarat SU/AJK Januari – PK HEM
2. Mengadakan mesyuarat November (3
kali)
4.Melantik AJK murid 1. Mesyuarat AJK SPBT (Murid) SU/AJK Januari PK HEM
5.Keceriaan Bilik BOSS 1. Mengemas dan menyusun buku teks SU/AJK Pelajar Januari - Mac PK HEM
2. Membaik pulih buku SPBT yang rosak
3. Menghias bilik SPBT
6.Lawatan ke sekolah 1.Melawat ke sekolah berdekatan atau depo SU/AJK(guru)/ Januari hingga PK HEM
berdekatan dan lawatan ke SPBT untuk tujuan pertukaran buku kurangan AJK Pelajar Mac
depo SPBT dan lebihan.
7.Pemeriksaan berkala dari 1.Mengadakan ‘spott check’ secara berkala SU/AJK(guru)/ Sepanjang PK HEM
kelas ke kelas untuk mengesan buku-buku SPBT yang AJK Pelajar tahun (Januari
ditinggalkan dalam bilik guru. hingga
Oktober)

5 PPD-a

1. Mesyuarat Jawatankuasa 1.Menyelaraskan pengurusan PPDa PK HEM Januari - PK HEM


Pendidikan Pencegahan 2.Memantau masalah-masalah berbangkit SU PPDa November
Dadah (PPDa) 3.Membuat post-mortem pelaksanaan program AJK
dan aktiviti
2. Perkhidmatan Sesi 1. Menjalankan perkhidmatan sesi kaunseling GBK Sepanjang PK HEM
Kaunseling Individu dan kepada pelajar yang berisiko dan yang terlibat tahun
Kelompok mengambil Dadah.
3. Pelantikan Ahli Skim 1. Pelantikan Ketua-ketua dan Setiausaha AJK Februari PK KOKO
Lencana Anti Dadah (SLAD) Badan-badan Beruniform
4. Pelancaran Minggu PPDa 1. Kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AJK Mac PK HEM

5. Pameran Pendidikan 1. Kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AJK Mac PK HEM
Pencegahan Dadah
6. Kempen Anti Merokok 1. Mendapatkan maklumat / data pelajar AJK Sepanjang PK HEM
ponteng untuk tindakan susulan (Sesi tahun
Kaunseling / Program) (bermula
Februari -
November)
7. Kem Pemantapan Sahsiah / 1. Menimbulkan kesedaran peranan dan AJK April PK HEM
Sayangi Hidup Elak Dadah tanggungjawab pelajar serta pemantapan jati
Selamanya (SHIELDS) diri
8. Ceramah Motivasi 1. Menimbulkan kesedaran peranan dan AJK Jun PK HEM
tanggungjawab pelajar serta pemantapan jati
diri
9. Pertandingan: 1. Menanam sikap berani berkata “TIDAK” AJK Mac PK HEM
1. Poster Anti Dadah kepada Dadah.
2. Deklamasi Sajak Anti
Dadah
3.Buku Skrap Anti Dadah
4. Mencipta Pantun Anti
Dadah
10. Ujian Saringan Urin AJK PPDa dan Mac, Jun & PK HEM
Unit Disiplin September
11. Menyimpan Data Pelajar 1. Mengurus rekod pelajar yang berisiko dan SU PPDa Sepanjang PK HEM
Yang Terlibat Dengan yang terlibat mengambil Dadah. tahun
Pengambilan Dadah
12. Mesyuarat Jawatankuasa 1.Menyelaraskan pengurusan PPDa PK HEM Januari - PK HEM
Pendidikan Pencegahan 2.Memantau masalah-masalah berbangkit SU PPDa November
Dadah (PPDa) 3.Membuat post-mortem pelaksanaan program AJK
dan aktiviti
13. Perkhidmatan Sesi 1. Menjalankan perkhidmatan sesi kaunseling GBK Sepanjang PK HEM
Kaunseling Individu dan kepada pelajar yang berisiko dan yang terlibat tahun
Kelompok mengambil Dadah.
14. Pelantikan Ahli Skim 1. Pelantikan Ketua-ketua dan Setiausaha AJK Februari PK KOKO
Lencana Anti Dadah (SLAD) Badan-badan Beruniform
15. Pelancaran Minggu PPDa 1. Kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AJK Mac PK HEM

16. Pameran Pendidikan 1. Kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. AJK Mac PK HEM
Pencegahan Dadah
17. Kempen Anti Merokok 1. Mendapatkan maklumat / data pelajar AJK Sepanjang PK HEM
ponteng untuk tindakan susulan (Sesi tahun
Kaunseling / Program) (bermula
Februari -
November)
6 BIASISWA DAN TAJAAN

1. Taklimat Penerima baharu 1.Perjumpaan dan taklimat ringkas berkaitan SU Biasiswa 12/01/15 PK HEM
BKP2/ Tandatangan Akujanji undang-undang dan akujanji JK Kerja
2. Pengedaran Borang 1. Borang diedarkan kepada kepada guru Guru 22.1.2015 PK HEM
Permohonan baharu BKP tingkatan dan diberikan kepada pelajar yang Biasiswa/ Penyelaras
Kepada Pelajar Tingkatan layak. Penyelia HEM
1,2,3 Dan 4 Yang Tingkatan/
Berkelayakan Guru Kelas
3. Mengemaskini Senarai 1. Kemaskini data pelajar mengikut tingkatan SU Biasiswa 02/02/15 PK HEM
Penerima lama 2014 untuk disemak oleh AJK Kerja AJK kerja
4. Perjumpaan Semua 1.Perjumpaan untuk maklumkan peraturan dan 09/02/15 PK HEM
Penerima Biasiswa lama dan undang-undang penerima biasiswa SU Biasiswa
baharu BKP2,BKPUA,LBNK Guru Biasiswa
dan Pemilihan AJK Biasiswa
Pelajar
5. Mengemaskini Senarai 1. Keputusan peperiksaan PT3 perlu dibuat SU Biasiswa 12.2.2015 PK HEM
Penerima Yang Bertukar salinan untuk diberikan kepada JPN Guru Biasiswa
Selepas PT3 – Ke Tingkatan 4
Teknik/MRSM dan fotostat
keputusan PT3 2014
Penyemakan Kemajuan 1. AJK Kerja menyemak keputusan dan Guru Biasiswa 19.2.2015 PK HEM
Akademik Semua Penerima memantau perkembangan keputusan pelajar
LBNK
Memproses Borang 1. Proses borang permohonan pelajar mengikut Setiausaha 23.2.2015 PK HEM
Permohonan-Memberi Skor kriteria yang ditetapkan oleh JPN Guru Biasiswa
Pemilihan Penerima LBNK
2015 Tingkatan 1
Kelab Penabung Muda 1. Pembekuan wang biasiswa mengikut jumlah Setiausaha 09/03/15 PK HEM
(Semua Penerima Biasiswa) yang dipersetujui oleh penerima biasiswa dan Guru
pihak BSN untuk menjadi ahli kelab serta Biasiswa/
memperoleh kelebihan yang ditawarkan oleh Pegawai BSN
pihak bank
Taklimat Biasiswa – Minggu 1. Taklimat oleh SU Biasiswa berkaitan dengan Setiausaha 15.5.2015 PK HEM
Orientasi Prau1 BKPUA dan syarat-syarat serta cara memohon Guru Biasiswa PK Tingkatan
biasiswa
Taklimat Tn Pengetua 1. Perjumpaan bersama pentadbir dan guru 14.9.2015 Pengetua
Bersama Penerima biasiswa AJK Biasiswa PK HEM
Tertanggung, Penerima 2. Nasihat dan pemakluman terkini kepada
baharu 2015 BKP2, BKPUA penerima biasiswa.
dan LBNK
Program bersama Unit 1. Program motivasi dan bimbingan serta Guru Biasiswa 22,23 & PK HEM
Bimbingan dan Kaunseling pengurusan kewangan penerima biasiswa di JK Kerja T2 24.9.2015
melibatkan Penerima Tingkatan 2 dan 4. BKPU/LBNK
Biasiswa baharu 2014 di dan T4
Tingkatan 2 dan 4 Kaunselor
Penyerahan Buku BSN 1. Penyerahan dilaksanakan sebelum cuti JK Kerja 9/11/15 PK HEM
kepada pelajar Tingkatan 5 persekolahan akhir tahun.
dan 6 Atas tamat pengajian
7 SEKOLAH SELAMAT

1. Pengumuman/Penerangan 1. Para pelajar diperingatkan tentang SU Januari PK HEM


kepada para pelajar tentang keselamatan diri terutama sewaktu di
keselamatan di sekolah sekolah. (Semasa Perhimpunan)
2. Gotong-royong 1. Semua pelajar terlibat dalam aktiviti gotong- Semua AJK Februari/Mei/ PK HEM
membersihkan persekitaran royong membersihkan sekolah/kelas Ogos
sekolah dan kelas
3. Agihan pelan laluan 1. Diagihkan mengikut tingkatan untuk Semua AJK Feb/Jun PK HEM
kecemasan/kebakaran dilekatkan di papan kenyataan untuk dijadikan Kaunselor dan
panduan kepada pelajar dan guru. Unit HEM
4. Latihan kebakaran Fire 1. Latihan kebakaran melibatkan semua pelajar Unit HEM dan Jan/April
Drill dan Ceramah kebakaran dan guru. Pasukan
2. Ceramah melibatkan Jabatan Bomba Bomba
Penyelamat

8 KESIHATAN DAN
PENCEGAHAN DENGGI

1. Pemeriksaan Mingguan 1.Semua guru, pekerja dan pelajar menjaga AJK, Guru, Sepanjang PK HEM
kebersihan sekolah Pekerja Tahun
sekolah /
Pelajar

2. Ceramah Pencegahan 1. AJK Program, Jabatan Kesihatan AJK Mac PK HEM


Denggi

3. Pameran 1. Pameran yang melibatkan Jabatan AJK Jabatan April PK HEM


Kesihatan
PK Petang

AJK Semua Mei PK HEM


4. Gotong Royong Perdana 1.Gotong Royong Perdana Membersihkan Guru,
Membersihkan Kawasan Kawasan Sekolah melibatkan semua warga SMK pekerja
Sekolah Yan dan
pelajar
5. Pemantauan Program 1. Pemantauan berkala AJK Sepanjang PK HEM
Tahun
9 KELAB PENCEGAHAN
JENAYAH
1. Ceramah Pencegahan 1.PK HEM dan Setiausaha KPJ berbincang Pegawai Februari PK HEM,
Jenayah Siri 1 dengan Pegawai Perhubungan Sekolah untuk Perhubungan Setiausaha
menetapkan tarikh yang sesuai. Sasaran ialah Sekolah, KPJ
pelajar tingkatan 1 dan 2. Setiausaha
KPJ, Lembaga
Pengawas
2. Ceramah Pencegahan 1.PK HEM dan Setiausaha KPJ berbincang Pegawai Mac PK HEM,
Jenayah Siri 2 dengan Pegawai Perhubungan Sekolah untuk Perhubungan Setiausaha
menetapkan tarikh yang sesuai. Sasaran ialah Sekolah, KPJ
pelajar tingkatan 3,4 dan 5. Setiausaha
KPJ, Lembaga
Pengawas
3. Lawatan bulanan PDRM 1. Pelajar akan dipantau oleh PDRM IPD Yan dan Pegawai Sepanjang PK HEM,
IPD Yan sasarannya ialah semua pelajar. perhubungan tahun mulai Setiausaha
sekolah Februari KPJ
PDRM IPD Yan (sebulan
sekali)
4. Pameran Sempena Hari 1. Program dilaksanakan bersama Unit Guru-guru KPJ Oktober PK HEM
Kokurikulum Kokurikulum. Memberi input dan pendedahan AJK pelajar Setiausaha
kepada pelajar dan waris. KPJ
PDRM,
AADK dan
Jabt. Penjara
10 KEBERSIHAN,KESIHATAN
DAN KESELAMATAN (3K)
1.Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Setiausaha 3K Februari/Mei/S PK HEM
1. Mesyuarat Jawatankuasa 2.Mengadakan mesyuarat eptember AJK 3K
3K
2. Ops kebersihan dan 1.Memastikan kelas berada dalam keadaan AJK 3K/Guru Februari/Jun PK HEM
keceriaan kelas yang bersih, ceria dan kondusif untuk sesi P & P Tingkatan

3. Penambahbaikan bilik 1.Menyediakan dan memastikan bilik kesihatan AJK 3K Januari - PK HEM
kesihatan sekolah lebih selesa dan sentiasa bersih untuk Oktober AJK 3K
digunakan mengikut keperluan.
4. Info kebersihan, kesihatan 1.Menampal maklumat yang berkaitan supaya AJK 3K/ AJK Februari - PK HEM
dan keselamatan warga sekolah mendapat maklumat semasa Sekolah Oktober Setiausaha 3K
mengenai kesihatan,kebersihan dan Selamat
keselamatan.
5. Program bersama Jabatan 1.Menyelia pelajar yang menjalani pemeriksaan Setiausaha Februari – PK HEM
Kesihatan Daerah Yan. kesihatan dari semasa ke semasa mengikut 3K/ Oktober Setiausaha 3K
perancangan yang telah ditetapkan oleh AJK 3K/
i) Penyaringan pertumbuhan Kementerian Kesihatan Malaysia. Guru
& kesihatan 2.Menyediakan tempat yang diperlukan untuk Tingkatan/
tujuan pemeriksaan kesihatan.
ii)Imunisasi

iii)Perkhidmatan kesihatan
pergigian

iv)Ceramah kesihatan

6. Pemantauan Program 3K 1.Memantau program 3K agar lebih efisyen. Pengurusan Februari - Pengurusan
2.Membuat penambahbaikan dalam aktiviti 3K. Oktober PK HEM
11 KANTIN

1. Menulis laporan harian 1.Guru bertugas mingguan No. 1 dan 2 serta AJK Setiap hari PK HEM
Pemeriksaan Kendiri Kantin pengawas sekolah memantau disiplin pelajar kantin/Guru
bertugas/
Pengawas
sekolah
2 Menampal poster untuk 1.AJK Kantin AJK Kantin Februari/Jun PK HEM
keceriaan kantin
3 Program bantuan makanan 1.AJK Kantin dan Pengusaha kantin AJK Kantin Februari/Jun PK HEM
percuma untuk Pelajar mengenalpasti pelajar yang miskin untuk
miskin diberi bantuan makanan.
2.Menyediakan kupon kepada pelajar berkenaan
4 Tayangan info dari pusat 2.Gutu mata pelajaran Sains akan menayangkan Guru Sepanjang PK HEM
sains sekolah beberapa maklumat tentang Sains dalam berkenaan. Tahun
tempoh 15 minit setiap hari pada waktu rehat GK Sains dan
melalui saluran Pusat Sains Sekolah. Matematik
5 Gotong Royong Kebersihan 1.AJK Kantin dan pekerja kantin bekerjasama AJK Kantin Mac/April PK HEM
dan keceriaan Kantin meningkatkan kebersihan dan keceriaan kantin. pekerja kantin
6. Hari Kantin 1.Semua pelajar terlibat dalam penjualan AJK Kantin Julai PK BEM
makanan mengikut persatuan dan kelab pelajar
masing-masing.
12 UNIT BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

1.Mesyuarat Jawatankuasa 1.Menyelaraskan pengurusan UBK PK HEM Januari - Julai PK HEM


Unit Bimbingan dan 2.Memantau masalah-masalah berbangkit Guru Kanan
Kaunseling 3.Membuat post-mortem pelaksanaan program GBK
dan aktiviti Guru
Tingkatan
2. Perkhidmatan Sesi 1. Menjalankan perkhidmatan sesi kaunseling GBK Sepanjang PK HEM
Kaunseling Individu dan tahun
Kelompok

3. Program Konsultasi Waris 1. Perjumpaan kaunselor dengan waris pelajar GKM Mei – PK HEM
(Pelajar Galus – Disiplin) kes ponteng dan permasalahan akademik SU PIBG September
Ketua Panitia
GBK
Penyelaras
Tingkatan
Guru Mata
Pelajaran
4. Motivasi Kecemerlangan 1. Kemahiran Belajar Fasa 1 : a) Pengurusan GBK Februari - PK
Pelajar (MKP) Masa, b) Kemahiran Teknik Belajar – Peta minda Penyelaras September Pentadbiran
2. Kemahiran Belajar Fasa 2 : a) Teknik Mencatat Tingkatan PK HEM
Nota, b) Teknik Mengingat
3. Lawatan IPT/IPTS
4. Lawatan Jom Masuk ”U”
5. Ceramah Kerjaya IPTA/IPTS
6. Pameran Kerjaya IPTA/IPTS

5. Mentor Mentee 1. Sokongan emosi dan kemahiran psikososial GBK Mei - PK HEM
Pemantapan Sahsiah pencetus kepada pemantapan jati diri pelajar September

6. Program Motivasi 1. Menimbulkan kesedaran untuk GBK Jun - PK


Kecemerlangan Akademik membangunkan potensi diri dan kecemerlangan Penyelia September Pentadbiran
akademik Tingkatan PK HEM
Guru
Tingkatan/
Matapelajaran
7. Program Pecutan Terakhir 1. Persiapan menghadapi peperiksaan PMR, SPM GBK Ogos - PK
PT3, SPM dan STPM 2015 dan STPM Penyelia September Pentadbiran
Tingkatan PK HEM
Guru
Tingkatan/
Mata
pelajaran

8. Program ‘Harga Remaja’ 1. Pemantapan kerohanian dan jati diri GBK April 2015 PK HEM
“Seminar Kesihatan Remaja mengelak budaya songsang dan negatif Penyelia
Bebas HIV/STI Tahun 2015” Tingkatan
Guru
Tingkatan
9. Program Orientasi Pelajar 1. Memperkenal dan memantapkan jati diri GBK Disember PK HEM
Tingkatan 1, 4, dan 6 Rendah dengan budaya sekolah Penyelia 2014
Tingkatan Januari 2015
Guru
Tingkatan
10. Program Pendidikan 1. Perkongsian maklumat tentang pendididkan GBK Mac – April PK HEM
Pencegahan Dadah (PPDa) pencegahan dadah dan bahaya dadah 2015
11. Program “Semarak Kasih” 1. Pemantapan sahsiah pelajar Asrama GBK Januari 2015 PK HEM
pelajar Asrama Warden
Asrama
Penyelia
Asrama
12. Motivasi Kecemerlangan 1. Kemahiran Belajar Fasa 1 : a) Pengurusan GBK Februari - PK HEM
Pelajar (MKP) - Asrama Masa, b) Kemahiran Teknik Belajar – Peta minda Warden September
2. Kemahiran Belajar Fasa 2 : a) Teknik Mencatat Asrama
Nota, b) Teknik Mengingat Penyelia
3. Lawatan IPT/IPTS Asrama
4. Lawatan Jom Masuk ”U”
13. Psikometrik (Tingkatan 1 1.Inventori Minat Kerjaya (IMK) GBK Februari- PK
dan 3) 2.Inventori Tret Personaliti November Pentadbiran
3.Ujian Kecerdasan Pelbagai (Kertas 1)
4.Ujian Kecerdasan Pelbagai (Kertas 2)
5.Analisis Psikometrik

14.Majlis Restu PT3, SPM & 1.Memberi suntikan semangat kepada pelajar GBK September- PK
STPM untuk mencapai kejayaan Penyelia Oktober Pentadbiran
2.Mendorong pelajar agar lebih yakin tingkatan
Guru
tingkatan
Guru mata
pelajaran

15.Dialog Prestasi (PT3, SPM 1.Perjumpaan waris bersama Tuan Pengetua GBK Januari- PK
& STPM) 2.Waris menandatangani Slip Peperiksaan Penyelia Oktober Pentadbiran
tingkatan
Guru
tingkatan
13 ASRAMA SEKOLAH

1. Mesyuarat Jawatankuasa 1.Mesyuarat Jawatankuasa Asrama melibatkan Pengetua/PK Januari Pengetua


Asrama 2015 Kali Pertama semua pengurusan dan AJK sesi pagi dan HEM/
petang Penyelaras/SU
/AJK
2.Program Akademik Kelas 1. Pengurusan akademik pelajar asrama Pengetua/PK Februari - PK HEM
Bimbingan Akademik, mengikut perancangan yang ditetapkan. HEM/ Oktober
Kumpulan Belajar, Analisis Penyelaras/SU
Gred Pencapaian Individu & /AJK
Peperiksaan Awam,Majlis
Anugerah Kecemerlangan
Pelajar Asrama
3. Sahsiah/Agama – Soalat 1. Pengukuhan dan pemantapan sahsiah pelajar Pengetua/PK Januari- PK HEM
Jemaah, Tarawih, Tilawah Al- asrama untuk memenuhi pembinaan HEM/ November
Quran, Hafalan/Hafazan, keperibadian dan sahsiah murid. Penyelaras/SU
Usrah,Percambahan Minda, /AJK
Puasa Sunat, Kelas
Bimbingan Fardhu Ain, Kursus
Imam dan Bilal, Sambutan
Maulidur Rasul,
Qiyammuallail, Amali
Sembelihan, Anugerah
Sahsiah terpuji dan Spot
Check Kamar Pelajar
5.Latihan Kebakaran di 1.Semua penghuni asrama berkumpul di PK HEM/ April/Ogos PK HEM
Asrama SMK Yan hadapan Dewan Bendahara Penyelaras/
2. Taklimat keselamatan semasa kebakaran oleh SU/AJK
Pegawai bomba dari Balai Bomba Yan Bomba
3. Dijalankan pada pukul 11.00 malam
4. Refleksi
7. Kokurikulum : 1.Menigkatkan kemenjadian murid asrama PK HEM/ Januari-Ogos PK HEM
Pertaningan Keceriaan melibatkan aktiviti luar. Penyelaras/
Berjogging (Riadah 2.Membentuk kepimpinan dan sahsiah terbaik SU/AJK
Mingguan)
Uniform, rumah Sukan, Kelab
dan Persatuan
Program Kecemerlangan
Sahsiah/Rohani
Pertandingan antara Kamar
Program Interaksi sukan
(antara kamar)

8.Kebajikan/Sosial Warden Januari – PK HEM


Intensif dan hadiah 1.Memberi ruang dan motivasi kepada murid Penyelia November
Kedai asrama asrama meningkatkan prestasi diri dan Asrama Ketua
Projek Angkat (Taman kumpulan Biro
Asrama) 2. Memberi penghargaan atas penglibatan dan Penyelaras
Gorong-royong (Mingguan) kerjasama sepanjang berada di asrama.
Malam Keseniaan dan 3.Meningkatkan kesedaran dan keyakinan
Kegemilangan Asrama dalam menempuhi hidup sebagai sekolah murid
Latihan kompang yang diberi kelebihan tinggal di asrama.
Khidmat Masyarakat
Sambutan hari lahir
Majlis Berbuka Puasa
Sambutan Hari Raya
Sambutan Kemerdekaan dan
Kibar Jalur Gemilang
Majlis Perpisahan Akhir Tahun
(Jamuan)
Lawatan Sambil Belajar
Program Melukis Mural di
Asrama (Program Mencegah
Denggi)
14 SURAU LIMA BINTANG

1. Solat Zohor dan Asar


Berjamaah 1.Memastikan semua pelajar sesi petang Penolong Sepanjang Encik
melaksanakan solat Zohor dan Asar secara Kanan Petang Tahun Mohd.Rofiee
berjamaah di surau . Guru bin
Bertugas Sesi Abd.Rahman
2. Memaklumkan kepada semua pelajar tentang Petang
kepentingan dan kefardhuan solat.
2. Kem Bestari Solat 1.Mengenalpasti para pelajar yang perlukan Penolong April Puan Naemah
bimbingan dalam ibadat solat Kanan Petang binti Abdul
2. Membimbing peserta dalam melaksanakan Jawatankuasa Mutalib
ibadat solat dengan betul. yang dilantik

3.Gotong-Royong Keceriaan 1.Memastikan surau sentiasa dalam keadaan Ahli Persatuan Mac / Julai Ahli
Surau bersih dan selesa untuk digunakan. Pendidikan Jawatankuasa
Islam Surau yang
dilantik

4. Amali Haji 1. Memberi pendedahan kepada calon-calon Pelajar Jun Panitia


SPM 2015 mengenai ibadat haji. Tingkatan Pendidikan
Lima 2014 Islam

Puan Raihan
binti
Mohd.Nooh

5. Kursus Imam Muda 1.Memberi tunjuk ajar kepada pelajar untuk 10 orang Oktober/ Ahli
menjadi imam solat fardhu. pelajar setiap November Jawatankuasa
tingkatan Surau yang
dilantik
6.Penambahbaikan Keceriaan 1.Menambahbaik infrastruktur dan kemudahan Penolong Sepanjang Ahli
/ Pembangunan Surau yang terdapat di surau untuk keselesaan Kanan HEM tahun Jawatankuasa
Jemaah. Jawatankuasa Surau Yang
PIBG dilantik

7.Sambutan Hari-hari 1.Memberi maklumat kepada semua pelajar Penolong Berkala Ahli
Kebesaran Islam mengenai hari-hari kebesaran yang terdapat di Kanan HEM mengikut Jawatankuasa
dalam kalendar hijrah. kesesuaian Yang Dilantik

Panitia
Pendidikan
Islam

15 PERHIMPUNAN

1. Perhimpunan Rasmi Awal 1.mua pelajar sesi pagi (tingkatan 3, 4, 5 dan Setiausaha Hari pertama PK HEM
Tahun Pra U2) berkumpul pada waktu pagi 7.40 pagi. Penolong persekolahan
2.ngkatan 1 dan 2 perhimpunan diadakan pada Setiausaha
jam 12.40 tengah hari. Guru
Bertugas
Pengawas
2.Perhimpunan Mingguan 1.Diadakan untuk semua murid pada setiap hari Setiausaha Sepanjang PK HEM
Ahad di Dewan Bendahara Penolong tahun
Setiausaha
AJK
Perhimpunan
Guru
Bertugas
3. Mesyuarat AJK 1. Mengedar surat panggilan mesyuarat Setiausaha/ Januari hingga PK HEM
Perhimpunan 2. Mengadakan mesyuarat AJK November (3
kali)
4. Perhimpunan Harian 1.Diadakan untuk semua murid pada setiap hari Setiausaha/ Sepanjang PK HEM
Isnin hingga Rabu di Tapak Perhimpunan AJK tahun
bermula jam 7.20 pagi. Guru
Bertugas
5. Perhimpunan Bacaan 1. Diadakan pada setiap hari Khamis di Tapak Setiausaha/ Sepanjang PK HEM
Yaasin Perhimpunan bermula jam 7.20 pagi. AJK tahun
Guru
Bertugas
6. Perhimpunan Hari Guru 1.Diadakan pada bulan Mei sebagai Setiausaha/ Mei PK HEM
penghargaan kepada para guru bertempat di AJK
Dewan Bendahara. MGK
MPP tingkatan
6
7. Perhimpunan 1.Diadakan untuk sesi pagi dan petang dengan Setiausaha/ Ogos/ PK HEM
Kemerdekaan kerjasama Panitia Sejarah AJK September
Panitia
Sejarah
8. Perhimpunan Akhir Tahun 1.Diadakan sebelum bermulanya peperiksaan Setiausaha/ Oktober/ PK HEM
SPM dan STPM. AJK November
Gurun
Bertugas
16 TABUNG SAYANG
1. Mesyuarat AJK 1.Mengedar surat panggilan mesyuarat PK HEM/ Januari, Mei, PK HEM /
2.Mengadakan mesyuarat Setiausaha Ogos Setiausaha
2.Mengumpul nama pelajar 1.Menyedia dan mengedarkan borang bantuan Setiausaha/AJ Februari – Setiausaha
miskin/anak yatim 2.Menerima semula borang dan proses K/Guru Mac
pemilihan dijalankan Tingkatan Julai – Ogos
3.Pelancaran Kempen Tabung 1.Melancarkan kutipan untuk dana Tabung Setiusaha/AJK Mac PK HEM/
Sayang Sayang Setiausaha
4.Kutipan daripada guru-guru 1.Tabung akan diedarkan di bilik guru Setiausaha/ Setiap dua Setiausaha
dan Tabung kelas 1.Kutipan tabung akan dijalankan dari kelas ke Pengawas bulan
kelas Setiausaha/ Mac Setiausaha
Pengawas
6.Kutipan derma daripada 1.Tabung akan diedarkan dalam mesyuarat PIBG PK HEM/ Mac-Mei PK HEM/
PIBG Setiausaha/ Julai-Sept Setiausaha
Guru kelas
7.Agihan bantuan 1.Bantuan akan diberi kepada pelajar PK HEM/ Sekiranya ada PK HEM/
miskin/anak yatim yang terpilih Setiausaha kemalangan/ Setiausaha
kematian

8. Tabung Khas 1. Bantuan akan diberikan sekiranya terdapat


pelajar/waris yang meninggal dunia dan pelajar PK HEM/ Januari, Mei, PK HEM /
yang sakit/kemalangan Setiausaha Ogos Setiausaha

9.Program Payung 1.Pakaian sekolah disediakan untuk dipinjamkan Setiausaha/ Musim hujan PK HEM /
kepada pelajar yang menghadapi masalah AJK & peperiksaan Setiausaha
hujan sepanjang persekolahan dan musim
peperiksaan
10.Tabung Khas 1.Bantuan akan diberikan sekiranya terdapat PK HEM/ Sekiranya ada PK HEM
pelajar /waris yang meninggal dunia dan Setiausaha kematian/
pelajar yang sakit/kemalangan kemalangan

17 KWAPM/EMK

1. Mesyuarat KWAPM kali 1.Mesyuarat KWAPM kali pertama Setiausaha Januari PK HEM
pertama KWAPM
2. Mengenalpasti pelajar- Januari PK HEM
pelajar miskin layak 1. Mengenalpasti pelajar-pelajar miskin layak AJK KWAPM
memohon KWAPM tahun memohon KWAPM tahun 2014 oleh Guru-guru ( Penyelia dan
2014 kelas tingkatan 1 Guru-guru
Kelas
Tingkatan 1 )
3. Edaran Borang KWAPM Januari PK HEM
kepada pelajar yang layak 1. Edaran Borang KWAPM kepada pelajar yang AJK KWAPM
layak oleh Guru-guru kelas tingkatan 1 ( Penyelia dan
Guru-guru
Kelas
Tingkatan 1 )
AJK KWAPM PK HEM
4. Mengumpul borang 1. Mengumpul borang KWAPM dan diserahkan Januari
( Penyelia dan
KWAPM dan diserahkan kepada Setiausaha KWAPM
Guru-guru
kepada Setiausaha KWAPM
Kelas
Tingkatan 1 )

PK HEM
5. Pembentangan senarai 1. Pembentangan senarai nama pelajar yang PK HEM, Januari
nama pelajar yang memohon memohon KWAPM Tahun 2015 di dalam Setiausaha
KWAPM Tahun 2013 di dalam mesyuarat bersama AJK PIBG KWAPM dan
mesyuarat bersama AJK PIBG Guru-guru
Kelas
Tingkatan 1

PK HEM
6. Pengurusan memasukkan 1. Pengurusan memasukkan data dan maklumat Setiausaha Januari
data dan maklumat ke dalam ke dalam Borang Rumusan Permohonan KWAPM dan Pen.
Borang Rumusan tahun 2014 Setiausaha
Permohonan KWAPM tahun KWAPM
2014
PK HEM
7. Membuka Buku Akaun 1. Membuka Buku Akaun Simpanan pelajar yang Setiausaha Februari
Simpanan pelajar yang mendapat KWAPM dan Pen.
mendapat KWAPM Setiausaha
KWAPM

PK HEM
8. Mesyuarat KWAPM Kali 1. Mesyuarat KWAPM Kali Kedua Mac
Setiausaha
Kedua
KWAPM
Pengetua PK HEM
9. Taklimat kepada penerima 1. Taklimat kepada penerima bantuan KWAPM Ogos
PK HEM
bantuan KWAPM dan waris dan waris mereka
Setiausaha
mereka
JK Kerja
PK HEM
10. Pengurusan keluar / 1. Pengurusan keluar / masuk wang simpanan Setiausaha April hingga
masuk wang simpanan pelajar KWAPM direkodkan dan Pen. November
pelajar KWAPM direkodkan Setiausaha
KWAPM

PK HEM
11. Mesyuarat KWAPM Kali 1. Mesyuarat KWAPM Kali Ketiga Julai
Setiausaha
Ketiga
KWAPM
18 SEKOLAH PENYAYANG

1. Promosi/Publisiti/ 1. Penyebaran maklumat kepada guru dan GKM Januari- PK HEM


Banner/Majlis Pelancaran pelajar GBK Oktober
2. Mentor-Mentee 1. Sesi Bimbingan dan nasihat GKM Mei-Oktober PK HEM
GBK
3. Penghargaan/Pengiktirafan 1. Pengiktirafan kendiri pelajar (kad ucapan hari GKM Januari- PK HEM
Murid lahir) GBK Oktober
4. Layanan Guru-Sambutan 1. Memberi salam, senyuman mesra, dan GKM Januari- PK HEM
Datang/Balik komunikasi berkesan GBK Oktober
5. Solat 1. Pemantapan rohani diri pelajar GKM Januari- PK HEM
GBK Oktober
19 PERSATUAN IBU BAPA 1. Semua guru, ibu bapa dan penjaga pelajar Setiausaha/
DAN GURU (PIBG) pelajar peljar dijemput hadir ke mesyuarat Jawatankuasa
tersebut kerja
1. Mesyuarat Agung Mac PK
Pentadbiran
dan PK HEM
2. Ceramah keibubapaan 1.Semua waris pelajar Tingkatan satu Setiausaha Januari PK HEM
2.Diadakan semasa pendaftaran pelajar PIBG/Pengeru
Tingkatan satu si Biro Hal
Ehwal Pelajar
dan Unit HEM
3. Jasamu di Kenang / 1. Ibu bapa , waris dan anak-anak cemerlang Biro Pelajaran Mac dan Mei PK HEM / PK
Anugerah Cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum dan PENTADBIRAN
Pembangunan
lnsan dan
sekolah
4. Masih Ada Yang Sayang Biro Kebajikan Sepanjang PK HEM / PK
1. Sekurang-kurangnya 90% pelajar miskin dan dan Hal Ehwal Tahun PENTADBIRAN
memerlukan bantuan mendapat faedah. Pelajar dan mengikut
Tabung keperluan
Sayang Kliens
5. Pohon Restu / Majlis 1. Semua calon PT3, SPM , STPM ,waris Biro agama September PK HEM / PK
Bacaan Yasin berkenaandan para guru memohon doa untuk dan Dakwah PENTADBIRAN
kesejahteraan dan kejayaan pelajar serta Panitia
Pendidikan
Islam serta
guru-guru
Januari , Mei, PK HEM / PK
6. Sambutan Bulan-bulan 1. Semua pelajar dan guru dapat menghayati Biro Agama Julai, PENTADBIRAN
Kebesaran Islam kebesaran dan mengambil iktibar daripada dan Dakwah, September
setiap peristiwa tersebut dengan dan Oktober
kerjasama
Panitia
Pendidikan
Islam dan
Majlis Guru
dan Pekerja

7. Program Motivasi dan 1. Semua pelajar sesi pagi dan petang yang Biro Pelajaran Mac, Mei , PK HEM / PK
Kesedaran Minda dapat menanam semangat belajar dan azam dan Julai dan PENTADBIRAN
untuk berjaya Pembangunan September
lnsan dengan
kerjasama
Unit
Bimbingan
dan
Kaunseling

8. Kelas Ulangkaji PT3, SPM 1. Semua pelajar yang akan menduduki PT3, Biro Pelajaran Bulan Mac PK HEM / PK
dan STPM SPM dan STPM. Dapat meningkatkan dan hingg Oktober PENTADBIRAN
pencapaian dalam peperiksaan awam bagi Pembangunan
tahun 2015 lnsan

9. Projek Tanaman Kelapa 1. Menjelang tahun 2017 dapat menyumbang Biro Ekonomi Bulan Jun PK HEM / PK
sumber pendapatan kepada tabung PENTADBIRAN
PIBGdengan kadar aliran tunai masuk RM500-
RM600 setahun apabila tuain kelapa bermula.
10. Sambutan Perayaan 1. Semua pelajar dapt mengambil bahagian Biro Pelajaran PK HEM / PK
Sekolah ( Hari sukan dan Hari dalam aktiviti kokurikulum yang dapat dan Hal ehwal Jun dan Ogos PENTADBIRAN
Kokurikulum ) menyumbang markah tahunan masiing-masing Pelajar dan
Unit
Kokurikulum
11. Pemantapan Rohani 1. Mengurangkan masalah disiplin dan tahap Biro agama April dan PK HEM / PK
( Qiyamullail ) perlakuan negatif di kalangan pelajar dan Dakwah Ogos PENTADBIRAN
bermasalah dengan
kerjasama
Panitia
Pendidikan
lslam

PELAN TINDAKAN AKTIVITI UNIT HEM 2015

UNIT HEM

Bil Program Kaedah Pelaksanaan/Aktiviti Tindakan Tempoh/ Pegawai


Masa Meja
1. TABUNG SAYANG & 1.Mesyuarat Unit Tabung Sayang melibatkan
KEBAJIKAN PELAJAR pengurusan dan AJK Tabung Sayang. PK HEM/ Januari / Mei / PK HEM dan
1.Mesyuarat Jawatankuasa S/U Tabung Nov S/U
Tabung Sayang Sayang
2. 1.Pelajar Tingkatan 1 dan 4 diberikan taklimat PK HEM/PK Januari PK HEM dan
mengenai peraturan disiplin sekolah Petang/KGD/ KGD pagi dan
Kaunselor petang
3. 1. Salahlaku disiplin pelajar direkodkan ke KGD Sepanjang KGD pagi dan
dalam SSDM. tahun petang
4. 1.Pesanan kepada pelajar di waktu PK HEM/KGD Sepanjang KGD
perhimpunan mingguan/harian mengenai isu tahun
ponteng.
2.Pemantauan oleh guru disiplin pada setiap
hari di waktu pagi di pintu nombor dua sekolah
dibuat untuk memastikan tiada pelajar yang
melepak dan ponteng di kawasan kedai
makan/stesyen bas/Arked Mara
5 1.Pemeriksaan rutin setiap pagi di tapak KGD/Guru Sepanjang KGD
perhimpunan, spot-check juga akan dijalankan Disiplin tahun
di kelas-kelas yang berisiko. Untuk memastikan
pelajar berpenampilan dan berpakaian kemas
serta tidak membawa barangan larangan ke
sekolah.
6 1. Pihak sekolah mengambil langkah proaktif KGD/Guru Sepanjang KGD
dengan menyediakan perkhidmatan gunting Disiplin tahun
rambut secara percuma kepada pelajar lelaki
yang berambut panjang dan rambut berfesyen.

2 PENGAWAS

1. Perjumpaan mingguan 1. Perjumpaan semua pengawas untuk Ketua Setiap Khamis Guru
maklum balas tugasan dan laporan Pengawas/Bir Penasihat
mingguan o-biro Pengawas
2. Pembahagian tugas minggu berikutnya
2. Kursus Kepimpinan 1. Kursus sehari bagi memantapkan tugasan S/U Badan Mac PK HEM
Pengawas dan peranan pengawas sekolah Pengawas
2. Meningkatkan motivasi pengawas sekolah

3. Majlis Pelantikan Pengawas 1. Mengadakan majlis lantikan pengawas secara S/U Badan Mac PK HEM
rasmi di perhimpuna. Pengawas
4. Mesyuarat Biro Pengawas 1.Membincangkan aktiviti dan pengurusan biro- Ketua Mac Guru
biro pengawas untuk tahun 2015 Pengawas Pengawas
5. Gotong-royong bilik 1. Menceriakan bilik pengawas Ketua Mac Guru
pengawas Pengawas Pengawas
3 PENDAFTARAN PELAJAR
1.Menyelaraskan pengurusan pendaftaran Setiausaha Januari – Julai PK HEM
1. Mesyuarat Jawatankuasa 2.Memantau masalah-masalah berbangkit Pendaftaran
Pendaftaran 3.Membuat post-mortem pelaksanaan
pendaftaran

PELAN TINDAKAN AKTIVITI UNIT HEM 2015

UNIT HEM

KANTIN

1. Menulis laporan harian 1.Guru bertugas mingguan No. 1 dan 2 serta AJK Setiap hari PK HEM
Pemeriksaan Kendiri Kantin pengawas sekolah memantau disiplin pelajar kantin/Guru
bertugas/
Pengawas
sekolah
2 Menampal poster untuk 1.AJK Kantin AJK Kantin Februari/Jun PK HEM
keceriaan kantin
3 Program bantuan makanan 1.AJK Kantin dan Pengusaha kantin AJK Kantin Februari/Jun PK HEM
percuma untuk Pelajar mengenalpasti pelajar yang miskin untuk
miskin diberi bantuan makanan.
2.Menyediakan kupon kepada pelajar berkenaan
4 Tayangan info dari pusat 2.Gutu mata pelajaran Sains akan menayangkan Guru Sepanjang PK HEM
sains sekolah beberapa maklumat tentang Sains dalam berkenaan. Tahun
tempoh 15 minit setiap hari pada waktu rehat GK Sains dan
melalui saluran Pusat Sains Sekolah. Matematik
5 Gotong Royong Kebersihan 1.AJK Kantin dan pekerja kantin bekerjasama AJK Kantin Mac/April PK HEM
dan keceriaan Kantin meningkatkan kebersihan dan keceriaan kantin. pekerja kantin
6. Hari Kantin 1.Semua pelajar terlibat dalam penjualan AJK Kantin Julai PK BEM
makanan mengikut persatuan dan kelab pelajar
masing-masing.

Anda mungkin juga menyukai