Anda di halaman 1dari 9

Nama : HAZIQ IQBAL BIN IBRAHIM @ ISMAIL

TENG SHUN YAN

RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN PERMAINAN

TAJUK : Lari Berganti-ganti

KEMAHIRAN : Kemahiran Menghulur

TAHUN : Tahun 5

TARIKH : 26 Februari 2018

MASA : 8:00 pagi – 8:30 pagi (30 minit)

BIL. MURID : 25 orang murid

OBJEKTIF : Psikomotor - Melakukan teknik menghulur baton dalam kumpulan secara ansur maju dalam jarak 100m
dengan betul dan tepat.
: Kognitif - Menyatakan postur badan yang betul semasa menghulur baton.
: Afektif - Bekerjasama dan berkeyakinan diri semasa melakukan aktiviti.
BAHAGIAN AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR/ ORGANISASI CATATAN
FOKUS PEMBELAJARAN

PERMULAAN 1.Permainan Kecil:  Meningkatkan suhu Secara beramai-ramai, Peralatan


(5 minit) “ICE AND WATER” badan murid melaksanakan 1. Kon
1. Murid mengundi untuk  Mengejar dan permainan.
memilih seorang murid menyentuh tangan. Nilai:
untuk menjadi pengejar.  Aktiviti yang membuka  Berdisiplin
2. Murid yang lain minda murid untuk tajuk  Bekerjasama
berperanan untuk berlari yang diajar oleh guru.
daripada pengejar. Kemahiran Berfikir:
3. Murid yang berperanan  Menganalisis
sebagai pengejar perlu
Pengejar
mengejar dan menyentuh Nilai: keseronokan
Murid
tangan murid.
4. Murid yang disentuh tidak Aspek keselamatan
boleh bergerak sehingga  Murid-murid tidak
murid lain menyentuh tolak-menolak
tangannya. semasa berlari.
5. Permainan ini perlu
dimainkan dalam
kawasan 10m x 10m.
2. Aktiviti Regangan
Murid melakukan aktiviti
Murid berada dalam
regangan atas bimbingan Aktiviti regangan bermula dari
bulatan
guru. atas ke bawah. (kepala ke kaki)
- Kepala  Berdiri tegak, kaki seluas
- Tangan bahu
- Paha dan kaki  Regangkan otot di
bahagian kepala
 Luruskan kedua-dua
belah tangan di belakang
 Tolak tangan perlahan-
Guru
lahan ke atas dengan
kiraan lapan. Murid
 Regangkan paha dan
kaki untuk mengelakkan
daripada kecederaan.
Peralatan:
PERKEMBANGAN 1. Fasa 1 (Ansur Maju 1) Fasa 1 dan 2: 1. Kon
(10 minit) A) Demonstrasi guru Cara Memegang Baton: 2. Baton
Guru menunjukkan cara - Tangan dominan
kemahiran menghulur dan memegang baton Nilai:
menerima baton kepada - Baton dipegang pada Kerjasama
semua murid dalam kawalan hujung baton
berbentuk ladam kuda. - Tangan dihayung dan Aspek keselamatan
diangkat tinggi semasa 1. Kawasan larian bebas
B) Secara berpasangan menghulur baton daripada anasir yang
(Secara Statik) mampu
- Murid A akan Teknik Menghulur Baton: mencederakan murid.
membuat gaya - Berdiri dalam keadaan 2. Sistem giliran larian
menghulurkan baton seperti larian asas hendaklah dijalankan
tetapi tanpa - Murid A menghulurkan dengan betul agar
menggunakan baton. baton sambil memberi tidak berlaku
- Murid B akan isyarat “UP” pertindihan larian
membuat gaya - Murid B membuat gaya yang boleh
menerima baton. untuk menerima baton mendatangkan
selepas menerima kecederaan kepada
isyarat bunyi “UP” murid.
2. Fasa 2 (Ansur Maju 2) 3. Baton yang digunakan
A) Demonstrasi guru - Baton dilepaskan oleh haruslah ringan dan
Guru menunjukkan cara murid A apabila murid B bersesuaian dengan
menghulur dan menerima memegang baton murid.
baton dengan menggunkan
baton.
B) Secara Berpasangan
- Murid A akan
membuat gaya
menghulurkan baton
dengan
menggunakan baton.
- Murid B akan Petunjuk:

membuat gaya Murid


menerima baton.
Kon

3. Fasa 3 (Ansur Maju 3) Fasa 3:


Murid dalam kumpulan - Murid dibahagikan
memainkan peranan masing- kepada 4 orang satu
masing menghulur dan kumpulan
menerima baton secara - Murid pertama
berterusan. menghulur baton kepada
murid kedua
- Murid kedua menghulur
baton kepada murid
ketiga.
- Murid ketiga menghulur
baton kepada murid
keempat.
- Tukar giliran secara
terbalik iaitu murid
keempat jadi murid
pertama, murid kertiga
menjadi murid kedua,
murid kedua menjadi
murid ketiga da murid
pertama menjadi murid
keempat.

AKTIVITI LATIH Secara berkumpulan, murid - Murid pertama Peralatan:


TUBI (5 minit) melakukan latihan menghulur menghulur baton kepada 1. Kon
dan menerima baton dalam murid kedua 2. Baton
jarak 100m. - Murid kedua menghulur
baton kepada murid Nilai:
ketiga. Kerjasama
- Murid ketiga menghulur
baton kepada murid Aspek keselamatan
keempat. 1. Kawasan larian bebas
- Tukar giliran secara daripada anasir yang
terbalik iaitu murid mampu
keempat jadi murid mencederakan murid.
pertama, murid kertiga 2. Ruang antara
menjadi murid kedua, kumpulan haruslah
murid kedua menjadi bersesuaian agar
murid ketiga da murid tidak berlaku
pertama menjadi murid pelanggaran antara
keempat. murid semasa berlari.
3. Sistem giliran larian
hendaklah dijalankan
Petunjuk: dengan betul agar
tidak berlaku
Murid
pertindihan larian
Kon yang boleh
mendatangkan
kecederaan kepada
murid.

4. Baton yang digunakan


haruslah ringan dan
bersesuaian dengan
murid

KEMUNCAK Pertandingan Juara Murid menggunakan kemahiran Peralatan:


(5 minit) Berganti-Ganti yang dipelajari iaitu kemahiran 1. Baton
1. Murid dalam kumpulan utama menghulur baton dan 2. Kon
yang sama akan kemahiran sampingan iaitu 3. Wisel
bertanding dalam acara menerima baton
lari berganti-ganti dalam Nilai:
jarak 50m x 4. Kerjasama
2. Murid yang pertama Petunjuk:
dalam setiap kumpulan
Murid
akan memulakan larian
setelah wisel ditiup.
Kon
3. Kumpulan yang
mendahului larian dikira
sebagai pemenang
apabila pelari ke empat
sampai ke garisan

Murid berada dalam ladam


PENUTUP 1. Murid melakukan aktiviti Aktiviti menyejukkan badan Aspek keselamatan
kuda dan menerima
(5 minit) menyejukkan badan bermula dari bawah ke atas. arahan daripada guru. 1. Melakukan aktiviti
dalam ladam kuda dan (kaki ke kepala). menyejukkan badan
diketuai oleh guru. dapat mengelakkan
kekejangan dan
mengurangkan
kesakitan otot apabila
telah tamat membuat
latihan.