Anda di halaman 1dari 2

JADUAL TENTATIF PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID

SEKOLAH KEBANGSAAN

JADUAL PENYELIAAN / SEMAKAN BUKU LATIHAN PELAJAR

FASA 1

BIL TARIKH PERKARA TINDAKAN


1 Semua guru menyerahkan secara rawak - Guru mata
10 buah buku dari setiap kelas yang diajar pelajaran
untuk semakan ketua panitia - Ketua panitia

2 Ketua panita menyerahkan 10 buah buku - Ketua panitia


daripada kelas yang diajar kepada ketua - Ketua bidang
bidang

3 Ketua bidang menyerahkan 10 buah buku - Ketua bidang


daripada kelas yang diajar kepada - Penolong
penolong kanan pentadbiran kanan
pentadbiran
4 Penolong kanan pentadbiran - Penolong
menyerahkan 10 buah buku kepada guru kanan
besar pentadbiran
- Guru Besar

JADUAL PENYELIAAN / SEMAKAN BUKU LATIHAN PELAJAR

FASA 2

BIL TARIKH PERKARA TINDAKAN


1 Semua guru menyerahkan secara rawak - Guru mata
10 buah buku dari setiap kelas yang diajar pelajaran
untuk semakan ketua panitia - Ketua panitia

2 Ketua panita menyerahkan 10 buah buku - Ketua panitia


daripada kelas yang diajar kepada ketua - Ketua bidang
bidang

3 Ketua bidang menyerahkan 10 buah buku - Ketua bidang


daripada kelas yang diajar kepada - Penolong
penolong kanan pentadbiran kanan
pentadbiran
4 Penolong kanan pentadbiran - Penolong
menyerahkan 10 buah buku kepada guru kanan
besar pentadbiran
- Guru Besar
SENARAI SEMAK DOKUMEN SEMAKAN BUKU LATIHAN PELAJAR

FASA 1 / TAHUN ______

BIL. NAMA GURU MATA BILANGAN SUDAH/ TARIKH CATATAN


PELAJARAN BUKU BELUM SEMAK
DISEMAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISEMAK OLEH :

____________________

SENARAI SEMAK DOKUMEN SEMAKAN BUKU LATIHAN PELAJAR

FASA 2 / TAHUN ______

BIL. NAMA GURU MATA BILANGAN SUDAH/ TARIKH CATATAN


PELAJARAN BUKU BELUM SEMAK
DISEMAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DISEMAK OLEH :

____________________