Anda di halaman 1dari 6

1

SULIT

BAHASA MELAYU
Kertas 2 - Penulisan
Tahun 1
Oktober
2017
𝟏
1 jam
𝟒

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017


TAHUN 1

Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

BAHASA MELAYU
Kertas 2 - Penulisan

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B


dan Bahagian C.
2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian.
3. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1
atau Soalan 2.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


2

BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Lengkapkan ayat di bawah berdasarkan gambar. Gunakan perkataan dan frasa


yang diberi.

1. Ayuni dan kakaknya melintas di _________________________________ supaya


selamat.

2. Aznor dan ibunya menggunakan ________________________ untuk melintas jalan


raya.

3. Aman dan kawan-kawannya melintas di ___________________________________.

4. Bapa Farhan memimpin tangannya semasa melintas di


_______________________________________________.

5. Kita mestilah menggunakan tempat melintas yang __________________ di jalan


raya.

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


3

BAHAGIAN B
[15 markah]
[Masa dicadangkan : 25 minit]

Lengkapkan ulasan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mempunyai semangat cinta akan (1)

_______________________. Banyak cara yang boleh kita lakukan.

Sewaktu perhimpunan sekolah, kita hendaklah berdiri tegak sambil

menyanyikan (2) _____________________________________. Seterusnya, kita juga perlu

menghormati (3) _______________________________, bendera negara kita.

Selain itu, semasa membeli-belah, kita sepatutnya membeli barangan buatan

(4) _________________________. Akhir sekali, kita mestilah menghormati pemimpin (5)

___________________________ kerana mereka sangat berjasa.

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


4

BAHAGIAN C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Soalan 1
Lengkapkan karangan di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai.

mendidik anaknya berjimat cermat diperbuat daripada buluh

baki wang sakunya ke dalam tubuhku sebuah kedai kraf tangan

dibawa pulang ke rumahnya

Aku Sebuah Tabung

Aku sebuah tabung. Aku diperbuat daripada (1) ___________________. Di atas

kepalaku ditebuk lubang untuk mengisi duit syiling.

Setelah siap dibuat, aku dihantar ke sebuah kedai kraf (2) _______________. Di

sana, aku dipamerkan bersama-sama dengan barang-barang lain.

Pada suatu hari, aku telah dibeli oleh seorang wanita. Aku hendak

dihadiahkan kepada anaknya sempena hari lahir. Wanita itu hendak mendidik

anaknya berjimat (3) ______________________.

Selepas membayar hargaku, aku pun dibawa pulang ke (4)

____________________. Kini, aku sudah mempunyai tuan. Tuan aku bernama Yunus.

Yunus menyangkut aku pada dinding biliknya.

Setiap hari, Yunus akan memasukkan baki wang sakunya ke dalam (5)

______________________. Aku berasa sangat gembira kerana dapat membantu tuan

aku menyimpan wang.

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


5

ATAU

Soalan 2
Padankan ayat-ayat di bawah. Kemudian, tulis ayat-ayat itu semula dalam bentuk
karangan yang lengkap.

Kenderaan Mesra Alam

Pada hari Ahad yang lalu, Mira pergi ke (1)_______________________________________.

Dia hendak melihat pameran kenderaan (2) __________________________________.

Terdapat pelbagai jenis kenderaan yang dipamerkan (3) __________________.

Antaranya termasuklah motosikal, kereta dan (4) ______________________________.

Kenderaan elektrik tidak mencemarkan (5) _____________________________________.

- Kertas soalan tamat –

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah


6

SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

1. lintasan belang
2. jejantas
3. lintasan berpengawal
4. lintasan undan
5. selamat

Bahagian B

1. negara
2. lagu Negaraku
3. Jalur Gemilang
4. Malaysia
5. negara

Bahagian C

Soalan 1:

1. buluh
2. tangan
3. cermat
4. rumahnya
5. tubuhku

Soalan 2:

1. Pusat Sains Negara


2. mesra alam
3. di sana
4. bas elektrik
5. alam sekitar

PAT © 2017 [Sila lihat sebelah