Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN B

(30 MARKAH)
1. Baca pantun dibawah ini dengan teliti, kemudian jawap soalan-soalan berikut nya dengan
menggunakan ayat sendiri.

PANTUN DUA KERAT (NASIHAT)


Berapa jauh wujud dengan sifat,
Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dalam gelap,


Orang selimut selalu lelap.

Hitam- hitam pucuk kawa,


Sungu hitam dipandang lawa.

Emas perak tembaga suasa,


Malas bergerak tidak merasa.

Buah sintang buah senikul,


Satu memegang satu memikul.

i. ( Dipetik
Nyatakan dua ciri-ciri pantun yang daripada
t erdapat dalam antologi Kuingindi atas.
Pantun Nasihat
Berterima Kasih, Tingkatan 1) (3 markah)
_______________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________
_

ii. Apakah maksud rangkap kedua bagi Pantun Nasihat di atas? ( 3 markah )
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

iii. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengamalkan sikap rajin berusaha?
(4 markah)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________