Anda di halaman 1dari 4

Inkuiri dalam Sains SAINS

KPS: Berkomunikasi TAHUN


2

TEMA : Inkuiri dalam Sains


MASA : 60 minit
STANDARD : 1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN

STANDARD : 1.1.4 ( Berkomunikasi )


PEMBELAJARAN
OBJEKTIF : Pada akhir PdPc, murid dapat berkomunikasi.
PEMBELAJARAN

KRITERIA : Murid dapat:


KEJAYAAN i) Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai.
ii) Mempersembahkan maklumat atau idea secara
sistematik.

CADANGAN AKTIVITI CATATAN

Langkah 1 : Set Induksi


1. Murid ditunjukkan beberapa contoh ransangan seperti
i) Poster ”Jaga Kebersihan Sekolah Kita”
ii) Jadual waktu kelas/ Jadual Bertugas Kelas
2. Soal-jawab tentang ransangan tersebut:
a) Apakah yang kamu faham tentang gambar/jadual tersebut?
Jawapan murid:
- Kita kena pastikan sekolah kita bersih
- Kita dapat tahu mata pelajaran apa yang kita belajar setiap
hari.

CADANGAN AKTIVITI CATATAN

14
Inkuiri dalam Sains SAINS
KPS: Berkomunikasi TAHUN
2

CADANGAN AKTIVITI CATATAN


Perkembangan
Langkah 2 – Sumbangsaran tentang aktiviti seharian murid.
1. Murid diminta mencatat satu aktiviti harian dalam mini whiteboard
masing-masing
2. Murid diminta berkumpul mengikut aktiviti waktu pagi, tengah
hari,petang dan malam.
3. Murid mempamerkanl mini whiteboard mengikut kumpulan
masing-masing di tempat yang disediakan. Saiz mini
whiteboard A5
4. Gallery walk – Murid bergerak ke tempat bahan dipamerkan untuk
mendapatkan info.
5. Secara berkumpulan, murid merekod maklumat yang diperolehi
daripada aktiviti gallery walk dalam bentuk yang sesuai.
6. Wakil kumpulan mempersembahkan hasil kumpulan masing-
masing.
7. Guru membuat penegasan bahawa maklumat yang diperoleh
sangat sesuai dibuat dalam bentuk jadual.

Langkah 3

1. Murid diminta membina jadual berdasarkan maklumat yang


diperoleh daripada aktiviti sebelum ini ke dalam buku nota masing-
masing.

Langkah 4

1. Guru merumuskan maklumat boleh direkod dalam pelbagai bentuk


seperti peta I – Think, jadual dan sebagainya.

15
Inkuiri dalam Sains SAINS
KPS: Berkomunikasi TAHUN
2

Lampiran 1 (a)

Gambar Poster Jaga Kebersihan Sekolah Kita

16
Inkuiri dalam Sains SAINS
KPS: Berkomunikasi TAHUN
2

Lampiran 1 (b)

Gambar jadual waktu/bertugas kelas

17