Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. Borang Maklum Balas i

2. Senarai kandungan iii

3. Tugasan 1 : 3 ISD

4. Tugasan 2: Pembentangan

3. Tugasan 3: Penulisan esei


1.0 Huraian Isi Kandungan ISD
2.0 Menyatakan Kumpulan Murid Normal yang Terpilih
3.0 Melaporkan Proses Pelaksanaan ISD Ke Atas
Mereka
3.1. Pencalonan
3.2. Perumusan
3.3. Pelaporan kepada Guru Besar
3.4. Pengesahan Pengamal Perubatan
3.5. Penempatan
4.0 Menganalisis dan Melaporkan Keputusan ISD Setiap
Orang Murid dalam Kumpulan Tersebut
5.0 Mengenalpasti Murid Disleksia
6.0 Masalah Dari Elemen 1 Dalam ISD dan Proses
Pemilihan Masalah
6.1 Masalah dari elemen 1
6.2 Proses Guru Pemulihan Memilih Masalah
7.0 Rancangan Intervensi dan Cara Melaksanakan
Intervensi ke atas Murid Disleksia yang Terpilih
8.0 Melapor Kesan Pelaksanaan Intervensi

5. Rujukan
6. Lampiran

ii