Anda di halaman 1dari 2

CARA MENGHORMATI ANGGOTA KELUARGA

Bercakap
dengan
sopan tanpa
meninggikan
suara Menghormati
Peka
pandangan
terhadap
dan
keperluan
keputusan
dan perasaan
anggota
keluarga
keluarga

CARA
MENGHORMATI
ANGGOTA Mendengar
Tidak
KELUARGA arahan dan
mencelah
nasihat
semasa
daripada
orang tua
anggota
bercakap
keluarga

Sentiasa
membantu
Meminta
menyelesaik
keizinan
an masalah
sebelum
yang
membuat
dihadapi oleh
sesuatu
anggota
keluarga

Peta Alir
PROSES RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Set induksi Langkah 1 Langkah 2

Menayangkan tayangan Guru melaksanakan aktiviti


Guru memperkenalkan
video berkaitan dengan kumpulan berdasarkan
pengajaran hari tersebut.
topik sebagai pengenalan. topik yang diajar.

Aktiviti pengukuhan/
Langkah 3 Penutup
pengayaan/pemulihan

Guru memberikan Guru memberikan latihan Guru merumuskan


lembaran kerja mengikut mengikut tahap murid. pengajaran hari tersebut.
kumpulan.

Peta Alir

Anda mungkin juga menyukai