Anda di halaman 1dari 2

JADUAL ULASAN

LENGKAPKAN JADUAL ULASAN


PENDAHULUAN :

Rajah menunjukkan ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… supaya @

untuk ………………………………………………………………………………………….
PENANDA WACANA KATA BANTU ISI TERSURAT ( isi dalam petikan) ISI TERSIRAT (idea sendiri)
Antaranya ialah, kita mestilah supaya
Seterusnya, kita perlulah untuk
Selain itu, kita seharusnya bagi
Di samping itu, kita sewajarnya dapat
Akhir sekali, kita digalakkan supaya
PENUTUP :

Kesimpulannya, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONTOH JADUAL ULASAN (CIRI-CIRI MURID CEMERLANG)

PENDAHULUAN :

Rajah menunjukkan ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi murid yang cemerlang.
PENANDA WACANA KATA BANTU ISI TERSURAT ( isi dalam petikan) ISI TERSIRAT (idea sendiri)
Antaranya ialah, kita mestilah fokus semasa belajar supaya cemerlang dalam pelajaran.
Seterusnya, kita perlulah rajin membaca bagi memenuhi masa lapang.
Selain itu, kita seharusnya belajar di dalam kumpulan supaya dapat bertukar-tukar idea
Di samping itu, kita sewajarnya rajin mengunjungi perpustakaan untuk mencari maklumat baharu.
Akhir sekali, kita digalakkan mengulang kaji pelajaran dapat menjawab dengan baik

semasa peperiksaan
PENUTUP :

Kesimpulannya, kita mestilah rajin untuk menjadi murid yang cemerlang.

Anda mungkin juga menyukai