Anda di halaman 1dari 3

SULIT MARKAH:

MATEMATIK
TAHUN 4
KERTAS 2
PAT
2017 60
1 JAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 2017

SK PARIS KINABATANGAN

MATEMATIK

KERTAS 2

TAHUN 4

1 JAM

NAMA: _______________________________________

KELAS: _______________________

TARIKH: ________________________

1. Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian iaitu A, B dan C.


2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
3. Jawab semua soalan.
4. Jawab berdasarkan arahan yang diberi.
5. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.
6. Jika anda hendak menukar jawapan, padam jawapan yang salah, kemudian tulis jawapan yang
baru.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

________________ ___________________

(ESTHER ROBERT) (EN. NAQIB BIN HARUN)

Guru Mmatematik Ketua Panitia Matematik

Tahun 4, Sk. Paris Sk. Paris


SULIT
MATEMATIK
TAHUN 4
KERTAS 2
PAT
2017
1 JAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PAT) 2017

MATEMATIK

KERTAS 1

TAHUN 4

1 JAM

NAMA: _______________________________________

KELAS: _______________________

TARIKH: ________________________

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Jawab berdasarkan arahan yang diberi.
4. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.
5. Jika anda hendak menukar jawapan, padam jawapan yang salah, kemudian tulis jawapan yang
baru.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

________________ ___________________

(ESTHER ROBERT) (EN. NAQIB BIN HARUN)

Guru matematik Ketua Panitia matematik

tahun 4 Sk. Paris


SULIT
MATEMATIK
TAHUN 4
KERTAS 2
PAT
2017
1 JAM