Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Matematik KELAS 5 PSV2

TARIKH / HARI 23 Januari 2018 Selasa MASA 7.30 am – 8.30 am


TEMA Pelan dan dongakan TAJUK Pelan dan dongakan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti unjuran ortogon
2. Melukis unjuran ortogon apabila di beri satu objek dan suatu satah
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan konsep ortogon kepada murid
PEMBELAJARAN
2. Guru menunjukkan beberapa unjuran ortogon kepada murid
(PdP)
3. Guru menerangkan cara melukis unjuran ortogon apabila di beri satu objek
dan suatu satah
4. Guru menunjukkan kepada murid beberapa gambarajah dan meminta
murid melukis unjuran ortogon setiap objek yang di beri
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawana
MERENTAS Inovasi n
 Patriotisme  TMK
KURIKULUM  Pendidikan Alam
 Nilai Murni
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA Matematik KELAS 4PG
PELAJARAN
TARIKH / HARI 23 januari 2018 Selasa MASA 9.00 am – 10.00 am
TEMA Bentuk piawai TAJUK Angka bererti
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang
di beri
2. Melaksanakan operasi tambah,tolak,darab dan bahagi
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan maksud angka bererti dan cara membundarkan suatu
PEMBELAJARAN
nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh melakukan operasi tambah tolak
darab dan bahagi yang melibatkan angka bererti
3. Guru memberi murid beberapa soalan untuk di selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA Matematik Tambahan KELAS 5 SAINS
PELAJARAN
TARIKH / HARI 24 januari 2018 RABU MASA 7.30 am – 9.00 am
TEMA JANJANG TAJUK Janjang geometri
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mencari hasil tambah n sebutan pertama suatu janjang geometri
2. Mencari hasil tambah ketakterhinggaan bagi suatu janjang geometri
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan formula yang digunakan dalam mencari hasil tambah
PEMBELAJARAN
bagi suatu janjang geometri berdasarkan syarat tertentu
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh dalam mencari hasil tambah J.G
3. Guru menerangkan cara mencari hasil tambah ketakterhinggaan bagi J.G.
4. Guru memberi murid beberapa soalan untuk di selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


ditangguhkan kerana...
REFLEKSI
 Mesyuarat
 Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti PdP dibawa ke
Aktiviti PdP dibawa ke
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik KELAS 5 PSV2

TARIKH / HARI 24 januari 2018 Rabu MASA 9.00 am – 10.00 am


TEMA Pelan dan dongakan TAJUK Unjuran ortogon
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti unjuran ortogon dan melukis beberapa unjuran ortogan
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan tentang unjuran ortogon dan menunjukkan beberapa
PEMBELAJARAN
contoh unjuran ortogon
(PdP)
2. Guru menerangkan cara melukis unjuran ortogon
3. Guru memberi murid beberapa soalan untuk pelajar lukis unjuran ortogon
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


ditangguhkan kerana...
REFLEKSI
 Mesyuarat
 Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti PdP dibawa ke
Aktiviti PdP dibawa ke

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik Tambahan KELAS 4 sains

TARIKH / HARI 24 januari 2018 Rabu MASA 11.30 am – 1.00 pm


TEMA Fungsi TAJUK fungsi
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mewakili sesuatu hubungan dengan gambarajah anak panah,pasangan
bertertib dan graf
2. Mengenal pasti domain,kodomain,objek,imej dan julat bagi suatu hubungan
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan maksud fungsi dan cara mewakili suatu hubungan
PEMBELAJARAN
dengan gambarajah anak panah,pasangan bertertib dan graf
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh kepada murid.
3. Guru juga menerangkan apa itu pasti domain,kodomain,objek,imej dan
julat bagi suatu hubungan
4. Guru memberi beberapa soalan untuk murid selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PSV3

TARIKH / HARI 25 januari 2018 Khamis MASA 9.00 am – 10.00 am


TEMA ulangkaji TAJUK Ungkapan algebra
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang
di beri
2. Melaksanakan operasi tambah,tolak,darab dan bahagi
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan maksud angka bererti dan cara membundarkan suatu
PEMBELAJARAN
nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh melakukan operasi tambah tolak
darab dan bahagi yang melibatkan angka bererti
3. Guru memberi murid beberapa soalan untuk di selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik Tambahan KELAS 4 Sains

TARIKH / HARI 26 januari 2018 Jumaat MASA 10.30 am –11.30 am


TEMA Fungsi TAJUK fungsi
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti fungsi sebagai sejenis hubungan khas
2. Mengungkap suatu fungsi engan menggunakan tatatanda fungsi
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan jenis-jenis hubungan dalam rajah pemetaan iaitu satu
PEMBELAJARAN
kepada satu,satu kepada banyak,banyak kepada satu dan banyak kepada
(PdP)
banyak
2. Dari perangan jenis hubungan maka guru mengkaitkan hubungan ini
dengan fungsi
3. Guru menunjukkan beberapa contoh fungsi dan cara menggunakan
tatanda fungsi
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PSV3

TARIKH / HARI 26 januari 2018 Jumaat MASA 7.30 am – 8.30 am


TEMA Bentuk piawai TAJUK Bentuk piawai
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan suatu nombor positif dalam bentuk piawai
2. Menukarkan bentuk piawai kepada nombor tunggal
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangakan cara menukar suatu nombor positif ke dalam bentuk
PEMBELAJARAN
piawai
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh cara menukar suatu nombor positif ke
dalam bentuk piawai dan sebaliknya
3. Guru menunjukkan beberapa contoh soalan yang melibatkan bentuk piawai
4. Guru memberi murid beberapa soalan untuk murid selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PG

TARIKH / HARI 29 januari 2018 Isnin MASA 9.00 am – 10.00 am


TEMA ulangkaji TAJUK Ungkapan algebra
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan suatu nombor positif dalam bentuk piawai
2. Menukarkan bentuk piawai kepada nombor tunggal
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangakan cara menukar suatu nombor positif ke dalam bentuk
PEMBELAJARAN
piawai
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh cara menukar suatu nombor positif ke
dalam bentuk piawai dan sebaliknya
3. Guru menunjukkan beberapa contoh soalan yang melibatkan bentuk piawai
4. Guru memberi murid beberapa soalan untuk murid selesaikan

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PSV 3

TARIKH / HARI 29 januari 2018 Isnin MASA 11.30 am – 12.30 am


TEMA ulangkaji TAJUK Ketaksamaan linear
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 4. Mengenalpasti ungkapan kuadratik
1. Membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab ungkapan linear
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menunjukkan beberapa contoh ungkapan kuadratik dan bentuk
PEMBELAJARAN
asasnya
(PdP)
2. Guru menerangkan cara membentuk persamaan kuadratik dari dua
ungkapan linear
3. Guru menunjukkan beberapa contoh soalan
4. Guru memberi murid soalan untuk di selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik Tambahan KELAS 5 Sains

TARIKH / HARI 29 januari 2018 Isnin MASA 1.30 am – 2.30 am


TEMA Hukum linear TAJUK Hukum linear
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Melukis garis lurus terbaik secara menyiruan bagi data yang di beri
2. Mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menunjukkan cara melukis garis lurus terbaik secara menyiruan bagi
PEMBELAJARAN
(PdP) data yang di beri
2. Berdasarkan garis lurus yang telah di lukis guru menerangkan cara
mencari persamaan garis lurus tersebut
3. Guru memberi murid beberapa soalan untuk dis elesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI