Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN Matematik KELAS 5 PSV2

TARIKH / HARI 30 Januari 2018 Selasa MASA 7.30 am – 8.30 am


TEMA Pelan dan dongakan TAJUK Pelan dan dongakan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Membanding dan membezakan antara suatu objek dengan unjuran
ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut
2. Melukis pelan bagi suatu pepejal
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan cara membezakan antara suatu objek dengan unjuran
PEMBELAJARAN
ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh cara membezakan
3. Guru menerangkan cara melukis pelan bagi suatu pepejal
4. Guru menunjukkan beberapa contoh
5. Guru memberi murid beberapa objek untuk dilukis pelannya
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar /
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita Carta
 Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawana
MERENTAS Inovasi n
 Patriotisme  TMK
KURIKULUM  Pendidikan Alam
 Nilai Murni
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

Pdp tidak dapat di jalankan kerana murid menyertai sukan tara sekolah

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA Matematik KELAS 4PG
PELAJARAN
TARIKH / HARI 30 januari 2018 Selasa MASA 9.00 am – 10.00 am
TEMA Persamaan kuadratik TAJUK Persamaan kuadratik
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti ungkapan kuadratik
2. Membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan apa itu ungkapan kuadratik dan bentuk asas
PEMBELAJARAN
persamaan kuadratik
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh persamaan kuadratik
3. Guru berbincang bersama murid cara untuk membentuk ungkapan
kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear
4. Guru memberi murid beberapa soalan untuk murid cuba selesaiakan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar /
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita Carta
 Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawana
MERENTAS Inovasi n
 Patriotisme  TMK
KURIKULUM  Pendidikan Alam
 Nilai Murni
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

Pdp tidak dapat di jalankan kerana murid menyertai sukan tara sekolah

REFLEKSI
CUTI
THAIPUSAM
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PSV3

TARIKH / HARI 1 Febuari 2018 Khamis MASA 9.00 am – 10.00 am


TEMA ulangkaji TAJUK Ungkapan algebra
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Membentuk ungkapan kuadratik berdasarkan suatu situasi tertentu
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan cara bagaimana membentuk ungkapan kuadratik
PEMBELAJARAN
berdasarkan suatu situasi tertentu
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh kepada murid
3. Guru memberikan beberapa situasi untuk murid ungkapkan dalan
ungkapan kuadratik
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

REFLEKSI 18/18 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan di berikan
latihan pengukuhan
HARI SUKAN
SEKOLAH
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PG

TARIKH / HARI 5 Febuari 2018 Isnin MASA 9.00 am – 10.00 am


TEMA Ungkapan kuadratik TAJUK Ungkapan kuadratik
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti ungkapan kuadratik
2. Membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear

AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menerangkan apa itu ungkapan kuadratik dan bentuk asas
PEMBELAJARAN
persamaan kuadratik
(PdP)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh persamaan kuadratik
3. Guru berbincang bersama murid cara untuk membentuk ungkapan
kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear
4. Guru memberi murid beberapa soalan untuk murid cuba selesaiakan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN Matematik KELAS 4 PSV 3

TARIKH / HARI 5 Febuari 2018 Isnin MASA 11.30 am – 12.30 am


TEMA Ungkapan kuadratik TAJUK Ungkapan kuadratik
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk
ax2 + bx + c, b = 0 atau c = 0.
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menunjukkan beberapa contoh dan cara memfaktorkan ungkapan
PEMBELAJARAN
kuadratik yang berbentuk ax2 + bx + c, b = 0 atau c = 0.
(PdP)
2. Guru memberi beberapa soalan kepada murid untuk murid selesaikan
3. Guru berbincang dengan murid setiap soalan yang telah di berikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

REFLEKSI orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan di berikan latihan
pengukuhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Matematik Tambahan KELAS 5 Sains

TARIKH / HARI 5 Febuari 2018 Isnin MASA 1.30 am – 2.30 am


TEMA Hukum linear TAJUK Hukum linear
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya :
PEMBELAJARAN 1. Menentukan nilai-nilai pemboehubah daripada garis lurus penyuaian
terbaik dan persamaan garis lurus penyuaian terbaik
AKTIVITI
PENGAJARAN &
1. Guru menunjukkan kepada murid beberapa contoh garis lurus penyuaian
PEMBELAJARAN
(PdP) terbaik
2. Daripada contoh tersebut,guru menerangkan kepada pelajar cara
menentukan nilai-nilai pembolehubah daripada garis lurus penyuaian
terbaik dan persamaan garis lurus penyuaian terbaik
3. Guru memberi murid beberapa soalan untuk di selesaikan
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Kreativiti &  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
MERENTAS Inovasi
 Patriotisme  TMK  Nilai Murni
KURIKULUM  Pendidikan Alam
(EMK) Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatia  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja n
 Projek
PEMBELAJARAN
 Kuiz

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

REFLEKSI