Anda di halaman 1dari 3

Tat

Konon ing Jawi madya enten kalih keraton ingkang tanggen, keraton Pengging uga keraton Baka.
Pengging yaiku keraton ingkang subur uga makmur, dipunpangagengi dening Prabu Damar ngula.
piyambakipun berputra Raden Bandung Bondowoso (Bandawasa) ingkang gagah perkasa uga sakt.

Sawegaken keraton Baka dipunpangagengi dening buta pambadhe manusia nduwe nami Prabu Baka.
piyambakipun dibantu dening satyang path nduwe nami Gupala. senaosa asalipun saking bangsa buta,
Prabu Baka nggadhahi putri elok nduwe nami Rara Jonggrang.

Konjuk miyaraken keraton, Prabu Baka menyerukan perang dhateng keraton Pengging. Pertempuran
meletus ing keraton Pengging. pawingkingipun, kathah rakyat Pengging tewas, rekaos keluwen, uga
kecalan banda benda.

Cerita Rakyat Rara Jonggrang dalam Bahasa Jawa

Roro Jonggrang cerita rakyat populer dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Demi ngakhiri perang, Prabu Damar ngula ngentunaken putranya konjuk sowani Prabu Baka. Berkat
kesaktannya, Bandung Bondowoso kedadosan ngawonaken uga mejahi Prabu Baka. nalika Path Gupala
mireng prungon kepejahan junjungannya, piyambakipun enggal minggat, wangsul datheng keraton Baka.

Nalika sang path tba ing Keraton Baka, piyambakipun enggal melaporkan prungon kepejahan Prabu
Baka dhateng Putri Rara Jongrang. Sang putri pun meratapi kepejahan bapakipun.

Saksampune keraton Baka dhawah mlebet kekuwaosan Pengging, Pangeran Bandung Bondowoso
menyerbu mlebet mlebet Keraton Baka. ing panggihan setunggalipun kaliyan Putri Rara Jonggrang,
Bandung Bondowoso lajeng terpikat dening kelokan sang putri.

Piyambakipun pun dhawah tresna uga nglamar sang putri, nanging lamarannya ditolak, amargi sang putri
mboten kersa emah-emahi pamejahi bapakipun uga penjajah nagarinipun. amargi Bandung Bondowoso
terus membujuk uga meksa, akhiripun sang putri purun dipuncundhukaken, nanging kaliyan kalih syarat
ingkang mustahil konjuk dikabulkan.
Syarat setunggal yaiku pandamelan sumur ingkang kanaman sumur Jalatunda. Syarat kaping kalih yaiku
pamungon setunggalewu candi namung lebet wanci setunggal dalu. Bandung Bondowoso nginggihi
kaping kalih syarat kesebat.

Sang pangeran kedadosan ndumugekaken sumur Jalatunda berkat kesaktannya. saksampune sumur
rampung, Rara Jonggrang ngupados memperdaya sang pangeran kajengipun purun mandhap mlebet
sumur uga memeriksanya.

Saksampune Bandung Bondowoso mandhap, sang putri ngengkenaken Gupala konjuk menutup uga
menimbun sumur kaliyan sela. nanging, Bandung Bondowoso kedadosan medal kaliyan cara mendobrak
tmbunan sela berkat kesaktannya. Bondowoso sempat duka, nanging enggal tenang amargi kelokan uga
bujuk rayu sang putri.

Konjuk mewujudkan syarat kaping kalih, sang pangeran nimbali makhluk lembat, lelembat, setan, uga
dedemit saking weteng Bumi. kaliyan bantuan makhluk lembat niki, sang pangeran kedadosan
ndumugekaken 999 candi.

Nalika Rara Jonggrang mireng prungon menawi setunggalewu candi sampun hampir rampung, sang putri
ngupados nyandekaken jejibahan Bondowoso. piyambakipun nangekaken dayang-dayang istana uga
estri-estri dhusun konjuk awit nggentang pantun. piyambakipun ugi ngengkenaken kajengipun
gundukan jerami kabesmi ing sisi wetan.

Ndugi menawi enjang sampun tba uga sekedhap malih srengenge badhe terbit, para makhluk lembat
mlajar kajrihan bersembunyi mlebet wangsul datheng weteng Bumi. pawingkingipun, namung 999 candi
ingkang kedadosan dipunwungu dadosipun upados Bandung Bondowoso sande.

Saksampune nyumerepi menawi sedaya punika yaiku pikantuk kecurangan uga blenjani muslihat Rara
Jonggrang, Bandung Bondowoso sanget murka uga mengutuk Rara Jonggrang kajengipun dados sela.
Sang putri berubah dados arca sae konjuk njangkepi candi paling akhir.
Miturut kisah niki, situs Ratu Baka ing celak Prambanan yaiku istana Prabu Baka, sawegaken 999 candi
ingkang mboten rampung sakmenika dipuntepang dados Candi Sewu, uga arca Durga ing ruang ler candi
utami ing Prambanan yaiku perwujudan sang putri ingkang dikutuk dados sela uga tetap dikenang dados
Lara Jonggrang ingkang nduwe artos "kenyo ingkang ramping.”