Anda di halaman 1dari 10

Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

KERTAS KERJA MINGGU BAHASA

SEK MEN AGAMA SYUBBANIAH, BATU KURAU, PERAK

PADA

20 FEBRUARI 2018 HINGGA 26 MAC 2018

Tema : “Bahasa Merentasi Kurikulum”

ANJURAN
PANITIA B.MELAYU, PANITIA B.INGGERIS & PANITIA B.ARAB
UNIT KURIKULUM SMA SYUBBANIAH

ANJURAN BERSAMA
KOKURIKULUM AKADEMIK (KO-AKADEMIK)
UNIT KOKURIKULUM SMA SYUBBANIAH

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 1


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

KERTAS KERJA MINGGU BAHASA SEK MEN AGAMA


SYUBBANIAH, BATU KURAU, PERAK

Disediakan Oleh : ……………………………..


(Pn Nur Habibah Bt Yusuf)
Penyelaras Program Minggu Bahasa
SMA Syubbaniah

Disemak Oleh : …………………………………..


(Tn Hj Abdullah Bin Hussien
Penolong Kanan Pentadbiran
SMA Syubbaniah

……………………………..
Disahkan Oleh :
(En Md Rosli Bin Saidin)
Pengetua
SMA Syubbaniah

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 2


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

1.0 PENDAHULUAN
Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa
Melayu ialah mata pelajaran teras semua sekolah rendah dan menengah. Pendidikan Bahasa Melayu
berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat,
Selain itu, bahasa juga berperanan sebagai pemangkin kepada wahana kesinambungan ilmu. Bagi
merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis juga selaras dengan matlamat kurikulum bahasa untuk melengkapkan
murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa bagi memenuhi
keperluan diri murid dalam urusan seharian. Maka, Panitia bahasa dengan kolaborasi Kokurikulum
Akademik (Ko-Akademik) Sekolah Menengah Agama Syubbaniah menganjurkan Minggu bahasa
merangkumi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab bagi tahun 2018.

2.0 RASIONAL
Sekolah menjadi wahana dalam usaha meningkatkan kemahiran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan
Bahasa Arab sebagai integrasi ilmu. Lantaran itu, pelbagai aktiviti akan dijalankan bagi menarik
penyertaan warga sekolah khasnya pelajar-pelajar agar lebih mahir berkomunikasi dalam pelbagai
bahasa dan seterusnya, melahirkan semangat cinta akan bahasa bukan sahaja bahasa Melayu
malahan bahasa Inggeris dan bahasa arab. Bertepatan dengan slogan ‘Bahasa Merentasi Kurikulum’.

3.0 TEMA
“Bahasa Merentasi Kurikulum”

4.0 MATLAMAT PROGRAM


Program Minggu Bahasa dicetuskan agar dapat membimbing dan mempertingkatkan pengetahuan
berbahasa bahasa terutama dari segi kesantunan bahasa merangkumi tiga bahasa iaitu :-.

5.0 OBJEKTIF PROGRAM

5.1 Bahasa Melayu : meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam pelbagai aspek Sistem
Bahasa.
5.2 Bahasa Inggeris ; mengaplikasikan penggunakan Bahasa Inggeris dalam Ujian Lisan Bertutur.
5.3 Bahasa Arab : memantapkan penggunaan Bahasa Arab dalam PdPC.

6.0 CADANGAN TARIKH PROGRAM


20 Februari hingga 26 Mac 2018

7.0 TEMPAT
Dataran Sekolah Menengah Agama Syubbaniah, 34500, Batu Kurau, Perak.

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 3


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

8.0 PERASMIAN PEMBUKAAN


Encik Md Rosli Bin Saidin
Pengetua Sek Men Agama Syubbaniah,Batu Kurau, Perak.

9.0 KUMPULAN SASARAN


Semua murid tingkatan 1 hingga 6, SMA Syubbaniah

10.0 AJK PELAKSANA

JAWATANKUASA INDUK

PENGERUSI : EN MD ROSLI BIN SAIDIN


(Pengetua)

NAIB PENGERUSI : TN HJ ABDULLAH BIN HUSSIN


(GPK Pentadbiran

TN HJ ABDUL WAHAB BIN HASSAN


(GPK Kokurikulum)

TN HJ HAMZAH BIN AWANG


(GPK Hal Ehwal Murid)

PN. ANIZA BT ABD AZIZ


(GPK Tingkatan Enam)

PENYELARAS : PN NUR HABIBAH BT YUSUF


(Penyelaras Ko-Akademik)

TIMBALAN PENYELARAS : EN MUHAMMAD BIN MD NAZIR


(Guru Kanan Bahasa)

SETIAUSAHA : PN ZARINA BT ABDULLAH


(Guru Perpustakaan dan Media)

BENDAHARI : PN NOOR HASNI BT ABD WAHAB


(Guru NILAM)

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 4


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

JAWATANKUASA KERJA

PERASMIAN PELANCARAN
En Md Rosli Bin Saidin (Pengetua SMA Syubbaniah)

BUKU PROGRAM
Pn Zarina Bt Abdullah

BANNER
Pn. Siti Hajar Bt Saisar

PERSIAPAN DEWAN
Pn Nor Hafizah bt Mohamed Ali

PA SISTEM
En. Sollah b Mohamad

HADIAH/CENDERAHATI
Pn Nur Habibah bt Yusuf
Pn Zarina bt Abdullah

JURUGAMBAR
Tn Hj Mohd Zabidi b Nordin

KAWALAN MURID
Guru Bertugas Mingguan

DOKUMENTASI
Pn Nur Habibah Bt Yusuf

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 5


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

11.0 PERANCANGAN AKITIVITI

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMPENA MINGGU BAHASA DAN SENARAI


GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB

BIL TARIKH MASA AKTIVITI / SASARAN TINDAKAN


TEMPAT : DEWAN
TERBUKA SMA
SYUBBANIAH

21 Februari 1.50 PETANG Perasmian pelancaran Semua guru dan En Md Rosli b Saidin
2018 HINGGA murid SMA Pengetua SMA
2.50 PETANG Syubbaniah Subbaniah

1. 22 Februari 7.00 PAGI Teka Silang kata (Bahasa Tingkatan 1 & 2 Pn Nor Hafizah bt
2018 HINGGA Inggeris) Mohamed Ali
7.30 PAGI

2. 19 -28 7.00 PAGI Istilah KOMSAS (Bahasa Tingkatan 2 & 3 Pn Zunaidah bt Daud
Februari 2018 HINGGA Melayu)
7.30 PAGI
1.50 PETANG
3. 19 - 28 HINGGA Hiwar (Bahasa Arab) Tingkatan Pn Siti Hajar
Februari 2018 2.50 PETANG 1&2 bt Saisar
7.00 PAGI
4. 21 Februari - HINGGA Menyiapkan buku skrap Sistem Tingkatan 4 & 5 Tn Hj Zabidi
2 Mac 2018 7.30 PAGI Bahasa (Bahasa Melayu) b Nordin
7.00 PAGI
5. 22 Februari – HINGGA Deklamasi sajak (Bahasa Tingkatan 4 & 5 Pn Noor Hasni
5 Mac 2018 7.30 PAGI Melayu) bt Abd Wahab

6. 23 Februari – 7.00 PAGI Forum (Bahasa Melayu) Tingkatan 3 & 4 Pn Nur Habibah
8 Mac 2018 HINGGA bt Yusuf
7.30 PAGI
1.50 PETANG
7. 1 Mac – HINGGA Public Speaking (Bahasa Tingkatan 4 & 5 En Mohd Alaudin
14 Mac 2018 2.50 PETANG Inggeris) b Muhamad

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 6


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

7.00 PAGI
8. 8 Mac – HINGGA Tazkirah (Bahasa Arab) Tingkatan 4, 5 & 6 En Muhammad
15 Mac 2018 7.30 PAGI b Md Nazir
7.30 PAGI
9. 26 Mac 2018 HINGGA Penyampaian Hadiah Semua Pelajar Pn Nur Habibah
8.30 PAGI bt Yusuf

12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN HADIAH

BIL AKTIVITI PERBELANJAAN / HADIAH

1. Teka Silang kata (Bahasa Inggeris) Tempat pertama


Tingkatan 1 & 2 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00
2. Istilah KOMSAS (Bahasa Melayu) Tempat pertama
Tingkatan 2 & 3 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00
3. Hiwar (Bahasa Arab) Tempat pertama
Tingkatan 1 & 2 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 7


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

Tempat pertama
4. Menyiapkan buku skrap Sistem Bahasa (Bahasa RM7.00 x1 = RM7.00
Melayu) Tempat Kedua
Tingkatan 4 & 5 RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00
5. Deklamasi Sajak (Bahasa Melayu) Tempat pertama
Tingkatan 4 & 5 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00

6. Forum (Bahasa Melayu) Tempat pertama


Tingkatan 3 & 4 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00

7. Public Speaking (Bahasa Inggeris) Tempat pertama


Tingkatan 4 & 5 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 8


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

8. Tazkirah (Bahasa Arab) Tempat pertama


Tingkatan 4, 5 & 6 RM7.00 x1 = RM7.00
Tempat Kedua
RM6.00x1 =RM6.00
Tempat Ketiga
RM5.00x1 =RM5.00
Saguhati
RM4.00x3 =RM12.00
JUMLAH =RM30.00

JUMLAH RM 240.00

12.1 ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL BARANGAN JUMLAH

1. Banner RM 80.00

2. Alatan (untuk peserta) RM 22.00

3. Hadiah pemenang RM 240.00

4. Bahan pertandingan RM 50.00

5. Dokumentasi RM 10.00

6. Sijil (48 keping) RM 48.00

JUMLAH KESELURUHAN RM 450.00

12.2 ANGGARAN PENDAPATAN

BIL WANG PCG JUMLAH


1. Panitia Bahasa Melayu RM 150.00
2. Panitia Bahasa Inggeris RM 150.00
3. Panitia Bahasa Arab RM 150.00
Jumlah Keseluruhan RM 450.00

* Sumber Kewangan : PANITIA MATA PELAJARAN (B.MELAYU, B.INGGERIS DAN B.ARAB)

SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak 9


Kertas Kerja Minggu Bahasa 2018

3.0 PENUTUP

Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah dikemukakan.
Sesungguhnya kejayaan Minggu Bahasa 2018 peringkat sekolah yang dirancang ini adalah simbiosis
kepada sikap serta komitmen yang jitu dan positif daripada semua pihak yang terlibat. Konsep
permuafakatan menjadi tunjang ke arah kejayaan program ini. Semoga semua perancangan yang
diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan pihak pengurusan SMA syubbaniah.

“BAHASA MERENTASI KURIKULUM”

1
SMA Syubbaniah, Batu Kurau, Perak
0