Anda di halaman 1dari 2

Rangka karangan

Otak manusia

Kegunaan / fungsi

1. Berfikir dan membuat kesimpulan.


2. Mengawal pergerakan.
3. Mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa.

Cara mencerdaskan otak

1. Melakukan aktiviti kecergasan contohnya bersenam dan berjoging.


2. Mengambil makanan yang seimbang contohnya buah-buahan dan sayur-
sayuran.
3. Tidur mencukupi. Tidur selama 7 hingga 8 jam sehari.

Karangan jenis fakta Karangan jenis autobiografi


Tajuk : Otak kita Aku otak manusia
Pendahuluan : Setiap orang mempunyai Pendahuluan : Aku otak manusia. Aku
otak. Otak terletak di dalam kepala terletak di kepala. Aku dilindungi oleh
kita. Otak dilindungi oleh tengkorak tengkorak yang keras.
yang keras.
Isi 1 : Otak berfungsi untuk berfikir Isi 1 : Tugas aku adalah untuk berfikir
dan membuat keputusan. Kita dan membuat keputusan. Aku
menggunakan otak untuk membantu manusia menyelesaikan
menyelesaikan masalah atau masalah atau mendapatkan idea.
mendapatkan idea. Seterusnya, otak Seterusnya, aku dapat mengawal
berfungsi mengawal pergerakan tubuh pergerakan tubuh badan. Anggota
badan. Kita dapat melakukan pelbagai badan dapat melakukan pergerakan
pergerakan kreatif. kreatif.
Isi 2 : Selain berfikir dan mengawal Isi 2 : Selain berfikir dan mengawal
pergerakan, otak juga berfungsi pergerakan, aku juga berfungsi untuk
mentafsir maklumat. Otak dibantu mentafsir maklumat. Aku dibantu oleh
oleh organ deria seperti telinga, lidah organ deria seperti telinga, lidah dan
dan hidung. Manusia dapat merasai hidung. Manusia dapat merasai dan
dan membezakan pelbagai jenis bunyi, membezakan pelbagai jenis bunyi, rasa
rasa dan bau. dan bau.
Isi 3 : Otak mestilah sentiasa berada Isi 3 : Aku mestilah sentiasa berada
dalam keadaan sihat. Cara-cara dalam keadaan sihat. Cara-cara
mencerdaskan otak adalah seperti mencerdaskan aku adalah seperti
melakukan aktiviti kecergasan melakukan aktiviti kecergasan
contohnya bersenam dan berjoging. contohnya bersenam dan berjoging.
Isi 4 : Selain itu, kita mestilah Isi 4 : Selain itu, manusia mesti
mengambil makanan yang seimbang mengambil makanan yang seimbang
contohnya buah-buahan dan sayur- contohnya buah-buahan dan sayur-
sayuran. Seterusnya, kita mesti sayuran. Seterusnya manusia mesti
mendapatkan tidur yang mencukupi. mendapatkan tidur yang mencukupi.
Kita mesti mendapatkan tidur selama Manusia mesti mendapatkan tidur
tujuh hingga lapan jam sehari agar selama tujuh hingga lapan jam sehari
otak akan cerdas sepanjang hari. agar aku akan cerdas sepanjang hari.
Penutup : Oleh itu, kita mestilah Penutup : Oleh itu, aku mestilah dijaga
menjaga kesihatan otak agar kita agar sentiasa sihat supaya dapat
dapat melakukan pelbagai aktiviti. melakukan pelbagai aktiviti. Badan
Badan sihat, otak cerdas. sihat, otak cerdas.