Anda di halaman 1dari 245

JENTAYU DESA 1 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 1 : TAMADUN AWAL MANUSIA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Animisme Sembah unsur alam semula jadi seperti gunung, bukit, sungai
2. Artisan Pekerja yang mahir dalam sesuatu lapangan perusahaan atau
dikenali sebagai tukang
3. Astronomi Ilmu falak, pengetahuan yang melibatkan kajian tentang kedudukan,
pergerakan dan perkiraan, serta tafsiran tentang bintang-bintang
4. Cap mohor Bukti perdagangan Indus dengan Mesopotamia
5. Cara pembesar beri taat setia kepada Ikrar taat setia, / melindungi raja / bantuan tentera
raja pada Dinasti Chou
6. Epik Gilgamesh Sastera tertua / falsafah cara hidup orang Mesopotamia
7. Feng Hsui Hubungan manusia dengan alam
8. Hidup nomad Hidup berpindah randah
9. Imhotep Teknik pembinaan bangunan guna batu bata
10. Kod undang –undang Hammurabi 282 kod / dipahat pada tembok batu agar rakyat mudah baca /
wujudkan perpaduan / kukuhkan organisasi
11. Konsep tamadun dalam islam Lahiriah dan rohaniah / tatasusila yang tinggi / moral
12. Mandat dari tuhan Jika raja memerintah dengan adil rakyat akan makmur, hilang
mandat jika zalim, bencana alam, wabak penyakit
13. Mohenjo Daro dan Harappa Bandar terancang / geometri / matematik / bersifat terbuka /
pertukaran teknologi / bertembung dengan tamadun Mesopotamia
dan Mesir Purba
14. Monarki Negeri atau kerajaan yang diperintah oleh raja
15. Muqaddimah ( Ibn Khaldun ) Tekankan ketinggian moral
16. Negara kota Sebuah negara yang berbentuk kota atau bandar yang ada wilayah,
rakyat dan pemerintah yang berdaulat
17. Nome daerah
18. Pemerintahan Mesopotamia Teokrasi – raja dianggap tuhan atau wakil tuhan
19. Pendeta Orang yang banyak ilmu, biasanya, ulama agama
20. Pintu Gerbang Lambang kekayaan
21. Politeisme Sembah banyak tuhan
22. Sistem Barter Sistem pertukaran barang
23. The Art of War Selok belok perang / perniagaan
24. Tulang Oracle Sistem tulisan ideogram
25. Tulisan Cuneiform ( Mesopotamia ) Bentuk pepaku
26. Tulisan Hieroglif ( Mesir Purba ) Kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi
27. Tulisan Ideogram ( Hwang Ho ) Berbentuk simbol / gambar seperti kanak-kanak, bulan, matahari
28. Tulisan Piktograf Tulisan tamadun Indus
29. Yin Yang Unsur alam yang saling melengkapi
30. Zigurat Rumah ibadat / tempat upacara keagamaan / pusat perdagangan /
tempat simpan khazanah negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 2 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

1 Rajah 1 berkaitan dengan ciri - ciri tamadun. T4 B1 ms 6 [ P2 B1 ]

Rajah 1
Apakah X ?

A Kemajuan sistem perhubungan


B Hubungan antara kerajaan
C Kehidupan berorganisasi
D Perkembangan ekonomi

3 Jadual 1 merujuk kepada lokasi tamadun awal dunia.


T4 B1 ms 8 [ P4 B4 & B6-B7 ]
Tamadun Lokasi
Mesopotamia Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates
Mesir Purba Lembah Sungai Nil
Indus Lembah Sungai Indus
Mengapakah tamadun tersebut tertumpu di lembah tertumpu ke lembah sungai?

I Mempunyai tanah yang subur


II Mengekalkan warisan tradisi
III Mendapat mandat tuhan
IV Memudahkan perhubungan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4 Mengapakah masyarakat lembah Indus membina bandar terancang seperti


berikut ? T4 B1 ms 27 [ P2 B5 ]

 Mohenjo – Daro
 Harappa

A Lokasi strategik
B Penduduk ramai
C Bidang geometri yang maju
D Sumber alam yang banyak

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 3 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2017

1 Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada


pembangunan unsur-unsur tertentu. T4 B1 ms 5 [ P3 B2 ]

Apakah unsur-unsur tersebut?

A Bandar dan seni


B Lahiriah dan falsafah
C Lahiriah dan rohaniah
D Bandar dan budaya

2 Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pelbagai


bentuk pintu gerbang. T4 B1 ms 11 [ P5 B5 ]

Hal ini melambangkan

A kekayaan
B kepatuhan agama
C kekuasaan pemerintah
D kemahiran pengukir

SPM 2016

1 Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan Peta 1

Peta 1 : Lokasi Tamadun Awal Dunia

Apakah Tamadun X dan Tamadun Y? T4 B1 ms 9 [ PETA ]

A Hwang Ho dan Indus


B Mesir dan Hwang Ho
C Indus dan Mesopotamia
D Mesopotamia dan Mesir

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 4 KERTAS 1 : 1249/1

2 Apakah nama sungai di Tamadun X dan sungai di Tamadun Y?


T4 B1 ms 9 [ PETA ]

A Sungai Kuning dan Sungai Tigris


B Sungai Tigris dan Sungai Indus
C Sungai Nil dan Sungai Kuning
D Sungai Indus dan Sungai Nil

SPMU 2016

1 Gambar 1 adalah bangunan zigurat. T4 B1 ms 13 [ P2 B3 ]

Gambar 1

Mengapakah masyarakat Mesopotamia membina bangunan tersebut?

A Penjara bagi rakyat yang melakukan kesalahan


B Tempat menyimpan abu mayat bangsawan
C Kubu pertahanan dari serangan musuh
D Menjalankan upacara keagamaan

2 Kedua-dua bandar berikut terdapat dalam tamadun Indus.

 Mohenjo Daro
 Harappa

Apakah faktor kemajuan bandar tersebut? T4 B1 ms 27 [ P2 B5 ]

A Penambahan penduduk
B Penguasaan ilmu geometri
C Perubahan struktur organisasi
D Perkembangan sistem pengangkutan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 5 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

1 Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan


cendekiawan Islam? T4 B1 ms 5 [ P3 B6 ]

A Kebebasan mengamalkan sebarang agama


B Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi
C Kesejahteraan semua lapisan rakyat
D Ketinggian tatasusila masyarakat

2 Masyarakat dalam Tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina


bandar terancang tertua di dunia.

Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar


terancang adalah disebabkan oleh T4 B1 ms 27 [ P2 B8 & P3 B1 ]

I Amalan sikap terbuka


II Pertembungan dengan budaya lain
III Perluasan wilayah pemerintahan
IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2015

1 Rajah 1 menerangkan pertembungan Tamadun Indus dengan tamadun awal


yang lain. T4 B1 ms 27 [ P2 B8-B10 ]

Tamadun Tamadun Tamadun


Mesopotamia Indus Mesir Purba
Rajah 1

Apakah kesan pertembungan tersebut?

A Kawasan pemerintahan meluas


B Bidang sastera berkembang
C Teknologi pertanian maju
D Bandar terancang dibina

4 Pada Zaman Dinasti Chou di China, pembesar mesti taat setia kepada raja.
Bagaimanakah pembesar membuktikan kesetiaan mereka?
T4 B1 ms 31 [ P2 B7 ]

A Mengawal kawasan istana


B Menyerahkan hasil pertanian
C Menggubal undang-undang wilayah
D Memberikan bantuan ketenteraan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 6 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

2 Mohenjo-Daro dan Harappa adalah bandar terancang terawal di dunia.


Mengapakah masyarakat Tamadun Indus berjaya membina bandar terancang
tersebut? T4 B1 ms 27 [ P2 B8 ]

A Perluasan ajaran agama


B Sistem pemerintahan teokrasi
C Sumbangan golongan bangsawan
D Pertembungan dengan tamadun luar

SPMU 2014

1 Rajah 1 menunjukkan bandar dalam Tamadun Indus. T4 B1 ms 27 [ P2 B2 ]

Mohenjo Daro
Tamadun
Indus Harappa

Rajah 1

Apakah keistimewaan kedua-dua bandar tersebut?

A Mempunyai pelbagai agama


B Pembinaan secara terancang
C Berfungsi sebagai pelabuhan
D Pentadbiran diketuai pendeta

2 Gambar 1 berkaitan dengan tamadun awal di China. T4 B1 ms 31 [ P4 B2 ]

Apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut?

A Pengenalan sistem tulisan


B Peningkatan status masyarakat
C Pengenalan sistem perundangan
D Peralatan untuk berperang

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 7 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

1 Gambar 1 berkaitan dengan simbol Yin dan Yang.

Apakah maksud simbol tersebut? T4 B1 ms 33 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mandat dari syurga


B Pemujaan roh nenek moyang
C Unsur alam yang saling melengkapi
D Ramalan peristiwa yang akan berlaku

2 Sistem pemerintahan di Mesopotamia berasaskan sistem beraja.


Apakah bentuk sistem beraja tersebut? T4 B1 ms 12 [ P3 B4 ]

A Oligarki
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Teokrasi

SPM 2012

1 Gambar 1 berkaitan dengan Kod Undang-Undang Hammurabi.

Gambar 1

Apakah prinsip undang-undang tersebut? T4 B1 ms 14 [ P3 B8-B9 ]

A Mengutamakan konsep permuafakatan


B Berasaskan sistem kepercayaan tempatan
C Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
D Hukuman yang sama untuk semua golongan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 8 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

1 Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang


yang pelbagai bentuk. T4 B1 ms 11 [ P5 B5 ]

Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?


A Lambang kekayaan
B Panduan laluan kapal
C Sempadan empayar
D Simbol keganasan

2 Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba?


T4 B1 ms 21 [ P2 B5 ]

A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan


B Memajukan teknologi bidang pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta sistem tulisan

SPM 2010

1 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir


Purba.

Berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi.

Apakah sistem tulisan tersebut? T4 B1 ms 20 [ P4 B3 ]

A Hieroglif
B Ideogram
C Cuneiform
D Piktograf

2 Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus?


T4 B1 ms 27 [ P3 B9 ]

A Perluasan pengaruh
B Pertukaran teknologi
C Penyebaran agama Hindu
D Perkembangan bidang penulisan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 9 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009

1 Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan


bandar yang bertamadun.

Apakah ciri kehidupan tersebut? T4 B1 ms 5 [ SUDUT MAKLUMAT ]


A Kebebasan beragama
B Kesejahteraan hidup
C Kemajuan ekonomi
D Ketinggian moral

2 Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar


tahun 2000 S.M dalam Tamadun Indus. T4 B1 ms 27 [ P2 B8 ]
Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut ?

A Kemahiran ilmu geometri


B Kejayaan kegiatan penerokaan
C Keluasan kawasan pemerintahan
D Kegiatan keagamaan

SPM 2008
2 Apakah kepentingan kandungan karya The Art Of War yang ditulis oleh
Sun Tzu kepada masyarakat hari ini? T4 B1 ms 33 [ P2 B6 ]

A Menerangkan sistem pemerintahan


B Mengatur strategi perniagaan
C Menentukan bentuk hubungan luar
D Membantu pelaksanaan peperiksaan awam

SPM 2007
1 Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
T4 B1 ms 21 [ P4 B3 ] ms 22 [ P3 B14 ]

I Kolar kuda
II Pedati beroda
III Sistem kalendar
IV Tulisan hieroglif

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 10 KERTAS 1 : 1249/1

2 Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.


T4 B1 ms 31 [ P2 B4 & B7 ]
Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?

I Melafazkan taat setia


II Menyerahkan ufti
III Melindungi rakyat
IV Memberi bantuan ketenteraan

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

SPM 2006

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter


menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

1 Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?


T4 B1 ms 20 [ P3 B7 ]

A Upacara pemujaan semangat


B Konsep kehidupan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan penyembahan nenek moyang

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan


perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.
2 Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas?
T4 B1 ms 26 [ P1 B7 ]

A Cap mohor
B Batu bersurat
C Tembikar tanah
D Gendang gangsa

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 11 KERTAS 1 : 1249/1

Mesopotamia Indus Mesir Purba

3 Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal.


Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?
T4 B1 ms 27 [ P2 B2]

A Pembinaan bandar terancang


B Peningkatan teknologi pertanian
C Perluasan kawasan pemerintahan
D Perkembangan hasil kesusasteraan

4 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar di atas?


T4 B1 ms 31 [ P4 B2 ]

A Pengenalan sistem tulisan


B Senjata untuk berperang
C Alat upacara pengebumian
D Lambang status masyarakat

SPM 2005 (TIADA SOALAN )

SPM 2004

1 Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Mesopotamia ?


T4 B1 ms 11 [ P1 B1 ]

A Penguasaan Parsi
B Perluasan tamadun Indus
C Rampasan kuasa golongan pendeta
D Kemusnahan Taman Tergantung Babylon

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 12 KERTAS 1 : 1249/1

2 Tamadun Awal Raja


Sumeria Tuhan atau wakil tuhan
Mesir Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari
Hwang Ho Mandat daripada tuhan
Apakah yang dapat dirumuskan daripada maklumat di atas ?
T4 B1 ms 12,13,19 & 31

I Raja memiliki kuasa mutlak


II Raja penentu bencana alam
III Raja berkuasa ke atas kehendak tuhan
IV Raja perlu mendapat sokongan bangsawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3 Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat


Mesopotamia? T4 B1 ms 14 [ P4 B8-B9 ]

A Menggalakkan mobiliti sosial


B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan harta golongan bangsawan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 13 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Acropolis Pusat pentadbiran atau inu negeri di Athens
2. Aristokrasi Pemerintahan oleh golongan bangsawan / kaya
3. Augustus Caesar ( Rom ) Tokoh perluasa kuasa /empayar
Alexander The Great ( Yunani )
Chandra Gupta Maurya ( India )
Shih Huang Ti ( China )
4. Budaya Hellenistik Campuran budaya Yunani dan Parsi dan budaya timur yang lain
5. Colloseum Tempat pahlawan bertarung / teater
6. Demokrasi Pemerintah dipilih melalui pilihanraya
7. Diktator Pemerintah berkuasa mutlak / kuasa tidak terhad
8. Falsafah Legalisme Undang-undang tegas / hukuman berat / bercorak kolektif / kawal
tingkah laku manusia / raja mesti memiliki kuasa utuh / tidak harus
ada belas kasihan
9. Golongan Helot Pengusaha tanah
10. Golongan petani ubah status sosial Melalui pendidikan / lulus peperiksaan awam
11. Kedudukan raja dikukuhkan Upacara keagamaan
12. Kepentingan Alam Melayu Kepada pembekal rempah ratus
India (Perdagangan)
13. Lao Tze / Confucius pengasas ajaran
14. Legalisme sistem pemerintahan yang menguatkuasakan kepatuhan ketat
kepada undang-undang
15. Moksya disatukan dengan tuhan
16. Oligarki Pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang Konsul
17. Pantheon Binaan berbentuk kubah / tempat memuja / simpan patung dewa
18. Parthenon Rumah berhala
19. Patrician Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan /
melakukan pemberontakan
20. Pax Romana zaman kegemilangan Rom dari segi politik dan ekonomi; bererti
Keamanan Rom
21. Pemerintahan oleh 2 orang Konsul Elak pemusatan kuasa
22. Pendidikan Athens Seimbang rohani jasmani / muzik / sukan / membaca / menulis
23. Pendidikan Sparta Ketenteraan / setia pada negara / mahir guna senjata / latihan fizikal
24. Persamaan demokrasi Yunani / Rakyat terlibat dalam pemerintahan
Malaysia
25. Preator Pemerintah tentera
26. Prinsip undang – undang Rom Hukuman berdasarkan bukti yang cukup / keadilan pada setiap
individu / semua sama disisi undang – undang / tidak bersalah
sehingga terbukti bersalah
27. Republik Negara ditadbir oleh wakil yang dipilih melalui pilihanraya /diketuai
Presiden
28. Sebab Rom Menjadi Sebuah Republik pemberontakan golongan patrician
29. Sistem Penanaman Bergilir kesuburan tanah kekal dan tanah guna setiap tahun
30. Streshin Persatuan perdagangan / kawal harga barang / kualiti barang / gaji
pekerja
31. Tembok Besar China jamin keselamatan wilayah
32. Tiang Asoka Letak tempat awam / mudah baca
33. Tirani pemerintahan zalim oleh diktator

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 14 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

2 Mengapakah masyarakat Athens mementingkan sistem pendidikan?


T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]

A Mengukuhkan kedudukan politik


B Memperkuat anggota tentera
C Memajukan bidang ekonomi
D Melahirkan rakyat yang seimbang

SPMU 2017

3 Maklumat berikut berkaitan dengan Tiang Asoka. T4 B2 ms 46 & 47 [ P6 B3 ]


Tiang Asoka
Mengandungi titah perintah maharaja

Mengapakah tiang tersebut diletak di tepi jalan?

A Memudahkan rakyat membaca


B Mempamerkan ketinggian seni
C Melambangkan kemahiran penduduk
D Membuktikan kemasyhuran pemimpin

4 Sresthin adalah sebuah pertubuhan perdagangan yang ditubuhkan di India.


Apakah matlamat penubuhan tersebut? T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Melahirkan pekerja mahir


B Mengawal kadar gaji pekerja
C Menjaga kepentingan majikan
D Menetapkan had masa bekerja

SPM 2016

3 Sebelum menjadi konsul, ahli Dewan Senat perlu menjadi pemerintah


tentera. T4 B2 ms 44 [ P1 ]
Mengapakah syarat tersebut ditetapkan dalam tamadun Rom?

I Menghapuskan golongan penentang


II Memudahkan penyebaran agama
III Memastikan ketua negara kuat
IV Memilih pemimpin berwibawa

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 15 KERTAS 1 : 1249/1

4 Pasangan manakah yang betul tentang masyarakat Athens dan masyarakat


Sparta dalam tamadun Yunani? T4 B2 ms 53 [ P4 B2 & B10-B11]

Masyarakat Athens Masyarakat Sparta


A Mementingkan kerohanian Mementingkan peperangan
B Mengamalkan pertanian pindah Mengamalkan sistem tanaman bergilir
C Mengutamakan pendidikan yang Mengutamakan latihan ketenteraan
seimbang
D Melaksanakan falsafah legalisme Melaksanakan kepimpinan melalui teladan

SPMU 2016

3 Rajah 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan di Yunani.

Aristokrasi Tirani
Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B2 ms 43 [ P2 B1 ]

A Pembubaran Dewan Perhimpunan


B Campur tangan kuasa asing
C Penubuhan Dewan Senat
D Desakan dari rakyat

4 Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan


sistem demokrasi yang diamalkan pada masa kini?
T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Penglibatan rakyat dalam pembentukan kerajaan


B Golongan agama menjadi penasihat pemerintah
C Pilihan raya diadakan setiap lima tahun
D Raja menjadi ketua pentadbir negara

SPM 2015

3 Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan


dalam sistem pendidikan.
Mengapakah bidang tersebut penting? T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]

A Memudahkan mobiliti sosial


B Membina watak kepimpinan
C Melahirkan rakyat yang seimbang
D Memperkukuhkan jati diri masyarakat

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 16 KERTAS 1 : 1249/1

4 Bagaimanakah kedudukan seorang raja di India diperkukuhkan?


T4 B2 ms 44 [ P5 B3 ]

A Penggunaan gelaran maharaja


B Perlantikan golongan Ksyatria
C Pengamalan upacara keagamaan
D Pengiktirafan golongan Brahmin

SPMU 2015

2 Senarai di bawah merujuk kepada negara kota dalam Tamadun Yunani.

 Athens
 Corinth

Mengapakah negara kota tersebut memberi tumpuan kepada aktiviti


perdagangan? T4 B2 ms 51 [ P2 B1 ]

A Ramai tenaga mahir tempatan


B Kekayaan sumber bahan mentah
C Ketidaksesuaian tanah untuk pertanian
D Kekurangan punca air untuk pertanian

3 Golongan Helot dalam kelas sosial masyarakat Sparta merujuk kepada


T4 B2 ms 62 [ P6 B2 & B3 ]

A pengusaha tanah
B golongan hamba
C angkatan tentera
D ahli agama

SPM 2014

1 Anda sebagai seorang anak petani di China pada zaman Dinasti Han.
Bagaimanakah anda dapat mengubah status sosial anda?
T4 B2 ms 55 [ P2 B3 ]

A Memajukan perniagaan
B Memiliki tanah yang luas
C Menyertai pasukan tentera tetap
D Meningkatkan pencapaian pendidikan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 17 KERTAS 1 : 1249/1

3 Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap


perkembangan tamadun.
Tokoh Tamadun
Julius Caesar Rom
Chandragupta Maurya India
Jadual 1

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 44 [ P2 B2, P6 B2 ]

A Membentuk empayar pemerintahan


B Memperkenalkan pemerintahan monarki
C Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
D Melaksanakan sistem pemerintahan republik

4 Athens merupakan sebuah negara kota dalam Tamadun Yunani.


Apakah matlamat pendidikan di negara kota tersebut? T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]

A Melahirkan pegawai kerajaan yang berpendidikan


B Mewujudkan masyarakat yang celik huruf
C Membentuk warganegara yang taat
D Melahirkan manusia yang seimbang

SPMU 2014

3 Senarai berikut merujuk kepada persatuan yang ditubuhkan dalam tamadun


dunia.

 Persatuan tukang kayu


 Persatuan tukang logam
 Persatuan tukang kulit

Apakah peranan persatuan berikut? T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Melatih pekerja baharu


B Mengawal harga barang
C Mengeluarkan mata wang
D Menyediakan tempat berniaga

4 Tamadun Rom mewariskan sistem perundangan kepada dunia.


Apakah prinsip sistem perundangan tersebut?
T4 B2 ms 46 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mengutamakan amalan adat resam tempatan


B Memberi keutamaan terhadap ajaran agama
C Bentuk hukuman berbeza mengikut kelas
D Hukuman berasaskan bukti yang kukuh

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 18 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

3 Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun China

 Lao Tze
 Confucius

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 67 [ P4 B1 & P5 B2 ]

A Pengasas ajaran
B Perancang bandar
C Mengatur strategi peperangan
D Menggubal kod undang-undang

4 Jadual 1 berkaitan dengan kejayaan seorang tokoh dalam tamadun awal di


China. T4 B2 ms 49 [ P3 B5 & B6 ]

Tokoh Kejayaan
Shih Huang Ti Menyatukan seluruh wilayah kecil di China
Jadual 1

Apakah faktor yang membantu kejayaan tokoh tersebut?

I Pemerintahan secara autokratik


II Penghapusan kuasa bangsawan
III Kemajuan perdagangan
IV Sokongan rakyat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

2 Bandar berikut wujud pada zaman tamadun Indus.

 Anga
 Kalinga
 Karusa

Apakah persamaan bandar tersebut? T4 B2 ms 51 [ P4 B5 ]

A Pusat perdagangan
B Pusat penterjemahan
C Pusat ketenteraan
D Pusat pertanian

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 19 KERTAS 1 : 1249/1

3 Jadual 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan dalam tamadun Rom.


T4 B2 ms 43 [ P6 B8 ]

Tahun Perubahan
509 sebelum Masihi Rom menjadi sebuah republik

Jadual 1

Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Penaklukan oleh orang Gasar


B Pemberontakan golongan Patrician
C Pertembungan dengan tamadun luar
D Peningkatan ekonomi penduduk

4 Gambar 2 menunjukkan tokoh tamadun awal dunia.


Tamadun Rom Tamadun China

Augustus Caesar Shih Huang Ti

Apakah sumbangan mereka? T4 B2 ms 41 [ P3 B3 ] & ms 49 [ P1 B6 ]

A Memperkenalkan pemerintahan demokrasi


B Menyeragamkan undang-undang
C Mengasaskan sistem empayar
D Mengamalkan kepimpinan melalui teladan

SPM 2011

3 Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi


daripada Tamadun Yunani. T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

 Malaysia
 Indonesia
 Amerika Syarikat

Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?


A Perdana Menteri mengetuai negara
B Rakyat diberi hak memilih pemimpin
C Dewan Senat meluluskan undang-undang
D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 20 KERTAS 1 : 1249/1

4 Pada tahun 509 S.M Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang
ditadbir oleh dua orang konsul. T4 B2 ms 43 [ P7 B4 ]

Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?

A Memudahkan perluasan empayar


B Mengukuhkan hubungan luar
C Menghalang pemusatan kuasa
D Memilih pemimpin berwibawa

SPM 2010

3 Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat


demikian supaya T4 B2 ms 65 [ P4 B12 ]

A Dilahirkan semula
B Diberi pengampunan
C Dimasukkan ke syurga
D Disatukan dengan tuhan

4 Sejak tahun 100 Masihi, perdagangan maritim antara India dengan Alam
Melayu telah berkembang. T4 B2 ms 52 [ P1 B3 ]

Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu?

A Pusat keagamaan
B Pusat kesusasteraan
C Pembekal tenaga buruh
D Pembekal rempah ratus

SPM 2009
3 Gambar 1 menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China.

Mengapakah tembok tersebut dibina? T4 B2 ms 50 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menandakan sempadan negeri


B Menjamin keselamatan wilayah
C Menjadi benteng penghalang banjir
D Melambangkan keagungan kerajaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 21 KERTAS 1 : 1249/1

4 Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?


T4 B2 ms 53 [ P4 B2 ]
 Sukan
 Seni berpidato
 Kesusasteraan

A Menanam sikap keberanian


B Melatih pemimpin berwibawa
C Melatih individu seimbang
D Mengukuhkan semangat patriotisme

SPM 2008
1 Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman
Dinasti Tang di China? T4 B2 ms 52 [ P3 B12 ]

A Meminimumkan kos
B Mengekalkan kesuburan tanah
C Mengurangkan tenaga buruh
D Menjimatkan masa

3 Rajah 1 berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom.


T4 B2 ms 64 [ P2 B4 ]

Konsul 1 dan Konsul 2

Dewan Senat

Dewan Perhimpunan

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?

A Menyekat pengaruh gereja


B Mengimbangi kuasa pemerintah
C Memperkukuh kedudukan pemerintah
D Mengelakkan penjajahan kuasa asing

4 Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana


kuasa mereka mengatasi kuasa raja. T4 B2 ms 43 [ P2 B3 ]

Apakah kesan daripada rasa tidak hati tersebut?

A Perampasan kuasa
B Pemulauan pilihan raya
C Pelucutan jawatan pentadbiran
D Perubahan struktur masyarakat
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 22 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007


Berbentuk kubah

Siap semasa Maharaja Flavian

Tempat pertarungan
pahlawan
3 Maklumat di atas merujuk kepada binaan T4 B2 ms 59 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pantheon
B Aqueduct
C Acropolis
D Colloseum

4 Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada
tahun 509 S.M. T4 B2 ms 44 [ P1 B3 ]
Apakah tugas anda?

A Merangka undang-undang
B Mencadang dasar kerajaan
C Melantik pegawai pentadbir
D Mengatur strategi ketenteraan

SPM 2006
5 Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M?
T4 B2 ms 43 [ P6 B8 ]

A Penaklukan orang gasar


B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus
D Pemberontakan golongan patrician

Undang-undang yang tegas

Legalisme Tiada perasaan belas kasihan

Penguatkuasaan harus dipelihara

6 Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan?


T4 B2 ms 47 [ P2 B15 ]

A Hakim dibayar gaji yang tinggi


B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus memiliki kuasa yang utuh
D Juri dilantik daripada kalangan bangsawan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 23 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

1 Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat berdisiplin?


T4 B2 ms 47 [ P2 B6 ]

A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih-sayang
C Pelaksanaan undang-undang yang tegas
D Hubungan harmoni manusia dengan alam

2 Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokrasi?


T4 B2 ms 49 [ P3 B6 ]

A Mewujudkan polis rahsia


B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

3 Stresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.


Antara matlamat pertubuhannya ialah T4 B2 ms 51 [ P6 B1 ]

A Menjamin kesetiaan pekerja


B Mengawal kadar gaji pekerja
C Mempertahankan hak majikan
D Memperjuangkan had masa bekerja

Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah Menulis karangan dan satera
Tinggi X

4 Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China,


X ialah T4 B2 ms 55 [ P2 B10 ]

A Menterjemah buku suci


B Menghafal kitab agama
C Mencatat salasilah maharaja
D Menulis buku undang-undang

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 24 KERTAS 1 : 1249/1

Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang

5 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran


Confucius.
Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas yang
lebih tinggi? T4 B2 ms 63 [ P2 B7 ]

A Membayar cukai
B Mengumpul harta
C Memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

6 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan
di Yunani pada tahun 776 S.M.? T4 B2 ms 64 [ P8 B4 ]

I Menghormati tuhan Zeus


II Persaingan antara negara kota
III Dianjurkan dua tahun sekali
IV Melibatkan hanya golongan bangsawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004

4 Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem


demokrasi di Malaysia? T4 B2 ms 43 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Raja sebagai ketua kerajaan


B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan Negara meluluskan belanjawan
D Dewan Rakyat menentukan ketua negara

5 Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom
( 280 – 337 S.M. ) ? T4 B2 ms 66 [ P4 B2 ]

A Penulisan kitab Bible


B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine
D Perkembangan teknologi percetakan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 25 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Angkor / Funan Kerajaan Agraria
2. Asimilasi Percampuran dua budaya yang berbeza
3. Baray Takungan air buatan manusia
4. Candi Monumen keagamaan / rumah ibadat / tempat simpan patung dewa
/ lambang keagungan raja /lambang kesenian / Candi Angkor Wat
5. Cap mohor alat untuk menurunkan tanda pada kertas, surat, dan lain-lain; cap
kerajaan, cap pedagang dan lain-lain
6. Derhaka Rakyat mesti taat dan tidak boleh menentang raja
7. Dewa – raja/orde kosmos memperkukuhkan kedudukan pemerintah
8. Dinasti jurai keturunan raja-raja atau pemerintah daripada keturunan atau
keluarga yang sama
9. Entreport pusat perdagangan yang mengendalikan urusan import dan eksport
sekaligus
10. Karma daripada bahasa sanskrit. maksudnya semua tingkah laku, perkataan
dan pemikiran seseorang semasa hidupnya yang akan menentukan
kehidupannya diakhirat /kepercayaan Hindu dan Buddha
11. Kerajaan Agraria Berasaskan pertanian / pengairan / pedalaman / tanah subur
12. Kerajaan Funan berubah daripada Kedudukan Oc - Eo / kemudahan pelabuhan
agraria kepada maritim
13. Kerajaan maritim Berasaskan perdagangan / pelabuhan / pesisir pantai / pulau
14. Lingua Franca Bahasa yang digunakan secara meluas dalam pelbagai urusan
contohnya Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan
15. Monumen Binaan bangunan daripada batu / candi / kuil / patung / stupa / arca
16. Orde kosmos Negara dianggap sebagai suatu semesta. Raja dan bu kota pusat alam
dan pusat pemerintahan. Raja mengatur kesejahteraan negara.
17. Pelabuhan entrepot Bekal hasil kepada pedagang antarabangsa / beli barangan dari
pedagang antarabangsa dan mengedar kepada pedagang yang datang
18. Pelabuhan kerajaan Asalnya pelabuhan pembekal tetapi berkembang apabila adanya
kerajaan seperti Kedah Tua, Srivijaya
19. Pelabuhan pembekal Bekal hasil tempatan seperti emas, makanan kepada pedagang
20. Raja Indravarman I Majukan pertanian / bina sistem pengairan
21. Rakyat takut derhaka Raja bayangan tuhan
22. Srivijaya / Kedah Tuan /Majapahit Kerajaan Maritim
23. Tasik Tonle Sap Bekalan air / bekalan ikan / tanaman padi / suburkan tanah
24. Unsur mitos / magis Kukuhkan kedudukan raja
25. Veda dalam bahasa sanskrit bererti pengetahuan berkaitan dengan agama
Hindu; salah satu atau keempat-empat penulisan tentang agama
Hindu

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 26 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

5 Rajah 2 berkaitan dengan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.


T4 B3 ms 75 [ P2 B1-B3 & P4 B1-B4 ]

Kerajaan Awal Agraria


di Asia Tenggara
Maritim
Rajah 2

Apakah perkara yang membezakan kedua-dua bentuk kerajaan tersebut ?

I Kegiatan ekonomi
II Lokasi kerajaan
III Anutan agama
IV Sistem pemerintahan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6 Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.


T4 B3 ms 81 [ P2 B15 ]

 Srivijaya
 Kedah Tua

Kerajaan tersebut berkembang kerana

A banyak bekalan hasil pertanian


B mendapat perlindungan kuasa asing
C terdapat perlabuhan untuk kegiatan perdagangan
D terletak di kawasan pedalaman yang subur

SPMU 2017

5 Maklumat berikut berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.

 Angkor
 Srivijaya

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan tersebut?


T4 B3 ms 84 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mengutamakan pendidikan golongan bangsawan


B Menerima pertuanan China
C Menerima pengaruh Hindu-Buddha
D Menjalin perdagangan dengan Funan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 27 KERTAS 1 : 1249/1

6 Bagaimanakah pemerintah kerajaan Agraria di Asia Tenggara memajukan


sektor pertanian? T4 B3 ms 76 [ P2 B2 ]

A Membina sistem pengairan


B Membawa masuk tenaga buruh
C Menaik taraf kemudahan pelabuhan
D Memperkenal kaedah penggiliran tanaman

SPM 2016

5 Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?


T4 B3 ms 85 [ P6 B2 ]

A Mengetuai upacara keagamaan


B Menguruskan perbendaharaan
C Menjaga keamanan
D Mentadbir wilayah

6 Bagaimanakah kerajaan agraria memajukan ekonomi? T4 B3 ms 76 [ P2 B2 ]

A Memastikan tenaga buruh mencukupi


B Mengemaskini sistem kutipan cukai
C Menaik taraf kemudahan pelabuhan
D Memantapkan sistem pengairan

SPMU 2016

5 Apakah faktor kemajuan kerajaan Srivijaya sebagai pusat perdagangan


utama di Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi?
T4 B3 ms 80 [ P3 B3 ]

A Hasil galian banyak


B Tenaga kerja cekap
C Kadar cukai rendah
D Tentera laut kuat

6 Mengapakah kerajaan maritim sangat bergantung kepada kerajaan agraria?


T4 B3 ms 83 [ P1 B6 ]

A Mendapat bekalan makanan


B Memperkuat sistem pertahanan
C Meningkatkan kutipan cukai
D Memperluas kawasan taklukan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 28 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

5 Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut.

 Dewa Raja
 Orde Kosmos

Mengapakah konsep tersebut dikaitkan dengan raja?


T4 B3 ms 85 [ P5 B6 ] ms 85 [ P7 B1-B3 ] ms 86 [ P1 B1 ]

A Mengekalkan pemerintahan yang adil


B Memantapkan adat istiadat di istana
C Mempelbagai upacara keagamaan
D Memantapkan kuasa pemerintahan

6 Gambar 1 ialah Gunung Jerai di Kedah. T4 B3 ms 82 [ P2 B3 ]

Gambar 1

Apakah kepentingan gunung tersebut kepada kemajuan kerajaan Kedah


Tua?

A Memudahkan kedatangan pedagang


B Simbol penguasaan alam semesta
C Lambang kekuatan pemerintah
D Benteng pertahanan negeri

SPMU 2015

5 Senarai berikut adalah artifak yang ditemui di lokasi kerajaan Kedah Tua.
T4 ms B3 81 [ P3 B1-B4 ] ms 82 [ P1 B7 ]

 Tembikar Qing Pai


 Pelita tembaga
 Manik

Penemuan tersebut membuktikan bahawa kerajaan Kedah Tua

A menjadi pusat penyebaran agama


B mengutamakan pengkhususan pekerjaan
C sebagai pusat pembuatan barang hiasan
D merupakan sebuah pelabuhan entrepot

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 29 KERTAS 1 : 1249/1

6 Raja Indravarman I telah berjaya meningkatkan produktiviti pertanian di


Angkor. Apakah faktor kejayaan tersebut?
T4 B3 ms 76 [ P3 B1-B3 ] ms 77 [ P1 B1-B2 ]

A Penerokaan tanah baharu


B Bekalan tenaga buruh luar
C Keberkesanan sistem pengairan
D Pelaksanaan sistem tanaman bergilir

SPM 2014

5 Peta 1 menunjukkan kerajaan maritim di Asia Tenggara.T4 B3 ms 80 [ P1 B5 ]

Peta 1

Mengapakah kerajaan tersebut berjaya meneroka dunia luar?

A Kegiatan pertanian berkembang maju


B Kerajaan asing memberikan bantuan
C Pusat latihan kelautan ditubuhkan
D Mahir dalam pembinaan kapal

6 Rajah 1 berkaitan dengan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan.

Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim

Rajah 1

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B3 ms 76


[ SUDUT MAKLUMAT ]

A Kekuatan tentera
B Perluasan empayar
C Kemajuan pelabuhan
D Pertambahan penduduk

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 30 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

5 Senarai berikut adalah pelabuhan awal di Asia Tenggara.

 Jenderam Hilir
 Kuala Berang
 Kuala Selinsing

Apakah jenis pelabuhan tersebut? T4 B3 ms 79 [ P1 B3-B4 ]

A Pelabuhan bebas
B Pelabuhan tempatan
C Pelabuhan pembekal
D Pelabuhan kerajaan

6 Apakah faktor yang membolehkan kerajaan Srivijaya menjadi sebuah


kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara? T4 B3 ms 80 [ P3 B3 ]

A Sumber asli diterokai


B Bekalan buruh ramai
C Angkatan tentera kuat
D Sistem pengairan moden

SPM 2013

5 Raja Indravarman I memerintah kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi.


Apakah sumbangan baginda terhadap kerajaan Angkor ?
T4 B3 ms 77 [ P1 B1 ]

A Menyediakan kemudahan pelabuhan


B Memajukan perusahaan perkapalan
C Menghapuskan cukai tanaman
D Membina takungan air

6 Dalam kerajaan awal Asia Tenggara, rakyat biasa takut untuk menderhaka
kepada raja. T4 B3 ms 85 [ P5 B2 ]

Mengapakah mereka bersikap demikian ?

A Raja menguasai empayar


B Raja menjadi ketua pendeta
C Raja adalah bayangan tuhan
D Raja memiliki kekuatan tentera

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 31 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

5 Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
Apakah kepentingan unsur tersebut? T4 B3 ms 85 [ P5 B6 ]

A Memperkukuhkan kedudukan pemerintah


B Mendaulatkan sistem perundangan
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi

6 Dalam sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya, terdapat jawatan datu.


Apakah persamaan datu dalam sistem pentadbiran tersebut?
T4 B3 ms 87 [ P1 B9-B10 ]

A Ketua agama
B Pentadbir daerah
C Pemerintah tentera
D Pencatat salasilah raja

SPM 2011

5 Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam


kerajaan awal di Asia Tenggara. T4 B3 ms 79 [ P1 B6 ]

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan


Pembekal X Entrepot

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah

A Pelabuhan bandar
B Pelabuhan nelayan
C Pelabuhan kerajaan
D Pelabuhan bebas

6 Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.

Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut?


T4 B3 ms 88 [ P3 B8 ]

A Sebagai pusat kegiatan perdagangan


B Menjadi pusat pentadbiran
C Lambang penguasaan alam semesta
D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 32 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

5 Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara?


T4 B3 ms 80 [ P1 B5 ]

A Kekayaan hasil pertanian


B Kekayaan hasil hutan
C Kemahiran membina kapal
D Kebolehan membina terusan

6 Bagaimanakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada


kerajaan maritim? T4 B3 ms 76 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pertahanan laut kuat


B Pelabuhan yang strategik
C Persaingan antara kerajaan
D Kemerosotan hasil pertanian

SPM 2009
5 Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaaan awal di Asia Tenggara?
T4 B3 ms 85 [ P5 B6 ]

 Konsep dewa-raja
 Konsep orde-kosmos

A Mempelbagaikan istiadat istana


B Mengekalkan pentadbiran yang adil
C Menggambarkan upacara keagamaan
D Mengukuhkan kedudukan pemerintah

6 Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I, kerajaan Angkor berjaya


menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat.
Apakah faktor kejayaan tersebut? T4 B3 ms 77 [ P1 B1 ]

A Pembinaan baray
B Kemasukan buruh luar
C Penerokaan tanah baru
D Pengenalan kaedah penggiliran tanaman

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 33 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
5 Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria
dengan kerajaan maritim. T4 B3 ms 83 [ P1 B6 ]

Saling bergantungan antara satu sama lain

Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria?

A Menjadi kuasa laut yang unggul


B Pesaing yang hebat
C Pembekal sumber makanan
D Menakluk kawasan berhampiran

6 Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja


Indravarman I? T4 B3 ms 77 [ P1 B3 ]

A Penempatan kekal lebih banyak


B Keperluan beras negara mencukupi
C Sistem pertanian pindah berkembang
D Pergantungan pada hasil hutan berkurangan

SPM 2007
5 Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan
yang ulung di Asia Tenggara? T4 B3 ms 77 [ P2 B4-B5 & B7-B8 ]

I Perancangan bandar teratur


II Iklim sesuai untuk pertanian
III Berhampiran Tasik Tonle Sap
IV Terlindung daripada bencana alam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

 Nagarakertagama
 Hikayat Pendawa
Lima
6 Senarai di atas merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara.
Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan
tersebut? T4 B3 ms 93 [ P3 B1 ]

A Dipengaruhi unsur India


B Ditulis golongan pendeta
C Diminati para bangsawan
D Dijadikan dasar perundangan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 34 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006

7 Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua?


T4 B3 ms 81 [ P3 B3 ]

A Pusat pengumpulan barang


B Sebuah pelabuhan entreport
C Hubungan baik dengan China
D Kerajaan tertua di Tanah Melayu

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

6 Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria


kepada kerajaan maritim? T4 B3 ms 76 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Kekayaan hasil laut


B Peningkatan hasil pertanian
C Perubahan dasar pemerintahan
D Kedudukan Oc-Eo yang strategik

7
Kerajaan Zaman
Kedah Tua Abad ke-5M. hingga ke-13M
Srivijaya Abad ke-7M. hingga ke-13M

Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan di atas?


T4 B3 ms 80 [ P3 ] ms 81 [ P3 B1 ]

A Perluasan kuasa
B Kawasan pertanian yang luas
C Pusat pengajian agama Hindu
D Ekonomi berasaskan perdagangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 35 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 4 :
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Agama Hanif Agama yang disampaikan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s
2. Al-Aqram Bin Abu Arqam wakaf rumah
3. Bentuk pemulauan terhadap islam Tidak boleh berkahwin, beri bantuan, berniaga
4. Cara Nabi Muhammad SAW sebar Sembunyi 3 tahun, terbuka 10 tahun
islam
5. Ciri masyarakat jahiliyah Minum arak, bunuh anak perempuan, berzina, merompak, semangat
assabiah, riba, penindasan orang kaya terhadap orang miskin,
sembah berhala, tilik nasib
6. Digelar al-Amin dipercayai
7. Empangan Maarib runtuh Berlaku banjir besar dan kelalaian pemimpin membaiki semula
8. Jahil Tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu pengetahuan, bodoh
9. Kafilah Kumpulan manusia yang bergerak satu tempat ke satu tempat
dengan tujuan berniaga, berpindah
10. Keperibadian Nabi Muhammad SAW Siddiq, amanah, tabliq dan fatanah
11. Khurafat Kepercayaan tahyul atau karut
12. Malaikat makhluk yang dijadikan Allah sebagai pesuruh-Nya dalam ajaran
Islam
13. Murtad orang yang keluar daripada agama Islam
14. Peperangan al-Basus pembunuhan anggota kabilah
15. Perang al-Basus Tiada kerajaan pusat yang kuat/ Semangat assabiah / puak
16. Ramai hamba memeluk islam Mendapat hak yang sama
17. Sebab hijrah ke Habsyah Kurangkan penindasan / dapatkan perlindungan
18. Sebab orang Quraisy menentang Perbezaan kepercayaan,konsep persamaan taraf, ekonomi membuat
ajaran islam berhala terjejas, salah anggap tugas nabi
19. Sistem Kabilah Cara hidup berpuak- puak dan berkelompok
20. Wahyu kedua surah Al-Muddasir Istihar nabi Muhammad SAWsebagai pesuruh Allah dan wajib
sebarkan islam
21. Wahyu pertama surah Al-Alaq Membaca, pemisah zaman jahiliah dengan islam
22. Cara Nabi Muhammad SAW sebar Tidak paksa, tunjuk akhlak mulia, guna ayat Al-Quran, bandingkan
islam akkhlak jahiliah dengan islam, beri penerangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 36 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

7 Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah sering diserang oleh Rom dan Parsi ?
T4 B4 ms 102 [ P2 B6 ]

A Mencabuli perjanjian yang telah dimeterai


B Mengamalkan penyembahan berhala
C Hidup berpecah belah
D Tidak jujur dalam perniagaan

8 Nabi Muhammad SAW telah membenarkan orang Islam Makkah berhijrah ke


Habsyah? T4 B4 ms 113 [ P2 B5 ]

Mengapakah baginda membenarkan penghijrahan tersebut?

A Menjalin hubungan diplomatik


B Mengelakkan penindasan
C Mengadakan rundingan damai
D Memenuhi jemputan pemerintah

SPMU 2017

7 Orang musyrikin Quraisy Makkah menentang penyebaran ajaran Islam oleh


Nabi Muhammad SAW kerana T4 B4 ms 111 [ P4 B5 & P5 B2 ]

I kepercayaan
II persamaan taraf
III menghormati tetamu
IV mentaati pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

7 Tokoh berikut adalah antara yang terawal memeluk Islam di Makkah.

 Bilal bin Rabah


 Amir bin Fuhairah

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam? T4 B4 ms 110 [ P3 B3 ]

A Persamaan taraf
B Perubahan status
C Desakan keluarga
D Kebebasan beragama

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 37 KERTAS 1 : 1249/1

8 Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan


masyarakat Arab pada zaman jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P1 B7-B8 ]

Perang al-Basus
 Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar
 Berlangsung selama 40 tahun

Mengapakah perang tersebut berlarutan selama 40 tahun?

A Kerajaan pusat tiada


B Hasutan kerajaan Parsi
C Kawasan pertanian terhad
D Campur tangan orang Yahudi

SPMU 2016

7 Mengapakah masyarakat Arab jahiliah marah dan bermasam muka apabila


menerima kelahiran anak perempuan? T4 B4 ms 101 [ P1 B9 ]

A Harta tergadai
B Hilang jawatan
C Maruah tercabar
D Keluarga terancam

8 Bentuk pemulauan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW yang


dilakukan oleh orang Quraisy Makkah adalah larangan
T4 B4 ms 112 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A mendekati orang ramai


B menjalin hubungan luar
C memasuki kota Makkah
D menjalankan perniagaan

SPM 2015

7 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan pemimpin musyrikin Quraisy


di Makkah pada Zaman Jahiliah. T4 B4 ms 112 [ P5 B1 ]

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan


kerana dia menggugat kedudukan kita

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan


amalan nenek moyang kita

Apakah kesan dialog tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW?

A Penyebaran Islam tersekat


B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 38 KERTAS 1 : 1249/1

8 Pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, golongan hamba adalah


golongan yang mula-mula tertarik kepada ajaran Islam.

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam? T4 B4 ms 110 [ P3 B3 ]

A Mempertahankan prinsip kesamarataan


B Mendapat galakan daripada keluarga
C Diberi jaminan keselamatan
D Peka terhadap perubahan

SPMU 2015

7 Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam.
T4 B4 ms 109 [ P2 B2 ]

Surah al-Muddasir ayat 1 hingga 7


7777777877
Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah tersebut?

A Mendirikan kerajaan yang berpusat di Makkah


B Mengarahkan sahabat menyampaikan dakwah di Madinah
C Menawarkan kedudukan tinggi kepada kaum bangsawan Quraisy
D Menyampaikan dakwah terhadap keluarga terdekat terlebih dahulu

8. Senarai berikut berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah.


T4 B4 ms 102 [ P1 B3 ]

 Sistem kabilah
 Semangat assabiah

Bagaimanakah amalan tersebut boleh menghalang kejayaan “ Gagasan 1M ”

I Menggalakkan mobiliti sosial


II Menyukarkan perpaduan rakyat
III Menggalakkan semangat perkauman
IV Menghalang pelbagai kegiatan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014 ( TIADA SOALAN )

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 39 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

7 Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap
penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat. T4 B4 ms 113 [ P2 B6 ]

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut?

A Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah


B Mengadakan rundingan dengan orang Quraisy
C Mendapatkan bantuan penduduk Madinah
D Mengasingkan diri di dalam Gua Hirak

8 Mengapakah Perang Al-Basus berlaku selama 40 tahun di Tanah Arab pada


Zaman Jahiliah? T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

A Perebutan sumber air


B Pelanggaran syarat perjanjian
C Menuntut pembebasan tawanan
D Mengamalkan semangat assabiah

SPM 2013

7 Pada 6 Ogos 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadhan, Nabi Muhammad SAW


menerima wahyu yang pertama. T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A Penyebaran agama Islam


B Kemunculan kerajaan baharu Islam
C Penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam
D Pemisahan antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

8 Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada zaman


Jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

 Menyembah berhala
 Menanam bayi perempuan yang baru lahir
 X
Apakah X?

A Membina petempatan kekal


B Mahir membina sistem pengairan
C Mengamalkan semangat assabiah
D Mempunyai susun lapis masyarakat

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 40 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

7 Jadual 2 berkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Makkah.


Tarikh 6 Ogos 610 masihi bersamaan 17 Ramadhan
Tempat Gua Hirak
Peristiwa Allah menurunkan wahyu yang pertama
kepada Nabi Muhammad SAW
Jadual 2

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A Zaman Jahiliah berakhir


B Pelbagai kaum bersatu
C Negara bangsa diasaskan
D Sistem khalifah dilaksanakan

SPM 2011

7 Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar sebagai al-Amin?


T4 B4 ms 105 [ P4 B2 ]

A Keturunan baginda dihormati


B Memiliki kebijaksanaan
C Berpengalaman luas
D Sentiasa dipercayai

8 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?


T4 B4 ms 101 [ P2 B2 & P1 B11-12 ]

I Menghalalkan amalan riba


II Menjalankan pemerintahan berpusat
III Menjalin kerjasama antara kabilah
IV Mengamalkan perkahwinan bebas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2010

7 Peperangan al-Basus yang berlaku pada Zaman Jahiliah menunjukkan


masyarakat Arab mementingkan T4 B4 ms 102 [ P1 B6 ]

A Agama
B Darjat
C Puak
D Kawasan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 41 KERTAS 1 : 1249/1

8 Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah al-Alaq


ayat 1-5 pada 6 Ogos 610 Masihi (17 Ramadhan).

Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
menerusi surah tersebut? T4 B4 ms 108 [ P1 B2-B3 ]

A Mengekalkan persamaan taraf sesama manusia


B Penyatuan umat di bawah satu akidah
C Pembelaan terhadap agama
D Membaca untuk meningkatkan ilmu

SPM 2009
7 Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan
Bani Taghlib semasa Zaman Jahiliah di Tanah Arab.
T4 B4 ms 102 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Mengapakah peperangan tersebut berlaku?

A Perebutan harta rampasan perang


B Pembunuhan anggota kabilah
C Perselisihan tentang hak perniagaan
D Pencerobohan kawasan petempatan

8 Berikut adalah tokoh yang telah memberi sumbangan kepada penyebaran


Islam pada peringkat awal di Makkah. T4 B4 ms 109 [ P2 B9-B10 ]
Al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam?

A Membantu mengumpulkan ayat al-Quran


B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah
C Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah
D Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin Quraisy

SPM 2008
7 Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?
T4 ms B4 102 [ P1 B2 ]

A Mewujudkan semangat assabiah


B Memulakan persaingan kuasa
C Memantapkan sistem pentadbiran
D Memperkukuh perpaduan antara suku

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 42 KERTAS 1 : 1249/1

8 Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku di kalangan


masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah. T4 B4 ms 102 [ P3 B6 ]

Perang al-Basus
 Berlaku antara Bani Tabligh dengan Bani Bakar
 Berlangsung selama 40 tahun

Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan?

A Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik


B Meningkatkan persefahaman penduduk
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Meningkatkan kemajuan infrastruktur

SPM 2007

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana


dia menggugat kedudukan kita sebagai pemimpin.

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan


nenek moyang kita.

8 Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah.


Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad SAW? T4 B4 ms 112 [ P5 B1 ]

A Penyebaran Islam tersekat


B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda

SPM 2006
8 Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah? T4 B4 ms 102 [ P1 B2 ]

A Memencilkan diri
B Mengelakkan ancaman musuh
C Mengamalkan semangat kesukuan
D Mengamalkan kepercayaan politiesme

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 43 KERTAS 1 : 1249/1

Tarikh Peristiwa
6 Ogos 610M (17 Ramadhan) Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW

9 Peristiwa di atas menunjukkan T4 B4 ms 107 [ P3 B8 ]

A agama Islam tersebar


B kemunculan kerajaan Islam
C penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

11 Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?


T4 B4 ms 111 [ P4 B5 & P6 B2-B3 ]

I Perbezaan kepercayaan
II Prinsip perjuangan berbeza
III Terpengaruh dengan Bani Qainuqa’
IV Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad SAW

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005

7 Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk


meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.
T4 B4 ms 106 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab?

A Penyebaran Islam di Makkah


B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

SPM 2004

8 Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat


Arab Jahiliah? T4 B4 ms 101 [ P5 B3 ]

A Mengawal kaabah
B Menguasai telaga zamzam
C Merebut hak pungutan cukai
D Mengamalkan semangat kesukuan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 44 KERTAS 1 : 1249/1

9 Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba


memeluk Islam? T4 B4 ms 110 [ P3 B3-B4 ]

A Bersedia mati syahid


B Mendapat hak yang sama
C Mendapat keizinan tuannya
D Berpeluang menjadi pemimpin

10 Tiga tahun secara rahsia

X
Sepuluh tahun secara terbuka

Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada T4 B4 ms 108 [ P4 B1 ]

A penerimaan Islam di Madinah


B penyebaran Islam di Makkah
C penghijrahan orang-orang Islam
D pengumpulan ayat suci al-Quran

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 45 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Abdullah Bin Abu Bakar Jadi pengintip kegiatan orang Quraisy
2. Abdullah Bin Arqat Jurupandu hijrah
3. Amir Bin Fuhairah Hantar susu kambing
4. Ansar Orang islam Madinah yang beri bantuan kepada Muhajirin
5. Asma' Binti Abu Bakar Hantar makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar
6. Hijrah Berpindah, berpindah dari Mekah ke Madinah, tegakkan kebenaran,
tinggal perkara buruk, perubahan cara berfikir, sikap dan tingkah
laku
7. Hujah sangkal orientalis Barat hijrah Dijemput orang Arab Madinah, disambut meriah, diberikan
adalah pelarian keselamatan dan tempat tinggal serta Nabi Muhammad SAW dilantik
menjadi pemimpin
8. Kedudukan orang Yahudi dalam Diiktiraf / dijamin keselamatan selagi patuh piagam
Piagam Madinah
9. Kesan Hijrah Islam tersebar luas, persaudaraan Muhajirin dan Ansar, Kalendar
islam, sambutan Maal Hijrah, bina Masjid Nabawi, kerjasama,
perpaduan, pengorbanan
10. Madinah kurang aman Perbalahan antara suku, ekonomi dikuasai Yahudi
11. Muhajirin Gelaran kepada orang islam Mekah yang berhijrah ke Madinah
12. Pembukaan semula Makkah orang Arab Quraisy mencabuli perjanjian Hudaibiyah / jahiliah
dihapuskan / kukuhkan negara islam Madinah / pembunuhan
anggota Bani Khuzaah
13. Perang Khandak Gali parit / strategi perang mantap
14. Perjanjian Aqabah I Tinggal jaliliah seperti mencuri, minum arak dan bunuh anak
perempuan, bantu perjuangan Nabi Muhammad, beriman kepada
Allah dan Rasul
15. Perjanjian Aqabah II Kukuhkan taat setia, jemput hijrah, sediakan tempat tinggal dan
keselamatan, pertahankan islam
16. Piagam Perjanjian, persetujuan atau pakatan bertulis tentang sesuatu
17. Piagam Madinah Perlembagaan bertulis / catat peraturan dan tanggungjawab ketua
negara dan rakyat / persetujuan orang islam dan bukan islam /
Panduan pemerintahan
18. Sambutan Maal Hijrah Perjuangan orang islam
19. Sebab islam benar perang Pertahankan diri, harta, maruah, rumah ibadat, diserang terlebih
dahulu
20. Tujuan hantar Uthman Bin Affan Menerangkan tujuan kedatangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 46 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

10 Perkara berikut berkaitan dengan hak orang Yahudi dalam kerajaan Madinah.
T4 B5 ms 127 [ P6 B5-B6 ]

 Mendapat hak yang sama


 Jaminan keselamatan

Hak tersebut terjamin selagi mereka

A terlibat dalam pentadbiran negara


B berkhidmat sebagai tentera
C mematuhi prinsip piagam
D menghormati ajaran Islam

SPMU 2017

8 Pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah menguasai semula kota
Makkah.

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B5 ms 136 [ P3 B3-B4 ]

A Pembahagian wilayah
B Bilangan penduduk bertambah
C Sistem kabilah diteruskan
D Unsur jahiliah dihapuskan

9 Setelah rombongan orang Islam dari Madinah disekat di Hudaibiyah pada


tahun 628 Masihi, Rasulullah SAW bertindak menghantar Uthman bin Affan
menemui pemimpin Quraisy di Makkah.

Mengapakah Rasulullah SAW bertindak sedemikian? T4 B5 ms 132 [ P1 B5-B6 ]

A Memberi peringatan
B Menjelaskan tujuan kedatangan
C Membuat rundingan kedamaian
D Meninjau kekuatan tentera musuh

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 47 KERTAS 1 : 1249/1

10 Gambar 1 menunjukkan sambutan Maal Hijrah di Malaysia.


T4 B5 ms 123 [ P3 B9 ]

Sambutan tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati

A perjuangan umat Islam


B turunnya wahyu pertama
C pembukaan semula kota Makkah
D kelahiran Nabi Muhammad SAW

SPM 2016

9 Maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan hijrah Nabi Muhammad SAW


ke Madinah.

 Menjalin hubungan persaudaraan


 Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bertindak untuk memastikan kedua-dua


kepentingan hijrah tersebut menjadi kenyataan? T4 B5 ms 124 [ P4 B4 ]

A Melantik gabenor sebagai pentadbir


B Menyatukan wilayah-wilayah kecil
C Menubuhkan pasukan tentera tetap
D Menggubal perlembagaan negara

10 Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630
Masihi. Mengapakah Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah?
T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Pembebasan golongan hamba


B Pemulauan keluarga Bani Hashim
C Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
D Pertelingkahan antara suku Aus dengan suku Khazraj

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 48 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

9 Jadual 1 berkaitan dengan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam.

Tarikh Peristiwa
1 Rabiulawal Penghijrahan orang islam Makkah ke
( 12 September 622 Masihi ) Madinah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut?


T4 B5 ms 122 [ P3 B1-B2 ] & ms 127 [ P1 B8 ]

I Persaudaraan ummah diperkukuh


II Kerajaan yang adil dibentuk
III Perang saudara tamat
IV Struktur masyarakat berubah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota Makkah?


T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Penyeksaan terhadap golongan hamba


B Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
C Pemulauan terhadap keluarga Bani Hashim
D Pertelingkahan antara suku Aus dan Khazraj

SPM 2015

9 Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut?


T4 B5 ms 119 [ P1 B3 ]

 Menyediakan tempat tinggal


 Menjanjikan keselamatan
 Kesediaan mempertahankan Islam

A Perjanjian Hudaibiyah
B Perjanjian Aqabah
C Baiah al-Ridwan
D Majlis Tahkim

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 49 KERTAS 1 : 1249/1

10 Rajah 1 berkaitan dengan rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W.


Menerima X Singgah di Sampai di
wahyu Quba’ Madinah

Rajah 1
Apakah X? T4 B5 ms 121 [ RAJAH ]

A Bersetuju memeterai Perjanjian Aqabah


B Sepakat membina masjid al-Nabawi
C Muafakat dengan golongan Ansar
D Bersembunyi di Gua Thur

SPMU 2015

9 Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah.


Apakah bentuk bantuan yang diberikan? T4 B5 ms 120 [ P3 B9-B10 ]

A Kawalan keselamatan
B Menjadi penunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10 Maklumat berikut berkaitan dengan pembukaan semula kota Makkah.


T4 B5 ms 136 [ P4 B5 ]

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut terhadap kerajaan Islam Madinah?

A Penerusan sistem kabilah


B Membasmi kemiskinan
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk

SPM 2014

8 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah.

Tahun Peristiwa
630 Masihi Orang Arab Quraisy melanggar syarat
Perjanjian Hudaibiyah

Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B5 ms 133 [ P6 B7 ]

A Kota Makkah dikuasai Islam


B Sistem kabilah dimansuhkan
C Urusan perdagangan terjejas
D Penduduk Madinah berhijrah
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 50 KERTAS 1 : 1249/1

9 Apakah perkara yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam


mendirikan negara Islam Madinah? T4 B5 ms 124 [ P4 B4 ]

A Menyatukan wilayah
B Menyusun perlembagaan
C Mengadakan rundingan damai
D Meminta bantuan orang Badwi

10 Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah?


T4 B5 ms 127 [ P6 B2 ]

A Memimpin angkatan tentera


B Menjadi pentadbir wilayah
C Diberi pengecualian cukai
D Diiktiraf sebagai rakyat

SPMU 2014

9 Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam?


T4 B5 ms 118 [ P1 B9-B10 ]

I Keluasan wilayah
II Ketiadaan ajaran agama
III Penguasaan ekonomi oleh Yahudi
IV Perbalahan antara suku

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW


dengan orang Arab Madinah. T4 B5 ms 118 [ P3 B10-B12 ]

Tahun Peristiwa
Perjanjian Aqabah Pertama ditandatangani antara
621 Masihi Nabi Muhammad SAW dengan suku Aus dan Khazraj.

Apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut?

I Memutuskan hubungan dengan Yahudi


II Rasulullah menjadi ketua negara
III Beriman kepada Allah dan rasul
IV Membantu dalam perjuangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 51 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

9 Rajah 1 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani


antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Quraisy Makkah pada tahun
628 Masihi (6 Hijrah). T4 B5 ms 133 [ P3 B4-B5 ]

Syarat Pertama Perjanjian Mengadakan gencatan


Hudaibiyah senjata selama 10 tahun
Rajah 1

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A Penghijrahan penduduk berkurangan


B Pertambahan wilayah jajahan
C Perluasan penyebaran Islam
D Pengukuhan angkatan tentera

10 Orientalis Barat menganggap hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam
dari Makkah ke Madinah sebagai pelarian. T4 B5 ms 120 [ P2 B6-B9 ]

Apakah alasan untuk menyangkal anggapan tersebut?

I Diberi sambutan meriah


II Dijemput penduduk tempatan
III Galakan oleh pemimpin Quraisy
IV Mendapat bantuan masyarakat Arab

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

8 Jadual 3 berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Semenanjung Tanah


Arab.

Tahun Peristiwa
630 Masih Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah

Jadual 3
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? T4 B5 ms 134 [ P1 B7-B8 ]

A Tentera Quraisy menyerah kalah


B Sistem pertahanan Quraisy lemah
C Pihak Quraisy mencabuli isi perjanjian
D Kaum Quraisy membunuh orang Islam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 52 KERTAS 1 : 1249/1

9 Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah.


Apakah bentuk bantuan yang diberikan? T4 B5 ms 120 [ P3 B9-B10 ]

A Mengawal keselamatan
B Menjadi petunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10 Jadual 4 berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy


Makkah. T4 B5 ms 130 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Peristiwa Tahun Pihak Yang Menang


Perang Khandak 627 Masihi Tentera Islam
Jadual 4

Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut?

A Peralatan yang canggih


B Bilangan tentera ramai
C Bantuan luar diperolehi
D Strategi perang mantap

SPM 2011

9 Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula Kota Makkah pada tahun
630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. T4 B5 ms 134 [ P1 B9 ]

Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut?

A Perluasan kegiatan tentera Quraisy


B Penguasaan ekonomi oleh Rom
C Penawanan khalifah perdagangan Parsi
D Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah

10 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammaad


SAW pada tahun 622 Masihi? T4 B5 ms 128 [ P1 B2 ]

A Memberi panduan pemerintahan negara


B Melindungi tradisi masyarakat Arab
C Menamatkan permusuhan dengan Rom
D Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 53 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

9 Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang terkandung dalam


Piagam Madinah? T4 B5 ms 127 [ P6 B1- B6 ]

I Diiktiraf sebagai penduduk Madinah


II Bebas menjalinkan hubungan dengan pihak luar
III Terlibat dalam pentadbiran negara
IV Dijamin keselamatan selagi setia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas perang


Badar berakhir.

 Mengampunkan tawanan perang


 Membebaskan tawanan wanita

Apakah kesan daripada tindakan tersebut? T4 B5 ms 131 [ P2 B6-B7 ]

A Suku yang bertelagah berdamai


B Islam diterima dengan kerelaan
C Kebebasan beragama diamalkan
D Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

SPM 2009

9 Selepas dua tahun perjanjian Hudaibiyah dimeterai, orang Quraisy Makkah


mencabuli perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang
berperang dengan Bani Khuza’ah.

Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? T4 B5 ms 133 [ P6 B7 ]


A Penyebaran Islam tergendala
B Pembukaan semula kota Makkah
C Penduduk Madinah semakin terancam
D Penghijrahan Nabi Muhammad SAW terhalang

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 54 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
9 Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam.

 Abdullah bin Abu Bakar


 Amir bin Fuhairah
 Abdullah bin Arqat
Apakah sumbangan mereka? T4 ms 120 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam


B Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah
C Meneruskan dakwah ke Taif
D Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

10 Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah.

Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa


kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan

Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat tersebut walaupun


tidak dipersetujui para sahabat yang lain? T4 B5 ms 133 [ P3 B4-B5 ]

A Mengelakkan peperangan
B Mempertahankan imej Islam
C Memelihara hubungan kekeluargaan
D Memudahkan penyebaran agama Islam

SPM 2007
Tahun Peristiwa
627 Masihi Perang Khandak

9 Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam
dengan pihak Quraisy Makkah. T4 ms 130 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah strategi Nabi Muhammad SAW dalam peperangan tersebut?

A Menggali parit
B Perang gerila
C Serang hendap
D Membina tembok

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 55 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula kota Makkah.

9 Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah?


T4 ms B5 134 [ P2 B3 ]

A Meningkatkan kemajuan ekonomi


B Penerusan sistem kabilah
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk

SPM 2006 ( TIADA SOALAN)

SPM 2005

8 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi


Muhammad SAW ke Madinah? T4 B5 ms 122 [ P3 B7-B13 ]

I Terbinanya bangunan yang lengkap


II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
IV Mempersaudarakan orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

9 Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi


memperingati T4 B5 ms 123 [ P3 B9 ]

A Perjuangan umat Islam


B Turunnya wahyu pertama
C Pembukaan kota Makkah
D Kelahiran Nabi Muhammad SAW

SPM 2004

11 Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam?


T4 B5 ms 130 [ P1 B1 ]

I Meluaskan wilayah
II Mempertahankan diri
III Menjaga harta benda
IV Menguasai ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 56 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Al- Khawarizmi Bidang matematik
2. Baiah Sumpah taat setia kepada seseorang pemimpin
3. Baitulhikmah Istitusi keilmuan / pusat penterjemahan karya asing ke bahasa Arab
4. Cara pertembungan tamadun Perdagangan / hubungan diplomatik / penaklukan / kebudayaan /
intelektual
5. Dasar Sosial islam oleh kerajaan Turki Galakkan kecemerlangan individu
Uthmaniyah
6. Empangan Abu Musa / Terusan Mengairi kawasan pertanian
Amirul Mukminin
7. Empayar Kerajaan atau pemerintah tertinggi serta kuasai kawasan yang luas
8. Ghanimah Harta rampasan perang
9. Golongan al-Riddah Golongan nabi palsu, murtad, tidak bayar zakat
10. Golongan Mudejar Orang islam minoriti yang tinggal di kawasan pemerintahan Kristian
11. Hijabah Penyekatan / kawalan keselamatan
12. Ibn al-Nafis Teori peredaran darah
13. Ibn Battuta Fakta pengembaraan / ketepatan fakta jadi rujukan
14. Ijmak Kesepakatan ulama tentang sesuatu hukum
15. Ijtihad Keupayaan berfikir untuk tetapkan sesuatu hokum syarak
16. Jabatan dalam kerajaan Bani Umaiyah Cukai /Kehakiman / Surat Menyurat / Urusan Am / Cap Mohor
Pemerintah
17. Janissari Kumpulan tentera infrantri elit kerajaan Turki Uthmaniyah
18. Jizyah Cukai individu bukan islam yang berlindung di negara islam
19. Khalifah Pengganti / melaksanakan tanggungjawab pemerintahan selepas
kewafatan Nabi Muhammad SAW / pelihara keharmonian umat
islam / pelihara agama islam
20. Khalifah Abu Bakar atasi ancaman Hantar Khalid dan Usamah bantu ekspedisi ketenteraan
kuasa luar seperti Rom dan Parsi
21. Khalifah Umar Kenalkan Wali atau Mempertingkatkan sistem pentadbiran
Gabenor
22. Khalifah Umar mengatasi Bayar gaji lumayan sebanyak 500 dirham
penyelewengan hakim
23. Kharaj Cukai hasil tanah yang dikenakan kepada bukan muslim
24. Khawarij Golongan yang menentang Khalifah Ali Bin Abu Talib dan Bani
Umaiyah
25. Majlis Tahkim Majlis timbang tara
26. Musyawarah atau Syura Mesyuarat atau perundingan untuk membuat keputusan
27. Orang Mawali Orang Islam tapi bukan Arab – kena bayar cukai
28. Semangat ghazi Semangat pahlawan sanggup berkorban untuk sebar islam
29. Sistem Syura Menjamin pilih pemimpin berkelayakan
30. Sistem Wazarah Wazir ketuai pentadbiran pusat
31. Sumbangan kerajaan Turki Seni bina masjid / Kanun Suleiman / jawatan Sheikh-ul-islam iaitu
Uthmaniyah ketua ulama keluarkan fatwa / pusat perdagangan / madrasah /
ensiklopedia / kolej perubatan / maktab tentera
32. Sumbangan Khalifah Uthman Armada tentera laut / selaras bacaan al- Quran / Mushaf Uthmani /
bina jalan raya / jambatan / rumah rehat
33. Syiah Golongan orang islam yang menyokong Khalifah Ali Bin Abu Talib
34. Usyur Cukai 1/10 hasil pertanian
35. Warak Patuh dan taat kepada hokum Allah dan jauhi larangan-Nya
36. Zakat Pengeluaran sebahagian harta dan tanaman oleh orang islam
37. Zimmi Golongan bukan islam yang mengekalkan agama asal tapi rela hidup
dibawah pemerintahan islam. Dikenakan jizyah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 57 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

9 Kerajaan Rom Timur atau Byzantine dan kerajaan Parsi adalah kuasa yang
mengancam keselamatan kerajaan Islam Madinah. T4 B6 ms 145 [ P2 B4 ]

Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar mengatasi ancaman tersebut ?

A Mengambil tindakan ketenteraan


B Menamatkan hubungan diplomatik
C Menghantar bayaran ufti setiap tahun
D Menandatangani perjanjian persahabatan

11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab.

 Empangan Abu Musa di Basyrah


 Terusan Amirul Mukminin di Mesir

Mengapakah beliau membina kemudahan tersebut? T4 B6 ms 147 [ P1 B2-B3 ]

A Membekalkan air bersih


B Mengelakkan banjir berlaku
C Meningkatkan produk pertanian
D Meningkatkan kegiatan perdagangan

12 Jadual 2 menerangkan perbezaan sistem pelantikan khalifah dalam pentadbiran


kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW.
T4 B6 ms 150 [ P1 B3 ]

Khulafa al-Rasyidin Kerajaan Bani Umaiyah


Melalui musyawarah atau syura X
Jadual 2
Apakah X ?

A Secara warisan
B Pemilihan rakyat
C Keputusan majlis tahkim
D Cadangan khalifah terdahulu

SPMU 2017

11 Tokoh ilmuwan Islam yang manakah telah memberikan sumbangan dalam


bidang matematik? T4 B6 ms 167 [ P4 B2 ]

A Ibn Jarih
B Al-Khawarizmi
C Wasil bin Ata
D Malik bin al-Harith

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 58 KERTAS 1 : 1249/1

12 Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang pendidikan?


T4 B6 ms 161 [ P4 B4 & B5-B6 ]

I memperkenalkan sistem madrasah


II menubuhkan akademi pelayaran
III menubuhkan institut pertanian
IV membina kolej perubatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan beberapa bahagian dalam


pentadbiran. Apakah bahagian tersebut? T4 B6 ms 151 [ P3 B5 & B6 ]

I Cukai
II Bahasa
III Perdagangan
IV Kehakiman

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Apakah sumbangan tokoh berikut kepada kerajaan Islam?


T4 B6 ms 145 [ P2 B4 ]
 Khalid bin Al-Walid
 Usamah bin Zaid

A Menjadi panglima angkatan tentera


B Mengembangkan pengajaran Al-Quran
C Melancarkan gerakan membasmi nabi palsu
D Memeterai perjanjian dengan kerajaan Parsi

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 59 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Ibn al-Nafis.

Ibn al- Nafis ( 1210 -1288 ) adalah seorang doktor Arab yang banyak
menyumbang kepada kemajuan ilmu perubatan dan sains pada abad ke-13.
Beliau juga terlibat dalam perundangan, politik dan kajian anatomi.

Sumber : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18481505

Apakah sumbangan beliau? T4 B6 ms 152 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Menulis ensiklopedia undang-undang


B Membuka pusat pengajian akademik
C Membetulkan teori peredaran darah
D Menubuhkan hospital pesakit kusta

12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab memajukan bidang pertanian?


T4 B6 ms 147 [ P1 B2-B3 ]

A Mengeksport lebihan hasil


B Membina sistem pengairan
C Memperkenalkan penggunaan batas
D Melaksanakan sistem penggiliran

SPM 2015

11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan berjaya meluaskan wilayah Islam?


T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Semangat jihad dipupuk


B Armada laut diperkukuhkan
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan

12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab mengawal hakim daripada


melakukan penyelewengan? T4 B6 ms 146 [ P6 B6 ]

A Mewujudkan peraturan yang tegas


B Memberikan gaji setiap bulan
C Melantik pegawai risikan
D Membuat pemantauan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 60 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

9 Senarai berikut berkaitan dengan konsep politik dalam sistem pemerintahan


Islam. T4 B6 ms 143 [ P5 B2 ]

 Musyawarah
 Syura
 Baiah

Apakah kepentingan amalan konsep tersebut terhadap sesebuah negara?

I Melahirkan pemimpin berwibawa


II Memperkukuh sistem berkuasa mutlak
III Mengehadkan kuasa pentadbir wilayah
IV Memperkuat ikatan rakyat dengan pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah
menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam.T4 B6 ms 161 [ P3 B4 ]

Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian?

A Memberi penekanan kepada kecemerlangan individu


B Mengutamakan kemewahan dalam kehidupan
C Memperkuat kedudukan sesuatu kabilah
D Menjamin kemuliaan keturunan

SPM 2014

7 Tokoh berikut telah membantu mengukuhkan pemerintahan Khalifah Abu


Bakar al-Siddiq. T4 B6 ms 145 [ P2 B2 ]

 Khalid bin al-Walid


 Usamah bin Zaid

Apakah bantuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut?

A Menggubal undang-undang
B Mengatasi ancaman kuasa luar
C Memperkukuh sistem pendidikan
D Mempelbagaikan kegiatan pertanian

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 61 KERTAS 1 : 1249/1

11 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada


abad ke-14. T4 B6 ms 168 [ P3 B5 ]
Tokoh Keterangan
Ibn Battuta Hasil tulisan beliau menjadi rujukan
sejarawan hingga kini

Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?

A Ketepatan fakta
B Keunikan ilustrasi
C Keindahan bahasa
D Kepelbagaian teknik

12 Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
kepada kerajaan Islam Madinah? T4 B6 ms 144 [ P6 B2 ] & ms 145 [ P1 B2 ]

I Memerangi golongan al-Riddah


II Memperkenalkan pelbagai cukai
III Menubuhkan Jabatan Kehakiman
IV Menyelesaikan perpecahan umat Islam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2014

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah memperkenalkan sistem hijabah bertujuan


untuk T4 B6 ms 151 [ P3 B9 ]

A mengukuhkan pertahanan laut


B mengawal keselamatan khalifah
C mengumpul rekod baitulmal
D mengurus pelantikan wazir

12 Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar al-Siddiq berjaya mengatasi ancaman


kuasa Rom dan Parsi? T4 B6 ms 145 [ P2 B4 ]

A Menghantar ekspedisi perang


B Mengutus utusan damai
C Mendapatkan bantuan luar
D Memperkuat angkatan laut

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 62 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

11 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah


Islam? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A. Semangat jihad dipupuk


B. Armada laut diperkukuh
C. Perkahwinan politik digalakkan
D. Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

SPM 2012

11 Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajan Bani Umaiyah.


Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? T4 B6 ms 151 [ P2 B6-B7 ]

A Urus setia menguruskan rekod kewangan


B Wazir dilantik mengetuai pentadbiran
C Pelbagai jabatan kerajaan ditubuhkan
D Ulama dilantik menjadi pentadbir

12 Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintahan kerajaan Bani


Abbasiyah? T4 B6 ms 155 [ P2 B5 ]

A Pemilihan dilakukan oleh ulama


B Mengamalkan sistem pewarisan
C Melalui perundingan Majlis Syura
D Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu

SPM 2011

11 Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik
minat orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam.

Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut? T4 B6 ms 163 [ P3 B2 ]

A Warisan Bangsa
B Jurai keturunan
C Pengumpulan kekayaan
D Kecemerlangan individu

12 Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-
Siddiq dalam sistem pemerintahan negara? T4 B6 ms 145 [ P4 B1 ]

A Menyediakan pakaian seragam tentera


B Membentuk tentera sukarela
C Memperkukuh tentera laut
D Memperkenalkan gaji untuk tentera

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 63 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

11 Pada zaman pemerintahan khulafa al-Rasyidin, seseorang khalifah dilantik


melalui sistem syura.

Apakah kebaikan sistem tersebut? T4 B6 ms 143 [ P5 B2 ]

A Menjamin kesinambungan pemerintahan


B Meneruskan tradisi masyarakat Arab
C Mendapat sokongan orang bukan Arab
D Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan

12 Mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab mewujudkan jawatan Wali atau


Gabenor semasa pemerintahan beliau? T4 B6 ms 146 [ P5 B5 ]

A Mempergiat usaha penyebaran agama Islam


B Memperkukuh perpaduan penduduk
C Memperluaskan kawasan pemerintahan
D Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah

SPM 2009

10 Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam.


Antara yang berikut , yang manakah berkaitan dengan mereka?
T4 B6 ms 145 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Diwajibkan menyertai kerahan tenaga


B Dikenakan bayaran cukai tambahan
C Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah
D Dipertanggungjawabkan membina terusan

11 Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan sistem


pertahanan negara Islam Madinah? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Membina markas tentera


B Mewujudkan pasukan tentera tetap
C Menubuhkan angkatan tentera laut
D Melantik panglima tentera sebagai gabenor

12 Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang kesenian


yang masih kekal hingga ke hari ini? T4 B6 ms 161 [ P4 B10 ]

A Seni teater
B Seni arca
C Seni bina
D Seni tari

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 64 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah.


Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan? T4 B6 ms 151 [ P3 B7-B9 ]

A Penetapan peraturan di istana


B Halangan mengkritik pemerintah
C Pemeriksaan untuk menemui khalifah
D Kebebasan bersuara dihadkan

12 Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? T4 B6 ms 166 [ P2 B20 ]

A Menerapkan cara hidup Islam


B Menyertai pasukan tentera khas
C Menggalakkan perkembangan ilmu
D Menjadi pembayar cukai tambahan

SPM 2007

7 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah


Islam? T4 B6 ms 147 [ P5 B4 ]

A Semangat jihad dipupuk


B Armada laut diperkukuh
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

Istilah Maksud
Mudejar Orang Islam setempat tinggal dalam kawasan
pemerintahan orang Kristian.
Mozarab Orang tempatan yang beragama Kristian yang
mengamalkan kebudayaan Islam.

11 Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?


T4 B6 ms 166 [ P2 B16-B22 ]

A Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat


B Bahasa Arab digunakan oleh sebahagian masyarakat
C Perkembangan ilmu pengetahuan meluas di Eropah
D Perluasan kawasan penaklukan Islam

12 Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan sehingga kini?


T4 B6 ms 168 [ P3 B5 ]

A Merancang strategi peperangan


B Mengasas teori matematik
C Memperkenalkan ilmu perubatan
D Mencatat fakta pengembaraan dengan tepat

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 65 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
 Empangan Abu Musa - Basrah
 Terusan Amirul Mukminin - Mesir

13 Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas?


T4 B6 ms 147 [ P1 B2-B3 ]

A Membekalkan air bersih


B Mengatasi masalah banjir
C Meningkatkan pengeluaran pertanian
D Menyimpan air untuk musim kemarau

SPM 2005

10 Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal


penyelewengan hakim? T4 B6 ms 146 [ P6 B6 ]

A Mengenakan hukuman yang berat


B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan yang lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam

11 Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada
abad Ke-10 M? T4 B6 ms 153 [ P1 B2 & P2 B1 ]

I pusat kebudayaan
II pusat pengajian tinggi
III pusat penterjemahan
IV pusat perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertaniannya

12 Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?


T4 B6 ms 154 [ P3 B2 & B4 ]

I pembinaan sistem saliran


II penggunaan baja kimia
III perekaan peralatan pertanian
IV penghasilan benih berkualiti

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 66 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

12 Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang


muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW?
T4 B6 ms 145 [ P1 B2 & B3 ]

I Mengaku sebagai nabi


II Menjadi ketua khalifah
III Memerangi pemberontakan
IV Mengingkari pembayaran zakat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Hubungan diplomatik
13
Pertembungan Penaklukan
tamadun
Perdagangan

Rajah di atas merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengan


tamadun luar. Apakah kesan daripada pertembungan tersebut?
T4 B6 ms 166 [ P2 B8 ] & ms 167 [ P3 B1 ]

I Peningkatan ilmu
II Penyerapan budaya
III Penguasaan kuasa
IV Pembahagian kelas sosial

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 67 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Asimilasi Pemaduan berbagai-bagai unsur (seperti pemaduan unsur-unsur
daripada kebudayaan yang berlainan menjadi satu kebudayaan)
2. Baitulmal Urus harta kerajaan / perbendaharaan / sumber dari zakat fitrah /
harta /
3. Bendahara Tun Perak (Melaka) Menjalankan perluasan kuasa
4. Dewa Raja kepada Zilullah Fil Alam Sahkan kewibawaan - keislaman pemerintah
5. Fikah Pengetahuan berkaitan dengan hukum agama Islam seperti hukum
sembahyang, puasa, zakat dan haji, hukum mencuri dan membunuh,
dan lain-lain
6. Hadis Percakapan, perbuatan, dan tindakan Nabi Muhammad s.a.w yang
merupakan sumber kedua undang-undang syariah
7. Hikayat Acheh / Hikayat Raja- raja Cara penyebaran islam
Pasai / Hikayat Merong Mahawangsa
8. Hikayat Amir Hamzah/ Muhammad Semangat menentang musuh
Ali Hanafiah
9. Hukum Kanun Melaka / Undang- Tentukan struktur kerajaan - majukan perdagangan
Undang Laut Melaka
10. Hukum Kanun Melaka/Undang- Tentukan corak pemerintahan dan licinkan
undang Perak/Undang-undang sistem pentadbiran
Pahang
11. Istana Tempat bagi ulama' membicarakan hukum islam
12. John Crawford / Gadinho / Snouck Islam datang ke Asia Tenggara melalui perdagangan
13. Kitab Al-Dur al- Manzum Untuk diterjemahkan ke samudera dan Pasai
14. Madrasah Tempat melaksanakan sistem pendidikan formal
15. Nasab keturunan sultan Dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain / kewibawaan pemerintah
16. Penyebaran islam di Asia Tenggara Perdagangan / perkahwinan / pengislaman raja dan golongan
bangsawan / kelahiran kerajaan islam / pusat kebudayaan / peranan
mubaligh
17. Peranan ulama Menasihati sultan / mengislamkan raja / mempengaruhi rakyat
18. Perkampungan Ta-Shih Peranan perdagang sebar islam
19. Raja Phaya Tu Nakpa/ Raja Malik Al- Dislamkan ulama' / tarik perhatian rakyat
Salih
20. Seni ukiran orang Melayu berubah Pengaruh ajaran Islam
dari burung ke tumbuhan
21. Sifat Mahmudah Sifat terpuji seperti ikhlas, bersopan- santun dan lemah- lembut
22. Sistem pemerintahan selepas islam Kesultanan
23. Sultan Melaka kukuhkan kedudukan Hantar ulama ajar agama
Islam
24. Surau Tempat pengajaran al-Quran
25. Syahbandar Tugas di pelabuhan / bersikap jujur / tentukan kemajuan
perdagangan
26. Tafsir Keterangan dan penjelasan tentang ayat al-Quran (kitab suci),
menerangkan maksud atau tujuan ayat al-Quran
27. Teori islam dari Arab John Crawford / Syed Muhammad Naquib Al- attas
28. Teori islam dari China Emanuel Gadinho Eredia / S.Q. Fatimi
29. Teori islan dari India Snouck hurgronje
30. Teori kedatangan Islam dari Arab, Melalui perdagangan
India dan China
31. Tuk Pulai / Tok Ku (pendidikan) Kukuhkan pendidikan pondok
32. Usuluddin Ilmu tentang dasar-dasar hukum islam berdasarkan al-Quran dan
hadis
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 68 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

13 Jadual 3 menerangkan cara ulama menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

Negeri Cara pengislaman pemerintah


Pattani Raja Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said
Pasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail
Jadual 3

Mengapakah ulama mengislamkan pemerintah ? T4 B7 ms 176 [ P2 B5-B6 ]

A Mengharapkan anugerah
B Menguasai kerajaan
C Menarik perhatian rakyat
D Menyekat pengarauh agama lain

14 Pedagang Islam telah dilantik sebagai syahbandar oleh pemerintah kerajaan


Islam di Asia Tenggara. T4 B7 ms 180 [ P2 B1 ]

Mengapakah pedagang Islam diberi keutamaan dalam pelantikan jawatan


syahbandar tersebut ?

A Cekap dalam pentadbiran


B Mengamalkan sifat jujur
C Mahir dalam perniagaan
D Setia kepada bangsawan

SPMU 2017

14 Golongan ulama sangat berpengaruh dalam sistem pentadbiran di Acheh.


Apakah peranan golongan tersebut? T4 B7 ms 184 [ P2 B12 ]

A Melantik pembesar negeri


B Mengetuai upacara rasmi
C Menetapkan protokol
D Menasihati sultan

SPM 2016

13 Mengapakah nasab keturunan sultan yang memerintah di Asia Tenggara sering


dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain? T4 B7 ms 197 [ P2 B8 ]

A Mengelakkan perpecahan rakyat


B Memperkukuh hubungan perdagangan
C Meningkatkan kewibawaan pemerintah
D Mengekalkan amalan adat tradisional

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 69 KERTAS 1 : 1249/1

14 Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintah kerajaan di Asia Tenggara.

Sultan Kerajaan
Malik Al-Zahir Samudera-Pasai
Ali Mughayat Syah Acheh

Apakah sumbangan kedua-dua pemerintah tersebut dalam bidang


pentadbiran? T4 B7 ms 186 [ P3 B9-B10 ]

A Menerapkan unsur Islam


B Melantik ulama mentadbir wilayah
C Mewujudkan angkatan tentera bergaji
D Mengehadkan kuasa golongan bangsawan

15 Bagaimanakah tokoh berikut membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara


T4 B7 ms 181 [ P2 B1-B6 ]

Tun Perak

A Menggalakkan pembinaan madrasah


B Mengislamkan golongan bangsawan
C Melaksanakan perluasan kuasa
D Menggalakkan penulisan kitab

SPMU 2016

13 Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

 Islam dari Semenanjung Tanah Arab


 Islam dari China
 Islam dari India
Mengapakah pakar sejarah fokus kepada wilayah tersebut apabila
membincangkan tentang teori kedatangan Islam?
T4 B7 ms 176 [ P4 B6-B10 ] & ms 177 [ P1 B10-B13 ]

I Kedudukan wilayah tersebut di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara


II Unsur budaya wilayah tersebut mempengaruhi budaya Asia Tenggara
III Hubungan wilayah tersebut dengan Asia Tenggara telah lama terjalin
IV Wilayah tersebut pernah menjadi sebahagian wilayah Asia Tenggara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 70 KERTAS 1 : 1249/1

14 Mengapakah Sultan Mansur Shah ( Melaka) menghantar kitab al-Dur


al Manzum ke Sumatera – Pasai? T4 B7 ms 183 [ P1 B4 ]

A Untuk dibahaskan
B Untuk diterjemahkan
C Sebagai lambang kedaulatan
D Sebagai hadiah perkahwinan

15 Karya sastera manakah yang dibacakan kepada tentera Melaka ketika


serangan Portugis? T4 B7 ms 183 [ P2 B4 ]

A Hikayat Amir Hamzah


B Hikayat Nabi Bercukur
C Hikayat Nur Muhammad
D Hikayat Merong Mahawangsa

SPM 2015

13 Rajah 2 menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di


Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ]

Sebelum Islam Selepas Islam

Beraja X

Rajah 2
Apakah X?

A Kesultanan
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Republik

14 Apakah yang berkaitan dengan tokoh dalam senarai berikut?


T4 B7 ms 175, 177 & 178

 John Crawford
 Snouck Hurgronje
 Emanuel Gadinho Eredia

A Melaksanakan pentadbiran Barat


B Memperkenalkan ilmu matematik
C Menterjemahkan karya falsafah Arab
D Membincangkan teori kedatangan Islam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 71 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

16 Senarai berikut adalah hasil karya sastera tempatan di Asia Tenggara.


T4 B7 ms 176 [ SUDUT MAKLUMAT ]

 Hikayat Acheh
 Hikayat Raja-Raja Pasai
 Hikayat Merong Mahawangsa

Apakah persamaan maklumat yang terkandung dalam karya tersebut?

A Peraturan di istana
B Sistem perlantikan raja
C Pengurusan perdagangan
D Cara penyebaran Islam

SPM 2014

14 Bagaimanakah pertapakan Islam di Brunei menyebabkan pengislaman


wilayah di sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan Mindanao?
T4 B7 ms 182 [ P2 B2 ]

A Pendidikan dipergiat
B Perdagangan diperluas
C Kekuatan empayar dipertingkat
D Hubungan dengan China diperkukuh

SPMU 2014

13 Sultan Iskandar Musa Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal


di Acheh. Apakah fungsi institusi tersebut? T4 B7 ms 191 [ P2 B5 ]

A Menjaga perbendaharaan negara


B Menguruskan adat istiadat istana
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Mengawal pelaksanaan undang-undang

14 Ulama Islam mengislamkan golongan raja dan bangsawan terlebih dahulu


supaya Islam tersebar luas di Asia Tenggara.
Mengapakah ulama Islam bertindak demikian? T4 B7 ms 180 [ P4 B3 ]

A Mematuhi konsep kedaulatan pemerintah


B Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah
C Menghormati kuasa mutlak pemerintah
D Melindungi kepentingan pemerintah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 72 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

12 Kerajaan Islam berikut mempunyai pengaruh terhadap kerajaan Islam di


Asia Tenggara. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ]

 Abbasiyah
 Turki Uthmaniyah

Apakah pengaruh tersebut?

A Sistem Pembesar Empat Lipatan


B Perluasan kawasan empayar
C Pembentukan Majlis Syura
D Amalan institusi kesultanan

13 Pedagang Islam berjaya menarik minat penduduk tempatan di Asia


Tenggara untuk mendalami ajaran Islam.

Bagaimanakah mereka dapat berbuat demikian? T4 B7 ms 176 [ P2 B6 ]

A Menulis kitab agama


B Mendirikan madrasah
C Mengamalkan sikap jujur
D Memuliakan kedudukan raja

14 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mengubah sistem pemerintahan dan


pentadbiran. T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ] & ms 186 [ P5 B3 ]
Apakah bukti pernyataan di atas?

I Wazir dilantik mentadbir wilayah


II Institusi kesultanan diperkenalkan
III Undang-undang syariah dilaksanakan
IV Jawatan tradisional dimansuhkan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

15 Rajah 2 menunjukkan perubahan konsep dalam sistem pemerintahan


Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. T4 B7 ms 186 [ P3 B10 ]

Dewa Raja Zilullah fil-alam


Rajah 2
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Perluasan wilayah
B Perubahan pemimpin
C Pengiktirafan kerajaan
D Pengislaman pemerintah
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 73 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

13 Jadual 5 berkaitan dengan pengislaman pemerintahan di Asia Tenggara.

Negeri Pemerintah
Pattani Raja Phaya Tu Nak Pa diislamkan oleh Syeikh Said
Pasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail dari
Semenanjung Tanah Arab
Jadual 5

Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja?


T4 B7 ms 180 [ P4 B5-B6 ] ms 182 [ P1 B3 ]

A Menyekat pengaruh agama lain


B Menguasai bidang pentadbiran
C Mendapatkan anugerah raja
D Mempengaruhi rakyat jelata

14 Pedagang Islam memainkan peranan penting menyebarkan islam pada


peringkat awal kedatangan Islam ke Asia Tenggara. T4 B7 ms 176 [ P1 B3-B4 ]

Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan peranan tersebut?

A Menghasilkan karya
B Menerajui pentadbiran
C Membuka perkampungan
D Mendirikan pusat pendidikan

15 Karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat kesultanan Melayu Melaka.

 Hikayat Amir Hamzah


 Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Apakah pengaruh karya tersebut? T4 B7 ms 183 [ P2 B6 ]

A Memperluaskan ilmu pengetahuan


B Mewujudkan golongan intelek
C Memantapkan sisem perundangan
D Meningkatkan semangat perjuangan

16 Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami


perubahan. Apakah perubahan tersebut?
T4 B7 ms 185 [ P4 B4 ] & ms 186 [ P5 B3 ]

I Institusi kesultanan diperkenalkan


II Islam dijadikan asas perundangan
III Pembesar dilantik secara musyawarah
IV Sistem beraja berkuasa mutlak tamat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 74 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

13 Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.

 Aru
 Siak
 Rokan

Apakah usaha Sultan Melaka untuk memperkukuhkan kedudukan Islam di


wilayah tersebut? T4 B7 ms 181 [ P2 B7-B8 ]
A Membina insitusi pendidikan
B Melatih pendakwah tempatan
C Mendirikan pusat penterjemahan
D Menghantar ulama mengajar agama

14 Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara


aman dan tertib. T4 B7 ms 179 [ P1 B5 ]
Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara

A Sedia menerima perubahan


B Tabah menghadapi cabaran
C Bersepakat dalam perjuangan
D Bekerjasama untuk kesejahteraan

SPM 2010

13 Menurut catatan China, Perkampungan Ta Shih telah wujud di Sumatera


Utara pada tahun 650 Masihi. T4 B7 ms 176 [ P2 B10-B15 ]

Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan

A Kewujudan pusat pendidikan Islam


B Peranan pedagang menyebarkan Islam
C Kemunculan sebuah kerajaan Islam
D Perkembangan kesusasteraan Islam

14 Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam


ke Asia Tenggara?
T4 B7 ms 175 [ P1 B5 ] ms 177 [ P1 B14 ] ms 178 [ P2 B3-B4 ]
 John Crawford
 Emmanuel Gadindho Eredia
 Snouck Hurgronje

A Melalui kegiatan perdagangan


B Menerusi aktiviti penaklukan
C Mengislamkan pemerintah
D Menjalankan perkahwinan siasah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 75 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
13 Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan
Islam di Asia Tenggara.
Tokoh Negeri
Bendahara Tun Perak Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakannya? T4 B7 ms 181 [ P2 B4 ]

A Menyertai para ulama


B Menjalankan perluasan kuasa
C Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
D Mengislamkan golongan pemerintah

14. Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam di Asia Tenggara

 Islam dari Arab


 Islam dari India
 Islam dari China

Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori


tersebut? T4 B7 ms 175 [ P1 B5 ] ms 177 [ P1 B14 ] ms 178 [ P2 B3-B4 ]

A Menerusi kegiatan perluasan kuasa


B Melalui pertukaran kebudayaan
C Melalui kegiatan perdagangan
D Menerusi kegiatan kesusasteraan

SPM 2008
13 Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang
pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara?
T4 B7 ms 180 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Mentaati pemerintah
B Mahir berniaga
C Bersifat jujur
D Cekap mentadbir

14 Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara


mempengaruhi cara hidup bermasyarakat tempatan?
T4 B7 ms 190 [ P1 B2 ]

A Amalan bersemah
B Adat persandingan
C Persaudaraan ummah
D Cara bercucuk tanam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 76 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007
14 Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke
Samudera-Pasai? T4 B7 ms 183 [ P1 B4 ]

A Untuk dibahaskan
B Sebagai mas kahwin
C Untuk diterjemahkan
D Sebagai tanda persahabaatan

14
Menentukan kemajuan perdagangan

X
Berurusan dengan pedagang

X dalam rajah di atas ialah jawatan dalam sistem pentadbiran Kesultanan


Melayu Melaka. Apakah jawatan tersebut?
T4 B7 ms 180 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Temenggung
B Syahbandar
C Laksamana
D Bendahara

SPM 2006
 Pasai
 Pattani

13 Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas ?


T4 B7 ms 176 [ P4 B3 ]

A Pengislaman rakyat
B Pengislaman pemerintah
C Penguasaan perdagangan
D Penghapusan pengaruh Hindu

14 Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh


pemerintah Islam di Asia Tenggara ? T4 B7 ms 186 [ P5 B4-B5 ]

A Pembesar kurang memberi galakan


B Mendapat tentangan daripada penduduk
C Masih terikat dengan undang-undang adat
D Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 77 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

 John Crowford
 Snouck Hurgronje
 Emanuel Gadinho Eredia

13 Apakah persamaan tokoh di atas? T4 B7 ms 175 [ P1 B1 ] ms 177 [ P1 B1 ]


ms 178 [ P2 B1 ]

A Memulakan pentadbiran Barat


B Menterjemahkan ilmu algebra
C Menterjemahkan karya falsafah
D Mengemukakan teori kedatangan Islam

SPM 2004 (TIADA SOALAN )

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 78 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA


SEBELUM KEDATANGAN BARAT
BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN
1. Daulat Pengikat antara rakyat dan raja melalui adat istiadat
2. Faktor kemajuan Melaka Pentadbiran cekap
3. Hukum Kanun Melaka Tanggungjawab raja pembesar / kesalahan jenayah / pantang larang
masyarakat / undang-undang keluarga / masalah ibadah
4. Laksamana Jaga keselamaatn perairan / laut
5. Makhdum Sayid Abdul Aziz / Maulana Menjadi penasihat raja
Abu Bakar / Qadi Yusuf / Maulana
Sadar Jahan / Maulana Jalaludin
6. Matrilineal Utamakan jurai keturunan ibu / anak perempuan mewarisi harta
7. Mihrab Kawasan lekuk di hadapan yang menunjukkan arah tempat untuk
imam solat
8. Mimbar Tempat imam baca khutbah
9. Pendidikan Pondok Pendidikan agama / masa panjang untuk tamat pengajian
10. Pendidikan tidak formal Lisan / pantang larang / pantun / diajar oleh ibu bapa / cerita
binatang / jenaka
11. Riba Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan hutang piutang
12. Sistem madrasah Kelas / mudir / tahap / sukatan pelajaran
13. Tuk Pulai Condong (Kelantan) / Menasihati sultan
Tuk Ku Pulai Manis (Terengganu)
14. Undang-Undang Laut Melaka Tugas Nakhoda / majukan perdagangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 79 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

15 Konsep daulat merupakan pengikat yang kuat antara rakyat biasa dengan
pemerintah dalam masyarakat Melayu tradisonal. T4 B8 ms 197 [ P4 B6 ] &
ms 198 [ P1 B1 ]

Bagaimanakah konsep tersebut diperkukuh ?

A Melalui pendidikan formal


B Menggunakan kekuatan tentera
C Memantapkan adat istiadat
D Menjalin hubungan luar

16 Ulama berikut telah memberikan sumbangan penting dalam memperkukuh


sistem pemerintah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka.
T4 B8 ms 197 [ P3 B7 & B8 ]

 Makhdum Sayid Abdul Aziz


 Maulana Abu Bakar

Bagaimanakah mereka membantu memperkukuh sistem pemerintahan kerajaan


Kesultanan Melayu Melaka ?

A Menjadi penasihat raja


B Mengurus kegiatan ekonomi
C Menjadi utusan ke luar negeri
D Menggubal peraturan rasmi istana

SPMU 2017

13 Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara.

Zaman sebelum Islam Zaman Islam


I Menyembah dewa-dewa Mengamalkan tradisi turun-temurun
II Masyarakat mempunyai kelas Masyarakat dianggap sama taraf
III Undang-undang manu Campuran hukum adat dan syarak
IV Raja adalah keturunan dewa Raja adalah tuhan
Pasangan manakah yang betul? T4 B8 ms 190 [ P1 B3 ] ms 199 [ P3 B10 ]

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 80 KERTAS 1 : 1249/1

15 Rajah 1 menunjukkan undang-undang kerajaan Melayu.

Undang – undang Pahang

Undang – undang Undang – undang Kedah


kerajaan Melayu
Undang – undang Perak

Rajah 1

Mengapakah undang-undang tersebut digubal? T4 B8 ms 200 [ P1 B4-B5 ]

A Menyekat monopoli pedagang asing


B Mengekalkan kuasa di tangan rakyat
C Meningkatkan kecekapan pentadbiran
D Menjamin keseragaman sistem kewangan

16 Antara yang berikut, yang manakah terkandung dalam Hukum Kanun Melaka?
T4 B8 ms 200 [ P1 B6 & B8 ]

I Kesalahan jenayah
II Tatacara peperangan
III Hubungan diplomatik
IV Bidang tugas pemerintah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

16 Adat Perpatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan


mempunyai ciri matrilineal.

Apakah ciri matrilineal dalam adat tersebut? T4 B8 ms 198 [ P3 B11-B13 ]

A Pelantikan ketua adat


B Keturunan sebelah bapa
C Perkahwinan sesama suku
D Anak perempuan mewarisi harta

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 81 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

16 Pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka memberi perhatian


terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Apakah faktor yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam


kerajaan tersebut? T4 B8 ms 202 [ P1 B4 ]

A Perubahan pucuk pimpinan


B Peningkatan taraf hidup rakyat
C Kemunculan kelas pertengahan
D Kedatangan ulama dari luar negara

SPM 2015

15 Rajah 3 menunjukkan motif dalam seni ukiran masyarakat Melayu.

 Burung  Tumbuh - tumbuhan


 Ayam  Bunga - bungaan

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B8 ms 206 [ P2 B5 ]

A Pengaruh ajaran Islam


B Pengaruh Hindu-Buddha
C Pengaruh kepercayaan animisme
D Pengaruh sistem adat tradisional

16 Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap pendidikan formal di Tanah


Melayu? T4 B8 ms 202 [ P4 B2 ]

 Tuk Pulai Chondong


 Tok Ku Paloh

A Melancarkan sistem madrasah


B Menyeragamkan sukatan pelajaran
C Memperkukuhkan sistem pendidikan pondok
D Mengasaskan pendidikan untuk kaum wanita

SPMU 2015

13 Zilullah fil-alam adalah gelaran raja selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu.
Apakah kesan penggunaan gelaran tersebut? T4 B8 ms 197 [ P1 B10 ]

A Pengukuhan hubungan luar


B Kemantapan undang-undang
C Keberkesanan sistem pentadbiran
D Pengiktirafan kewibawaan pemerintah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 82 KERTAS 1 : 1249/1

14 Senarai berikut adalah tokoh ulama penting pada Zaman Kesultanan Melayu
Melaka. T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]

 Maulana Sadar Jahan


 Maulana Jalaludin
 Qadi Yusuf

Mengapakah tokoh ulama tersebut dianggap penting?

A Penasihat sultan
B Hakim perbicaraan
C Pengurus baitulmal
D Penggubal undang-undang

15 Rajah 2 berkaitan dengan sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 200 [ P1 B6 ]
Hukum Kanun Melaka
Undang – undang
Kesultanan Melayu Undang-undang Laut Melaka
Melaka
Rajah 2

Apakah persamaan undang-undang tersebut?

A Mengandungi peraturan berkeluarga


B Menjelaskan pantang larang dalam masyarakat
C Menghuraikan tanggungjawab dan hukuman
D Menetapkan tugas raja dan pembesar

SPM 2014

13 Golongan raja di Asia Tenggara menggunakan gelaran berikut setelah


kedatangan Islam.

 Zillullah fil-alam
 Zillullah fil-ardh

Mengapakah gelaran tersebut digunakan? T4 B8 ms 197 [ P1 B10 ]

A Melambangkan kemakmuran kerajaan


B Mengekalkan warisan tradisi
C Mengesahkan kewibawaan
D Memelihara hak penduduk

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 83 KERTAS 1 : 1249/1

15 Peta 2 menunjukkan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 196 [ P3 B10 ]

Peta 2
Apakah faktor yang membolehkan Melaka meluaskan jajahan takluk?

A Pengaruh agama Islam


B Bantuan tentera asing
C Kepadatan penduduk
D Kekayaan hasil bumi

16 Bagaimanakah Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di


Melaka pada abad ke-I6? T4 B8 ms 209 [ P2 B16 ]

A Mengetuai protokol di istana


B Mengawal keamanan dalam negeri
C Mentadbir kemudahan di pelabuhan
D Menjaga keselamatan kawasan perairan

SPMU 2014

15 Selepas kedatangan Islam, sistem pendidikan madrasah dilaksanakan di Tanah


Melayu. Apakah ciri sistem pendidikan tersebut? T4 B8 ms 203[ P2 B6 & B8 ]

I Dilaksanakan secara kelas


II Waktu pembelajaran terhad
III Keperluan asas disediakan pelajar
IV Pendidikan diawasi mudir

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 84 KERTAS 1 : 1249/1

16 Gambar 2 menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad Ke-15.

Apakah faktor yang menyebabkan kesibukan pelabuhan tersebut?


T4 B8 ms 209 [ P2 B15 ]

A Bebas cukai
B Banyak galian
C Pentadbiran cekap
D Mata wang seragam

SPM 2013

16 Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.


T4 B8 ms 200 [ P1 B5-B6 & B10-13 ]

 Hukum Kanun Melaka


 Undang-Undang Laut Melaka
Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

I Menentukan struktur kerajaan


II Menetapkan sempadan wilayah
III Menyekat pengaruh budaya luar
IV Memajukan kegiatan perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012 (TIADA SOALAN)

SPM 2011

15 Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu


pada abad ke-17. T4 B8 ms 203 [ P1 B5-B6 ]
Pernyataan yang manakah berkaitan dengan institusi tersebut?

A Peperiksaan secara berpusat


B Waktu pembelajaran tidak terbatas
C Mufti mengawal sukatan pembelajaran
D Bangunan dibina oleh pemerintah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 85 KERTAS 1 : 1249/1

16 Jadual berikut berkaitaan dengan tokoh ulama yang terdapat di negara kita.

Tokoh Ulama Negeri


Tuk Pulai Condong Kelantan
Tuk Ku Pulau Manis Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama tersebut ? T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]


A Menasihati sultan
B Mengawal adat istiadat
C Menguatkuasa undang-undang
D Mengetuai pentadbiran wilayah

SPM 2010

15 Senarai berikut merujuk kepada undang-undang bertulis dalam kerajaan


Melayu tradisional. T4 B8 ms 200 [ P1 B4-B5 ]

 Undang-undang Pahang
 Undang-undang Kedah
 Undang-undang Perak

Apakah kesan perlaksanaan undang-undang tersebut?

A Melicinkan sistem pentadbiran


B Menyekat pengaruh asing
C Memantapkan sistem pendidikan
D Mengeratkan hubungan diplomatik

16 Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu.

 Terdapat sukatan pelajaran


 Dilaksanakan secara kelas
 Pengajaran mengikut tahap
Maklumat tersebut berkaitan dengan T4 B8 ms 203 [ P2 B5-B10 ]

A Sekolah pondok
B Sistem madrasah
C Pembelajaran di masjid
D Pengajaran di istana

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 86 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
15 Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu sebelum
kedatangan penjajah Barat. T4 B8 ms 200 [ P1 B5 ]

 Hukum Kanun Melaka


 Undang-undang Perak
 Undang-undang Pahang

Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

A Menentukan corak pemerintahan kerajaan


B Menyekat perluasan pengaruh kerajaan luar
C Menetapkan sempadan antara negeri
D Mengehadkan bidang kuasa raja

16 Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu


Melaka? T4 B8 ms 211 [ P2 B10 ]

A Menetapkan kadar cukai


B Menguruskan harta kerajaan
C Mengendalikan adat istiadat istana
D Menentukan bidang tugas pembesar

SPM 2008
15 Tokoh berikut berperanan penting dalam Kesultanan Melayu Melaka.
 Makhdum Sayid Abdul Aziz
 Maulana Abu Bakar
 Maulana Sadar Jahan

Apakah peranan mereka? T4 B8 ms 197 [ P3 B7 ]

A Menasihati pemerintah
B Menetapkan istiadat diraja
C Mengetuai utusan diplomatik
D Menguatkuasakan undang-undang

16 Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu


tradisional.
Penceritaan lisan
Pendidikan
tidak formal Pembelajaran pantang-larang

X
Apakah X? T4 B8 ms 201 [ P2 B10 ]

A Menerusi pantun
B Mengadap guru
C Pembacaan kitab
D Pengajian sekolah pondok
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 87 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007
Motif Seni Ukiran Orang Melayu
Sebelum Islam Selepas Islam
Binatang seperti X
burung dan ayam

15 Jadual di atas menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran orang


Melayu selepas kedatangan Islam. T4 B8 ms 206 [ P2 B6 ]

Apakah X?

I Cakerawala
II Tumbuh-tumbuhan
III Bunga-bungaan
IV Binatang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2006
Hukum Kanun Melaka
Undang-undang
bertulis Undang-Undang Laut Melaka

10 Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan


Melayu Melaka.
Apakah persamaan undang-undang tersebut? T4 B8 ms 200 [ P1 B6 ]

A Peraturan berkeluarga
B Pantang larang anggota masyarakat
C Penetapan tugas raja dan pembesar
D Penetapan tanggungjawab dan hukuman

15 Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih? T4 B8 ms 198 [ P3 B13 ]

A Pelantikan ketua adat


B Nasab keturunan bapa
C Perkahwinan luar suku
D Perempuan mewarisi harta

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )


SPM 2004

14 Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui


T4 B8 ms 207 [ P2 B5 ]

A bahasa istana
B amalan protokol
C adat kebesaran diraja
D alat perkahwinan diraja
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 88 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akta Antipenggabungan Gaji pekerja tak meningkat
2. Akta Kilang Larang kanak- kanak bawah 9 tahun bekerja / keselamatan pekerja
3. Akta Pemagaran Tanah Tanah dipagari / penanaman secara ladang / besar- besaran
4. Alat Jethro Tull Menggali / menugal / gali banyak lubang dan biji benih pantas
5. Baron Gelaran bangsawan paling rendah bagi lelaki Eropah / gelaran bagi
wanita ialah baroness / menaungi golongan petani
6. China dan India jadi sasaran Luaskan pasaran / penduduk ramai
imperialisme
7. Counter Reformation Menahan atau menentang sesuatu yang baru / pertahan gereja
Katolik
8. Ferdinand Aragon ( Sepanyol ) Teroka kawasan timur / galakan penjelajahan dan penerokaan
Putera Henry ( Portugal )
9. Feudal Sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh kaum bangsawan yang
melibatkan pembahagi tanah kepada kaum bangsawan
10. Gerakan Reformation Bidang agama
11. Golongan patron Penaung kepada pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis
12. Humanisme Aliran atau sistem yang memberikan tumpuan kepada faedah dan
persoalan menusia sejagat dan bukan individu; tidak menumpukan
persoalan atau aspek keagamaan; sering dikaitkan dengan zaman
Renaissance
13. Kemunculan bandar Venice, Milan, Kemajuan perdagangan
Florence
14. Mexico dan Peru dijajah oleh Tamadun terhapus seperti Aztec ( Mexico ) dan Inca ( Peru )
Sepanyol
15. Mission civilisatrice ( menyebarkan Perancis / tanggungjawab sebar tamadun / penjajahan
tamadun )
16. Modal, pemodal Wang atau harta untuk berniaga, orang yang mempunyai modal
17. Pada Zaman Kemuncak Pertengahan Muncul bandar-bandar baru - sebab kemajuan perdagangan -
pembukaan bandar-bandar besar – banyak golongan kaya muncul
18. Pelaut / tokoh pelayaran Christopher Columbus / Ferdinand Magellan / Vasco da Gama
19. Pergerakan Luddite Pekerja yang membantah penggunaan mesin di kilang dan ingin
kekal kaedah tradisional
20. Perjanjian Tordesillas Portugal dan Sepanyol – bahagi kawasan jajahan
21. Renaissance Kelahiran semula / hargai ilmu pengetahuan / kemampuan berfikir
selesai masalah / kesenian
22. Sistem penggiliran tanaman Kekalkan kesuburan tanah
23. Spinning Jenny Memintal benang
24. Sumbangan Revolusi Pertanian Sediakan modal / bahan makanan
kepada Revolusi Perindustrian
25. Surat Indulgences Penyelewengan agama / surat pengampunan
26. Tenaga Manusia + Binatang + Air = Perubahan sumber tenaga di Eropah
Wap
27. The Blessings of the Anglo –Saxon Amerika / tanggungjawab sebar tamadun / penjajahan
Protection
28. The White Man's Burden ( beban Inggeris / tanggungjawab sebar tamadun
orang putih)
29. Tugas sebarkan budaya Jerman / tanggungjawab sebar tamadun / penjajahan
30. Zaman Gelap Tiada kerajaan pusat / mundur ilmu pengetahuan / perdagangan
merosot / tumpu ilmu agama / perbandaran
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 89 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

17 Pada Zaman Pertengahan di Eropah, gereja dianggap mengongkong kehidupan


masyarakat. T4 B9 ms 216 [ P2 B5 ]

Mengapakah masyarakat Eropah beranggapan demikian terhadap gereja ?

A Mengamalkan sistem perhambaan


B Mementingkan keperluan akhirat
C Mengenakan cukai yang tinggi
D Mendukung sistem monarki

18 Apakah peranan golongan baron pada Zaman Gelap di Eropah ?


T4 B9 ms 215 [ P4 B3-B4 ]

A Melindungi para petani


B Mentadbir wilayah takluk
C Mengetuai aktiviti gereja
D Menaungi para seniman

20 Apakah slogan Perancis dalam usaha memperluaskan jajahan mereka?


T4 B9 ms 238 [ P1 B15 ]

A Beban Orang Putih


B Asia Untuk Orang Asia
C Tugas Menyebarkan Tamadun
D Kemakmuran Bersama Asia

SPMU 2017

17 Pernyataan berikut berkaitan dengan perubahan di Eropah pada abad ke-18.

Kedudukan tuan-tuan tanah sebagai tokoh utama dalam masyarakat


telah diganti oleh para pengusaha dan pemilik kilang.

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B9 ms 234 [ P1 B3 & B4 ]

A Kemasukan buruh luar


B Kemajuan kemudahan asas
C Perkembangan bidang pertanian
D Perkembangan sektor perindustrian

18 Revolusi Pertanian berlaku di Eropah pada abad ke-18. T4 B9 ms 230 [ P1 B3]


Apakah sumbangan Revolusi Pertanian terhadap Revolusi Perindustrian?

A Membekalkan tenaga mahir


B Menyediakan kawasan
C Membekalkan modal
D Menyediakan kemudahan asas

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 90 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

17 Antara yang berikut yang manakah ciri zaman gelap di Eropah?


T4 B9 ms 215 [ P3 B1-B3 ]

I Sistem feudal runtuh


II Kerajaan pusat lemah
III Ilmu pengetahuan terhad
IV Institusi agama merosot

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

18 Pada zaman Reformation di Eropah, pemimpin gereja sering dikritik oleh


masyarakat. Mengapakah kritikan tersebut berlaku? T4 B9 ms 221 [ P1 B6 ]

A Perpecahan sesama penganut


B Peningkatan kadar cukai
C Kepincangan amalan
D Perbezaan mazhab

SPMU 2016

17 Gambar 2 menunjukkan suasana penjualan surat pengampunan


( indulgences ) di Eropah pada abad ke -16. T4 B9 ms 221

Gambar 2

Mengapakah Marthin Luther menentang penjualan surat pengampunan


tersebut? [ P1 B13-B14 ]

A Menjejaskan kedudukan bangsawan


B Menyekat perkembangan ekonomi
C Menghalang kemajuan pendidikan
D Menggugat kesucian ajaran agama

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 91 KERTAS 1 : 1249/1

18 Zaman Renaissance di Eropah berlaku dari tahun 1350 hingga tahun 1600.
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan zaman tersebut ?
T4 B9 ms 219 [ P2 B5-B6 ]

A Pengukuhan sistem feudal


B Penghargaan terhadap seni
C Peningkatan kuasa gereja
D Peluasan tanah jajahan

SPM 2015

17 Akta Antipenggabungan ( Anti- Combination Act ) diperkenalkan di Britain


pada peringkat awal Revolusi Perindustrian. T4 B9 ms 236 [ P2 B1-B5 ]

Akta tersebut menyebabkan

A Buruh asing dilarang bekerja


B Gaji pekerja tidak meningkat
C Harga barang berkurangan
D Wanita dilarang bekerja di kilang

18 Dialog berikut menggambarkan situasi di Eropah pada abad ke-16.

Becker : Saya banyak dosa. Bolehkah saya menebus dosa saya ?


Jacob : Boleh. Beli saja surat pengampunan daripada gereja

Mengapakah Martin Luther menentang amalan penganut Kristian seperti
dalam dialog di atas? T4 B9 ms 221 [ P1 B13-B14 ]

A Ajaran agama diseleweng


B Kadar jenayah meningkat
C Rakyat jelata tertindas
D Kuasa raja tercabar

SPMU 2015

17 Mengapakah kuasa Barat menggunakan slogan berikut dalam misi


penjajahan mereka ke Timur? T4 B9 ms 238 [ P1 B14-B15 ]

 The white man’s burden ( beban orang putih )


 Mission civilisatrice ( menyebarkan tamadun )

A Menghalalkan tindakan menceroboh negara lain


B Memajukan kehidupan masyarakat peribumi
C Mengekalkan pemerintahan tempatan
D Mengelakkan perlumbaan senjata

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 92 KERTAS 1 : 1249/1

18 Golongan Patron muncul di Eropah pada Zaman Renaissance.


Apakah peranan golongan tersebut? T4 B9 ms 218 [ P2 B8 & B9 ]

A Menyebarkan agama
B Menjelajah ke kawasan luar
C Menganggotai pasukan tentera
D Menaungi golongan pelukis

SPM 2014

17 Mengapakah Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa di Eropah pada


Zaman Gelap? T4 B9 ms 216 [ P2 B3 ]

A Memiliki banyak tanah


B Berhak mengutip cukai
C Mendapat sokongan petani
D Bergiat dalam perdagangan

18 Rajah 2 menunjukkan perubahan sumber tenaga kepada Tenaga X di Eropah


pada abad ke-18.

Tenaga manusia

Tenaga X
Tenaga binatang

Tenaga air
Rajah 2
Apakah Tenaga X? T4 B9 ms 232 [ P1 B3 ]

A Wap
B Gasolin
C Elektrik
D Matahari

SPMU 2014

17 Pergerakan Luddite adalah gerakan sosial oleh pekerja industri tekstil di


Britain pada abad ke-19.
Mengapakah gerakan tersebut muncul? T4 B9 ms 235 [ P7 B7-B8 ]

A Menentang penggunaan mesin


B Menentang penggunaan buruh wanita
C Membantah pengurangan masa bekerja
D Membantah penubuhan persatuan pekerja

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 93 KERTAS 1 : 1249/1

18 Mengapakah negara berikut menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad


ke-19? T4 B9 ms 237 [ P4 B2-B3 ]

 China
 India

A Tanah yang subur


B Kekayaan bahan mentah
C Pasaran keluaran kilang barat
D Pelabuhan perdagangan

SPM 2013

17 Apakah tujuan penjelajahan orang Eropah ke Asia pada abad ke-16?


T4 B9 ms 224 [ P3 B1-B2 ]

A Mengaut keuntungan
B Memperoleh hamba abdi
C Menyebarkan ilmu pengetahuan
D Memperkenalkan sistem pemerintahan

18 Jadual 2 menerangkan tentang seorang tokoh yang telah memperkenalkan satu


sistem tanaman di Britain semasa Revolusi Pertanian.

Tokoh Sumbangan
Lord Townshend Memperkenalkan sistem penanaman secara bergilir
Jadual 2
Apakah kelebihan sistem tersebut? T4 B9 ms 228 [P5 B2-B3] ms 229 [P1 B1]

I Kesuburan tanah dikekalkan


II Penggunaan jentera digalakkan
III Tanaman yang sama diusahakan
IV Tanah digunakan sepanjang tahun

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 94 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

17 Jadual 6 berkaitan dengan tokoh di Eropah pada abad ke-15.

Tokoh Negara
Ferdinand Aragon Sepanyol
Putera Henry Portugal
Jadual 6

Penyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut?


T4 B9 ms 223 [ P3 B1-B6 ]

A Penerokaan kawasan timur


B Pembukaan pelabuhan baru
C Peperangan sesama mazhab
D Perebutan takhta pemerintahan

18 Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak Pertengahan.


 Artisan
 Pedagang
 Ahli Perbankan

Apakah faktor kemunculan golongan tersebut? T4 B9 ms 216 [ P5 B7-B9 ]

A Kehadiran orang Gasar


B Kelahiran golongan Baron
C Pengukuhan institusi parlimen
D Pembukan bandar-bandar besar

SPM 2011

17 Pada abad ke-16, gerakan Reformation berlaku di Eropah Barat.


Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut?
T4 B9 ms 220 [ P5 B6 ]

A Politik
B Agama
C Kewangan
D Pendidikan

18 Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah


mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam
masyarakat Melayu tradisional.

Apakah persamaan tersebut? T4 B9 ms 216 [ P1 B1-B2 ]

A Raja pemilik tanah secara mutlak


B Golongan agama menerajui pentadbiran
C Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D Rakyat berhak memilih pemerintah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 95 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

17 Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.


Tahun 1770
Tokoh John Hargreaves
Mesin yang dicipta Spinning Jenny

Apakah kepentingan ciptaan alat tersebut ? T4 B9 ms 231 [ RAJAH ]

A Memintal benang
B Menjana kuasa
C Mengepam air
D Melebur besi

18 Bandar berikut muncul pada zaman Kemuncak Pertengahan


(1300-1600 Masihi) di Itali.
 Venice
 Milan
 Florence

Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? T4 B9 ms 217 [ P2 B13-B14 ]

A Keseragaman undang-undang
B Perluasan wilayah kekuasaan
C Kemajuan perdagangan
D Kekayaan sumber alam

SPM 2009

17 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal


pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah
negara? T4 B9 ms 224 [ P1 B8-B9 ]

A Pengukuhan institusi gereja


B Wujud kerjasama ketenteraan
C Perkongsian pelabuhan di timur
D Pembahagian kawasan penjelajahan

18 Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut pada abad ke-
15? T4 B9 ms 225 [ P7 B2 ] ms 226 [ P1 B1 ]

 Mexico
 Peru

A Tamadun tempatan tergugat


B Pemerintahan tempatan dikekalkan
C Taraf hidup masyarakat meningkat
D Perdagangan antarabangsa berkembang

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 96 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

17 Maklumat berikut mununjukkan kemunculan golongan baru dalam era


Reformation di Eropah.

Masa Peristiwa
Abad ke-16 Kemunculan golongan yang
mengendalikan Counter Reformation

Apakah peranan golongan tersebut? T4 B9 ms 222 [ P1 B10 ]

A Menyekat perkembangan kuasa bangsawan


B Memperkukuh kuasa golongan monarki
C Memperluas ajaran agama Kristian
D Mempertahankan gereja katolik

18 Apakah aspek yang ditekankan oleh gereja Katolik pada Zaman Pertengahan
di Eropah? T4 B9 ms 216 [ P2 B5 ]

A Penguasaan kemahiran teknologi


B Pengukuhan institusi keluarga
C Penerokaan wilayah baru
D Pembelajaran ilmu akhirat

SPM 2007

16 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494.


Apakah kesan perjanjian tersebut? T4 B9 ms 224 [ P1 B7-B9 ]

A Kemunculan negara baru


B Keruntuhan institusi beraja
C Pembayaran pampasan perang
D Pembahagian kawasan pengaruh

Kemerosotan pengetahuan

Zaman X Kemerosotan perdagangan

Kemerosotan kehidupan perbandaran

17 Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepas kejatuhan tamadun


Rom. T4 B9 ms 215 [ P3 B1-B2 ]
Apakah Zaman X?

A Zaman Renaissance
B Zaman Pertengahan
C Zaman Peralihan
D Zaman Gelap

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 97 KERTAS 1 : 1249/1

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat.


Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negara.
Tokoh B : Apakah tindakan kita, tuan?

20 Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke-17.


Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A?
T4 B9 ms 225 [ P4 B2-B3 ]

A Mencari pasaran
B Mencipta kapal wap
C Mendirikan lebih banyak kilang
D Mengadakan hubungan diplomatik

SPM 2006
Negara Tokoh
Sepanyol Ferdinand Aragon
Portugal Putera Henry

16 Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?


T4 B9 ms 223 [ P3 B1- B6 ]

A Penerokaan kawasan Timur


B Pelayaran mengelilingi dunia
C Perebutan takhta pemerintahan
D Peperangan semasa mazhab Kristian

SPM 2005

John : Saya banyak melakukan kesalahan. Saya ingin menebus dosa


David : Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa daripada Gereja

14 Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian
pada abad ke-16 di Eropah? Mengapakah Martin Luther menentang amalan
tersebut? T4 B9 ms 221 [ P1 B13-B 14 ]

A Pegangan agama longgar


B Peningkatan kadar jenayah
C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama

15 Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-
16? T4 B9 ms 237 [ P4 B2-B3 ]

A Memasarkan hasil keluaran


B Membekalkan tenaga buruh
C Memajukan masyarakat tempatan
D Mempunyai kekayaan sumber alam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 98 KERTAS 1 : 1249/1

16 Pada tahun 1883, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan
pekerja di Britian. T4 B9 ms 236 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?

A Penggunaan mesin ditegah


B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Antipenggabungan


melarang penubuhan Kesatuan Sekerja.

17 Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja?


T4 B9 ms 236 [ P2 B14 & B15 ]

A Kenaikan gaji disekat


B Wanita dilarang bekerja
C Pergaulan pekerja disekat
D Eksploitasi pekerja dilarang

SPM 2004

15 Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik gereja Katolik semasa


Gerakan reformation? T4 B9 ms 221 [ P1 B6 ]

A Kefahaman agama bercanggah


B Perpecahan di kalangan pengikut
C Pembaharuan ditentang penganutnya
D Kepincangan amalan penguasa gereja

16 Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di


Britain pada abad ke-18? T4 B9 ms 230 [ P1 B3 & P2 B1-B2 ]

I Menyediakan sumber modal


II Menyediakan bahan makanan
III Menyediakan keperluan alat ganti
IV Menyediakan sistem pengangkutan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 99 KERTAS 1 : 1249/1

17
Revolusi Perindustrian Pengeluaran berlebihan

Merujuk kepada rajah di atas, bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi


masalah tersebut? T4 B9 ms 234 [ P5 B3 ]

A Hasil dijadikan stok penimbal


B Harga pasaran barangan dikurangkan
C Barangan diagihkan kepada masyarakat tempatan
D Produk diperdagangkan di peringkat antarabangsa

18 Mengapakah struktur kegiatan ekonomi peribumi di Tanah Melayu diubah


oleh British? T4 B9 ms 237 [ P4 B3-B4 ]

A Menggalakkan pertumbuhan bandar


B Memenuhi keperluan industri Britain
C Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 100 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 4 BAB 10 :
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akta Tanah Simpanan Melayu Jamin masa depan ekonomi , sosiaol dan politik orang Melayu / elak
tanah dipindah milik / dijual / dipajak kepada orang asing / tidak
dibenar tanam tanaman komersial / TSM tidak subur
2. Bank ditubuhkan pemodal tempatan Kwong Yik Bank / Ban Hin Lee Bank / Bank of Malaya
3. Cara kemasukan buruh ke Tanah Sistem tiket kredit / Sistem pengambilan kakitangan / Sistem
Melayu dari China pengambilan rumah kongsi
4. Cara kemasukan buruh ke Tanah Sistem kontrak / Sistem buruh bebas / Sistem kangani
Melayu dari India
5. Dwi ekonomi 2 bentuk ekonomi berjalan serentak iaitu ekonomi sara diri dan
ekonomi dagangan ( kormesial )
6. Ekonomi dagangan ( pertanian / Lebihan pengeluaran dipasarkan / skala besar / modal besar /
perlombongan ) teknologi tinggi / buruh ramai / pasaran luas )
7. Ekonomi tradisional / sara diri Tidak hasil produk untuk dipasarkan / modal kecil / teknologi
( menternak binatang / bercucuk rendah / tenologi rendah / pasaran kecil / buruh terhad
tanam / tangkap ikan / melombong )
8. Eksport getah meningkat Permintaan dunia bertambah
9. Enakmen Pendaftaran Sekolah Banteras ancaman komunis
10. Kheh-thau Individu bertanggungjawab mengumpul masyarakat tempatan di
China sebelum dibawa ke pelabuhan
11. Komprador Pemodal yang ada talian yang rapat dengan British / orang tengah /
penaja kepada peminjam
12. Land Order Settlement Melindungi tanah milik peribumi
13. Lembaga Pesuruhjaya Wang Matawang tradisional terhapus
14. Nilai eksport getah jatuh Kemelesetan ekonomi dunia
15. Nilai getah merosot Pergantungan kepada ekonomi dunia / kemelesetan ekonomi dunia
16. Pelombong Eropah berjaya teknologi moden ( kapal korek ) dan modal besar
17. Pemodal Eropah dan China kuasai Konsesi tanah yang luas / tempoh pajakan yang lama / modal besar /
pertanian komersial teknologi
18. Pengeluaran bijih timah meningkat Guna kapal korek / modal besar
19. Peribumi Penduduk asal satu kawasan sebelum kedatangan Barat / orang
Melayu, Orang Asli dan pelbagai kumpulan etnik di Sabah dan
Sarawak.
20. Pertambahan imigran dari China dan Masyarakat majmuk / petempatan berbeza / pekerjaan mengikut
India kaum / Bahasa berbeza / jurang antara kaum / sukarkan perpaduan
21. Sanitary Board Jaga kebersihan dan kesihatan awam terutama di bandar
22. Sekatan Stevenson Sekat kejatuhan harga getah
23. Sekolah Vernakular ( Melayu, Cina, Berasaskan kaum / tidak wujudkan perpaduan / Bahasa, guru
Tamil dan Inggeris ) sukatan pelajaran berbeza
24. Sistem Kangcu Pajakan tanah kepada pengusaha dari China di Johor / setiap ladang
dikenali kangkar
25. Tanaman getah Teknik torehan ibedem / kemudahan jalan raya dan keretapi / beri
biji benih percuma / adakan pameran / peranan Henry N.Ridley /
tempoh pajakan lama / cukai rendah / galakan British / kemasukan
pemodal seperti Sime Darby

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 101 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

19 Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh asing ke Tanah


Melayu pada akhir abad ke-19.

 Sistem kontrak
 Sistem kangani

Mengapakah sistem tersebut dimansuhkan? T4 B10 ms 255 [ P2 B6 ]

A Penindasan terhadap buruh berleluasa


B Pengurangan hasil perlombongan
C Kemelesetan ekonomi dunia
D Ketidakseimbangan antara kaum berlaku

SPMU 2017

19 Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat Eropah yang melabur di Tanah


Melayu pada awal abad ke-20. T4 B10 ms 248 [ P4 B6 ]
 Sime Darby
 Guthrie
 Harrisons and Crosfield

Syarikat tersebut melabur dalam perusahaan

A komunikasi
B perladangan
C pengangkutan
D perlombongan

20 Jadual 1 berkaitan dengan enakmen yang diwartakan oleh British di Tanah


Melayu.
Tahun Enakmen
1920 Enakmen Pendaftaran Sekolah

Jadual 1
Mengapakah enakmen tersebut diwartakan? T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

A Membentuk masyarakat yang bersatu padu


B Menyeragamkan kurikulum pelajaran
C Menghapuskan pengaruh pengganas komunis
D Mengehadkan kemasukan guru dari luar negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 102 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

19 Mengapakah British membawa masuk buruh dari India dan China ke Tanah
Melayu pada ke-19? T4 B10 ms 247 [ P2 B1 & B2 ]

A Mengimbangi komposisi kaum


B Menambah bilangan penduduk
C Memaksimumkan keuntungan
D Melicinkan pentadbiran kerajaan

20 Kejatuhan harga getah menyebabkan British memperkenalkan Rancangan


Sekatan Stevenson pada tahun 1922. T4 B10 ms 250 [ P2 B4-B5 ]

Bagaimanakah rancangan tersebut dapat mengatasi masalah kejatuhan harga


getah?

A Pengeluaran getah dihadkan


B Peningkatan mutu getah asli
C Penggunaan getah dipelbagai
D Penawaran getah tiruan dilarang

SPMU 2016

19 Mengapakah undang – undang berikut dilaksanakan di Tanah Melayu ?


T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920

A Menyebarkan ajaran agama


B Membasmi pengaruh komunis
C Menyekat kemasukan imigran
D Mewajibkan pendidikan vernakular

20 Jadual 2 menunjukkan peningkatan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada


awal abad ke-20. T4 B10 ms 250

Tahun Nilai Eksport ( dalam Pound Sterling )


1932 9 077 000
1933 14 253 000
1934 32 557 000

Mengapakah peningkatan nilai eksport tersebut berlaku ? [ P1 B10-B11 ]

A Kemunculan teknologi moden


B Kerjasama negara pengeluar
C Permintaan dunia bertambah
D Penglibatan pekebun kecil

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 103 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

19 Pemodal dari Eropah dan China menguasai pertanian komersial di Tanah


Melayu pada zaman penjajahan British. T4 B10 ms 247 [ P4 B5 ]
Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Menguasai kumpulan kongsi gelap


B Mendapat bantuan pembesar tempatan
C Menguasai pasaran tenaga kerja tempatan
D Mendapat konsesi tanah daripada kerajaan

20 Jadual 1 berkaitan dengan dasar British dalam perusahaan tanaman getah di


Tanah Melayu.

Tahun Dasar British


1920 Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan
Jadual 1

Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan? T4 B10 ms 250 [ P2 B2 & B3 ]

A Menstabilkan harga
B Mengurangkan import
C Meningkatkan pengeluaran
D Menyekat kegiatan orang tengah

SPMU 2015

20 Sebelum merdeka, sistem pendidikan tidak dapat memupuk perpaduan


kaum di Tanah Melayu. T4 B10 ms 265 [ P3 B7, P5 B5, P6 B3, P7 B4 ]

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Peruntukan kewangan terhad


B Sukatan pelajaran berbeza
C Tenaga pengajar kurang
D Kemudahan asas terhad

SPM 2014

19 Pada tahun 1920, British telah mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah di


Tanah Melayu. Mengapakah British memperkenalkan enakmen tersebut?
T4 B10 ms 265 [ P6 B5 ]

A Melahirkan tenaga mahir


B Menyatukan pelbagai kaum
C Membanteras ancaman komunis
D Mengurangkan kemasukan imigran

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 104 KERTAS 1 : 1249/1

20 Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu


sebelum kedatangan penjajah Barat.

Negeri Mata Wang


Kelantan Dinar emas
Pahang Jongkong tampang
Terengganu Kupang emas

Jadual 2

Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus menjelang


abad ke 19? T4 B10 ms 256 [ P1 B1-B2 ]

A Kekurangan logam
B Kelembapan ekonomi
C Pengenalan wang kertas
D Penggunaan syiling emas

SPMU 2014

19 Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh dari luar ke Tanah
Melayu pada kurun ke-19.

 Sistem Kontrak
 Sistem Kangani

Mengapakah sistem tersebut dipilih oleh para imigran?


T4 B10 ms 255 [ P2 B1-B2 ] & [ P3 B4-B5 ]

A Keselamatan dijamin oleh pihak berkuasa


B Latihan kemahiran disediakan oleh kerajaan
C Tambang pengangkutan dibayar oleh majikan
D Tempat penginapan disediakan oleh agensi yang dilantik

20 Graf 1 menunjukkan kadar pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu oleh


pemodal Eropah dan pemodal China. T4 B10 ms 251 [ P2 B4 ]

Graf 1
Mengapakah pengeluaran pemodal Eropah meningkat selepas tahun 1926?

A Pelaburan orang Cina berkurangan


B Penggunaan teknologi moden
C Kawalan harga oleh kuasa Eropah
D Sokongan daripada pembesar Melayu
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 105 KERTAS 1 : 1249/1

21 Bagaimanakah Land Settlement Order yang diperkenalkan oleh British di


Sarawak pada tahun 1933 dapat melindungi tanah milik peribumi?
T4 B10 ms 261 [ P2 B1-B2 ]

A Penetapan harga yang tinggi


B Pemindahan hak milik secara warisan
C Peningkatan kadar bayaran sewaan
D Penghapusan cukai tahunan

SPM 2013

19 Graf 1 menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Cina di Tanah


Melayu pada abad ke-20. T4 B10 ms 252 [ P1 B5 ]

peratus 80
pengeluaran 70
60
50
40
30
20
10

1910 1920 1930 Tahun


Graf 1

Mengapakah pengeluaran tersebut merosot?

A Imigran dihantar pulang


B Tenaga kerja mahir kurang
C Kapal korek diperkenalkan
D Cukai eksport meningkat

20 Pelombong Eropah menguasai perusahaan perlombongan bijih timah pada


abad ke-20. T4 B10 ms 251 [ P2 B4 ]
Mengapakah pelombong Eropah berjaya menguasai perusahaan tersebut?

I Teknologi moden
II Sokongan pembesar
III Buruh mencukupi
IV Modal besar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 106 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

19 Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah?


T4 B10 ms 248 [ P2 B8-B9 ]

A Memberi subsidi baja


B Membawa masuk imigran luar
C Mengagih benih secara percuma
D Memajak tanah peribumi untuk penanaman

20 Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.


Apakah kesan akta tersebut terhadap orang Melayu?
T4 B10 ms 260 [ P3 B11-B12 ]

A Taraf hidup meningkat


B Meneroka penempatan baru
C Kekal dengan pertanian tradisional
D Membayar cukai yang tinggi

SPM 2011

19 Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan
di Tanah Melayu? T4 B10 ms 257 [ P2 B4 & B8 ]

I Mercantile Bank
II Kwong Yik Bank
III Ban Hin Lee Bank
IV The Chartered Bank
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20 Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 B10 ms 256 [ P1 B8-B9 ]

Tahun Peristiwa
1897 British menubuhkan Lembaga
Pesuruhjaya Wang di bawah Ordinan XIII

A Mata wang tradisional terhapus


B Nilai mata wang merosot
C Pinjaman wang sukar diperolehi
D Penggunaan wang asing dibenarkan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 107 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

19 Jadual berikut berkaitan dengan kemasukan kaum imigran ke Tanah Melayu.

Abad Isu
Awal abad Pertambahan kemasukan imigran dari China
ke-20 dan India ke negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Apakah kesan pertambahan tersebut? T4 B10 ms 264 [ P4 B10 ]

A Kemerosotan kuasa pemimpin tempatan


B Peningkatan petempatan setinggan
C Kewujudan masyarakat majmuk
D Perkembangan pertanian sara diri

20 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sekolah vernakular


Melayu pada akhir abad ke-19? T4 B10 ms 265 [ P3 B7-B8 ]

A Terbuka kepada semua golongan


B Ditadbir oleh golongan ulama
C Dinaungi golongan pembesar
D Pendidikan terhad di peringkat rendah

21 Berdasarkan rajah berikut, apakah kesimpulan yang dapat anda buat


berhubung kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional?
T4 B10 ms 246 [ P2 B2-B3 ]

Bertani

Memungut hasil Ekonomi Menangkap


hutan tradisional ikan

Melombong

I Hasil dipasarkan
II Modal yang kecil
III Usaha sama keluarga
IV Pengkhususan dalam kerja

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 108 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
19 Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun 1930-
1932.
Tahun Nilai (Paun Sterling)
1930 28 208 000
1931 13 806 000
1932 9 077 000

Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh


tersebut? T4 B10 ms 250 [ P1 B11 ]

A Kekurangan buruh mahir


B Kekurangan sumber modal
C Penumpuan kepada perlombongan
D Pergantungan kepada pasaran dunia

20 Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British


pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu?
T4 B10 ms 260 [ P3 B4-B5 ]

A Memperkenalkan sistem perladangan


B Mengekalkan hak milik
C Mempelbagaikan jenis tanaman
D Meneruskan ekonomi tradisional

SPM 2008
19 Apakah tujuan Land Setttlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada
tahun 1933? T4 B10 ms 261 [ P1 B5 ]

A Memajukan kegiatan pertanian


B Melindungi tanah peribumi
C Membenarkan imigran memiliki tanah
D Memudahkan usaha membina kemudahan asas

20 Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal


abad ke-18.
Bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut?
T4 B10 ms 258 [ P5 B5 ] ms 259 [ P1 B1 ]

A Mendapatkan keizinan residen


B Memperoleh perkenan sultan
C Mendapatkan kebenaran pembesar
D Mempunyai sumber kewangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 109 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007
Perlombongan bijih timah

British
Perladangan

18 Berdasarkan rajah di atas, apakah implikasinya terhadap ekonomi Tanah


Melayu? T4 ms 247 [ P1 B1 & P2 B3 ]

I Kewujudan sistem dwiekonomi


II Kehadiran buruh Cina
III Pembangunan seluruh Tanah Melayu
IV Peningkatan pendapatan orang Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling)


1930 28 208 000
1931 13 806 000
1932 9 077 000

19 Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu


mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931-1932? T4 B10 ms 250 [ P1 B2 ]

A Kekurangan buruh di ladang


B Persaingan dengan pemodal asing
C Wabak penyakit melanda tanaman
D Zaman kemelesetan ekonomi dunia

SPM 2006
17 Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin
menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah
pada abad ke-20? T4 B10 ms 260 [ P1 B1 ]

I Mengumpul modal
II Menguasai teknologi
III Membayar pampasan
IV Menguasai politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 110 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Pemodal China


1910 78%
1920 64%
1930 37%

18 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam


sektor perlombongan bijih timah merosot? T4 B10 ms 252 [ P1 B5 ]

A Gangguan kongsi gelap


B Pengenalan kapal korek
C Kekurangan tenaga mahir
D Peningkatan kemasukan buruh

19 Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah


mengasingkan insurans nyawa daripada insurans T4 ms 258 [ P2 B4 ]

A kesihatan
B kebakaran
C kenderaan
D perkhidmatan

25 November 1913 – Akta Tanah Simpanan Melayu

20 Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu?


T4 B10 ms 260 [ P3 B3 & B11-B12 ]

I Peningkatan taraf hidup


II Penerokaan kawasan baru
III Pengekalan pemilikan tanah
IV Pengekalan aktiviti pertanian tradisional

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

21 Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal


menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? T4 B10 ms 265 [ P1 B3 ]

A Penubuhan sekolah Inggeris


B Pengaruh golongan mubaligh
C Pengamalan asuhan keluarga
D Perkembangan sekolah vernakular

=
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 111 KERTAS 1 : 1249/1

22 Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah


pada tahun 1920 di Tanah Melayu? T4 B10 ms 265 [ P6 B5-B6 ]

I Menyekat pengaruh komunis


II Mengawal aktiviti sekolah Cina
III Mengurangkan kadar buta huruf
IV Mengehadkan penggunaan bahasa ibunda

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005
 Peraturan Tanah Perak 1879
 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
 Kanun Tanah Selangor 1891

18 Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-undang


tersebut kepada penduduk tempatan? T4 B10 ms 259 [ P4 B3-B4, B13-B15 ]

I Pemilikan tanah tanpa had


II Pengutipan hasil hutan dengan kebenaran raja
III Pengenalan sistem cukai mengikut jenis tanah
IV Pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Bilangan Imigran Cina


1891 1901
Negeri- Negeri Melayu Bersekutu 163,000 228,000
Negeri – Negeri Selat 300,000 282,000

19 Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina


di Tanah Melayu. T4 ms 264 [ P4 B10 & P5 B4-B5 ]
Apakah kesan daripada pertambahan tersebut?

I Peningkatan penanaman getah


II Wujud masyarakat majmuk
III Perkembangan perlombongan bijih timah
IV Muncul golongan peniaga

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 112 KERTAS 1 : 1249/1

Sekolah Vernakular Melayu

Sistem Sekolah Vernakular Cina


Pendidikan

Sekolah Vernakular Tamil

20 Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas?


T4 B10 ms 265 [ P1 B7 ]

A Pengasingan kaum
B Sukatan pelajaran selaras
C Pegawai kerajaan bertambah
D Pengurusan tenaga pengajar mudah

SPM 2004

19 Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersial di


Tanah Melayu pada abad ke-19? T4 B10 ms 247 [ P4 B5 & B6 ]

I Tempoh pajakan yang lama


II Memiliki sumber yang banyak
III Pekerja mahir mudah diperoleh
IV Mendapat konsesi tanah yang luas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20 Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih


timah di Tanah Melayu pada abad ke-20? T4 B10 ms 251 [ P2 B6-B7 ]

A Lombong orang Cina terpaksa ditutup


B Pembesar Melayu menyediakan modal
C Kuala Lumpur sebagai pusat pengeluaran
D Syarikat Eropah menjadi pengeluar utama

21 Kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan


T4 B10 ms 264 [ P5 B2 & B6 ]

I pengasingan sosial dan budaya


II perbezaan pendidikan dan pekerjaan
III pertambahan keperluan bahan mentah
IV peningkatan taraf hidup penduduk

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 113 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 1 :
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akta Kampung Ulu Burma dan Lenyapkan pentadbiran tradisional
Akta Perkampungan Burma
2. Barangay Unit politik kecil atau kampung di Filipina
3. Ciri – ciri birokrasi Barat Kerajaan pusat / diketuai Gabenor Jeneral / penubuhan biro /
pegawai barat ketuai biro / guna undang – undang barat
4. Gerakan Dakyah Gerakan nasionalis terawal di Asia Tenggara yang menggunakan
media cetak dan karya sastera untuk menyebarkan perjuangannya
5. Golongan Datu Golongan pembesar tradisional yang lazimnya mempunyai hubungan
dengan kerabat diraja daripada Kesultanan Sulu di selatan Filipina
6. Golongan Mandarin Dipilih melalui peperiksaan dalam Bahasa dan kesusasteraan China
7. Imperialisme Dasar sesebuah negara luaskan pengaruh dan wilayah dengan
menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu
8. Isu Kasut Orang Inggeris memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha /
Persatuan Belia Buddha
9. Jawatan Datu Pentadbir daerah
10. Jepun tewaskan China / Cetus semangat nasionalisme / keupayaan negara kecil menewaskan
Perang Rusia - Jepun negara besar
11. Jose Rizal ( nasionalis di Filipina ) Penulis novel Noli Me Tangere ( Jangan Sentuh Daku ) / memulakan
gerakan dakyah / tubuhkan Liga Filipina / desak Sepanyol lakukan
perubahan politik , sosial dan ekonomi / ditangkap dan dikenakan
hukuman bunuh
12. Kerahan Tenaga Pelaksanaan kerja-kerja awam termasuklah beperang tanpa
sebarang upah sebagai khidmat kepada negara
13. Liga Antipemisahan di Burma Perjuangkan kemerdekaan negara
14. Mahatma Gandhi (nasionalis di India ) Pembelaan terhadap rakyat / kemerdekaan / enggan bekerjasama
dengan penjajah / jadi inspirasi kepada nasionalis di Asia Tenggara
15. Muhammadiyah Sebarkan islam dan menghindari ancaman sekularisme
16. Nasionalisme Perasaan cinta akan bangsa dan negara untuk bebaskan tanah air /
pembebasan dari cengkaman politik dan budaya asing
17. Negeri – Negeri Melayu Bersekutu Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan / British memperkenalkan
( NNMB ) Sistem Residen
18. Negeri – Negeri Selat ( NNS ) Melaka, Singapura dan Melaka
19. Negeri –Negeri Melayu Tidak Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Johor / British
Bersekutu ( NNMTB ) memperkenalkan Sistem Penasihat
20. Parti Rakyat lancar Revolusi di Sistem raja berkuasa mutlak tamat
Thailand
21. Pendidikan sekular Pendidikan yang memisahkan antara perkara-perkara dunia dengan
perkara-perkara akhirat
22. Penubuhan Volksraad Majlis Rakyat sebagai langkah kemerdekaan Indonesia
23. Perjuangan sederhana kepada radikal Perjuangan kurang berkesan
24. Pongyi Golongan sami Buddha di Burma
25. Priyayi Golongan berkedudukan di Jawa seperti pegawai tinggi kerajaan
26. Raden Adjeng Kartini Karya Habis Gelap Terbitlah Terang / Penulisan Seorang Puteri Jawa
– kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan penjajah Belanda

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 114 KERTAS 1 : 1249/1

27. Radikal Corak perjuangan yang menuntut perubahan besar dalam perkara
dasar secara menyeluruh
28. Revolusi Perubahan yang menyeluruh dan mendadak / corak perjuangannya
dikaitkan dengan kekerasan seperti penggunaan senjata
29. Revolusi Perindustrian Satu perubahan yang mendadak dalam bidang perindustrian di
Eropah yang dicirikan oleh penciptaan dan penggunaan peralatan
atau mesin yang dapat mengeluarkan barangan yang banyak
30. Sebab negara China tumpuan Barat Pasaran luas
31. Sebab Tindakan Raja Mongkut dan Memelihara kedaulatan negara / kemerdekaan Thailand
Raja Chulalongkorn
32. Sistem Birokrasi Sistem pentadbiran yang terdiri daripada biro-biro yang
dikendalikan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang digaji dan
mempunyai prosedur dan peraturan tertentu
33. Sistem Cukai Kepala Cukai yang dikenakan kepada setiap penduduk yang berumur 15
tahun ke atas, cukainya satu rial
34. Sistem Encomienda Diketuai Encomiendero / tugas jaga keamanan / kutip cukai /
kristiankan penduduk / sistem dibenci kerana kerahan tenaga dan
cukai tinggi
35. Sistem Pemerintahan Tidak Langsung Sistem pemerintahan di tanah jajahan atau naungan yang tidak
dijalankan secara terus dari negeri penjajah
36. Sistem Polo Sistem buruh paksa yang mewajibkan rakyat bekerja dengan
kerajaan selama 40 hari pada setiap tahun. rakyat juga dipaksa
menyerahkan hasil tanaman untuk keperluan perang menetang
orang Moro dan orang Belanda
37. Sistem Tanaman Paksa wujudkan jurang social / ekonomi
38. Soekarno Tubuhkan Parti Nasional Indonesia ( PNI ) / pejuang yang radikal /
Presiden Indonesia / isytihar kemerdekaan Indonesia
39. Tugas Residen / Penasihat British Menasihati sultan dalam semua perkara kecuali agama islam dan
adat istiadat
40. Union Indochinoise Gabungan 3 buah negara ( Vietnam, Laos dan Kemboja ) / kukuhkan
penguasaan politik Perancis

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 115 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

21 Jadual 4 berkaitan dengan seorang tokoh nasionalis di Asia Tenggara.


T5 B1 ms 19 [ P1 B1- B2 ]

Tokoh Negara Hukuman

Jose Rizal Filipina Dijatuhi hukuman bunuh oleh penjajah Sepanyol


Jadual 4

Mengapakah tokoh nasionalis tersebut dijatuhi hukuman bunuh ?

A Bersubahat dengan Amerika Syarikat


B Dituduh menyertai gerakan pemberontakan
C Disyaki mengkhianati agama Kristian
D Membunuh pegawai tinggi kerajaan

SPMU 2017

21 Pada tahun 1932, Parti Rakyat melancarkan revolusi di Thailand.


Apakah kesan revolusi tersebut? T5 B1 ms 22 [ P2 B15 ]

A Dasar tutup pintu dikuatkan


B Pemerintahan republik dilaksanakan
C Kuasa pembesar tempatan diperkukuh
D Sistem raja berkuasa mutlak tamat

22 Jadual 2 berkaitan dengan tindakan pemerintah Thailand.

Pemerintah Thailand Tindakan


Raja Mongkut Memperkenalkan sistem birokrasi
Raja Chulalongkorn Barat di Thailand
Jadual 2

Mengapakah pemerintah Thailand mengambil tindakan tersebut?


T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

A Persaingan kuasa besar


B Pemantapan kuasa pemerintah
C Pengekalan kemerdekaan negara
D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

23 Mengapakah penduduk tempatan Filipina menentang penjajah Sepanyol


walaupun menganut kepercayaan yang sama? T5 B1 ms 15 [ P2 B14 ]

A Menjadi buruh paksa


B Dianggap kelas kedua
C Mazhab agama berbeza
D Dikerah menjadi tentera

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 116 KERTAS 1 : 1249/1

26 Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan


karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua.

Pak Sako – Tanah Melayu


Jose Rizal – Filipina
Chairil Anwar – Indonesia

Apakah isu yang dimuatkan dalam karya mereka? T5 B1 ms 15 [ P3 B4-B5 ]

A Pembentukan kerajaan sendiri


B Penggunaan bahasa peribumi
C Penindasan terhadap rakyat
D Pembelaan terhadap wanita

SPM 2016

21 Penjajah Sepanyol memaksa penduduk Filipina menerima Sistem Encomienda.

Mengapakah sistem tersebut menimbulkan kebencian penduduk tempatan


terhadap penjajah? T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Syarat kerakyatan ketat


B Harga komoditi rendah
C Imigran bertambah
D Cukai tinggi

22 Setiap nasionalis pasti akan memperjuangkan kebebasan negaranya


daripada cengkaman penjajah asing. T5 B1 ms 23 [ RUMUSAN ] B12-B13

Apakah faktor kejayaan perjuangan para nasionalis tersebut?

A Bantuan golongan bangsawan


B Perpaduan penduduk peribumi
C Kerjasama dengan kuasa asing
D Kepelbagaian hasil dalam negara

23 Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat


nasionalisme di Asia Tenggara.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 16 [ P4 B1 ]

A Kemasukan kaum imigran tidak terkawal


B Kemunculan ramai golongan intelek
C Kewujudan golongan bangsawan
D Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 117 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

21 Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan kemerdekaannya?


T5 B1 ms 13 [ P1 B12 ]

A Kekuatan tentera
B Perkongsian kuasa
C Kedudukan strategik
D Pemodenan pentadbiran

22 Sepanyol telah memperkenalkan Sistem Polo di Filipina.


Apakah kesan pengenalan sistem tersebut? T5 B1 ms 15 [ P1 B5-B6 ]

A Pertambahan tenaga kerja asing


B Penindasan penduduk peribumi
C Pengangguran semakin meningkat
D Pengeluaran hasil pertanian berkurangan

SPM 2015

21 Gambar 2 menunjukkan seorang pembesar Mandarin di Vietnam.

Gambar 2

Bagaimanakah pembesar tersebut dilantik? T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A Keputusan pembesar tradisional


B Pemilihan oleh rakyat
C Perlantikan oleh penjajah
D Melalui sistem peperiksaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 118 KERTAS 1 : 1249/1

22 Peta 1 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia


Tenggara pada tahun 1914.

Apakah keistimewaan wilayah tersebut? T5 B1 ms 5 [ P1 B5-B6 ]

A Politik stabil
B Pentadbiran mantap
C Banyak bahan mentah
D Mata wang sistematik

23 Antara yang berikut, yang manakah mencetuskan semangat nasionalisme di


Asia Tenggara? T5 B1 ms 17 [ P4 B2 ]

A Perang Rusia-Jepun
B Perang Dingin di Eropah
C Perjuangan golongan Luddite
D Perjuangan Parti Komunis Malaya

SPMU 2015

21 Liga Antipemisahan adalah sebuah gerakan nasionalisme di Burma yang


menentang tindakan British memisahkan pentadbiran India dengan Burma
pada tahun 1920an. T5 B1 ms 22 [ P1 B7 ]

Mengapakah Liga Antipemisahan menentang tindakan tersebut?

A Memperjuangkan kemerdekaan negara


B Menyekat perluasan fahaman komunis
C Melindungi kepentingan golongan petani
D Mempertahankan kedudukan golongan pelajar

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 119 KERTAS 1 : 1249/1

22 Rajah 3 menunjukkan wilayah yang disatukan oleh Perancis dalam


Persekutuan Indochina ( Union Indochinoise ).
T5 B1 ms 11 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Vietnam

Union Indochinoise

Kemboja Laos

Apakah tujuan Perancis menyatukan wilayah tersebut?

A Mempertahankan sistem monarki


B Memperkukuhkan penguasaan politik
C Memantapkan pentadbiran tradisional
D Meningkatkan taraf penduduk peribumi

23 Apakah kesan pengenalan akta berikut terhadap Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3-B4 ]

Tahun Akta
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

A Pengaruh golongan agama meningkat


B Sistem pentadbiran tradisional terhapus
C Pendapatan penduduk tempatan merosot
D Kedudukan raja semakin kukuh

SPM 2014

21 British telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Tanah Melayu.


Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan?
T5 B1 ms 12 [ P3 B10-B11 ]

A Kegiatan ekonomi tradisional terjejas


B Pengaruh golongan agama merosot
C Pemimpin kehilangan kuasa
D Tanah peribumi dirampas

22 Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem Encomienda di Filipina.


T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut?

A Ekonomi sara diri terjejas


B Cukai yang membebankan
C Perusahaan tradisional terancam
D Perdagangan tukar barang terganggu
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 120 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

22 Rajah 2 merujuk kepada perubahan corak perjuangan nasionalisme di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

Tahap 1 Tahap 2
Bercorak sederhana Bercorak radikal
Rajah 2

Mengapakah perubahan corak perjuangan tersebut berlaku?

A Blok kuasa dunia dibentuk


B Perjuangan awal kurang berjaya
C Kerjasama dengan negara serantau
D Sumber kewangan tidak mencukupi

23 Penjajah Sepanyol telah memperkenalkan jawatan Encomiendero di Filipina.

Apakah tugas jawatan tersebut? T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Mengutip cukai
II Memelihara keamanan
III Menggubal undang-undang
IV Memajukan kegiatan pertanian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

24 Imperialis Barat telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

Apakah perubahan yang diperkenalkan melalui sistem tersebut?

A Penekanan konsep persamaan taraf


B Perluasan peluang pendidikan
C Pembesar mengetuai jabatan
D Penubuhan kerajaan pusat

SPM 2013

21 Penjajah Barat telah melaksanakan sistem birokrasi Barat di tanah jajahan


mereka di Asia Tenggara. T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

Apakah ciri sistem birokrasi tersebut?

A Pengekalan pemerintahan beraja


B Pelantikan pembesar daerah
C Pengenalan sistem ufti
D Pentadbiran melalui biro
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 121 KERTAS 1 : 1249/1

22 British telah memperkenalkan jawatan berikut di Tanah Melayu pada abad


ke-19 dan awal abad ke-20. T5 B1 ms 12 [ P2 B12 ]


Residen

Penasihat
British
Apakah persamaan tugas pegawai yang menjawat jawatan tersebut?

A Menjaga kepentingan penduduk tempatan


B Menasihati sultan dalam pentadbiran
C Memperkukuh pentadbiran tradisional
D Melatih pembesar tempatan mentadbir

23 Rajah 3 menunjukkan perubahan corak gerakan nasionalisme di Asia


Tenggara. T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

Tahap pertama Tahap Kedua

Bercorak sederhana Bercorak radikal

Rajah 3

Mengapakah gerakan tersebut bercorak radikal pada tahap kedua?

A Sokongan pemerintah tempatan


B Kekurangan sumber kewangan
C Sekatan pengaruh dari luar
D Perjuangan tidak berkesan

SPM 2012

21 British telah memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu.


Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan?
T5 B1 ms 12 [ P3 B10-B11 ]

A Tanah peribumi dirampas


B Pemimpin kehilangan kuasa
C Pengaruh golongan agama merosot
D Kegiatan ekonomi tradisional terjejas

22 Apakah kesan Sistem Tanaman Paksa terhadap penduduk Indonesia?


T5 B1 ms 15 [ P1 B7-B8 ]

A Meningkatkan ekonomi
B Mewujudkan jurang ekonomi
C Menghapuskan cukai pertanian
D Menyediakan peluang pekerjaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 122 KERTAS 1 : 1249/1

23 Mengapakah negara-negara Barat memberi tumpuan kepada negara China


pada abad ke-19? T5 B1 ms 6 [ P1 B2 ]

A Bahan mentah banyak


B Tenaga mahir ramai
C Tanah subur
D Pasaran luas

SPM 2011

21 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan.

Tahun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara?


T5 B1 ms 17 [ P4 B1 & B7 ]

A Pengukuhan sistem pertahanan


B Perluasan semangat nasionalisme
C Kemunculan semangat nasionalisme
D Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan

22 X dalam rajah berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap awal di Burma.


T5 B1 ms 21 [ P2 B4 ]
Ditubuhkan pada tahun 1906
X
Menggunakan isu kasut

Apakah X?
A Liga Antipemisahan
B Persatuan Belia Buddha
C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis
D Parti Dobama Asiayone

SPM 2010

22 Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3-B4 ]
 Akta Kampung Ulu Burma (1887)
 Akta Perkampungan Burma (1889)

A Peningkatan taraf hidup


B Penindasan golongan petani
C Pengukuhan golongan agama
D Penghapusan pentadbiran tradisional

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 123 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
21 Jadual 2 menerangkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di
Thailand pada abad ke-19. T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

Tokoh Perubahan yang dibuat

Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat British

Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Mengapakah perubahan tersebut dilakukan?

A Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja


B Memantapkan pentadbiran kerajaan
C Memelihara kedaulatan negara
D Memenuhi tuntutan rakyat

22 Pertubuhan Muhammadiyah merupakan pertubuhan penting dalam gerakan


nasionalisme tahap pertama di Indonesia. T5 B1 ms 20 [ P2 B4 ]

Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

A Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan


B Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan
C Memperjuangkan kemajuan ekonomi
D Menghindari ancaman sekularisme

SPM 2008
21 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan
kemudahan pendidikan di Indonesia? T5 B1 ms 16 [ P3 B12 ]

A Menghalang perkembangan sekolah agama


B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan
C Menyekat rakyat mendapat pekerjaan
D Memecahbelahkan perpaduan rakyat

22 Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum


Perang Dunia Kedua. T5 B1 ms 15 [ P3 B4-B5 ]

Novel Penulis
Noli Me Tangere Jose Rizal
Kerikil-Kerikil Tajam Chairil Anwar
Putera Gunung Tahan Pak Sako

Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel tersebut?

A Nasib kaum wanita


B Penindasan oleh penjajah
C Peningkatan status sosial
D Tuntutan kemerdekaan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 124 KERTAS 1 : 1249/1

23 Mengapakah sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan oleh Belanda di


Indonesia perlu ditentang? T5 B1 ms 14 [ P3 B6 ]

A Menjejaskan eksport negara


B Mengundang kehadiran pekerja asing
C Mengehadkan jenis tanaman komersial
D Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan

SPM 2007

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat.


Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam negara
Tokoh C : Apakah tindakan kita, tuan ?

20 Dialog dia atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke -17


Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A? T5 B1 ms 6 [ P1 B2 ]

A Mencari pasaran
B Mencipta kapal wap
C Mendirikan lebih banyak kilang
D Mengadakan hubungan diplomatik

21 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina?


T5 B1 ms 18 [ P3 B9 ]

A Hak mengundi
B Hak kebebasan bersuara
C Pengembalian kuasa raja
D Pemerintahan kerajaan sendiri

Tokoh Hasil Karya


Raden Adjeng Kartini  Habis Gelap Terbitlah Terang
 Penulisan Seorang Puteri Jawa

22 Karya di atas mendedahkan tentang T5 B1 ms 19 [ P4 B7-B8 ]

A kemunduran rakyat
B kemerosotan ekonomi
C ketidakadilan undang-undang
D kelemahan sistem pemerintahan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 125 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006

Tahun Perkara
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

23 Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma?


T5 B1 ms 11 [ P1 B3-B4 ]

A Pengaruh golongan agama meningkat


B Sistem pentadbiran tradisional tehapus
C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan
D Pendapatan penduduk tempatan merosot

24 Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A peperiksaan
B pemilihan rakyat
C pelantikan maharaja
D persetujuan golongan bangsawan

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19


Bandar Anak golongan priyayi
Kampung Anak orang kebanyakan

25 Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem


pendidikan tersebut? T5 B1 ms 16 [ P3 B12 ]

A Mengelakkan masalah pemberian bantuan


B Menyekat penghijrahan penduduk ke bandar
C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan
D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan

26 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada


sederhana kepada radikal? T5 B1 ms 18 [ P2 B4 ]

A Sekatan pengaruh luar


B Perjuangan tidak berkesan
C Kekurangan sumber kewangan
D Sokongan pemerintah tempatan

27 Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai?


T5 B1 ms 13 [ P1 B13 ]

A Persaingan kuasa Barat


B Pemantapan kuasa raja
C Pengekalan kemerdekaan
D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 126 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2005

Slogan Kuasa
Beban Orang Putih British
X Perancis
21 Rajah di atas adalah slogan penjajah Barat Timur. T5 B1 ms 7 [ P3 B7-B8 ]
X ialah

A Asia untuk orang Asia


B Asia tanggungjawab Barat
C Tugas menyebarkan tamadun
D Agama tanggungjawab bersama

Sistem Ecomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

22 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas?


T5 B1 ms 9 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Mengutip cukai
II Menjaga tanaman
III Menasihati pemerintah
IV Mengkristiankan penduduk

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Terdapat persamaan pemilihan golongan Mandarin dalam birokrasi


di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besar China

23 Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan


T5 B1 ms 11 [ P2 B6 ]

A Pungutan suara rakyat


B Pencapaian dalam peperiksaan
C Pelantikan oleh Gabenor Jeneral
D Pencalonan oleh pembesar tempatan

24 Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai


matlamatnya? T5 B1 ms 18 [ P3 B11 ]

A Menubuhkan Kapitunan
B Membentuk Liga Filipina
C Melancarkan revolusi bersenjata
D Menyebar fahaman melalui akhbar

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 127 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

22  Beban orang putih


 Tugas mentamadunkan manusia

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas ?


T5 B1 ms 7 [ P3 B2 ]

A Melaksanakan dasar imperialisme


B Mengatasi masalah kepadatan penduduk
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan
D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

23 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat


di Asia Tenggara? T5 B1 ms 8 [ JADUAL ]

I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan


II Gabenor Jeneral berkuasa memungut cukai
III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat
IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

24 Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme


peringkat awal di Asia Tenggara? T5 B1 ms 18 [ P1 B5 & B7-B8 ]

I Membentuk organisasi politik


II Mengutamakan isu kebudayaan
III Golongan intelek menjadi pemimpin
IV Perjuangan secara militan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?


T5 B1 ms 18 [ P2 B10-B11]

I Memajukan kegiatan ekonomi


II Membebaskan diri daripada penjajah
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Menimbulkan kesedaran politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 128 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 2 :
NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akhbar Kaum Muda Al-Imam / Neracha / Idaran Zaman / Pengasuh / Saudara
2. Anak Mat Lela Gila Cintakan tanah air / menentang penjajah / hargai warisan bangsa
3. Faktor pemangkin nasionalisme Dasar British / Pendudukan Jepun / Pengusaan Komunis /
Kemunculan mesin cetak / Gerakan Pan-Islamisme Sedunia /
Kesedaran politik serantau / Perkembangan pendidikan /
Pengenalan sistem politik barat
4. Gerakan Gerila Gerakan bawah tanah yang dijalankan oleh kuasa-kuasa besar
Eropah dan Jepun sepanjang tahun 1800-an hingga awal tahun 1900
5. Gerakan Islah Guatu gerakan pemulihan yang berdasarkan ajaran al-Quran dan
Hadith. gerakan ini bertujuan memajukan umat islam kerana pada
masa tersebut ramai umat islam tidak mengamalkan ajaran agama
islam yang sebenar
6. Gerakan Islah sukar bergerak di Penguatkuasaan undang-undang / perlu dapat kebenaran sultan /
negeri lain selain negeri Selat buku dan risalah disekat
7. Guna nama sultan dalam patahkan Kesetiaan rakyat terhadap sultan
penentangan
8. Ibrahim Hj Yaakob Pemimpin Kesatuan Melayu Muda
9. Kaum Muda Gunakan ajaran Islam untuk kemajuan / kritik penjajah dan
pembesar / majukan ekonomi, pendidikan, politik orang Melayu /
pentingkan pendidikan dunia dan akhirat / beri peluang anak
perempuan belajar / tubuhkan madrasah
10. Kegiatan persatuan di Sabah kurang Kelemahan sistem perhubungan / taraf pendidikan rendah
menonjol
11. Keris Melaka Menentang penjajah / hargai sumbangan Hang Tuah / jadikan
sejarah sebagai inspirasi perjuangan
12. Kesatuan Melayu Muda Perpaduan / pendidikan / bekerjasama dengan Jepun
13. Majalah Guru Pendidikan anak Melayu / perpaduan / semangat cintakan negara /
majukan bahasa dan sastera / baiki taraf hidup
14. Mohamad Eunos Abdullah – Kesatuan Dapat petempatan khas Melayu / tubuh cawangan khas di Melaka /
Melayu Singapura Pulau Pinang / jaga kebajikan orang Melayu Singapura
15. Novel Melor Kuala Lumpur Pendidikan wanita / kebebasan kaum wanita ( imansipasi )
16. Penentangan Dato Bahaman / Undang – undang British / sistem kehakiman / sistem cukai /
Tok Gajah / Imam Rasul di Pahang pembinaan balai polis / sistem pemungutan hasil tanah
17. Penentangan Dol Said di Naning Menentang pembayaran ufti / penaklukan Naning oleh British
18. Persatuan Sahabat Pena ( PASPAM ) Galak ahli berkenalan / tukar pendapat / perpaduan
19. Putera Gunung Tahan Cintakan tanah air / bangga dengan kebolehan sendiri / semangat
wira pemuda tempatan menjaga maruah bangsa / gadis tempatan
tolak cinta pegawai barat
20. Rentap ( penggoncang dunia ) Menentang James Brooke kerana anggap orang Iban sebagai lanun
21. Sebab penentangan masyarakat Dasar penaklukan British / eksplotasi ekonomi / pentadbiran barat /
tempatan kesu;itan penduduk / pembesar hilang kuasa / campur tangan dalam
adat resam
22. Tentera Semut Merujuk kepada pelajar aliran agama yang dilatih sebagai kader-
kader untuk menentang British

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 129 KERTAS 1 : 1249/1

23. Tindakan J.W.W Birch di Perak Campur tangan dalam pentadbiran / mungkir fungsi sebagai
sehingga dibunuh penasihat / pengenalan sistem cukai / tidak tahu berbahasa Melayu /
tolak sistem sosial tempatan ( orang suruhan )
24. Tok Janggut menentang British di Sistem cukai / enggan bayar cukai / penawanan Pasir Puteh /
Pasir Puteh menjadi Perdana Menteri / terkorban / mayat diarak songsang
25. Tokoh Gerakan Islah / Kaum Muda Sheikh Tahir Jalaludin / Syed Syeikh al-Hadi /
Dr Burhanuddin al-Helmy
26. Ufti Pemberian dalam apa sahaja bentuk kepada seseorang pembesar,
raja atau penakluk / pemberian ini juga boleh dianggap sebagai hasil
cukai tahunan
27. Warta Malaya / Warta Negara / Majlis Majukan pendidikan / pentingkan Bahasa Melayu dan Bahasa
/ Lembaga Malaya / Utusan Melayu Inggeris / tubuh syarikat kerjasama / berjimat cermat / jalankan
perniagaan / kritik British dan pembesar / seru oaring Melayu
bersatu / larang jual tanah
28. Zaman Darurat Satu tempoh penguatkuasaan undang-undang (1948-1960) di Tanah
Melayu akibat keganasan komunis

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 130 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

22 Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah telah mendorong British


menguasai ekonomi Tanah Melayu. T5 B2 ms 30 [ P3 B3-B4 ]

Bagaimanakah British bertindak untuk menguasai ekonomi Tanah Melayu ?

A Meningkatkan cukai eksport


B Menyediakan peluang pekerjaan
C Menyalurkan bantuan kewangan
D Memeterai pelbagai perjanjian

23 Tokoh berikut menentang pentadbiran Brooke di Sarawak.


T5 B2 ms 34 [ P2 B5 ]

 Syarif Masahor
 Datu Patinggi Abdul Gapur

Mengapakah mereka menentang pentadbiran Brooke ?

A Meyekat kedatangan imigran


B Mempertahan hak mengutip cukai
C Mengawal kegiatan mencari hasil hutan
D Mengekalkan sistem pemerintahan beraja

24 Bagaimanakah Tok Janggut menentang British di Kelantan?


T5 B2 ms 41 [ P2 B9-B12 ]

A Menyerang Pasir Puteh


B Meminta bantuan Siam
C Menyekat bekalan makanan
D Menghalang laluan kapal dagang

25 Gambar 1 adalah pemimpin Kesatuan Melayu Singapura pada awal abad ke-20.
T5 B2 ms 54 [ P3 B11-B13 ]

Gambar 1: Mohamad Eunos Abdullah

Apakah sumbangan beliau kepada orang Melayu Singapura ?

A Membina pusat pendidikan


B Membuka kawasan pertanian
C Menubuhkan pusat kebudayaan
D Memperoleh petempatan khas

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 131 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2017

24 Akhbar berikut memberikan saranan untuk kemajuan ekonomi orang Melayu


pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.
 Warta Malaya
 Warta Negara
 Majlis

Apakah saranan tersebut? T5 B2 ms 51 [ RAJAH, KOTAK KEDUA ]

I Menjalankan aktiviti perniagaan


II Menubuhkan syarikat kerjasama
III Mengasaskan institusi kewangan
IV Melaksanakan penyatuan tanah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme di Indonesia mempengaruhi


gerakan nasionalisme di Tanah Melayu.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 48 [ P5 B4 ] ms 49 [ P1 B1 ]

I Pengaruh komunis
II Bantuan ketenteraan
III Pengaruh hasil karya
IV Kedudukan geografi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2016

24 Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan anti British di Tanah Melayu pada
tahun 1940an. T5 B2 ms 56 [ P3 B2-B3 ]
Pertubuhan Matlamat Perjuangan
Kesatuan Melayu Muda Menghalau penjajah British dari Tanah Melayu

Apakah tindakan yang diambil oleh pertubuhan tersebut untuk mencapai


matlamat perjuangan?

A Membantu perjuangan golongan kiri


B Bergabung dengan kuasa Barat lain
C Mendapatkan sokongan pembesar
D Bekerjasama dengan pihak Jepun

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 132 KERTAS 1 : 1249/1

26 Penghulu Dol Said telah melakukan penentangan terhadap British di Naning


antara tahun 1831 hingga tahun 1833. T5 B2 ms 32 [ P1 B4 & B5 ]

Mengapakah beliau menentang British?

A Pembinaan balai polis


B Pencabulan adat tradisi
C Pembayaran ufti tahunan
D Pengenalan peraturan tanah

SPMU 2016

23 Kaum Muda gagal meluaskan pengaruhnya ke Negeri –Negeri Melayu


berbanding Negeri-Negeri Selat.

Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 50 [ P1 B13 ]

A Bilangan ahli sedikit


B Sumber kewangan kurang
C Penyebaran risalah disekat
D Kemudahan perhubungan terhad

24 Tokoh berikut adalah pengarang Majalah Guru pada tahun 1920an.

 Muhammad Dato’ Muda Linggi


 Yusuf Ahmad
 Mohd Sidin Rashid

Apakah isu yang dibangkitkan dengan orang Melayu yang dibangkitkan oleh
pengarang tersebut? T5 B2 ms 52 [ RAJAH, KOTAK PERTAMA ]

I Kemunculan golongan radikal


II Pendidikan anak-anak
III Kemunduran ekonomi
IV Pengurangan kuasa pembesar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Jawatan berikut diwujudkan oleh British di Negeri–Negeri Melayu pada abad


ke-19 dan awal abad ke-20 T5 B2 ms 30 [ P3 B2 ]
 Residen
 Penasihat British
Apakah muslihat British mewujudkan jawatan tersebut?

A Menguasai sumber alam


B Memajukan kemudahan asas
C Mengekalkan sistem monarki
D Mempertahan kuasa pembesar
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 133 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

24 Senarai berikut adalah tokoh luar negara yang mempengaruhi Gerakan Islah
di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

 Syeikh Muhammad Abduh


 Sayyid Jamaluddin al-Afghani

Apakah bukti yang menunjukkan mereka berpengaruh?


T5 B2 ms 48 [ P4 B2 ]

A Kekukuhan perpaduan pelbagai kaum


B Kemunculan semangat kebangsaan
C Perluasan penggunaan tulisan jawi
D Perkembangan kegiatan kesenian

25 Apakah tindakan J.W.W Birch yang menyebabkan orang Melayu bangkit


menentang British di Pasir Salak, Perak? T5 B2 ms 37 [ P2 POINT 4 ]

A Larangan mengutip hasil hutan


B Menghalang kemasukan imigrin
C Campur tangan dalam pentadbiran
D Mengambil alih aktiviti perlombongan

SPMU 2015

24 Dialog berikut mungkin berlaku di Durian Sebatang, Perak pada tahun 1875.

Pembesar Y : Saya mencadangkan supaya J.W.W. Birch dibunuh.


Ahli Mesyuarat : Kami semua sangat setuju dengan cadangan tersebut.

Mengapakah pembesar tersebut mencadangkan supaya J.W.W. Birch


dibunuh? T5 B2 ms 37 [ JADUAL ]

A Kedaulatan negeri terancam


B Jawatan Residen dimansuhkan
C Pelaksanaan pendidikan sekular
D Kos sara hidup rakyat meningkat

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 134 KERTAS 1 : 1249/1

25. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengasas Kesatuan Melayu


Singapura. T5 B2 ms 54 [ P3 B5-B6 ]

Kesatuan Melayu Singapura 1926

 Mohammad Eunos Abdullah


 Tengku Kadir Ali
 Embok Suloh

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

I Mendapat pendidikan Inggeris


II Menentang pentadbiran Inggeris
III Memperjuangkan kepentingan politik
IV Memperjuangkan kepentingan sosioekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

23 Mengapakah British menggunakan nama sultan Kelantan untuk


mematahkan penentangan penduduk tempatan pada tahun 1915?
T5 B2 ms 42 [ P1 B1 ] ms 44 [ P1 B2-B3]

A Menghormati sultan
B Mengekalkan kuasa sultan
C Kesetiaan rakyat kepada sultan
D Kuasa mutlak berada di tangan sultan

24 Rajah 3 berkaitan dengan pembesar-pembesar di Pahang yang menentang


British. T5 B2 ms 40 [ P2 B9 ]
Pembesar Pahang

Dato’ Bahaman Tok Gajah Imam Rasul


Rajah 3

Mengapakah mereka menentang British?

A Pembinaan balai polis


B Pencabulan perjanjian
C Pengenalan perdagangan bebas
D Pelaksanaan pendidikan sekular

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 135 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

25 Mengapakah Gerakan Islah sukar bergerak di Negeri-Negeri Melayu


Bersekutu berbanding dengan Negeri-Negeri Selat? T5 B2 ms 50 [ P1 B9 ]

A Kekurangan sumber modal


B Penolakan ideologi Kaum Muda
C Penguatkuasaan undang-undang
D Ketiadaan pemimpin berkebolehan

26 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala


Telemong, Terengganu menentang British.

Mengapakah penentangan tersebut dilakukan? T5 B2 ms 42 [ P2 B3-B4 ]

A Pengenalan pendidikan sekular


B Pengenalan peraturan tanah
C Perlucutan jawatan pembesar
D Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2013

24 Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu


pada awal abad ke-20 ? T5 B2 ms 50 [ P1 B11 & B13 ]

I Mengugut pemimpin
II Menyekat kegiatan dakwah
III Menghalang kemasukan risalah
IV Menyekat peluang belajar ke luar negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah. T5 B2 ms 44 [ P3 B10 ]

 Mat Salleh
 Dato’ Bahaman

Mengapakah perjuangan mereka gagal ?

A Senjata tidak lengkap


B Tenaga tentera kurang
C Kemudahan asas kurang
D Sokongan pembesar tidak cukup

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 136 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

24 Jadual 7 menerangkan novel yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua di


Tanah Melayu. T5 B2 ms 53 [ JADUAL ]
Tajuk Novel Melor Kuala Lumpur
Pengarang Harun Aminurrashid
Tahun Terbitan 1930-an
Jadual 7
Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut?

A Mencintai tanah air


B Menghargai warisan bangsa
C Kebebasan kaum wanita
D Perpaduan antara kaum

25 Gerakan Islah bertujuan membetulkan pandangan orang Melayu terhadap


Islam. Apakah saranan gerakan tersebut kepada orang Melayu?
T5 B2 ms 49 [ P3 B5 ]

A Mengutamakan pemimpin
B Memelihara warisan tradisi
C Berani mengkritik penjajah
D Bekerjasama dengan kaum imigran

SPM 2011

23 Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan.


T5 B2 ms 41 [ P2 B11-B12 ]
1910 1915
Pemimpin tempatan Perdana Menteri

Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut?

A Pembunuhan penasihat British


B Perluasan kuasa British
C Penawanan Pasir Puteh
D Pengunduran tentera Siam

24 Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako).

A. Anak Mat Lela Gila


B. Putera Gunung Tahan

Apakah persamaan tema dalam novel tersebut? T5 B2 ms 53 [ JADUAL ]

A Menghargai warisan bangsa


B Menghargai sumbangan tokoh
C Kepentingan pendidikan moden
D Cinta akan tanah air
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 137 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

23 Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk Tanah Melayu?


T5 B2 ms 48 [ P1 B1 ]
Kekurangan makanan
Kesengsaraan
Hidup Semasa
Pendudukan Kekurangan ubat-ubatan
Jepun
Kekejaman pentadbiran

A Mendapatkan bantuan luar


B Menolak penguasaan kuasa asing
C Menyerah nasib kepada penjajah
D Membentuk sistem politik sendiri

24 Pantun berikut menggambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa


penjajahan British. T5 B2 ms 38 [ JADUAL ] POINT 2

Buah pala dari Makasar


Jatuh sebiji ke dalam dulang
Diberi pencen kepada pembesar
Jawatan diwarisi turut hilang

Bagaimanakah para pembesar tersebut berusaha untuk mengembalikan hak


mereka?

A Mengadakan kerjasama dengan orang Bugis


B Menghapuskan sistem pemilikan hamba
C Memperkukuh sistem pentadbiran tradisional
D Berjuang untuk menolak campur tangan Barat

25 Akhbar berikut digunakan oleh kaum Muda sebagai wadah perjuangan


mereka di Tanah Melayu pada tahun 1930-an. T5 B2 ms 49 [ P3 B6 ]

 Al-Imam
 Neracha
 Saudara

Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar tersebut?

A Peranan golongan pembesar


B Mengkritik kelemahan raja
C Penghapusan amalan perhambaan
D Menggalakkan pendidikan Inggeris

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 138 KERTAS 1 : 1249/1

28 Pada awal abad ke-20, kegiatan berpersatuan di Sabah tidak menonjol.


Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 B2 ms 56 [ P1 B3 ]

A Halangan daripada pemerintah


B Kelemahan sistem perhubungan
C Menghadapi masalah kewangan
D Perbezaan taraf hidup antara etnik

SPM 2009
23 Dialog di bawah mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Penghulu Dol
Said pada kurun ke-19.

A : Tok, British minta cukai.


B : Berapa banyak?
A : Satu persepuluh daripada hasil kita.
B : Jangan bayar walau sedikit pun.

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? T5 B2 ms 32 [ P1 B6 ]

A Menduduki Naning
B Membunuh Dol Said
C Merampas hasil penduduk
D Memulau wilayah Naning

24 Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20?
T5 B2 ms 49 [ P3 B1-B2 ]

A Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan


B Pembentukan negara yang merdeka
C Penubuhan syarikat kerjasama
D Pemeliharaan tradisi bangsa

25 Majalah Guru memainkan peranan penting dalam memajukan bidang


pendidikan pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.

Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut?


T5 B2 ms 52 [ RAJAH, KOTAK PERTAMA ]

A Menghargai warisan bangsa


B Memperjuangkan hak wanita
C Memajukan bidang kesusasteraan
D Mengekalkan nilai murni masyarakat

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 139 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
24 Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada
abad ke-19. T5 B2 ms 34 [ P3 B3] ms 36 [ P1 B2 ]

Tokoh Negeri
Rentap Sarawak
Mat Salleh Sabah
Mengapakah penentangan tersebut berlaku?

A Pencerobohan kawasan
B Penghapusan sistem perhambaan
C Peningkatan kemasukan imigran
D Paksaan membayar ufti

SPM 2007
Tarikh Peristiwa
21 Julai 1875 Mesyuarat antara Dato’ Maharaja Lela dengan
pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang.

23 Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak.


Apakah kesan peristiwa tersebut? T5 B2 ms 38 [ JADUAL, KOTAK KEEMPAT ]

A Pengurangan kuasa sultan


B Pemecatan Sultan Ismail
C Pembunuhan J.W.W. Birch
D Pemansuhan jawatan Residen

24 Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala


Telemong, Terengganu menentang British. T5 B2 ms 42 [ P2 B3 ]
Mengapakah penentangan itu dilakukan?

A Pengenalan pendidikan sekular


B Pengenalan peraturan tanah
C Perlucutan jawatan pembesar
D Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2006
28 Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke-
20? T5 B2 ms 46 [ P3 B6 & P4 B1 ]

I Pembukaan bandar baru


II Pertambahan buruh asing
III Pengenalan pendidikan tinggi
IV Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 140 KERTAS 1 : 1249/1

29 Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat ?


T5 B2 ms 50 [ P1 B9 ]

A Tiada tentangan agama


B Banyak sumber kewangan
C Ramai pemimpin berkaliber
D Tiada sekatan undang-undang

 Pengasuh, 1918
 Majalah Guru,1924
 Bulan Melayu, 1930

30 Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? T5 B2 ms 52 [ P1 B7 ]

A Menghayati ajaran agama


B Menghargai warisan bangsa
C Meningkatkan kemajuan bangsa
D Menggalakkan budaya membaca

SPM 2005

25 Andaikan anda seorang pembesar tempatan di Pasir Salak, Perak semasa


British memperkenalkan pentadbiran Barat.

Mengapakah anda menentang British ? T5 B2 ms 37 [ RAJAH, ISI 3 & 4 ]

I Hilang kawasan pegangan


II Peraturan membuka tanah baru
III Larangan memungut hasil hutan
IV Campur tangan dalam adat resam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Guru : Tema novel Melor Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun
1930-an berbeza dengan novel – novel sezamannya.

Murid : Bolehkah cikgu terangkan perbezaannya?

26 Dialog di atas mungkin berlaku dalam sesi pengajaran Sejarah.


Apakah perbezaan tema novel tersebut?
T5 B2 ms 53 [ RAJAH, KOTAK KEEMPAT ]

A Perpaduan guru
B Kebebasan wanita
C Penentangan penjajahan
D Semangat perjuangan pemuda

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 141 KERTAS 1 : 1249/1

27 Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di


Singapura ialah T5 B2 ms 54 [ P3 B13 ]

A Mewartakan tanah pertanian


B Memberi peluang pendidikan
C Mendapatkan petempatan khas
D Menyediakan tapak perniagaan

SPM 2004

26 Mengapakah kedatangan British ditentang oleh pemimpin setempat?


T5 B2 ms 30 [ P1 B2-B3 ] & ms 31 [ P1 B2 ]

I Menguasai daerah mereka


II Mempengaruhi masyarakat tempatan
III Menyelaraskan penggunaan mata wang
IV Memperkenalkan sistem pentadbiran baru

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831?


T5 B2 ms 32 [ P1 B9 ]

A Menggunakan askar upahan


B Mempunyai tentera yang terlatih
C Membina kubu pertahanan yang kukuh
D Mendapat sokongan pembesar tempatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 142 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Adat di Negeri Sembilan Adat perpatih dan konsep persekutuan dan demokrasi
2. Adat Perpatih di Negeri Sembilan Musyawarah / demokrasi / ketua dipilih di peringkat bawah / Anak
Buah lantik Buapak lantik Lembaga lantik Undang lantik Yang
Dipertuan Besar
3. Anak Buah Pengikut, penyokong dan seluruh penduduk daerah yang
memberikan kesetiaan sepenuhnya kepada pembesar daerah
4. Bangsa Sama adat resam / kesenian / bahasa / pengalaman sejarah
5. Cara Nabi Muhammad SAW Satukan penduduk / diplomasi / permuafakatan / musyawarah /
membentuk kerajaan islam Madinah susun perlembagaan terlebih dahulu
6. Ciri - ciri negara bangsa dalam Kerajaan / Lambang – lambang / Rakyat / Kedaulatan / Wilayah
Kesultanan Melayu Melaka pengaruh / Keunggulan undang- undang
7. Count Camillo Benso di Cavour - Itali Bekerjasama dengan Napoleon / guna realpolitik / menyatukan Itali
8. Derhaka Larangan supaya rakyat tidak membantah keputusan raja / jika
membantah, rakyat akan ditimpa kesusahan / larangan ini
merupakan sanjungan tinggi rakyat kepada raja
9. Kerajaan Institusi pemerintah / gubal dasar / jaga keamanan
10. Monarki Kerajaan atau negeri yang diperintah oleh raja / kuasa pemerintah
berterusan seumur hidupnya
11. Negara Wilayah yang ada penduduk / sempadan / pemerintah
12. Negara bangsa baru muncul di Poland/ Yogoslavia / Czechoslovakia/ Estonia / Latvia / Lithuania /
Eropah / dapat kemerdekaan / etnik Finland
13. Otto Eduard von Bismarck - Jerman Guna realpolitik / politik darah / tipu helah / provokasi / ugutan /
isu benci kuasa asing untuk bangkitkan semnagat rakyat Prussia di
medan perang
14. Pengaruh kuasa raja ditentukan Kesetiaan rakyat
15. Peperangan Jerman dengan Penyatuan negara
Denmark/ Austria / Perancis
16. Peranan Lembaga Ketua suku / memilih Undang
17. Perlembagaan Peraturan tertinggi / panduan dan rujukan pemerintah / jaminan
perlindungan rakyat
18. Persidangan Damai Paris / Deklarasi Sempadan negara ditentukan ikut bangsa / nasib negara ditentukan
14 Perkara Woodrow Wilson rakyat sendiri
19. Prussia dipulangkan kepada Itali Kerjasama tewaskan Austria
20. Realpolitik Mewajarkan apa saja cara seperti tipu helah, peperangan untuk capai
matlamat politik
21. Revolusi Inggeris / Revolusi Perancis Negara berasaskan bangsa dibentuk
22. Sultan Muhammad II singkir kerabat Kukuhkan kewibawaan sultan / beri taat setia
raja dan ganti dengan pembesar yang
bergelar Nik dan Wan
23. Tanggungjawab rakyat Mentaati raja / pertahankan negara / hadiri adat istiadat / kerahan
tenaga / gotong royong
24. Undang-Undang Kerajaan Johor dan Kekalkan kedaulatan negeri dari perluasa kuasa British
Terengganu diluluskan
25. Undang-undang Tubuh Johor dan Agama islam adalah agama rasmi – raja mesti melayu
Terengganu

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 143 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

26 Jadual 5 berkaitan dengan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan
abad ke-18. T5 B3 ms 67 [ P3 B1 ]
Tahun Revolusi
1688 Revolusi Inggeris
1789 Revolusi Perancis
Jadual 5

Apakah kesan revolusi tersebut terhadap Eropah ?

A Sistem sosialis tamat


B Ideologi komunis meluas
C Kuasa rakyat bawahan terjejas
D Negara berasaskan bangsa dibentuk

27 Berikut adalah Jemaan Menteri yang ditubuhkan di Kelantan pada zaman


pemerintahan Sultan Muhammad II ( 1836-1886).

Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan


Negeri
Apakah fungsi Jemaah Menteri tersebut ? T5 B3 ms 84 [ JADUAL ]

A Menguruskan pembangunan
B Menjaga hal ehwal luar
C Mengurus kewangan
D Menjaga keamanan

28 Maklumat berikut berkaitan dengan peperangan yang melibatkan negara


Jerman.
 Peperangan dengan Denmark - 1864
 Peperangan dengan Austria - 1864
 Peperangan dengan Perancis - 1870

Mengapakah peperangan tersebut berlaku ? T5 B3 ms 70 [ RAJAH ]

A Serangan balas
B Penyatuan negara
C Penguasaan ekonomi
D Kediktatoran pemerintah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 144 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2017

27 Apakah persamaan kandungan undang-undang tubuh kerajaan Melayu


berikut? T5 B3 ms 80 [ P5 B7 ] ms 85 [ P2 B3-B4 ]

 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895


 Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

A Peranan mufti
B Pewaris sultan
C Tugas penasihat
D Keselamatan sultan

28 Itali dan Jerman adalah dua buah negara bangsa moden di Eropah pada abad
ke-19. T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ]

Apakah kaedah yang digunakan untuk memajukan negara tersebut?

A Realpolitik
B Perjanjian
C Perundingan damai
D Kuat kuasa undang-undang

SPM 2016

25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.


T5 B3 ms 80 [ P5 B7 ] ms 81 [ P1 B6-B15] ms 85 [ P2 B3-B9 ]

 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor


 Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua undang-undang tubuh tersebut?

I Kuasa rakyat
II Pewaris takhta
III Tugas jemaah menteri
IV Pelantikan penasihat kewangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 145 KERTAS 1 : 1249/1

27 Mengapakah Otto Eduard von Bismarck menyerang negara berikut pada abad
ke-19? T5 B3 ms 69 [ P1 B8 ]

 Denmark
 Austria
 Perancis

A Menyekat kuasa asing


B Menyatukan negara bangsa
C Menentang fahaman sosialis
D Memulihkan sistem monarki

28 Senarai berikut adalah ciri-ciri sesuatu bangsa.T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

 Persamaan adat resam


 Persamaan bidang kesenian
 X

Apakah X?

A Persamaan pandangan dunia


B Persamaan bahasa pertuturan
C Persamaan sistem kepercayaan
D Persamaan dasar pemerintahan

30 Deklarasi berikut telah diisytiharkan selepas Perang Dunia Pertama.


T5 B3 ms 68 [ P1 B5-B6 ]

Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson

Apakah perkara yang dicadangkan dalam deklarasi tersebut?

A Pemulihan sistem monarki


B Pengharaman amalan realpolitik
C Penyatuan rakyat melalui agama
D Penetapan sempadan negara berasaskan bangsa

SPMU 2016

26 Negara berikut muncul di Eropah pada awal abad ke-20.


T5 B3 ms 68 [ P1 B9 ]

 Poland
 Yogoslavia
 Czechoslovakia

Kemunculan negara-negara tersebut adalah berdasarkan

A lokasi strategik
B kumpulan etnik
C sistem perundangan
D kekayaan hasil bumi
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 146 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah kepentingan sistem Pembesar Empat Lipatan dalam pemerintahan


Kesultanan Melayu Melaka? T5 B3 ms 78 [ P2 B13-B14 ]

A Memastikan adat istiadat dipatuhi


B Memastikan sistem warisan terpelihara
C Menjamin keutuhan sistem pemerintahan beraja
D Mempertahan sistem perundangan tempatan

SPM 2015

26 Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persekutuan Tanah Melayu


merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada
tahun 1963 . T5 B3 ms 71 [ P1 B13 & P2 B4 ]

Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia?

I Desakan kumpulan radikal


II Pemimpin dan rakyat bermuafakat
III Semangat toleransi menjadi amalan
IV Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Negara bangsa Jerman dan Itali dibentuk pada abad ke-19.


Apakah persamaan pembentukan kedua-dua negara bangsa tersebut?
T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ] ms 69 [ P1 B2 ]

A Mengekalkan sistem monarki


B Menggunakan kaedah realpolitik
C Mengamalkan prinsip demokrasi
D Menguatkuasakan falsafah legalisme

28 Persidangan Damai Paris telah menghasilkan Deklarasi Empat Belas


Perkara Woodrow Wilson. T5 B3 ms 68 [ P1 B5-B6 ]

Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut?

A Sistem monarki dipulihkan


B Amalan realpolitik diharamkan
C Rakyat disatukan berdasarkan agama
D Sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 147 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

26 Apakah bukti yang menunjukkan Adat Perpatih menepati ciri-ciri


demokrasi? T5 B3 ms 87 [ P3 B2 ] ms 88 [ P1 B5-B6 ]

I Masalah diselesaikan secara musyawarah


II Perkongsian kuasa pemerintahan diamalkan
III Wanita terlibat dalam sistem pentadbiran
IV Ketua dipilih dari peringkat bawah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Dalam konteks negara moden, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia


yang mempunyai persamaan dari segi T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

I agama
II bahasa
III adat resam
IV kegiatan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

25 Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di


Eropah pada abad ke-19. T5 B3 ms 68 [ P2 B8 ] ms 69 [ P1 B2 ]

 Count Camillo Benso di Cavour


 Otto Eduard von Bismarck

Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut?

A Mengenepikan perbezaan warna kulit


B Menyatukan masyarakat majmuk
C Menggunakan kaedah realpolitik
D Membina empayar yang luas

26 Mengapakah Prussia memulangkan semula wilayah Venetia kepada Itali


pada tahun 1866? T5 B3 ms 68 [ P2 B12-13 ]

A Pertukaran wilayah
B Arahan Liga Bangsa
C Kekalahan dalam peperangan
D Kerjasama menewaskan Austria

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 148 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah peranan Lembaga dalam sistem pentadbiran Adat Perpatih di


Negeri Sembilan? T5 B3 ms 88 [ P2 B4 ]

A Memilih Undang
B Menjadi ketua agama
C Menjaga alat kebesaran
D Menggubal dasar negara

SPMU 2014

27 Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan masyarakat yang mengamalkan


Adat Perpatih di Negeri Sembilan. T5 B3 ms 88 [ P4 B6 ]

Bulat anak buah menjadi buapak


Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat menjadi penghulu
Bulat penghulu mejadi raja

Mengapakah perkataan bulat dalam kata perbilangan adat di atas diulang-


ulang?

A Mempertahankan konsep raja berkuasa mutlak


B Mengekalkan khazanah budaya bangsa
C Menegakkan keadilan dalam kehidupan
D Menegaskan kepentingan permuafakatan

28 Senarai berikut adalah peperangan yang melibatkan Jerman pada abad ke-19.

 1864 – Perang dengan Denmark


 1866 – Perang dengan Austria
 1870 – Perang dengan Perancis

Apakah kesan peperangan tersebut terhadap Jerman?


T5 B3 ms 69 [ P1 B10-B11 ] ms 70 [ PETA ]

A Kehilangan wilayah
B Keselamatan terjamin
C Penamatan sistem monarki
D Pembentukan negara bangsa

SPM 2013

26 Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan perlembagaan yang
dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu.

Mengapakah perlembagaan tersebut diluluskan? T5 B3 ms 84 [ P1 B9-B10 ]

A Meluaskan wilayah pengaruh


B Mengekalkan kedaulatan negeri
C Membentuk kerajaan demokrasi
D Mengukuhkan hubungan dengan Siam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 149 KERTAS 1 : 1249/1

27 Maklumat berikut merujuk kepada perlembagaan kerajaan Melayu


T5 B3 ms 81 [ P1 B2-B3 ] ms 85 [ P1 B3 & P2 B2-B3 ]

 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor


 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua perlembagaan tersebut?

I Raja dipilih melalui sistem giliran


II Cukai tanah dikuatkuasakan
III Islam sebagai agama rasmi
IV Raja mesti berbangsa Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2012

26 Rajah 1 berkaitan dengan ciri sesuatu bangsa. T5 B3 ms 73 [ P4 B3 ]

Persamaan bidang kesenian

Ciri Bangsa Persamaan bahasa

X
Apakah X ?

A Persamaan falsafah hidup


B Persamaan warna kulit
C Persamaan adat resam
D Persamaan kepercayaan

27 Rajah 2 menunjukkan negara bangsa baru yang muncul di Eropah pada awal
abad ke-20.
Czechoslovakia

Yugoslavia Negara bangsa baru Finland

Poland
Rajah 2

Apakah asas bagi kemunculan negara tersebut? T5 B3 ms 68 [ P1 B9 ]

A Kumpulan etnik
B Sistem demokrasi
C Kedudukan geografi
D Kekayaan hasil bumi
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 150 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.

 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895


 Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

Mengapakah undang-undang tersebut digubal ?


T5 B3 ms 84 [ P1 B9-B10 ] ms 86 [ P2 B7 ]

A Meningkatkan kecekapan pemerintah


B Membentuk pentadbiran demokratik
C Memperkukuhkan sistem pertahanan
D Mengekalkan kedaulatan negeri

26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad


ke-19. T5 B3 ms 69 [ P1 B2 ]
A. Count Camillo Bensor di Cavour - Itali
B. Otto Eduard Von Bismarck - Jerman

Bagaimanakah mereka berjaya melakukan penyatuan tersebut?

A Mewujudkan pakatan strategik


B Menyekat pengaruh agama
C Mengamalkan realpolitik
D Melaksanakan sistem perundingan

SPM 2010

26 Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan


perang. T5 B3 ms 69 [ P1 B12 ]

Otto Eduard von Bismarck

Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut?

A Membebaskan golongan hamba


B Menyingkirkan golongan kapitalis
C Menyemai sikap antikuasa asing
D Menghapuskan pemerintahan diktator

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 151 KERTAS 1 : 1249/1

27 Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan Adat


Perpatih di Negeri Sembilan? T5 B3 ms 88 [ P3 B1 & P2 B6-B7]

I Menasihati undang
II Memimpin suku
III Mengetuai Perut
IV Melantik Lembaga

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2009

26 Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.


T5 B3 ms 88 [ P4 B2 ]
Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat


tersebut?

A Teokrasi
B Demokrasi
C Autokrasi
D Birokrasi

27 Tokoh berikut mengamalkan konsep realpolitik serta politik darah dan besi
semasa memerintah Jerman pada abad ke-19. T5 B3 ms 69 [ P1 B3 ]

Otto Eduard von Bismarck

Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut?

A Menyatukan negara
B Melicinkan pentadbiran
C Menghapuskan sistem beraja
D Menggubal perlembagaan moden

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 152 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

25 Mengapakah Count Camillo Benso di Cavour menyanjung amalan realpolitik?


T5 B3 ms 68 [ P2 B9 ]

A Kestabilan politik terjamin


B Kejayaan menyatukan Itali
C Kerjasama dengan negara lain
D Kemakmuran ekonomi negara

26 Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan
di Negeri Sembilan. T5 ms 88 [ P4 B1 ]

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Perbilangan tersebut dapat dikaitkan dengan

A Protokol istana
B Upacara perkahwinan
C Menyambut kelahiran
D Pemilihan pemimpin

SPM 2007
 Peperangan dengan Denmark – 1864
 Peperangan dengan Austria – 1866
 Peperangan dengan Perancis – 1870

25 Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman.


Mengapakah peperangan tersebut berlaku? T5 B3 ms 69 [ P1 B3 ]

A Serangan balas
B Penyatuan negara
C Penguasaan ekonomi
D Kediktatoran pemerintah

26 Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan


Melayu Melaka? T5 B3 ms 75 [ P1 B6-B7 ]

I Rakyat
II Harta
III Pembesar
IV Kerajaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 153 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006

31 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895


mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa.

Apakah buktinya? T5 B3 ms 80 [ P5 B3-B4 ]

A Pemerintahan raja berkuasa mutlak


B Perlembagaan bertulis yang lengkap
C Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum
D Persamaan dengan hukum Kanun Melaka

SPM 2005

28 Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu


tradisional ditentukan? T5 B3 ms 65 [ P1 B10 ]

A Kesetiaan rakyat
B Kegiatan ekonomi
C Konsep ketuhanan
D Kekayaan hasil bumi

SPM 2004 (TIADA SOALAN)

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 154 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. API / AWAS / BATAS Sokong Malayan Union
2. British Gantikan Malayan Union Sebab kekuatan perpaduan orang melayu
Dengan Persekutuan TM
3. Ciri – ciri utama Perjanjian Sebuah persekutuan dibentuk dengan 11 buah negeri / PTM diketuai
Persekutuan Tanah Melayu 1948 Pesuruhjaya Tinggi British / konsep Raja Berperlembagaan
diwujudkan / Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk /
Pesuruhjaya Tinggi British jaga kedudukan istimewa orang Melayu
4. Faktor–faktor Pembentukan Ketegasan orang Melayu / sokongan pegawai-pegawai tinggi British
Persekutuan Tanah Melayu 1948 / sokongan bekas pegawai–pegawai British / gesaan Piagam Atlantik
( PTM 1948 ) 1945 / UMNO tak tuntut kemerdekaan / perpaduan orang Melayu /
sikap politik Melayu yang sederhana
5. Golongan Melayu radikal Orang Melayu yang tolak sistem politik feudal dan pandang
Indonesia sebagai inspirasi
6. Jawatan Eksekutif Bincang bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union
7. Jus Soli Kerakyatan yang diberikan kepada sesiapa yang lahir di TM dan
Singapura / orang melayu tentang sebab memusnahkan status quo
8. Kesan jika Vyner Broke tidak Pembentukan kerajaan sendiri jadi kenyataan
serahkan Sarawak kepada British
9. Kesan pembunuhan Duncan Stewart Rosli Dhobi dihukum gantung
10. Kesan PTM Hak istimewa orang Melayu dilindungi / orang Melayu mengadakan
demonstrasi secara aman / pengenalan sistem Raja
Berperlembagaan
11. Kontrak Sosial Perjanjian bertulis British tentang kedudukan dan keistimewaan
orang Melayu dalam perlembagaan
12. Langkah pembentukan Persekutuan Menolak prinsip dan struktur Malayan Union / inginkan persekutuan
Tanah Melayu 1948 / tolak kerakyatan terbuka / perlindungan terhadap Negeri Melayu
dan orang Melayu / kuasa Raja Melayu diakui semula
13. Muslihat British perkenalkan Malayan Hapuskan negara dan bangsa Melayu
Union
14. Orang Dagang Mereka yang datang ke tanah Melayu untuk mencari kehidupan baru.
mereka tidak bertujuan untuk tinggal tetap tetapi akan kembali ke
negara asal
15. Pendekatan politik sederhana Penyelesaian terhadap sesuatu konflik melalui rundingan atau
mesyuarat, iaitu tanpa mengangkat senjata
16. Penduduk tempatan bantah Negeri menjadi tanah jajahan
penyerahan Sarawak kepada British
17. Perlembagaan Rakyat 1941 Singapura disatukan dengan TM / Kerajaan Pusat dan Majlis–Majlis
Negeri dipilih / Raja–Raja Melayu ada kuasa sebenar dan
bertanggungjawab kepada rakyat / kedudukan istimewa orang
Melayu dikembalikan / adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh
orang Melayu / kerakyatan yang sama rata / merah dan putih jadi
warna bendera TM / BM bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi /
pertahanan dan hal ehwal luar negeri jadi tanggungjawab British dan
TM / warganegara TM dinamai Melayu

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 155 KERTAS 1 : 1249/1

18. Persatuan Melayu Jesselton / Bersifat sederhana / fokus kepada sosioekonomi


Persatuan Kebangsaan Melayu
Labuan
19. Piagam Atlantik 1945 British terima cadangan pembentukan persekutuan TM / tamatkan
(Dasar dekolonisasi) Malayan Union / berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri
20. Rakyat British Mereka yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka
21. Rakyat Raja Melayu Orang Melayu yang lahir di sesebuah Negeri Melayu ialah rakyat
negeri tersebut secara automatik
22. Reaksi terhadap Malayan Union Orang Melayu bantah Sir Harold MacMichael / ugut Raja-Raja Melayu
yang enggan terima Malayan Union / sultan tidak diberikan masa
yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri / ada
sultan yang tandatangan Perjanjian Malayan Union atas dasar setia
kawan / agama islam tercabar / zakat fitrah dikutip Gabenor
/kerakyatan longgar / ancam status quo orang Melayu / jumlah
orang Melayu semakin sedikit / ekonomi dan pendidikan Melayu
bertambah mundur
23. Rosli Dhobi Antara anggota Rukun Tiga Belas
24. Rukun Tiga Belas Kumpulan yang menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan
British / dianggotai oleh golongan muda Pergerakan Pemuda Melayu
Sibu
25. Sebab pengenalan Malayan Union Jimatkan kos / kawal kuasa politik orang Melayu / licinkan
pentadbiran / bentuk bangsa Malayan Union / tumpu taat setia
kepada Malayan Union / persediaan membentuk kerajaan sendiri /
pastikan sumber tenaga / pelaburan tidak terbantut
26. Sebab penubuhan UMNO Menentang Malayan Union
27. Singapura dikecualikan dibawah Bimbang taraf pelabuhan terjejas
Melayu Union
28. Status Quo Suatu kedudukan yang sebagaimana sedia ada tanpa dibuat sebarang
perubahan dan ingin dikekalkan
29. Tindakan orang Melayu menentang Suarakan bantahan dalam akhbar Utusan Melayu, Majlis, Warta
Malayan Union Negara / demonstrasi aman / hidupkan persatuan Melayu /
tubuhkan UMO / tubuhkan UMNO / / rapat umum / Kongres Melayu
/ Raja-raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar menyatakan
bantahan
30. Tugas Menteri Besar Mengetuai pentadbiran
31. Utusan Melayu / Majlis / Warta Menyeru orang Melayu bersatu
Negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 156 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

29 Jadual 6 berkaitan dengan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum


merdeka. T5 B4 ms 108 [ P2 B2-B4 ]

Tahun Peristiwa
1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani
Jadual 6

Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap perjuangan orang Melayu ?

A Berkuasa mengawal pentadbiran


B Parti - parti politik digabungkan
C Syarat kerakyatan dipermudah
D Hak istimewa dilindungi

30 Maklumat berikut berkaitan dengan keanggotaan Jawatankuasa Eksekutif yang


ditubuhkan pada 1948. T5 B4 ms 104 [ P1 B3-B6 ]

 Pegawai kanan British


 Pemimpin UMNO
 Wakil Raja – Raja Melayu

Apakah tujuan jawatankuasa tersebut dibentuk ?

A Mengambil langkah mengurangkan kemasukan imigran


B Menentukan bidang kuasa negeri yang perlu dikekalkan
C Membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union
D Menetapkan tarikh pilihan raya umum Persekutuan Tanah Melayu

SPMU 2017

30 Pertubuhan berikut wujud di Sabah pada tahun 1940an.


T5 B4 ms 112 [ P1 B5-B6 ]

 Persatuan Melayu Jesselton (PMJ)


 Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan pertubuhan tersebut?

I Bersifat sederhana
II Fokus kepada sosioekonomi
III Berjuang untuk kemerdekaan
IV Menerima bantuan dana asing

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 157 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

29 Gambar 1 menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang


penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946.

KAMI TIDAK
MAHU
DIJAJAH

Gambar 1

Mengapakah terdapat sepanduk yang tertulis ``WE DO NOT WANT TO BE


COLONISED’’ (KAMI TIDAK MAHU DIJAJAH) ? T5 B4 ms 110 [ P4 B7 ]

A Taraf kerajaan sendiri terjejas


B Sempadan negeri akan diubah
C Majlis Tertinggi Negeri dibubar
D Mahkamah Anak Negeri dimansuhkan

SPMU 2016

28 Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa – Bangsa


Bersatu tidak menggalakkan penjajahan bentuk baharu.

Apakah tindakan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam


tersebut? T5 B4 ms 104 [ P3 B2-B3 ]

A Menamatkan Malayan Union


B Memperkukuh sistem pertahanan
C Mengawal kedatangan kaum imigran
D Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 158 KERTAS 1 : 1249/1

29 Rajah 2 berkaitan dengan negeri yang diletakkan di bawah Malayan Union.

Malayan Union

Negeri-Negeri Melayu Negeri-Negeri Selat


kecuali Singapura

Rajah 2

Mengapakah Singapura dikecualikan? T5 B4 ms 96 [ RAJAH ]

A Sumber kewangan kerajaan terhad


B Majlis Raja-Raja membuat bantahan
C Kaum imigran melancarkan penentangan
D Bimbang taraf pelabuhan bebas akan terjejas

30 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke mengisytiharkan penyerahan Sarawak


kepada British. T5 B4 ms 111 [ P1 B5-B6 ]

Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan?

A Sistem beraja tergugat


B Sempadan wilayah berubah
C Negeri menjadi tanah jajahan
D Kegiatan perdagangan terjejas

SPM 2015

29 Pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada tahun


1946. T5 B4 ms 99 [ P4 B5 ]

 Angkatan Wanita Sedar (AWAS)


 Angkatan Pemuda Insaf (API)
 Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak demikian?

A Mengekalkan sistem beraja


B Melicinkan sistem pentadbiran
C Mempertahankan hak penduduk tempatan
D Mengukuhkan pemerintahan tradisional

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 159 KERTAS 1 : 1249/1

30 Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan Union di Tanah


Melayu.
Dari Bentan ke Kuala Sedidi
Singgah Berjaja di Batu Pahat
Syarat kerakyatan secara jus soli
Kuasa raja turut tergugat

Apakah tindakan orang Melayu? T5 B4 ms 99 [ P3 B7 ]

A Memohon bantuan luar


B Mengukuhkan pertahanan negeri
C Menggubal perlembagaan alternatif
D Mengadakan demonstrasi secara aman

SPMU 2015

28 Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945
telah menjadi piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
T5 B4 ms 104 [ P3 B12-B13 ]

Apakah manfaat piagam tersebut terhadap negara-negara di Asia Tenggara?

A Berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri


B Pembentukan masyarakat berbilang kaum
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Meningkatkan kerjasama ekonomi

29 Pernyataan berikut menerangkan maksud prinsip kerakyatan secara jus soli


yang ditentang hebat oleh orang Melayu. T5 B4 ms 96 [ SUDUT MAKLUMAT ]
ms 108 [ P2 B2-B3 ]

Jus soli
Kelayakan menjadi rakyat Malayan Union kepada sesiapa
sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura

Bagaimanakah isu tersebut berjaya diselesaikan?

A Kesamarataan agihan ekonomi


B Pelaksanaan perkongsian kuasa
C Mengehadkan kemasukan imigran
D Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu

30 Berdasarkan Perlembagaan 1941, Vyner Brooke berjanji akan memberikan


taraf kerajaan sendiri kepada Sarawak.

Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan? T5 B4 ms 110 [ P3 B2 ]

A Tentangan pembesar tempatan


B Kekurangan bilangan pegawai
C British mengambil alih pentadbiran
D Bantahan daripada Kesultanan Brunei
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 160 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

28 Senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan


orang Melayu pada tahun 1940-an. T5 B4 ms 99 [ P2 B3-B4 ]

 Pengenalan Malayan Union


 Penyerahan Sarawak kepada British

Mengapakah tindakan tersebut membangkitkan kemarahan orang Melayu?

A Mencampuri adat istiadat tempatan


B Menjejaskan hak kaum peribumi
C Menghalang perpaduan kaum
D Mengubah sempadan negeri

29 Rajah 4 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah


Melayu pada tahun 1948. T5 B4 ms 107 [ P2 B7 ]
Sultan

Menteri Besar

Majlis Eksekutif Negeri Majlis Perundangan


Negeri
Rajah 4
Apakah tugas Menteri Besar?

A Mengetuai angkatan tentera


B Mengetuai upacara rasmi
C Mengetuai pentadbiran
D Menabalkan raja

SPMU 2014

29 Sebagai rakyat yang cinta akan negara, mengapakah anda menentang Malayan
Union? T5 B4 ms 99 [ P3 B1-B2 ]

A Mempertahankan tamadun bangsa


B Melemahkan golongan radikal
C Meningkatkan kos pentadbiran
D Kesukaran mendapatkan kerakyatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 161 KERTAS 1 : 1249/1

30 Pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan Malayan Union yang


diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1946.

Semua rakyat British daripada tanah jajahannya


boleh menjadi rakyat Malayan Union.

Apakah kesan pernyataan tersebut? T5 B4 ms 99 [ P2 B3-B4 ]

A Komposisi penduduk seimbang


B Sistem pertahanan negara mantap
C Kedudukan kaum peribumi terancam
D Pengaruh golongan radikal berkurangan

SPM 2013

28 Apakah hasrat British membentuk sebuah bangsa Malayan Union?


T5 B4 ms 96 [ P2 B3 ]

A Menumpukan taat setia


B Menguatkan pasukan tentera
C Membantu dalam pentadbiran
D Membanteras ancaman komunis

29 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada


British. T5 B4 ms 110 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan?

A Kemasukan kaum imigran akan berterusan


B Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan
C Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri dilaksanakan
D Hak istimewa penduduk peribumi terjejas

31 Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union


dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? T5 B4 ms 103 [ P1 B4-B5 ]

A Kekuatan perpaduan orang Melayu


B Pertambahan bilangan kaum imigran
C Memenuhi desakan orang dagang
D Akur tuntutan golongan radikal

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 162 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

28 Rajah 3 berkaitan dengan asas kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946.

Kewarganegaraan sama rata


Asas Kerakyatan
Malayan Union
Prinsip jus soli

Rajah 3

Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut? T5 B4 ms 99 [ P2 B4 ]

A Perkembangan ekonomi luar bandar


B Pengukuhan kuasa pembesar tempatan
C Pengurangan jumlah penduduk peribumi
D Perpaduan dalam kalangan rakyat terjejas

29 Apakah langkah kerajaan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan


Piagam Atlantik 1945? T5 B4 ms 104 [ P3 B5 ]

A Mengadakan rundingan dengan AMCJA- PUTERA


B Membentuk Jawatankuasa Perundingan Kerjasama Kaum
C Menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
D Mengekalkan kedudukan Negeri-Negeri Bersekutu

SPM 2011

27 Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan


pada tahun 1946 ? T5 B4 ms 101 [ RAJAH ]

A Mengeratkan perpaduan antara kaum


B Menentang pelaksanaan Malayan Union
C Memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu
D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara rakyat

28 Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli.


Mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut ?
T5 B4 ms 99 [ P2 B3 ]

A Menggugat kedudukan raja


B Memusnahkan status quo
C Pembentukan pelbagai budaya
D Penghapusan ekonomi tradisional

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 163 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

30 Pada tahun 1949, Gabenor Sarawak, Duncan Stewart telah dibunuh.


Apakah kesan peristiwa pembunuhan tersebut? T5 B4 ms 111 [ P3 B4 ]

A Pengaruh golongan radikal meningkat


B Pentadbiran kerajaan menjadi lemah
C Rosli Dhobi dihukum gantung
D Vyner Brooke melepaskan kuasa pemerintahan

SPM 2009
28 Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem
pemerintahan beraja di Tanah Melayu? T5 B4 ms 107 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Pelaksanaan sistem penasihat


B Penubuhan Majlis Raja-Raja
C Penyelarasan sistem pewarisan takhta
D Pengenalan sistem Raja Berperlembagaan

29 Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu


pada tahun 1946? T5 B4 ms 95 [ P1 B2-B3 ]

A Menyekat pengaruh dan campur tangan luar


B Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
C Mengurangkan kemasukan orang dagang
D Menghapuskan negara dan bangsa Melayu

SPM 2008

27 Senarai berikut menerangkan penubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu


selepas Perang Dunia Kedua. T5 B4 ms 100 [ P2 B7 ]
 Angkatan Pemuda Insaf (API)
 Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
 Barisan Tani Malaya (BATAS)

Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut ?

A Menentang kemasukan kaum imigran


B Menentang pembentukan sistem Ahli
C Menyokong pendidikan sekular
D Menyokong Malayan Union

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 164 KERTAS 1 : 1249/1

28 Rajah 3 menunjukkan pernyataan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu


dalam pentadbiran Malayan Union.

Negeri-Negeri Selat

Malayan
Negeri-Negeri Melayu
Union 1946
Bersekutu

Negeri-Negeri Melayu
Tidak Bersekutu

Mengapakah British bertindak demikian? T5 B4 ms 95 [ P3 B2 ]

A Menjimatkan kewangan kerajaan


B Memelihara hak istimewa peribumi
C Memperkukuh pemerintahan beraja
D Melatih penduduk tempatan mentadbir

29 Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian


Persekutuan Tanah Melayu 1948? T5 B4 ms 108 [ P2 B2-B3 ]

A Kebebasan berpolitik
B Menguasai pentadbiran
C Menentukan kerakyatan
D Kedudukan istimewa dilindungi

SPM 2007
Tahun Peristiwa
1946 Pengenalan Malayan Union

27 Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu?


T5 B4 ms 102 [ P2 B1-B2 ]

A Perpaduan kukuh
B Ekonomi meningkat
C Budaya berkembang
D Kuasa sultan bertambah

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 165 KERTAS 1 : 1249/1

Sebelum Perang Dunia Kedua Selepas Perang


 Negeri-Negeri Selat Dunia Kedua
 Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Malayan Union
 Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

28 Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu.

Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? T5 B4 ms 95 [ P3 B1 ]

A Melicinkan pentadbiran
B Memajukan penduduk tempatan
C Menghapuskan sempadan negeri
D Menghapuskan pengaruh komunis

Piagam Atlantik
1945
29 Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung
dalam piagam di atas? T5 B4 ms 104 [ P3 B10-B13 ]

A Dasar liberalisasi
B Amalan realpolitik
C Dasar dekolonisasi
D Amalan monarki

SPM 2006

Tarikh Peristiwa
8 Februari 1946 Vyner Brooke menyerahkan
Sarawak kepada kerajaan British.

32 Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan


kaum tempatan Sarawak? T5 ms 110 [ P4 B7 ]

A Penentangan Majlis Negeri


B Penipuan terhadap pembesar
C Penghapusan hak istimewa peribumi
D Percanggahan dengan Perlembagaan 1941

SPM 2005

29 Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946.


Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak?
T5 B4 ms 110 [ P4 B7 ]

A Mencanggahi Perlembagaan 1941


B Mendapat tentangan ahli Majlis Negeri
C Mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan
D Menghapus hak istimewa pemimpin tempatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 166 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

28 Akhbar Tempat
Utusan Melayu Singapura
Majlis Kuala Lumpur
Warta Negara Pulau Pinang

Apakah peranan akhbar di atas semasa Malayan Union diperkenalkan?


T5 B4 ms 100, 101 [ JADUAL ]

A Menyeru orang Melayu bersatu


B Menganjurkan pertubuhan politik
C Menyebarkan ideologi demokrasi
D Memulaukan upacara pelantikan Gabenor

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 167 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Autonomi Bidang kuasa pemerintahan tertentu dalam hubungan antara dua
pihak yang bersekutu
2. Ciri–ciri Sistem Ahli Kabinet bayangan / sistem ahli dikenali ahli / perlantikan oleh
Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja
Melayu / ada sembilan orang ahli
3. Dato' Onn Jaafar buka keahlian UMNO Kukuhkan perpaduan
kepada bukan Melayu
4. Dato' Panglima Bukit Gantang Setiausaha Agung Umno pertama
5. Isi Perjanjian Persekutuan TM Bentuk Kerajaan Persekutuan / ada Senarai Persekutuan dan Senarai
Negeri / guna Raja Berperlembagaan / tiga jenis kerakyatan; Kuat
Kuasa Undang-undang, Permohonan, Naturalisasi / prinsip jus soli
diterima / kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan / agama
Islam agama rasmi / Tanah Simpanan Melayu dikekalkan / BM
bahasa kebangsaan / YDPA ketua negara / demokrasi berparlimen;
Dewan Rakyat, Dewan Negeri / Menteri Besar pelaksana
pentadbiran, dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO
6. Jenis Kerakyatan yang diterima dalam Melalui permohonan - kuatkuasa undang-undang
PTM
7. Kabinet Bayangan Satu susunan kumpulan eksekutif yang menguruskan pentadbiran
negara secara tidak ketara
8. Kedudukan istimewa orang Melayu Dasar melindungi orang Melayu dan bumiputera dalam bidang
perniagaan dan pendidikan
9. Kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Sistem raja berperlembagaan kuasa negeri dan persekutuan
Melayu dipisahkan
10. Konvensyen Kebangsaan Pembentukan Parti Perikatan
11. Majlis Raja–Raja Melayu Badan yang dianggotai sembilan Raja Negeri–negeri Melayu /
ditubuhkan 1 Februari 1948
12. Manifesto Satu program atau perancangan parti-parti politik yang menyertai
pilihan raya. Program ini dijanjikan pelaksanaannya jika mereka
berjaya membentuk kerajaan
13. Manifesto Parti Perikatan Menang Perjuangan kemerdekaan
Pilihan Raya
14. Naturalisasi Jenis kerakyatan yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi
mereka yang dianggap telah berjasa kepada Persekutuan Tanah
Melayu
15. Pakatan Murni Usaha semua kaum menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur
politik
16. Rundingan London Suruhanjaya kaji perlembagaan
17. Sistem Ahli Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri / model negara
Kenya dan Rhodesia Utara / dasar dekolonisasi / kurangkan tekanan
komunis
18. Suruhanjaya Reid Membincangkan dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah
Melayu / diketuai Lord William Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William
McKell, Tuan B.S Malik, Tuan Abdul Hamid
19. Tugas Ahli dalam Sistem Ahli Mencadangkan undang-undang
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 168 KERTAS 1 : 1249/1

20. Tun Abdul Razak Perdana Menteri kedua / Menteri Pembangunan


21. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri pertama / Bapa Kemerdekaan Malaysia /
Pengisytiharaan tarikh merdeka di Melaka
22. UMNO dan CLC Penubuhan RIDA
23. UMNO dan MCA Menang pilihan raya

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 169 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

31 Sistem Ahli diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1951.
Sejauh manakah sistem tersebut menepati matlamat British untuk mematuhi
proses dekolonisasi. T5 B5 ms 117 [ P1 B1-B3 ]

A Kabinet bayangan bebas daripada kawalan kerajaan pusat


B Pemimpin tempatan merangka dasar kerajaan
C Pengiktirafan terhadap pemerintahan beraja
D Penduduk tempatan diberi peluang mentadbir

32 Rajah 3 menunjukkan perkembangan politik di Tanah Melayu sebelum merdeka.

1953 Penganjuran Persidangan Kebangsaan

1951 Pembukaan keahlian UMNO kepada semua kaum

1949 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

Rajah 3

Mengapakah perkembangan tersebut berlaku ? T5 B5 ms 121 [ P2 B4-B6 ]

A Keputusan pilihan raya tidak memberangsangkan


B Kecekapan sistem pentadbiran negara meningkat
C Pengaruh orang dagang semakin kuat
D Perpaduan antara kaum tidak mantap

SPMU 2017

31 Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya Reid.


 Merangka perlembagaan negara
 X
Apakah X ? T5 B5 ms 126 [ P1 B3 ]

A Membendung kegiatan komunis


B Menetapkan sempadan antara negeri
C Menetapkan kuasa Yang di-Pertuan Agong
D Membentuk rupa bangsa di Tanah Melayu

32 Apakah kebaikan Sistem Ahli kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu?


T5 B5 ms 119 [ P1 B1-B2, P2 B2-B3 ]

A Mendapat peluang mentadbir kerajaan


B Mengekalkan pentadbiran tradisional
C Mendapat pengiktirafan kuasa besar
D Menjimatkan kewangan kerajaan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 170 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

31 Maklumat berikut merujuk kepada rundingan antara wakil Tanah Melayu


dengan British . T5 B5 ms 124 [ P1 B3 ]

Rundingan London
 Dipengerusikan oleh Lord Lennox-Boyd
 Berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Pelaksanaan pilihan raya umum


B Pemberian kemerdekaan tanah air
C Pengekalan hak istimewa orang melayu
D Pelantikan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri

SPMU 2016

31 Maklumat berikut adalah usaha untuk menyatukan kaum di Tanah Melayu.

 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( CLC )

 Pembukaan keahlian Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu


( UMNO ) kepada orang bukan Melayu

Mengapakah usaha tersebut penting? T5 B5 ms 120 [ P2 B8 ]

A Merangka perlembagaan Persekutuan


B Mempercepat kemerdekaan negara
C Menetapkan syarat kerakyatan
D Memantapkan Sistem Ahli

32 Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951.


T5 B5 ms 119 [ P1 B4-B5 ]

Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat?

A Ahli dipantau oleh suruhanjaya bebas


B Undang-undang antiperkauman digubal
C Ahli dilantik dalam kalangan pelbagai kaum
D Mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 171 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

31 Gambar 3 berkaitan Rundingan London yang diadakan pada tahun 1956 .


T5 B5 ms 124 [ P1 B1-B2 ]

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Pembentukan Jawatankuasa Antara Kaum


B Kelonggaran syarat mendapatkan kerakyatan
C Penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

32 Konvensyen Kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun


1953. Apakah hasil konvensyen tersebut? T5 B5 ms 121 [ P3 B5 ]

A Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perbandaran


B Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya
C Pelantikan Jawatankuasa Pilihan Raya
D Pembentukan Parti Perikatan

SPMU 2015

31 Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid. T5 B5 ms 126 [ P3 B1 ]

Fungsi Suruhanjaya Reid


Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan
Tanah Melayu yang akan merdeka.

Apakah isu yang diberikan perhatian oleh suruhanjaya tersebut?

A Hal kerakyatan
B Penetapan sempadan
C Hal ehwal imigresen
D Peruntukan kewangan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 172 KERTAS 1 : 1249/1

32 Gambar 1 adalah tokoh yang telah berjasa kepada Malaysia.


T5 B5 ms 131 [ P3 B3-B4 & P4 B2 ] ms 132 [ P1 B6 ]

Tun Haji Abdul Razak Tun H.S. Lee Tun V.T. Sambanthan
Gambar 1

Apakah jasa mereka?

A Menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara


B Menentang Malayan Union
C Menamatkan zaman darurat
D Menyatupadukan rakyat

SPM 2014

30 Gambar 1 adalah Dato' Onn bin Jaafar. T5 B5 ms 120 [ P4 B1-B2 ]

Gambar 1

Apakah cadangan beliau untuk menyatupadukan penduduk Tanah Melayu


sebelum merdeka?

A Membuka keahlian UMNO kepada semua kaum


B Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D Membentuk Parti Perikatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 173 KERTAS 1 : 1249/1

31 Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan yang dilakukan sebelum


kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.T5 B5 ms 124 [ P1 B1-B2 ]

Tarikh Rundingan
18 Januari - 8 Februari 1956 Rundingan London

Apakah persetujuan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum


B Penetapan syarat mendapatkan kerakyatan
C Pembentukan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

32 Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an
untuk merealisasikan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu?
T5 B5 ms 131 [ P2 B4 ]

A Memperkukuh perpaduan kaum


B Mengadakan pungutan suara
C Mendapatkan sokongan luar
D Berunding dengan komunis

SPMU 2014

31 Gambar 3 adalah tokoh yang telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya


(Independence for Malaya Party) pada tahun 1950-an.

Mengapakah beliau menubuhkan parti tersebut? T5 B5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]

A Memantapkan kedudukan UMNO


B Mendapatkan bantuan daripada British
C Mewujudkan kerjasama pelbagai kaum
D Melemahkan ancaman pengganas komunis

32 Pada tahun 1956, Suruhanjaya Reid telah dibentuk. T5 B5 ms 125 [ P3 B2 ]


Apakah peranan suruhanjaya tersebut?

A Merancang pembangunan ekonomi


B Melatih rakyat tempatan dalam pentadbiran
C Membentuk Jawatankuasa Perpaduan Kaum
D Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 174 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2013

30 Pada bulan Februari 1952, UMNO Kuala Lumpur dan MCA telah menjalin
kerjasama dalam bidang politik. T5 B5 ms 121 [ P4 B9 ]

Apakah kesan kerjasama tersebut terhadap UMNO dan MCA?

A Ditentang hebat oleh Parti Kemerdekaan Malaya


B Mendapat bantuan kewangan daripada British
C Gagal mendapat sokongan semua kaum
D Menang dalam pilihan raya majlis perbandaran

SPM 2012

30 Pada tahun 1951, Dato. Onn bin Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO
dibuka kepada orang bukan Melayu.

Mengapakah beliau bertindak sedemikian? T5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]

A Memantapkan pentadbiran kerajaan


B Mengiktiraf peranan kaum imigran
C Memperkuat organisasi parti
D Memperkukuh perpaduan

31 Antara yang berikut, manakah jenis kerakyatan yang telah diterima dalam
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? T5 B5 ms 127 [ JADUAL ]

I Melalui permohonan
II Kuat kuasa undang-undang
III Perkenan Raja-Raja Melayu
IV Kelulusan Dewan Undangan Negeri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2011

29 Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di tanah Melayu?


T5 B5 ms 119 [ P1 B2 ]

Tahun Perkara
1951 Sistem Ahli diperkenalkan

A Merangka perlembagaan baru


B Membincangkan syarat kewarganegaraan
C Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
D Melaksanakan pilihan raya umum

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 175 KERTAS 1 : 1249/1

30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada
tahun 1951.
 Dato Onn Bin Jaafar
 Dr Lee Tiang Keng
 Dato E.E.C Thuraisingam

Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut?


T5 B5 ms 118 [ P1 B5-B6 ]

A Menasihati raja dalam pentadbiran


B Mencadangkan undang-undang
C Merangka sistem pendidikan
D Memajukan kegiatan ekonomi

SPM 2010

29 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja


Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. T5 B5 ms 127 [ JADUAL ]

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A Pemisahan kuasa negeri dengan persekutuan


B Pembentukan kerajaan bercorak republik
C Pesuruhjaya Negeri dikekalkan
D Pengaruh golongan kiri dihapuskan

31 Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut?


T5 B5 ms 120 [ JADUAL ]

Tahun Rundingan
Rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan
1949 Antara Kaum atau Communities Liaison Committee (CLC)

A Pengehadan bilangan kaum imigran


B Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia
C Penggubalan perlembagaan Persekuutuan Tanah Melayu
D Penubuhan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA)

32 Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum


merdeka.
 Dato’ Mahmud Mat
 Dato’ E.E.C Thuraisingam
 Dr. Lee Tiang Keng

Apakah sumbangan mereka? T5 ms 118 [ JADUAL ]

A Menganggotai Sistem Ahli


B Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya
C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D Menjadi Ahli Suruhanjaya Reid
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 176 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009

30 Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan


Persekutuan 1955. T5 B5 ms 122 [ P3 B4 ]

Parti Bilangan kerusi yang dimenangi


Perikatan 51
PAS 1

Apakah manifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan


tersebut?

A Peningkatan taraf kesihatan penduduk


B Pengekalan sistem pentadbiran Barat
C Peluang pekerjaan kepada rakyat
D Perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu

31 Gambar 2 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir,


Melaka pada 20 Februari 1956. T5 B5 ms 124 [ GAMBAR ]

Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu?

A Pengisytiharaan tarikh kemerdekaan


B Kunjungan pemimpin negara
C Kempen pilihan raya umum
D Pembentukan Persekutuan Malaysia

SPM 2008
30 Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? T5 B5 ms 121 [ P1 B2-B3 ]
Parti Parti Kemerdekaan Malaya
Pengasas Dato’ Onn bin Jaafar
Tahun Penubuhan 1951

A Menyekat pengaruh komunis


B Mewujudkan perpaduan kaum
C Mempertahankan hak peribumi
D Mengurangkan pengaruh golongan radikal

31 Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada


tahun 1951? T5 B5 ms 117 [ P1 B1-B2 ]

A Mengukuhkan kuasa penjajah


B Memelihara hak penduduk peribumi
C Melatih pemimpin dalam pentadbiran
D Memperakui kuasa pembesar tempatan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 177 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2007

Sistem Ahli – Januari 1951 hingga Jun


1955
30 Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas?
T5 B5 ms 119 [ P1 B1-B2 & B3 ]

I Memperoleh kerakyatan yang sama


II Memulakan proses perpaduan
III Melatih berkerajaan sendiri
IV Mendapatkan sokongan pembesar

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

31 Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai


persediaan kemerdekaan. T5 B5 ms 125 [ P3 B9 ]

Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

A Menganjurkan rundingan antara kaum


B Melantik pegawai pentadbiran baru
C Mencadangkan tarikh pilihan raya
D Merangka perlembagaan

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

29
Pemimpin Melayu Perikatan : Kami bersetuju menerima prinsip
kerakyatan secara “ jus soli”

Kesan daripada persetujuan di atas dalam Pakatan Murni menyebabkan


pemimpin bukan Melayu bersetuju menerima
T5 B5 ms 126 [ P1 B1-B2 ] ms 127 [ P1 B4 ]

I agama Persekutuan
II undang-undang
III prinsip kehakiman negara
IV kedudukan raja-raja Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 178 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akta Malaysia Hak Sabah kawal perkhidmatan awam – agama islam sebagai agama
rasmi / akta yang memperuntukkan penggabungan negeri–negeri
berkenaan
2. Cadangan Pembentukan Malaysia Lord Brassey cadang gabungkan Sarawak dan Sabah / Sir Malcolm
MacDonald cadang gabungkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei
dan PTM / Dato' Onn Ja'afar cadang PTM dinamai Malaysia / Lee
Kuan Yew cadang gabungkan Singapura dengan PTM
3. Clandestine Communist Organization Bermatlamat jadikan Sarawak sebagai negara komunis
(CCO)
4. Dasar Konfrontasi Satu tindakan politik dan ketenteraan oleh sesebuah negara
terhadap negara lain
5. Datu Mustapha Datu Harun Tentang pendudukan Jepun di Sabah / asaskan Parti Kebangsaan
Sabah Bersatu (USNO) yang menyokong pembentukan Malaysia /
Yang Dipertua Negeri Sabah / Ketua Menteri Sabah ketiga
6. Faktor-faktor Pembentukan Malaysia Lee Kuan Yew berminat gabung dengan Malaysia / bimbang
( Politik ) pengaruh Barisan Sosialis yang melemahkan kepimpinan Lee Kuan
Yew / gugat rancangan kemerdekaan / Barisan Sosialis dianggap
gerakan berhaluan kiri / ancaman komunis / PTM ada pengalaman
yang lama dalam membanteras pengaruh PKM / penyertaan
Singapura, Sarawak, Sabah, ke dalam Malaysia dapat jadi benteng
yang kukuh bagi hadapi ancaman komunis / penubuhan Malaysia
akan cepatkan kemerdekaan / dapat nikmati pembangunan sosial,
ekonomi, politik / proses dekolonisasi terhadap negeri yang kecil
7. Faktor-faktor Pembentukan Malaysia wujudkan pasaran yang luas / galakkan pelaburan
( Ekonomi )
8. Faktor-faktor Pembentukan Malaysia imbangkan jumlah dan pertumbuhan kaum / cepatkan kemerdekaan
( Sosial ) / majukan negeri yang belum membangun
9. Gagasan Malaysia Satu gabungan negeri-negeri dalam bentuk persekutuan yang
dinamai Malaysia
10. Ganyang Malaysia Lakukan serangan dari udara – serang kapal nelayan / dasar
Indonesia untuk memusnahkan Pembentukan Malaysia
11. Hak istimewa Orang Melayu Jawatan dalam perkhidmatan awam
12. Hak Wilayah Asingan Wilayah yang ditadbir oleh pihak tertentu dengan kuasa
pentadbiran dan kehakiman sendiri
13. Hari Malaysia Hari pengisytiharan Pembentukan Malaysia pada 16 September
1963
14. Imperialisme Baru Penjajahan yang dijalankan oleh kuasa-kuasa besar Eropah dan
Jepun sepanjang tahun 1800-an hingga awal tahun 1900-an
15. Jawatankuasa Perundingan Menjelaskan tentang gagasan Malaysia
Perpaduan Kaum (Donald Stephens)
16. Keistimewaan Sarawak dan Sabah Kawal hal ehwal imigresen
apabila sertai Persekutuan Malaysia
17. Lee Kuan Yew bimbang dengan Proses merdeka tergugat
kemenangan Parti Barisan Sosialis
18. Lee Kuan Yew nak gabungkan Lemahkan parti – berhaluan kiri
Singapura dengan Tanah Melayu
19. MAPHILINDO Gabungan ( Malaysia, Pilipina, Indonesia ) / cari jalan penyelesaian
krisis pembentukan Malaysia dengan bantuan PBB
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 179 KERTAS 1 : 1249/1

20. Memorandum Keputusan oleh kumpulan tertentu yang didokumenkan dan


dihantar kepada pihak yang lebih berkuasa
21. Negeri sokong Gagasan Malaysia Tamatkan ancaman komunis
22. Neokolonialisme Satu bentuk penjajahan baru atau perluasan kuasa secara politik dan
ekonomi terhadap negeri-negeri yang baru merdeka selepas Perang
Dunia Kedua
23. Orang Moro Penduduk Islam di selatan Filipina yang memperjuangkan
pemerintahan sendiri
24. Parti Pakatan Brunei Hasrat tubuhkan persekutuan Borneo
25. Parti Perikatan Di Sarawak Memajukan kehidupan peribumi
26. Parti politik Sarawak menentang Mahukan kemerdekaan terlebih dahulu
gabung dengan Tanah Melayu
27. Parti Tindakan Rakyat Dikenali sebagai PETIR / gunakan lambang PETIR / parti Lee Kuan
Yew
28. Persekutuan Malaysia British setuju kerana nak hapuskan pengaruh komunis
29. Reaksi terhadap Pembentukan Singapura; menentang dan anggap pembentukan Malaysia
Malaysia : Reaksi dalam negeri merupakan penjajahan bentuk baru / tuntut agar pandangan rakyat
Singapura diperoleh terlebih dahulu / referendum berhubung
persoalan dan syarat penggabungan diadakan / Sarawak, Sabah;
segera menolak / ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan
British kerana mereka belum ada keyakinan membentuk
pemerintahan sendiri / Sarawak; peringkat awal menentang kerana
inginkan kemerdekaan terlebih dahulu / hanya SUPP terus
menentang / gabungan parti yang membentuk Parti Perikatan
Sarawak berjuang menyokong sertai Malaysia dan sekat pengaruh
SUPP / pengumuman TAR tentang gagasan Malaysia telah lahirkan
beberapa buah parti politik bagi kemukakan pandangan / kesemua
parti di Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia /
kemukakan tuntutan yang ada 20 syarat / Brunei; Sultan Omar Ali
Saifuddin sokong pada peringkat awal / bentuk suruhanjaya bagi
tinjau pendapat rakyat Brunei / Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.
Azahari menentang kerana matlamat mereka untuk menubuhkan
Persekutuan Borneo, iaitu kerajaan Kalimantan Utara / anggap
gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme
30. Reaksi terhadap Pembentukan Indonesia; bantah pembentukan Malaysia / berpendapat
Malaysia : Reaksi negara luar pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme
yang ancam Indonesia / pandangan oleh Parti Komunis Indonesia
(PKI) mempengaruhi Presiden Soekarno untuk isytiharkan Dasar
Konfrontasi / Dasar Konfrontasi dengan konsep Ganyang Malaysia /
Menteri Luar Indonesia dihantar bagi memulihara hubungan
diplomatik Malaysia-Indonesia / Filipina; kerajaan Fiipina buat
pengumuman rasmi tuntut hak terhadap Sabah / SBUB serahkan
pemerintahan kepada kerajaan British / pajakan diisytiharkan tamat
oleh warisan Sultan Sulu / Filipina iktiraf penubuhan Malaysia /
baiki hubungan antara kedua negara melalui MAPHILINDO
31. Referendum Satu pungutan suara untuk mendapatkan pendirian tentang
keputusan politik negara yang besar
32. SUPP risau Sarawak masuk Malaysia Tanah melayu terlalu berkuasa
33. Suruhanjaya Cobbold Tinjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 180 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

33 Mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah menolak cadangan pembentukan


Malaysia pada peringkat awal ? T5 B6 ms 142 [ P2 B5-B6 ]

A Menghormati keputusan pemerintah tempatan


B Mempertahan kepentingan pembesar setempat
C Mengelakkan ancaman tentera Filipina
D Mengekalkan pentadbiran British

34 Apakah kesan peristiwa berikut ? T5 B6 ms 147 [ P3 B7-B8 ]

Tahun Peristiwa
1965 Jeneral Soeharto telah mengambil alih kuasa pemerintahan
daripada Presiden Soekarno

A Perang Dingin merebak


B Pakatan tentera dibentuk
C Dasar konfrontasi berakhir
D Sistem beraja dipulihkan

SPMU 2017

29 Pada tahun 1946, Sabah diserahkan kepada British oleh Syarikat Borneo
Utara British. T5 B6 ms 148 [ P2 B1-B2 ]

Apakah kesan penyerahan tersebut terhadap Sabah?

A Pentadbiran tradisional kekal


B Sistem feudal berakhir
C Menjadi tanah jajahan
D Berkerajaan sendiri

33 Mengapakah Indonesia melancarkan kempen Ganyang Malaysia pada tahun


1963? T5 B6 ms 146 [ P2 B7-B8 ]

A Menguji kekuatan senjata


B Mempertahan wilayah asal
C Desakan pemimpin komunis
D Hasutan penjajah Belanda

34 Mengapakah pada peringkat awal penduduk Sabah dan Sarawak menolak


cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia? T5 B6 ms 142 [ P2 B7 ]

A Kurang yakin untuk memerintah sendiri


B Terpengaruh dengan fahaman komunis
C Menyokong Persekutuan Borneo
D Tentangan daripada Indonesia
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 181 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

32 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh yang melancarkan pemberontakan


di Brunei. T5 B6 ms 145 [ P2 B5-B6 ]

Tokoh Tahun Tindakan

A.M. Azahari 1962 Melancarkan Pemberontakan Brunei

Mengapakah tokoh tersebut bertindak demikian ?

A Menghalang penjajahan Barat


B Mempertahan hak pemerintah
C Menentang gagasan Malaysia
D Menuntut kemerdekaan

33 Pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia kerana menganggap


Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baharu. T5 B6 ms 146 [ P2 B7 ]

Siapakah dalang di sebalik anggapan tersebut?

A Parti Komunis
B Orientalis Barat
C Golongan agama
D Penjajah Belanda

34 Parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam Persekutuan


Malaysia pada peringkat awal. T5 B6 ms 143 [ P1 B14-B15 ]

 Sarawak Chinese Association


 Parti Pesaka Anak Sarawak

Mengapakah parti tersebut bertindak demikian?

A Inginkan pungutan suara dijalankan


B Mahukan kemerdekaan terlebih dahulu
C Menentang penguasaan ekonomi oleh orang asing
D Bimbang hak istimewa penduduk tempatan terjejas

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 182 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

33 Brunei telah menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia.


Apakah kesan sekiranya Brunei menyertai Malaysia?
T5 B6 ms 140 [ P2 B1-B2 & B8 ]

A Kerajaan Kalimantan Utara menjadi semakin kuat


B Hubungan dengan Filipina dapat diperkukuh
C Pengaruh golongan sosialis meningkat
D Sumber ekonomi bertambah banyak

34 Rajah 3 menunjukkan idea awal wilayah yang akan membentuk Persekutuan


Malaysia.

Tanah Melayu Sabah

Sarawak Persekutuan Malaysia Brunei

Singapura

Mengapakah British menyokong wilayah dan negeri tersebut digabungkan


dalam Persekutuan Malaysia? T5 B6 ms 139 [ P2 B6 & P2 B15-B16 ]

I Dapat menghalang kemasukan imigran


II Mampu membendung pengaruh komunis
III Berupaya memperkukuh sistem pertahanan
IV Boleh mengekalkan sistem pemerintahan beraja

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 183 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

33 Rajah 4 adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan


Malaysia.

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 X

Februari 1962 Memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold

Julai 1961 Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

Rajah 4
Apakah X? T5 B6 ms 150 [ P5 B1 ]

A Majlis Perundangan Persekutuan


B Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Jawatankuasa Eksekutif
D Suruhanjaya Reid

34 Mengapakah parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam


Persekutuan Malaysia pada peringkat awal? T5 B6 ms 143 [ P1 B14-B15 ]

 Sarawak Chinese Association


 Parti Pesaka Anak Sarawak

A Bimbang ancaman komunis


B Tekanan daripada Indonesia
C Ingin merdeka terlebih dahulu
D Menyokong Persekutuan Borneo

SPMU 2015

33 Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.


T5 B6 ms 139 [ P2 B1-B2 ]
Teori Domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun
1960an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan
menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara.
Sumber : Sejarah Malaysia 1800-1963
Mohd Isa Othman

Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut?

A Menubuhkan Majlis Gerakan Negara


B Membentuk Persekutuan Malaysia
C Menyekat kemasukan imigran
D Meminda perlembagaan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 184 KERTAS 1 : 1249/1

34 Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan peribahasa berikut?


T5 B6 ms 147 [ P3 B6 ]

 Air dicincang takkan putus.


 Carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga.

A Pemulihan hubungan Malaysia-Indonesia


B Pengukuhan hubungan Malaysia-Filipina
C Pembentukan Parti Perikatan Sarawak
D Penyertaan Brunei dalam Malaysia

SPM 2014

33 Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) bimbang penyertaan


Sarawak dalam Malaysia? T5 B6 ms 144 [ JADUAL ]

A Kerajaan British menentang


B Ancaman komunis meningkat
C Tanah Melayu terlalu berkuasa
D Serangan tentera Kalimantan Utara

34 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan pengaruh golongan


radikal di Singapura. T5 B6 ms 139 [ P1 B1-B3 ]
Tarikh Peristiwa
April 1961 Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya
Hong Lim di Singapura

Bagaimanakah pemimpin Singapura mengatasi pengaruh golongan tersebut?

A Menyarankan penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara


B Mencadangkan penggabungan Singapura dengan Tanah Melayu
C Membentuk pakatan tentera dengan negara jiran
D Menguatkuasakan undang-undang darurat

SPMU 2014

33 Pada 27 Mei 1961, Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri


Persekutuan Tanah Melayu telah mencadangkan pembentukan Malaysia di
Singapura. T5 B6 ms 138 [ P2 B7 & P2 B8 ]

Mengapakah beliau bertindak demikian?

I Memperkasa sistem beraja


II Memperkukuh politik negara
III Memantapkan kerjasama ekonomi
IV Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 185 KERTAS 1 : 1249/1

34 Rajah 3 adalah garis masa yang menunjukkan proses pembentukan Persekutuan


Malaysia. T5 B6 ms 149 [ P2 B13-B14 ]

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan

Februari 1962

Julai 1961 Penubuhan Jawatamkuasa Perundingan


Perpaduan Kaum

Apakah X?

A Penyerahan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold


B Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan
C Penambahbaikan Majlis Mesyuarat Negeri
D Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif

SPM 2013

32 Jadual 3 menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan


Indonesia. T5 B6 ms 146 [ P3 B4 & B5 ]

Tarikh 20 Januari 1963


Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia
Jadual 3

Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut?

I Menceroboh ruang udara


II Menghantar bantahan rasmi
III Melancarkan pemberontakan
IV Menyerang kapal-kapal nelayan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 186 KERTAS 1 : 1249/1

33 Jadual 4 berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura.


T5 B6 ms 141 [ P3 B4-B5 ]

Tahun Peristiwa
1959 Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura
digabungkan dengan Tanah Melayu
Jadual 4

Mengapakah Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut?

A Mengawal kemasukan imigran


B Melemahkan parti berhaluan kiri
C Memperkukuh semangat setia kawan
D Mengamalkan konsep pengagihan kuasa

SPM 2012

32 Mengapakah Parti Tindakan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis


dalam pilihanraya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961?
T5 B6 ms 139 [ P1 B7 – B8 & P1 B4 – B5 ]

I Menggugat proses kemerdekaan


II Memecahbelahkan perpaduan kaum
III Membantutkan perkembangan ekonomi
IV Melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew

A Idan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

33 Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak pada tahun 1962?


T5 B6 ms 143 [ P1 B19 & B20 ]

A Membasmi ancaman komunis


B Menyokong gagasan Malaysia
C Menentang Persekutuan Borneo
D Memajukan kehidupan peribumi

34 Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan


Malaysia? T5 B6 ms 150 [ P3 B1-B2 ]

A Memujuk Singapura menyerti persekutuan


B Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan
C Melaksanakan sistem Birokrasi Barat
D Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 187 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

31 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan


Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia.
Tarikh Peristiwa
20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia

Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan? T5 B6 ms 146 [ P3 B5 ]

A Mempereratkan hubungan dengan Filipina


B Melakukan serangan dari udara
C Melawat ke negara Afro-Asia
D Menyokong parti pembangkang

32 Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia.


T5 B6 ms 139 [ P2 B16 ]

Negeri yang menyokong


Gagasan Malaysia

Singapura Sabah Sarawak


a
Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia?

A Menamatkan ancaman komunis


B Memperkukuhkan amalan demokrasi
C Mengelakkan campur tangan asing
D Memenuhi desakan penduduk tempatan

SPM 2010

33 Pada bulan April 1961, Parti Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya
Hong Lim, Singapura. T5 B6 ms 139 [ P1 B7-B8 ]

Mengapakah kemenangan parti tersebut membimbangkan Lee Kuan Yew?

A Kuasa British kukuh


B Proses kemerdekaan tergugat
C Kemajuan ekonomi tergendala
D Perpaduan kaun terjejas

34 Idea Pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19.


Mengapakah idea tersebut dipersetujui British T5 B6 ms 140 [ P1 B3 ]

A Mengurangkan kuasa Raja-Raja


B Penyatuan pentadbiran tanah jajahan
C Menghapuskan pengaruh komunis
D Mengehadkan kemasukan imigran

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 188 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009
32 Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961.

Jawatankuasa Pengerusi
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum Donald Stephens

Apakah peranan jawatankuasa tersebut? T5 B6 ms 149 [ P2 B4-B5 ]

A Merangka perlembagaan negara


B Menetapkan tarikh pilihan raya umum
C Menjelaskan tentang Gagasan Malaysia
D Merintis kerjasama pelbagai parti politik

33 Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila


menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963?
T5 B6 ms 155 [ P1 B11-B12 ]

A Menentukan agama rasmi negara


B Mengawal hal ehwal imigresen
C Menentukan dasar luar negeri
D Mengawal sumber kewangan negeri

35 Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan


pada 26 Ogos 1963? T5 B6 ms 155 [ P1 B11-B12 & P1 B5 ]

I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam


II Hal ehwal luar negeri tanggungjawab negeri
III Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri
IV Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari telah melancarkan


Pemberontakan Brunei untuk menentang Gagasan Malaysia.
T5 B6 ms 145 [ P2 B6-B7 ]

Mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan?

A Menjaga hak peribumi


B Tekanan penjajah British
C Mengawal sumber ekonomi
D Berhasrat menubuhkan Persekutuan Borneo

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 189 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008

32 Jadual 3 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap Gagasan


Malaysia. T5 B6 ms 146 [ P2 B7-B8 ]
Tarikh 20 Januari 1963
Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia

Mengapakah Indonesia bertindak demikian?

A Terpengaruh dengan dakyah komunis


B Tidak dijemput untuk berunding
C Terpedaya dengan penjajah Belanda
D Tindakan perluasan wilayah terhalang

33 Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak.

Tahun Peristiwa
1962 Parti PANAS, SNAP, BERJASA, SCA, dan PESAKA
membentuk Parti Perikatan Sarawak

Apakah kesan penubuhan parti tersebut? T5 B6 ms 143 [ P1 B19-20]

A Meneruskan sistem politik tradisional


B Menamatkan pemerintahan Brooke
C Merealisasikan pembentukan Malaysia
D Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo

SPM 2007

32 Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April
1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew.
T5 B6 ms 139 [ P1 B7-B8 ]

Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu?

A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia


B Memecahbelahkan perpaduan rakyat
C Menggugat rancangan kemerdekaan
D Mengukuhkan kedudukan British

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 190 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Parti
1961 Parti Perikatan Sabah
1962 Parti Perikatan Sarawak

33 Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas?


T5 B6 ms 143 [ P1 B19-B20 & P3 B9-B10 ]

A Menyekat pangaruh komunis


B Mengembalikan kuasa rakyat
C Menuntut kemerdekaan negeri
D Menyokong gagasan Malaysia

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN)

SPM 2004

Tokoh Tunku Abdul Rahman


Tarikh 27 Mei 1961
Idea Penggabungan Tanah Melayu, Singapura,
Sabah, Sarawak dan Brunei

30 Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut ?


T5 B6 ms 138 [ P2 B8 & P2 B10 ]

I Mengembangkan ekonomi
II Menamatkan penjajahan British
III Menyediakan kemudahan sosial
IV Mengukuhkan institusi kesultanan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 191 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 7 :
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Akta Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh parlimen
2. Badan Berkanun Badan separuh kerajaan / ada kuasa autonomi tertentu / peruntukan
kewangan sendiri / cepatkan pentadbiran dan pembangunan /
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Lembaga
Kemajuan Pertanian Muda (MADA) / Institut Penyelidikan
Perhutanan Malaysia (FRIM)
3. Calon pilihan raya Warganegara Malaysia / berumur 21 tahun / bermastautin di
Malaysia / sempurna akal / tidak muflis / tidak pegang jawatan
dalam perkhidmatan awam / tiada kesalahan jenayah
4. Demokrasi Sistem yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih
wakil mereka dan kerajaan melalui pilihan raya
5. Enakmen Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri
6. EXCO Anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) yang menjadi pengerusi
bagi jawatan kuasa pentadbiran yang dibentuk oleh DUN
7. Fungsi Badan Kehakiman Ada kuasa mendengar dan tentukan perkara sivil dan jenayah /
tentukan kesahihan undang-undang / tafsir Perlembagaan
Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
8. Fungsi Badan Pelaksana Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-
dasar kerajaan / Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri
ketuai beberapa kementerian / setiap kementerian gubal dasar-
dasar kerajaan / rancang dan selaras program pembangunan
ekonomi dan sosial
9. Fungsi Badan Perundangan Gubal undang-undang / jamin keadilan dan kesejahteraan rakyat
10. Hakim Dilantik YDPA / tidak boleh dipecat sewenang- wenangnya / tidak
boleh ambil bahagian dalam politik / elak pengaruh politik / jamin
keadilan
11. Jata negara Kukuhkan perpaduan rakyat / lahirkan rakyat bersemangat waja
12. Keahlian Dewan Negara 26 orang ahli / dipilih daripada 13 buah negeri / dua orang ahli
dilantik YDPA mewakili Wilayah Persekutuan KL dan Wilayah
Persekutuan Labuan
13. Keahlian Dewan Rakyat Ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umu / ada 219 orang ahli
/ tempoh jawatan selama lima tahun / gubal undang-undang
14. Keluhuran perlembagaan Keagungan dan kertertinggian undang-undang atau perlembagaan
itu sendiri / atasi YDPA, Parlimen, Jemaah Menteri, Mahkamah
15. Kepentingan Perlembagaan Jamin kestabilan negara / jamin taat setia rakyat / jamin hak asasi
dan kebebasan rakyat / pelihara hak istimewa orang Melayu / jamin
kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan Kerajaan
Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
16. Kerajaan Persekutuan Hal ehwal negeri / kewangan / pelajaran / kesihatan
17. Ketertinggian Perlembagaan Malaysia Dilihat pada peruntukan kuasa parlimen / kedudukan Yang di-
Pertuan Agong / YDPA tertakluk kepada perlembagaan Malaysia
18. Lambang bulan sabit Islam agama rasmi
19. Majlis Raja–Raja Melayu Bebas daripada badan perundangan persekutuan dan negeri serta
badan eksekutif kerajaan
20. Ordinan Undang – undang yang dibuat oleh Dewan undangan negeri Sabah
dan Sarawak / Perintah, peraturan statut dan sebagainya oleh
sesuatu pihak berkuasa, undang-undang
21. Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya Tentukan sempadan bagi pilihan raya / jalankan pendaftaran pemilih
( SPR ) / kendalikan pilihan raya / jamin pilihanraya bebas dan adil / bebas
dari tekanan parti politik

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 192 KERTAS 1 : 1249/1

22. Perlembagaan Undang-undang yang tertinggi dalam pembentukan sesebuah


kerajaan / dijadikan dokumen rasmi / terkandung segala peraturan /
panduan kepada kerajaan untuk laksanakan kuasa dan tadbir negara
23. Perlembagaan Malaysia dipinda Untuk pastikan kelancaran pentadbiran / sesuai dengan situasi
banyak kali semasa
24. Pilihan raya kecil Berlaku kekosongan kerusi parlimen atau Dewan Undangan Negeri /
diadakan dalam tempoh 60 hari / kematian / perletakan dan
pelucutan jawatan/ muflis
25. Pilihan raya umum Memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara
serentak di Semenanjung Malaysia / Sarawak dan Sabah diadakan
secara berasingan
26. Proses pilihan raya Proses memilih wakil rakyat / dilakukan secara sulit / pengiraan
undi dibuat secara terbuka / calon mendapat undi terbanyak dikira
menang / ciri penting sistem demokrasi berparlimen di Malaysia /
dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
27. Senarai Bersama Turunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri /
biasiswa / hiburan awam / perhubungan
28. Senarai Negeri Perkara-perkara pentadbiran yang diletakkan di bawah bidang kuasa
kerajaan negeri / tanah / hari cuti negeri / undang-undang negeri
29. Senarai Persekutuan Perkara-perkara pentadbiran yang diletakkan di bawah bidang kuasa
kerajaan persekutuan di Kuala Lumpur / kesihatan / pelajaran /
keselamatan dalam negeri
30. Sistem Raja Berperlembagaan Sistem pemerintahan yang mengekalkan Raja sebagai pemerintah
tertinggi negara dan negeri / dibantu Perdana Menteri
31. Sistem Republik Sistem ini menolak institusi beraja / diketuai Presiden / Amerika
Syarikat / Filipina / Indonesia
32. Syarat jadi pengundi Mendaftar dalam Senarai Daftar Pemilih / umur 21 tahun /
bermastautin atau tidak / tinggal dalam kawasan pilihan raya / boleh
mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja / boleh hundi
pos bagi anggota kesealmatan / pelajar luar negara
33. Tiga unsur parlimen Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, Dewan Rakyat
34. Yang di-Pertuan Agong (YDPA) Tonggak negara / simbol keutuhan perpaduan rakyat / melantik
Perdana Menteri / isytiharkan darurat / jaga hak istimewa orang
Melayu / ketua agama Islam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 193 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

35 Rajah 4 berkaitan dengan Badan Berkanun di Malaysia.


T5 B7 ms 174 [ P4 B3-B4 ]

Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia ( MIDA )


Badan
Berkanun Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ( MADA )

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ( FRIM )


Rajah 4

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan badan berkanun tersebut ?

I Memiliki kuasa autonomi dalam bidang tertentu


II Mempunyai peruntukan kewangan sendiri
III Diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara
IV Memiliki bilik gerakan di setiap negeri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Dialog berikut mungkin berlaku ketika penyerahan borang penamaan calon bagi
pilihanraya kecil. T5 B7 ms 179 [ P1 B6-B7 ]
Pegawai Pilihan Raya :
Maaf, saya terpaksa menolak borang
permohonan encik.
Calon : Kenapa ditolak
Mengapah borang penamaan calon tersebut pula ? ?

A Tidak menganggotai parti politik


B Belum mendaftar sebagai pemilih
C Menjalankan kegiatan perniagaan
D Tersenarai dalam individu muflis

SPMU 2017

35 Masalah berikut dihadapi oleh seorang rakyat Malaysia.


T5 B7 ms 179 [ P1 B4-B9 ]

 Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah


 Diisytiharkan muflis

Masalah tersebut menyebabkan beliau kehilangan hak

A menganggotai parti politik


B membuang undi
C menjalankan kempen
D menjadi calon pilihan raya
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 194 KERTAS 1 : 1249/1

36 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dapat melaksanakan pilihan


raya yang bebas dan adil di Malaysia? T5 B7 ms 177 [ P2 B5-B6 ]

A Tidak membenarkan wakil parti politik memantau pilihan raya


B Tidak memihak kepada mana-mana parti politik
C Membenarkan calon mengemukakan sebarang isu
D Menyalurkan bantuan kewangan kepada parti yang bertanding

SPM 2016

35 Malaysia mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan.

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan hak Yang di-Pertuan
Agong berdasarkan sistem tersebut? T5 B7 ms 167 [ P2 B2 & P2 B5 ]

I Bertindak atas nasihat Perdana Menteri


II Boleh menggunakan kuasa budi bicara
III Berkuasa penuh dalam hal kewangan negara
IV Berhak membatalkan sesuatu undang-undang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Rajah 1 berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Persekutuan Malaysia.

Yang di-Pertuan Agong

Badan Perundangan Badan Pelaksana Badan Kehakiman

Berdasarkan sistem tersebut, Malaysia mengamalkan T5 B7 ms 171 [ P1 B2 ]

A pemerintahan beraja berkuasa mutlak


B konsep pengasingan kuasa
C prinsip negara kesatuan
D dasar pintu terbuka

SPMU 2016

35 Apakah bidang kuasa Badan Kehakiman dalam Perlembagaan Persekutuan?


T5 B7 ms 174 [ P6 B5 ] ms 175 [ P1 B6-B7 ]

I Melantik Jemaah Menteri


II Menentukan kesahihan undang-undang
III Membatalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan
IV Menentukan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 195 KERTAS 1 : 1249/1

36 Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia.

Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen yang


diamalkan negara sejak merdeka terbukti berkesan mewujudkan
kestabilan dan memakmuran kepada negara.

Sumber : Bernama, 30 Januari 2013

Bagaimanakah sistem tersebut dapat mewujudkan kestabilan dan


kemakmuran negara? T5 B7 ms 161 [ P2 B5 ] ms 162 [ P1 B1-B2 ]

I Rakyat berpeluang membentuk kerajaan


II Pandangan rakyat biasa diambil kira
III Hak rakyat untuk bersuara disekat
IV Kebebasan mutlak rakyat terjamin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2015

35 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya


yang diadakan di Malaysia adil dan telus? T5 B7 ms 179 [ P4 B1-B2 ]

A Menyediakan jadual awal berkempen bagi calon


B Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding
C Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi
D Melarang pemerhati dari luar negara memantau pengundian

36 Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia.

Tarikh Peristiwa

16 Januari 2007 Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan tarikh


mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan
Negeri Batu Talam, Raub, Pahang

Mengapakah pilihan raya kecil tersebut diadakan? T5 B7 ms 178 [ P1 B4 ]

A Pembubaran rasmi parlimen


B Wakil rakyat meninggal dunia
C Persempadanan semula kawasan
D Pertambahan bilangan penduduk

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 196 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

35 Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara
kita? T5 B7 ms 188 [ GAMBAR RAJAH ]

A Kedaulatan raja
B Perpaduan kaum
C Islam agama rasmi
D Hak istimewa Melayu

36 Muthu adalah warganegara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya
umum ke- 14.
Apakah syarat yang perlu Muthu penuhi? T5 B7 ms 179 [ P1 B6 & P4 B2 ]

I Tidak muflis
II Berumur 21 tahun
III Mendaftar sebagai pemilih
IV Menjadi ahli dalam parti politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

35 Pernyataan berikut berkaitan dengan perkara 153 dalam Perlembagaan


Malaysia.

Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa
serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan


dalam pernyataan tersebut? T5 B7 ms 164 [ P4 B5-B6 ]

A Menjadi ahli Dewan Rakyat


B Penerimaan pangkat kebesaran
C Jawatan dalam perkhidmatan awam
D Kebebasan menganuti mana-mana agama

36 Seorang pegawai tertinggi angkatan tentera telah dijatuhi hukuman. Siapakah


yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut?
T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

A Perdana Menteri
B Menteri Pertahanan
C Mahkamah Persekutuan
D Yang di-Pertuan Agong

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 197 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2014

35 Apakah syarat yang melayakkan warganegara Malaysia yang berusia 21 tahun


mengundi dalam pilihan raya? T5 B7 ms 179 [ P4 B2 ]

A Menjadi ahli parti politik


B Berdaftar sebagai pemilih
C Menjawat jawatan kerajaan
D Bebas daripada tindakan mahkamah

36 Gambar 4 menunjukkan Jata Negara kita Malaysia.


T5 B7 ms 188 [ GAMBAR RAJAH ]

Mengapakah jata tersebut penting kepada negara dan bangsa Malaysia?

I Memperkukuh perpaduan rakyat


II Melahirkan rakyat bersemangat waja
III Mempertahan semangat kenegerian
IV Melambangkan kemajuan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

34 Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam
Perlembagaan Malaysia? T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

A Membubarkan Parlimen
B Menggubal undang-undang
C Memilih ahli Dewan Rakyat
D Menetapkan tarikh pilihan raya

35 Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Negara dalam sistem pemerintahan
di Malaysia? T5 B7 ms 172 [ P3 B3-B4 ]

A Menang dalam pilihan raya


B Aktif dalam pertubuhan politik
C Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
D Cemerlang dalam perkhidmatan awam

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 198 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2012

35 Antara yang berikut, yang manakah lambang negara Malaysia?


T5 B7 ms 187 [ P3 B4 -B5 ]

I Wau
II Keris
III Jata Negara
IV Lagu Kebangsaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Gambar 3 adalah bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebanggaan bangsa


dan rakyat Malaysia.

Gambar 3
Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah
lambang T5 B7 ms 190 [ P3 B6 ]

A Keagungan
B Kegigihan
C Kemajuan
D Kedaulatan

SPM 2011

33 Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya


wakil rakyat T5 B7 ms 178 [ P1 B4 ]

A Meninggal dunia
B Dipecat dari parti
C Menyertai parti lain
D Hilang sokongan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 199 KERTAS 1 : 1249/1

34 Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita.

Jenis undang-undang Keterangan

Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri


X Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak

Apakah X ? T5 B7 ms 172 [ P5 B7 ]

A Kanun
B Piagam
C Ordinan
D Akta

35 Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut.

 Disabit dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah


 Diisytiharkan muflis

Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas
tidak berhak T5 B7 ms 179 [ P1 B3-B9 ]

A Menganggotai parti politik


B Membuang undi
C Menyediakan manifesto
D Menjadi calon pilihan raya

SPM 2010
35 Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan.
T5 B7 ms 185 [ JADUAL ]

Hal ehwal luar negeri


Bidang kuasa
kerajaan Keselamatan dalam negeri
Persekutuan
X
Apakah X?

A Pelajaran
B Perhutanan
C Hiburan awam
D Perancangan Bandar

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 200 KERTAS 1 : 1249/1

36 Rajah berikut menunjukkan komponen Parlimen negara kita.

Dewan Negara Dewan Rakyat

Apakah X ? T5 B7 ms 172 [ P1 B7 ]

A Yang di-Pertuan Agong


B Yang Dipertuan Negeri
C Majlis Raja-Raja
D Jemaah Menteri

37 Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia


Tenggara.
Negara Sistem Pemerintahan
Malaysia Demokrasi Berparlimen
Indonesia Republik

Apakah persamaan sistem pemerintahan tersebut?


T5 B7 ms 162 [ P1 B2-B3 ]

A Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin


B Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan
C Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen
D Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan

SPM 2009
34 Sejak tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali.
Mengapakah perlembagaan tersebut dipinda? T5 B7 ms 165 [ P2 B4 ]

A Perubahan ekonomi semasa


B Mengelak tekanan pihak luar
C Memastikan kelancaran pentadbiran
D Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

SPM 2008
34 Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. T5 B7 ms 179 [ P1 B4 ]
Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak untuk

A Menjadi calon pilihan raya


B Menyertai parti politik
C Mendaftar sebagai pengundi
D Menjalankan kempen pilihan raya
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 201 KERTAS 1 : 1249/1

35 Apakah syarat pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan


istimewa orang Melayu? T5 B7 ms 166 [ JADUAL ]

A Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen


B Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen
C Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan
Persetujuan Majlis Raja-Raja
D Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang
Dipertua Negeri Sabah dan Sarawak

SPM 2007
PUTRAJAYA – Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan Selasa, 16
Januari 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan
Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang, manakala pengundian pada
Ahad, 28 Januari 2007. Sumber : Berita Harian, 6 Januari 2007

34 Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah
syarat-syarat yang perlu dipenuhi? T5 B7 ms 179 [ P1 B6-B7 & P1 B5-B6 ]

I Bebas daripada kemuflisan


II Memegang jawatan dalam kerajaan
III Menjadi ahli dalam sebuah parti politik
IV Berumur tidak kurang daripada 21 tahun

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

35 Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.


Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda?
T5 B7 ms 168 [ JADUAL ]

I Membubarkan Parlimen
II Mengisytiharkan darurat
III Mengetuai Kerajaan Persekutuan
IV Mempengerusikan perkhidmatan awam

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 202 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006

33 Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia


T5 B7 ms 188 [ GAMBAR RAJAH ]

I Memupuk perpaduan
II Menerapkan semangat individualisme
III Mengukuhkan kedaulatan sultan
IV Menanam semangat patriotisme

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005

33 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?


T5 B7 ms 177 [ P2 B8-B9 ]

I Menetapkan manifesto parti


II Mengendalikan kempen calon
III Menguruskan pendaftaran pengundi
IV Memastikan pengundian berjalan lancar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004

31
Dari Seremban ke Felda Palong,
Singgah sebentar di Gerai Asia,
Bersatu hati, tolong-menolong,
Aman makmur rakyat Malaysia.

Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dikaitkan dengan


Perlembagaan Malaysia? T5 B7 ms 163 [ P4 B1-B2 ]

I Kestabilan politik
II Perpaduan rakyat
III Kebebasan bercakap
IV Pembentukan kerajaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 203 KERTAS 1 : 1249/1

32
Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam
Perkara 24 Perlembagaan Malaysia.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan


seseorang dilucutkan? T5 B7 ms 164 [ P2 B5 ]

A Melanggar undang-undang
B Bermastautin di negara lain
C Tidak mentaati Rukun Negara
D Mempunyai kerakyatan negara lain

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 204 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. 9 cabaran Wawasan 2020 1. Membina masyarakat yang bersatu padu / 2. Membina masyarakat
yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan / 3. Membina
masyarakat yang demokratik / 4. Membina masyarakat yang
bermoral dan beretika / 5. Mewujudkan masyarakat yang matang,
liberal dan bertoleransi / 6. Membina masyarakat yang maju dan
saintifik / 7. Membina masyarakat yang penyayang / 8. Membina
masyarakat yang adil dan saksama / 9. Membina masyarakat yang
makmur
2. Akta Bahasa Kebangsaan Tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka / Minggu Bahasa / Bulan
Bahasa / Slogan Bahasa Jiwa Bangsa / tubuhkan Sekolah Alam Shah /
tubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia / gunakan di mahkamah /
hahasa penghantar di sekolah
3. Bahasa Pengantar Bahasa utama yang digunakan untuk menyampaikan mata pelajaran
di sekolah
4. Buku Merah Menilai perlaksanaan rancangan pembangunan
5. Dasar Ekonomi Baru ( DEB ) Basmi kemiskinan / susun semula masyarakat tanpa kira kaum
6. Dasar penswastaan Mengurangkan beban kewangan kerajaan / tingkatkan kemajuan
ekonomi / tingkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan /
cepatkan pembangunan ekonomi negara
7. Dasar Pertanian Negara ( DPN ) Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah
8. Ekuiti Pegangan atau pemilikan saham
9. FELDA Tingkat taraf hidup masyarakat luar bandar / tingkatkan pertanian /
pembukaan tanah baru / petempatan baru / beri kemudahan asas
10. Fungsi Ekonomi Peranan seseorang individu atau kaum dalam aktiviti ekonomi
negara lazimnya dalam bentuk pekerjaan seperti petani, buruh,
penjaga dan pelombong
11. HICOM Kenalpasti, mulakan dan uruskan projek industri berat
12. Industri Desa Kegiatan perindustrian berasaskan sumber yang ada di desa atau
kampung
13. Jawatankuasa Kabinet 1974 Kaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan / nilai sejauh mana
pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan sumber
tenaga manusia
14. Kajian Aminuddin Baki Persekolahan aneka jurusan / menampung pelajar gagal akademik /
/ kursus kemahiran / tenaga kerja mahir / pasaran kerja / kursus
perdagangan, sains pertanian / mata pelajaran wajib diajar
15. Kredit Kemudahan pinjaman
16. Laporan Barnes 1950 Cadangkan semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil
dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan / guna BM
sebagai bahasa pengantar / ditentang masyarakat Cina
17. Laporan Fenn-Wu 1951 Cadang kekalkan sekolah vernacular Cina / setuju dengan sistem
pendidikan kebangsaan
18. Laporan Rahman Talib BM dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah /
pelajaran agama Islam diajar di semua sekolah bantuan
19. Lembaga Beras dan Padi Negara Stabilkan harga padi
(LPN)
20. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tingkatkan taraf hidup nelayan
(LKIM)
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 205 KERTAS 1 : 1249/1

21. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Bantu petani dalam kegiatan koperasi
22. Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei / berperanan kembalikan
keamanan / melicinkan pentadbiran / kembalikan keharmonian
kaum / berlangsung selama 21 bulan
23. MARA Bantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian / tambah
guna bumiputera / tingkatkan kualiti bumiputera / sediakan
kemudahan asas
24. Ordinan Pelajaran 1952 Cadang guna dua bahasa pengantar iaitu BM, BI / BM diwajibkan di
sekolah Inggeris, BI diwajibkan di sekolah Melayu
25. Pendaftaran Paten Pendaftaran terhadap penciptaan yang dihasilkan oleh seseorang
bagi mewujudkan hak cipta terpelihara dan bagi menikmati hasil
daripada penciptaan tersebut
26. Penyata Razak 1956 Penubuhan sekolah umum ( rendah ) yang guna BM sebagai bahasa
penghantar / sekolah jenis umum ( rendah ) guna BI,Cina dan Tamil
sebagai bahasa penghantar/ BM dan BI wajib diajar di semua sekolah
27. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Galakkan perindustrian dan perdagangan
Negeri
28. Perbadanan Pembangunan Bandar Bangunkan bandar
( UDA )
29. Peristiwa 13 Mei 1969 Peristiwa rusuhan kaum akibat jurang perbezaan sosioekonomi
masyarakat pelbagai kaum
30. PETRONAS Majukan sektor perindustrian petroleum / cari gali minyak
31. Prinsip Utama Dasar Kebudayaan Kebudayaan rakyat asal Melayu sebagai tunjang / unsur kebudayaan
Kebangsaan lain wajar diterima / Islam sebagai unsur yang penting
32. Program Pembangunan in-situ Memulihkan kawasan produktiviti rendah
33. Rancangan Malaya Kedua Memperkenalkan Buku Merah
34. Rancangan Malaya Ketiga Wujudnya KEJORA, KETENGAH, DARA
35. Rancangan Malaya Pertama Membangunkan kawasan luar bandar / kurang kadar kemiskinan /
pelbagaikan kegiatan ekonomi / sumber pendapatan
36. Rancangan Malaya Pertama kurang Ancaman komunis / Zaman Darurat / perbelanjaan negara dialihkan
berkesan kepada keselamatan / kejatuhan harga getah dan bijih timah
37. RIDA / MARA / Bank Bumiputera Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan
38. RISDA Bantu pekebun keci lgetah / penanaman semula getah
39. Rukun Negara Kukuhkan perpaduan rakyat / masyarakat adil / progresif
40. Sekolah Bantuan Penuh Sekolah yang mendapat bantuan kewangan sepenuhnya daripada
kerajaan
41. Sekolah Jenis Kebangsaan Sekolah yang menggunakan bahasa Tamil, Cina dan Inggeris sebagai
bahasa pengantar seperti yang terkandung dalam Laporan Rahman
Talib 1960
42. Sekolah Jenis Umum Sekolah guna bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa
pengantar seperti yang terkandung dalam Penyata Razak 1956
43. Sekolah Kebangsaan Sekolah menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
seperti yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
44. Sekolah Umum Sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar seperti yang terkandung dalam Penyata Razak 1956
45. Sekolah Vernakular Sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai
bahasa pengantar
46. SUKMA Mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri /
galak aktiviti sukan / peluang bersukan kepada semua kaum
47. Unit Perancangan Ekonomi ( UPE ) Sebagai jawatankuasa penswastaan / beri garis panduan kepada
sebuah kementerian untuk jalankan penswastaan
48. Wawasan 2020 Gagasan negara menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020
/ mengikut acuan sendiri / negara industri maju
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 206 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

37 Rajah 5 menerangkan matlamat Rancangan Malaya Pertama.


T5 B8 ms 199 [ P3 B1-B2 ]
Membangunkan kawasan luar bandar

Matlamat Rancangan
Malaya Pertama
Merapatkan jurang perbezaan pendapatan

Rajah 5

Mengapakah rancangan tersebut gagal dicapai ?

A Bahan mentah terhad


B Ancaman komunis
C Kelemahan pentadbiran
D Kekurangan kemudahan asas

38 Maklumat berikut berkaitan dengan teras kemajuan bersepadu yang dihasratkan


oleh kerajaan menjelang tahun 2020. T5 B8 ms 219 [ P1 B5-B7 ]

 Perpaduan rakyat
 Kestabilan politik
 Ketinggian maruah bangsa
 Kekukuhan nilai moral dan etika

Mengapakah perkara tersebut dijadikan teras ?

A Mencapai kemajuan mengikut acuan sendiri


B Membentuk kemajuan mengikut pengaruh luar
C Mencapai kemajuan berasaskan aspek fizikal
D Membina kemajuan berasakan kerohanian

SPMU 2017

37 Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang dan nangka
seluas 20 hektar tetapi menghadapi masalah kekurangan modal.
T5 B8 ms 198 [ P3 B8 ]

Apakah agensi yang dapat membantu Pak Abu mengatasi masalah tersebut?

A Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


B Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
C Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
D Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 207 KERTAS 1 : 1249/1

38 Maklumat berikut berkaitan dengan matlamat kerajaan.


Mengurangkan beban kewangan kerajaan

Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai? T5 B8 ms 207 [ P3 B6-B7 ]

A Menambah pelaburan saham amanah


B Meningkatkan produktiviti negara
C Mengembangkan sektor pertanian
D Memacu peranan sektor swasta

SPM 2016

37 Gambar 2 menunjukkan temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) yang diadakan dua


tahun sekali.

Gambar 2
Sumber : www.sinarharian.com.my

Apakah kepentingan sukan tersebut terhadap Malaysia ?


T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

A Mengeratkan perpaduan kaum


B Memantapkan hubungan serantau
C Memperkasa semangat kenegerian
D Memudahkan perkongsian kepakaran

38 Mengapakah kerajaan menubuhkan institusi berikut?


T5 B8 ms 216 [ P1 B14-B15 ]

 Dewan Bahasa dan Pustaka


 Universiti Kebangsaan Malaysia

A Meningkatkan kadar celik huruf


B Menggalakkan kemasukan pelajar asing
C Meningkatkan kemahiran pelbagai bahasa
D Memperkasa kedudukan bahasa kebangsaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 208 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2016

37 Ordinan Pelajaran 1952 diperkenalkan untuk menyatukan penduduk di


Tanah Melayu. T5 B8 ms 213 [ P1 B3-B4 ]

Berdasarkan ordinan tersebut, bagaimanakah perpaduan dapat dicapai?

A Menjadikan alays Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar


B Mewajibkan pelajaran agama dan akhlak di peringkat sekolah menengah
C Memberikan pendidikan percuma kepada semua murid sekolah rendah
D Memperkenalkan kursus aliran kemahiran di sekolah bantuan kerajaan

38 Rajah 4 berkaitan dengan satu cabaran Wawasan 2020.

Pengamalan budaya Kepatuhan kepada


dan tradisi agama
cemerlang

Cabaran Keempat
Wawasan 2020

Keberkesanan Keunggulan
sistem pendidikan institusi keluarga

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat ditangani? T5 B8 ms 221 [ P2 B7 ]

A Mengekalkan keadilan ekonomi


B Meningkatkan etika masyarakat
C Memantapkan perpaduan rakyat
D Membina masyarakat yang saintifik

SPM 2015

37 Sistem persekolahan aneka jurusan telah diperkenalkan pada tahun 1965.


Mengapakah sistem persekolahan tersebut diperkenalkan?
T5 B8 ms 214 [ P3 B8 ]

A Melahirkan tenaga kerja mahir


B Mengurangkan sekolah vernakular
C Memendekkan tempoh pembelajaran
D Menempatkan murid kelainan upaya

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 209 KERTAS 1 : 1249/1

38 Dasar Penswastaan dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Keempat.


Apakah matlamat dasar tersebut? T5 B8 ms 207 [ P3 B9 & B17-B18 ]

I Mengimbangi pemilikan harta antara kaum


II Mengurangkan beban kewangan kerajaan
III Meningkatkan kemajuan ekonomi
IV Memperhebatkan pembukaan tanah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2015

37 Gambar 2 berkaitan dengan logo Sukan Malaysia (SUKMA 2010).

SUKMA XIII 2010


HARMONI DAN CEMERLANG

Gambar 2

Apakah tujuan sukan tersebut diadakan? T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

A Memantapkan ekonomi negara


B Memperkukuh perpaduan rakyat
C Memajukan alaysia pelancongan
D Mengimbangi ekonomi antara kaum

38 Penyata Razak 1956 menyatakan dua elemen penting dalam pendidikan


untuk membentuk perpaduan kaum. T5 B8 ms 213 [ P2 B7-B8 ]

Apakah kedua-dua elemen penting tersebut?

I Kemahiran teknikal
II Kurikulum seragam
III Sistem persekolahan sama
IV Kenaikan darjah secara automatik
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 210 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

37 Melalui Dasar Pertanian Negara, kerajaan telah memperkenalkan program


pembangunan in-situ. T5 B8 ms 206 [ P4 B6 ]

Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan?

A Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah


B Menggalakkan kemasukan pelabur asing
C Mengawal kemasukan buruh luar
D Menyusun semula masyarakat

38 Jadual 3 menerangkan matlamat rancangan pembangunan ekonomi


kerajaan Malaysia pada tahun 1970-an. T5 B8 ms 201 [ P5 B6 & B7 ]

Tarikh Rancangan Pembangunan Matlamat


1971-1975 Rancangan Malaysia Kedua Membasmi kemiskinan
Jadual 3

Apakah langkah kerajaan untuk mencapai matlamat tersebut?

I Memulakan alaysia berat


II Memajukan sektor pelancongan
III Menambahkan peluang pekerjaan
IV Meningkatkan pendapatan rakyat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2014

37 Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-
kecilan, tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh


membantu Pak Abu? T5 B8 ms 198 [ P3 B8 ]

A Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


B Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
C Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
D Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 211 KERTAS 1 : 1249/1

38 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) adalah agensi yang


ditubuhkan di bawah Rancangan Malaya Pertama.

Apakah matlamat agensi tersebut? T5 B8 ms 198 [ P4 B2-B3 ]

A Menstabilkan harga pasaran


B Menggalakkan pelaburan modal asing
C Merangsang penglibatan sektor swasta
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar

SPM 2013

36 Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara


pada 31 Ogos 1970? T5 B8 ms 211 [ P2 B1-B2 ]

A Menyusun semula masyarakat


B Memperkukuh perpaduan rakyat
C Meningkatkan kemajuan ekonomi
D Memartabatkan alays kebangsaan

37 Pernyataan berikut adalah cabaran kelapan Wawasan 2020.


T5 B8 ms 222 [ P3 B5-B8 ]

Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat dipenuhi oleh kerajaan?

A Kekayaan negara dikongsi bersama


B Pelaburan asing dipertingkatkan
C Memantapkan jati diri rakyat
D Membangunkan modal insan

SPM 2012

37 Gambar 4 menunjukkan Buku Merah yang diperkenalkan oleh Kementerian


Pembangunan Luar Bandar dalam Rancangan Malaya Kedua.

Gambar 4

Mengapakah buku tersebut diperkenalkan? T5 B8 ms 200 [ P2 B9 ]

A Menilai pelaksanaan rancangan pembangunan


B Memantau pengurusan kewangan negara
C Menetapkan sistem pentadbiran kerajaan
D Mengawal mutu perkidmatan kerajaan
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 212 KERTAS 1 : 1249/1

38 Dasar berikut memberi sumbangan Malaysia mencapai Wawasan 2020.


 Dasar Bahasa Kebangsaan
 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 Dasar Pendidikan Kebangsaan
Apakah sumbangan dasar tersebut? T5 B8 ms 217 [ P1 B7 ]

A Mewujudkan alaysia kaum


B Meningkatkan taraf hidup rakyat
C Menjamin kecemerlangan negara
D Membina masyarakat berdaya saing

SPM 2011

36 Rancangan Malaysia Pertama dilaksanakan pada tahun 1956-1960.


Apakah matlamat rancangan tersebut? T5 B8 ms 198 [ P1 B3 ]

A Membangunkan kawasan luar bandar


B Menyusun semula sistem pendidikan
C Memajukan sektor perindustrian berat
D Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

37 Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar


Pertanian Negara (DPN). T5 B8 ms 206 [ P4 B6 ]

Apakah tujuan program tersebut?

A Membuka petempatan baru


B Menambahkan peluang pekerjaan
C Memperkemas sistem pemasaran
D Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

SPM 2010 ( TIADA SOALAN )

SPM 2009
37 Rajah 1 menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara.
T5 B8 ms 201 [ SUDUT MAKLUMAT ]
Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
1 Mac 1966 digantikan dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Bank Bumiputera ditubuhkan

Apakah kesan langkah tersebut?

A Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran


B Perkembangan pesat kemudahan asas
C Peningkatan produktiviti sektor perkilangan
D Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 213 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2008
36 Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada
1973? T5 B8 ms 202 [ JADUAL ]

A Membangunkan alaysia desa


B Mengawal kualiti hasil pertanian
C Menjalankan penyelidikan pertanian
D Membantu petani dalam kegiatan koperasi

37 Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan


kawasan luar bandar dapat dicapai? T5 B8 ms 198 [ P2 B4 & P3 B8 ]

I Menyatupadukan penduduk
II Membuka kawasan pertanian baru
III Menyediakan kemudahan pinjaman
IV Menamatkan kutipan cukai pertanian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2007

 Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969


X
 Mengembalikan keharmonian kaum
 Pentadbiran selama 21 bulan

36 X dalam rajah di atas merujuk kepada T5 B8 ms 210 [ P2 B4 ]

A Jawatankuasa Kabinet
B Majlis Gerakan Negara
C Majlis Angkatan Tentera
D Jawatankuasa Antara Kerajaan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 214 KERTAS 1 : 1249/1

KEJORA
(Lembaga Kemajuan Johor Tenggara)

Rancangan
Malaysia KETENGAH
Ketiga (Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah)

DARA
(Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara)

37 Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi di atas?


T5 B8 ms 202-203 [ P4 B7-B8 ]

A Nanas dan kopi


B Kelapa dan koko
C Tembakau dan teh
D Getah dan kelapa sawit

Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika

38 Pernyataan di atas merujuk kepada cabaran keempat Wawasan 2020.


Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut?
T5 B8 ms 221 [ P2 B5-B6 ]

I Kecemerlangan teknologi
II Keberkesanan sistem pendidikan
III Keunggulan institusi keluarga
IV Kemampuan para pemimpin

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2006
34 Apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk
menilai pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua ?
T5 B8 ms 200 [ P2 B8 ]

A Memperkenalkan Buku Merah


B Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat
C Merangka Pelan Induk Perindustrian
D Melaksanakan Dasar Pertanian Negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 215 KERTAS 1 : 1249/1

Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)


35 Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas?
T5 B8 ms 218 [ P2 B6-B7 ]

I Menangkis ancaman luar


II Mewujudkan semangat kenegerian
III Menyatupadukan penduduk berbilang kaum
IV Memupuk semangat setia kawan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

II,III dan IVkelapan


Cabaran Menjamin masyarakat yang adil dan
Wawasan 2020 saksama ekonominya.

36 Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas?


T5 B8 ms 222 [ P3 B5-B8 ]

A Kekayaan negara dikongsi


B Pelaburan asing ditingkatkan
C Peluang pekerjaan ditambah
D Budaya cemerlang diamalkan

SPM 2005

FELDA
 Ditubuhkan pada 1956
 Menyediakan kemudahan asas
 Mewujudkan petempatan baru

30 Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas?


T5 B8 ms 198 [ P4 B2-B3 ]

A Memasarkan hasil pertanian


B Menggalakkan kegiatan alaysia desa
C Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar Bandar

31 Apakah badan yang dipertanggungjawabkan terhadap Dasar Penswastaan?


T5 B8 ms 207 [ P4 B1 ]

A Majlis Gerakan Negara


B Majlis Perundingan Negara
C Unit Perancangan Ekonomi
D Pusat Daya Pengeluaran Negara

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 216 KERTAS 1 : 1249/1

32 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Rukun Negara?


T5 B8 ms 212 [ P1 B2 & P4 B5 ]

I Memupuk keharmonian
II Menanamkan taat setia
III Memelihara agama
IV Memberi kebebasan mutlak

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34 Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada


perpaduan kaum. Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut?
T5 B8 ms 214 [ P1 B6-B7 & P2 B4-B5 ]

I Aliran vokasional diperkenalkan


II Bahasa Melayu sebagai alays pengantar sekolah menengah
III Sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum
IV Sistem persekolahan bercorak alaysia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2004
 Majlis Amanah Rakyat ( MARA)
 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA )

33 Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaya


Pertama? T5 B8 ms 198 [ P1 B3 ]

A Mempelbagaikan jenis tanaman


B Menumpukan pembangunan luar bandar
C Mengawal kemasukan bahan makanan import
D Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 217 KERTAS 1 : 1249/1

Tahun Perkara Matlamat


Dasar Meningkatkan jumlah penduduk Malaysia menjadi
1984 70 juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun
Kependudukan

34 Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas? T5 ms 209 [ P2 B5-B7 ]

I Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran


II Merapatkan jurang ekonomi antara kaum
III Menambahkan bilangan tenaga kerja
IV Meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 218 KERTAS 1 : 1249/1

TINGKATAN 5 BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

BIL KATA KUNCI / MAKSUD / GLOSARI CATATAN


1. Adolf Hitler Ingkar Perjanjian Versailles / perbesarkan tentera
2. AFTA ( Kawasan Perdagangan Bebas Bertujuan menghapuskan sekatan dagangan / galakkan kerjasama
ASEAN ) ekonomi negara ASEAN / wujudkan pasaran yang luas
3. Alasan British dan Perancis Sertai Pertahankan keselamatan
Perang Dunia Kedua
4. Asas penggubalan Dasar Luar Faktor sejarah / ekonomi / politik / geografi / demografi
Malaysia
5. Blok Kapitalis Terdiri daripada Amerika Syarikat dan 11 buah negara lain yang
menandatangani Perjanjian Atlantik Utara dan North Atlantic
Organisation (NATO) pada 4 April 1949
6. Blok Komunis Terdiri daripada negara Soviet Union dan tujuh buah negara yang
menandatangani Perjanjian Warsaw pada tahun 1952
7. Dasar Aparteid Dasar yang membezakan taraf penduduk kulit hitam atau kulit
berwarna daripada penduduk berkulit putih di Afrika Selatan
8. Dasar Berkecuali Amalan sesebuah negara yang tidak memihak kepada mana-mana
blok negara atau fahaman politik
9. Dasar Luar Malaysia Faktor sejarah; Kesultanan Melayu Melaka jalin hubungan dengan
negara luar seperti China / sertai Komanwel / Faktor politik; prinsip
keamanan sejagat / amal demokrasi berparlimen / pelihara
kedaulatan negara lain / Faktor ekonomi; amal pasaran bebas /
harapkan pasaran / Faktor geografi; kedudukan strategik /
bersempadan dengan Singapura / Faktor demografi; hubungan
diplomatik dengan negara Islam / tentang Dasar Aparteid
10. Dasar Pandang ke Timur Gunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bangunkan negara /
ambil nilai baik seperti cintakan negara / rajin bekerja
11. Deklarasi Langkawi Atasi pencemaran
12. Demografi Corak kependudukan berasaskan bangsa, alays, agama, budaya dan
pengalaman sejarah yang sama
13. Dunia Ketiga Negara-negara membangun dan kebanyakannya terdiri daripada
negara-negara yang mencapai kemerdekaan daripada kuasa Barat
seperti negara-negara di Asia (termasuk Asia Tenggara), Amerika
Latin dan Afrika
14. Geopolitik Blok dunia yang terbentuk berasaskan faktor geografi dan politik
15. Globalisasi Dunia tanpa sempadan kerana kepesatan teknologi maklumat /
modal , barang, kemahiran seberangi sempadan dalam masa singkat
16. Ideologi Fahaman atau pegangan politik seseorang individu atau sesebuah
kumpulan atau sesebuah negara
17. K-ekonomi Berlandaskan pengetahuan atau knowledge-based economy /
keupayaan seseorang menggunakan ilmu pengetahuan
18. Kesan Perang Dunia Pertama Pemerintahan beraja tamat / bentuk negara baru / kematian / inflasi
/ penubuhan Liga Bangsa / hutang perang tinggi / ubah peta Eropah
19. K-masyarakat Sentiasa berusaha memperkayakan diri / meningkatkan
pengetahuan / selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat
20. KOMANWEL Semangat setia kawan / kerjasama dalam segala bidang / bantu
( negara bekas jajahan British ) Malaysia atasi ancaman komunis / konfrantasi
21. Koridor Raya Multimedia Bentuk masyarakat yang bermaklumat
22. Kuasa Veto Kuasa yang diwakili oleh satu ahli dalam satu kumpulan untuk
membatalkan atau menghalang sesuatu undang-undang atau
persetujuan yang telah dicapai oleh ahli-ahli dalam kumpulan
tersebut
23. Liga Bangsa Memupuk keamanan dunia
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 219 KERTAS 1 : 1249/1

24. Malaysia berbaik-baik dengan negara Keperluan pasaran – ancaman keselamatan


dan tentera Komanwel
25. Malaysia menentang Dasar Aparteid Putuskan hubungan diplomatik
di Afrika Selatan
26. MAPHILINDO Eratkan hubungan – selesaikan pertelingkahan antara
( Malaysia, Filipina, Indonesia )
27. Modal Intelek Merujuk kepada kepakaran dan ilmu yang kreatif dan inovatif yang
dikuasai oleh seseorang individu
28. Negara-negara Selatan Tingkatkan kerjasama ekonomi / atasi harga eksport bahan mentah
/ kerjasama teknikal
29. Pakatan Bertiga ( Triple Entente ) Britain, Perancis, Rusia
30. Pengeboman Hiroshima dan Elak perang yang lama / kehilangan nyawa yang ramai
Nagasaki
31. Perang Dingin Muncul blok dunia / perbezaan fahaman politik dan ideologi /
berlaku tanpa konflik bersenjata / buktikan kekuatan / sebar
pengaruh
32. Perang Dunia Kedua Terjadi apabila Jerman serang Poland dari Barat / USSR serang
Poland dari Timur / Britain dan Perancis isytihar perang terhadap
Jerman / kegagalan Perjanjian Versailles / kemelesetan ekonomi /
kemunculan tokoh Adolf Hitler
33. Pergerakan Negara – Negara Mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat dan blok
Berkecuali ( NAM ) komunis / mengelakkan campur tangan asing dalam pentadbiran
34. Perikatan Kuasa Tengah Jerman, Austria-Hungary
( Triple Alliance )
35. Perjanjian dengan British / Australia Untuk kuatkan pertahanan / elak ancaman komunis
/ New Zealand
36. Perkembangan Dasar Luar Malaysia Tahap Pertama - Tunku Abdul Rahman
Tahap Kedua - Tun Abdul Razak / Tun Hussein Onn
Tahap Ketiga - Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad
37. Persatuan Negara – Negara Asia Kerjasama antara negara jiran dalam bidang politik, ekonomi, sosial
Tenggara ( ASEAN ) / kekalkan kestabilan politik rantau Asian negara / tingkatkan taraf
hidup penduduk
38. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu jamin keamanan / keselamatan dunia / galak hubungan baik /
( PBB ) selesai masalah antarabangsa / pusat harmonikan tindakan negara
anggota
39. Pertubuhan Negara – Negara Asia Jalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang / kekalkan serta jamin
Tenggara ( ASA ) keselamatan dan kestabilan politik / berikan kemudahan latihan
dalam penyelidikan sains dan teknologi
40. Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC ) Erat hubungan negara islam / bersatu jaga kepentingan islam /
kekalkan perdamaian / jaga tempat suci islam
41. Pro-Barat Dasar luar yang memihak kepada kuasa barat seperti Britain,
Amerika Syarikat dan Perancis
42. Rancangan Colombo Bantuan teknikal / biasiswa pendidikan
43. Saintifik Pengetahuan yang sistematik, jelas terbukti kebenarannya setelah
melalui proses penyelidikan dan eksperimen
44. Sebab Perang Dunia Pertama Kemunculan nasionalisme / sistem pakatan Eropah / persaingan
rebut kuasa ekonomi / negara kecil bersatu dengan negara besar
seperti Jerman / sanggup berperang buktikan kuasa /pembunuhan
pewaris tahta Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand
45. Zon Aman , Bebas dan Berkecuali Kekalkan keamanan / kestabilan politik / tidak bersekongkol dengan
( ZOPFAN ) blok barat atau timur bagi elak campur tangan
46. Zon Perdagangan Bebas Kawasan perindustrian yang diwartakan oleh kerajaan sebagai bebas
dan terkecuali daripada duti kastam dan cukai

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 220 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2017

39 Rajah 6 berkaitan dengan cantuman nama tiga buah negara di Asia Tenggara.
T5 B9 ms 254 [ P4 B4 ]

Malaysia

MAPHILINDO Filipina

Indonesia

Rajah 6

Mengapakah MAPHILINDO ditubuhkan oleh negara – negara tersebut ?

A Menghapus komunis
B Menamatkan persengketaan
C Menyelaras kawasan sempadan
D Membentuk kerjasama tentera

40 Jepun menyerang tanah jajahan kuasa Barat di Asia dalam Perang Dunia Kedua.
Apakah tindakan kuasa Barat untuk menghalang kemaraan Jepun ?
T5 B9 ms 233 [ P7 B9-B10 ]

A Membentuk pertubuhan serantau


B Mengisytiharkan ZOPFAN
C Menaja kegiatan subversif
D Melakukan serangan bom atom

SPMU 2017

39 Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914.

Apakah faktor yang menyebabkan perang tersebut ?


T5 B9 ms 230-231 [ P3 B2-B3 ]

A Perancis bersekutu dengan Rusia


B Wilayah Jerman diceroboh
C Bakal raja Austria dibunuh
D Pearl Harbour diserang

40 Melalui Komanwel, Malaysia dengan lantang menentang Dasar Aparteid yang


diamalkan di Afrika Selatan. T5 B9 ms 239 [ P2 B5-B6 ]

Mengapakah Malaysia menentang ideologi tersebut?

A Ideologi komunis berkembang


B Perdagangan antarabangsa terjejas
C Keselamatan negara jiran terancam
D Penindasan terhadap rakyat berleluasa

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 221 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2016

39 Pada tahun 1970an Malaysia telah mengubah dasar luar daripada pro Barat
kepada dasar berkecuali? T5 B9 ms 241 [ P3 B4-B5 ]

Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Kejatuhan harga komoditi


B Kemerosotan pengaruh Britain
C Desakan daripada pedagang asing
D Mematuhi arahan kuasa besar dunia

40 Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939 apabila Jerman menyerang
Poland. T5 B9 ms 231 [ P5 B2 ] ms 232 [ P1 B3 ]

Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut?

I Pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo


II Perkembangan kuasa imperialis baharu
III Kegagalan Perjanjian Versailles
IV Kemelesetan ekonomi dunia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2016

39 MAPHILINDHO merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia.


Apakah matlamat penubuhannya? T5 B9 ms 254 [ P4 B3-B4 ]

A Meningkatkan persefahaman
B Menghapuskan ancaman komunis
C Memajukan kegiatan perdagangan
D Membentuk pakatan tentera serantau

40 Jadual 3 berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASEAN )


Tahun 1971
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean
Jadual 3
Apakah keputusan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut?
T5 B9 ms 258 [ P2 B7 ]

A Penubuhan Pusat Kajian Bahasa Inggeris ( RELC )


B Pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC )
C Pengisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ( ZOPFAN )
D Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik ( RECSAM )

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 222 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2015

39 Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara


berikut
 Britain
 Australia
 New Zealand

Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani? T5 B9 ms 240 [ P1 B8 ]

A Memperkuat pertahanan
B Menambah aset ketenteraan
C Mengekalkan hubungan diplomatik
D Menggalakkan kemasukan pelabur asing

40 Petikan berikut berkaitan dengan Perang dunia Kedua.

Pada 1 September 1939, Hitler ( Jerman ) mara ke sempadan Poland .


Dua hari kemudiannya, setelah mendesak agar Hitler berundur, Britain
dan Perancis menyertai perang.

Sumber : B.H Liddell Hart History of the Second


World War, Da Capo Press 1990

Apakah alasan Britain dan Perancis menyertai perang tersebut ?


T5 B9 ms 233 [ P4 B3 ]

A Menguji kekuatan tentera


B Mempertahankan keselamatan
C Merampas kembali wilayah
D Menyekat pengaruh komunis

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 223 KERTAS 1 : 1249/1

SPMU 2015

Soalan 39 dan 40 berdasarkan maklumat berikut.

Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang paling komprehensif, di mana


sebahagian kuasa besar telah bersetuju untuk menghukum Jerman dan negara lain
yang tewas dalam Perang Dunia 1. Antara syarat dan terma yang utama ialah :

1. Penyerahan kesemua tanah jajahan atau koloni Jerman sebagaimana yang


dimandatkan oleh Liga Bangsa ( League of nations ):

2. Wilayah Alsace – Lorrine dipulangkan kepada Perancis.

3. Penyerahan Eupen Malmedy kepada Belgium. Memel kepada Lithuania,


daerah Hultschin kepada Czechoslovakia.

4. Poznania, iaitu sebahagian Prussia Timur dan Upper Selesia diserah kepada
Poland.

5. Danzig dijadikan bandar yang bebas

6. Plebiscites ( sejenis pungutan suara ) diadakan di sebelah utara Schleswig


untuk menyelesaikan isu sempadan Denmark – Jerman.

7. Jerman membayar hutang perang sebanyak £6.600 juta.

Dipetik dan diubahsuai daripada : Wikipedia

39 Mengapakah Jerman dihukum sedemikian rupa? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mengaut hasil negara lain


B Dituduh memulakan peperangan
C Melakukan penghapusan etnik
D Menyebarkan fahaman komunis

40 Apakah tindak balas Jerman terhadap syarat tersebut ?


T5 B9 ms 233 [ P3 B9 ]

A Menutup pintu sempadan


B Berdamai dengan negara jiran
C Memperkuat sistem pertahanan
D Melaksanakan sistem demokrasi

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 224 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2014

39 Senarai berikut adalah pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

 Komanwel
 Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
 Negara-Negara Selatan

Apakah faedah yang Malaysia peroleh dalam pertubuhan tersebut?


T5 B9 ms 243 [ P2 B4 ] ms 250 [ P2 B21 & B22 ]

I Ekonomi maju
II Keselamatan terjamin
III Identiti bangsa mantap
IV Kawasan perairan terkawal

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Rajah 5 menunjukkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap Jerman.

Kehilangan tanah jajahan


Kesan Perang
Dunia Pertama
Terhadap Jerman Bayaran pampasan tinggi

Rajah 5

Apakah tindakan Jerman untuk menghadapi kesan tersebut?


T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mendapatkan sokongan rakyat


B Memperbesar angkatan tentera
C Mengukuhkan kedudukan ekonomi
D Menggabungkan wilayah-wilayah kecil

SPMU 2014

39 Pada tahun 1929, Jerman mengalami masalah kemelesetan ekonomi akibat


kegagalan Amerika Syarikat menyediakan pinjaman.

Apakah tindakan kerajaan Jerman untuk mengalihkan perhatian rakyat


daripada masalah tersebut? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Mendapatkan pinjaman luar


B Mewujudkan kerjasama serantau
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Melaksanakan pilihan raya

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 225 KERTAS 1 : 1249/1

40 Maklumat berikut berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara


(ASEAN). T5 B9 ms 258 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Tahun Perisytiharan
1992 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Apakah tujuan perisytiharan di atas?

I Memupuk kerjasama ekonomi


II Memansuhkan sekatan dagangan
III Mengawal keselamatan perairan
IV Mewujudkan syarikat perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

38 Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun
1918. T5 B9 ms 231 [ P1 B9-B10 ]

Mengapakah Amerika Syarikat turut terlibat dalam perang tersebut?

A Menguji senjata
B Permintaan Britain
C Mempertahankan Serbia
D Menyekat ideologi komunis

39 Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. T5 B9 ms 235 [ JADUAL ]

 Blok kapitalis
 Blok komunis

Apakah ciri blok kapitalis ?

I Mengamalkan pemerintahan demokratik


II Mengamalkan sistem satu parti
III Memiliknegarakan perniagaan
IV Menjamin kebebasan individu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 226 KERTAS 1 : 1249/1

40 Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan


Komanwel (CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989.
T5 B9 ms 244 [ SUDUT MAKLUMAT ]

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut?

A Penyelarasan bantuan teknikal


B Menyediakan dana pendidikan
C Mengatasi masalah pencemaran
D Membanteras penyalahgunaan dadah

SPM 2012

39 Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia.

Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut?


T5 B9 ms 261 [ SUDUT MAKLUMAT ]

A Membangunkan wilayah pembangunan baru


B Mewujudkan keseimbangan ekonomi
C Merancakkan perkembangan perindustrian
D Membentuk masyarakat yang bermaklumat

40 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) , Malaysia telah


memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.
Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1-B2 & P2 B9 ]

I Menentang dasar aparteid


II Menghantar pasukan pemerhati
III Membebaskan negara yang dijajah
IV Menyarankan pembentukan tentera pelbagai negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 227 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2011

38 Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat


kekejaman tentera Israel.

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan


tersebut? T5 B9 ms 248 [ P2 B8 ]

A Menghantar bantuan ketenteraan


B Menganjurkan persidangan antarabangsa
C Meningkatkan kerjasama kebudayaan
D Menambahkan pelaburan pelbagai sektor

39 Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? T5 B9 ms 231 [ P2 B2 ]

Tahun Peperangan
1914-1918 Perang Dunia Pertama

A Keperluan bahan mentah meningkat


B Kerjasama antara etnik diperkukuhkan
C Pakatan tentera dibentuk
D Pemerintahan beraja tamat

40 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia tahap 1.


Dasar Luar Malaysia
Tahap 1  Dasar Pro- Barat
(1957-1970)
 Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan tentera
Komanwel

Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut?


T5 B9 ms 240 [ P1 B6 ] ms 241 [ P2 B6 ]

I Keperluan pasaran
II Sikap diskriminasi
III Persamaan ideologi
IV Ancaman keselamatan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 228 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2010

38 Pada 28 Jun 1914, peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary


berlaku. T5 B9 ms 230 [ P3 B1 ]

Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa tersebut?

A Perang Dingin
B Perang Saudara
C Perang Dunia Pertama
D Pembentukan Pakatan Bertiga

39 Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC pada tahun
1971. T5 B9 ms 251 [ P4 B8 ]

Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk

A Mengekalkan keamanan dunia


B Meningkatkan perhubungan sosiobudaya
C Mengekalkan perdamaian antara negara Islam
D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

40 Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari


Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919.

Adolf Hitler

Apakah bukti tuduhan tersebut? T5 B9 ms 232 [ P2 B10 ]

A Memperbesar angkatan tentera


B Menakluki wilayah Itali
C Menyertai Kuasa Bersekutu
D Mengamalkan pemerintahan diktator

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 229 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2009

38 MAPHILINDO yang ditubuhkan pada tahun 1963 adalah pertubuhan serantau


yang dianggotai oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan? T5 B9 ms 254 [ P4 B3 & P4 B4 ]

I Meningkatkan hubungan persahabatan


II Menyelesaikan pertelingkahan
III Menggalakkan kerjasama pendidikan
IV Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39 Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.


Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?
T5 B9 ms 239 [ P3 B7-B8 ]

A Menamatkan perlindungan politik


B Menghalang hubungan perdagangan
C Memutuskan hubungan diplomatik
D Menyekat bantuan kemanusiaan

40 Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa 1919? T5 B9 ms 231 [ P3 B3 ]

A Memupuk keamanan dunia


B Mengeratkan hubungan perdagangan
C Menggalakkan kerjasama pendidikan
D Meningkatkan kerjasama kebudayaan

SPM 2008
38 Peristiwa berikut berlaku semasa Perang Dunia Kedua.
Tarikh Peristiwa
6 dan 8 Ogos 1945 Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

Mengapakah Amerika Syarikat mengambil tindakan demikian?


T5 B9 ms 233 [ P7 B7 ]

A Menguji kekuatan senjata


B Mengingkari Perjanjian Versailles
C Mengelakkan perang berpanjangan
D Mengatasi masalah kemelesetan ekonomi

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 230 KERTAS 1 : 1249/1

39 Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah


memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia.

Apakah sumbangan tersebut? T5 B9 ms 246 [ P3 B1-B2 & P2 B9 ]

I Menentang dasar Aparteid


II Menghantar pasukan pemerhati
III Membebaskan negara yang dijajah
IV Menyarankan penggunaan dinar emas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).


T5 B9 ms 252 [ P2 B3 ]

Tahun 2002
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri
Luar Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut?

A Mewujudkan kerjasama ketenteraan


B Memerangi penyalahgunaan dadah
C Memulihara alam sekitar
D Menentang keganasan

SPM 2007
39 Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939 – 1945) bermula di Eropah?
T5 B9 ms 233 [ P4 B1 ]

A Rusia memasuki Berlin


B Jerman menyerang Poland
C Itali menceroboh Perancis
D Austria mengancam Serbia

 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - 1961


 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967

40 Dua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu


T5 B9 ms 254 [ JADUAL ]

A menyelaraskan sistem pentadbiran


B mengadakan pakatan ketenteraan
C mewujudkan kebudayaan serantau
D menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang
EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 231 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2006
Jerman

Perikatan
Kuasa Tengah Austria-Hungary
(1882)

Itali

37 Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada
akhir abad ke-19. T5 B9 ms 230 [ P2 B3-B4 ]

Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut?

A Perebutan bahan mentah


B Peningkatan ekonomi dunia
C Permulaan persaingan kuasa
D Pembentukan perpaduan sejagat

38 Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat
selepas Perang Dunia Kedua? T5 B9 ms 234 [ P2 B10 ]

I Membangunkan sektor ekonomi


II Mewujudkan perpaduan kaum
III Membentuk sempadan negara
IV Menghapuskan warisan penjajah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39 Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota


Komanwel? T5 B9 ms 244 [ P1 B16-B17 ]

A Membiayai pengajian pelajar


B Memajukan sektor pertanian
C Menggalakkan aktiviti pelancongan
D Menyediakan kemudahan perubatan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 232 KERTAS 1 : 1249/1

Telefon Internet

40 Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut


kepada Malaysia? T5 B9 ms 261 [ SUDUT MAKLUMAT ]

I Peningkatan kadar celik huruf


II Perkembangan globalisasi
III Pembentukan masyarakat berpengetahuan
IV Penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2005

Pakatan Perbelanjaan US$


Pakatan Bertiga 125 bilion
Pakatan Kuasa Tengah 60 bilion

35 Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama.

Antara berikut yang manakah kesan ekonomi kepada negara yang


menganggotai pakatan tersebut? T5 B9 ms 231 [ P4 B2 ]

I Kadar inflasi meningkat


II Beban hutang bertambah
III Penganugerahan bertambah
IV Nilai mata wang meningkat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Dasar Luar Malaysia


Sebelum 1971 Pro Barat
Selepas 1971 Berkecuali
36 Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia.

Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? T5 B9 ms 241 [ P3 B4-B5 ]

A Suasana yang aman di Vietnam


B Bantuan pertahanan dari Komanwel
C Pengaruh Britain di Timur berkurangan
D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 233 KERTAS 1 : 1249/1

 Britain
 Australia
 New Zealand

37 Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan


negara di atas? T5 B9 ms 243 [ P2 B6-B7 ]

A Membeli peralatan perang


B Menjamin keselamatan negara
C Memulihkan hubungan diplomatik
D Meningkatkan kemasukan pelabur asing

38 Apakah faktor pembubaran Liga Bangsa? T5 B9 ms 231 [ P3 B7 ]

A Kemelesetan ekonomi dunia


B Perluasan pengaruh komunis
C Kegagalan menghalang peperangan
D Pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negara

Pergerakan Negara –Negara Berkecuali ( NAM )


 Ditubuhkan pada bulan September 1961
 Dianggotai oleh negara di Asia , Afrika dan Amerika Selatan

39 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas ?


T5 B9 ms 249 [ P2 B2 ]

I Mengekalkan keamanan dunia


II Menggalakkan kerjasama teknologi
III Mengukuhkan kerjasama pertahanan
IV Menggalakkan hubungan negara anggota

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Mesyuarat Menteri - Menteri Luar ASEAN telah


berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971.

40 Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? T5 B9 ms 258 [ P2 B6 ]

A Pengisytiharan ZOPFAN
B Penentangan keganasan di Israel
C Penekanan kepada industri berat
D Perjanjian kerjasama ketenteraan

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 234 KERTAS 1 : 1249/1

SPM 2004

35 Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara di Asia


Tenggara? T5 B9 ms 230 [ P1 B6 ]

A Kuasa raja dipulihkan


B Kerajaan republik dibentuk
C Semangat kebangsaan meningkat
D Wujud pelbagai aliran politik

36 Mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan Amerika


Syarikat dan Britain? T5 B9 ms 238 [ P2 B9 ]

A Memperoleh bahan mentah


B Memerlukan pasaran modal
C Meningkatkan teknologi pertanian
D Mendapatkan bantuan ketenteraan

37 Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel?


T5 B9 ms 239 [ P2 B2-B3 ]

A Menjaga pendirian majoriti negara Islam


B Tidak mempunyai kepentingan ekonomi
C Tidak diiktiraf oleh negara sekutu Malaysia
D Bukan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

38
Hubungan Luar Negara Malaysia
 Negara-negara Komanwel
 Negara-negara Berkecuali
 Negara-negara Selatan

Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas?


T5 B9 ms 242 [ P4 B5 ] ms 243 [ P2 B4 ]

I Menjamin keselamatan
II Mengukuhkan ekonomi
III Mengadakan pakatan ketenteraan
IV Memantapkan struktur pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 235 KERTAS 1 : 1249/1

39
Tempat Sukan Tahun
Kuala Lumpur Komanwel 1998
Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas?
T5 B9 ms 243 [ P2 B2 ]

A Mengukuhkan semangat perpaduan


B Melambangkan kekuatan negara peserta
C Memupuk kerjasama antara negara anggota
D Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia

40 Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Aparteid di Afrika


Selatan? T5 B9 ms 244 [ P1 B10-B11 ]

A Membantah campur tangan asing


B Mencadangkan pemerintah yang baru
C Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel
D Mengesyorkan penglibatan tentera Komanwel

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 236 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN


MANUSIA SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SPM 2017
2 D 53
SPM 2017
SPMU 2017
1 C 6 3 A 46 & 47
3 B 8 4 B 51
4 C 27 SPM 2016
SPMU 2017 3 D 44
1 C 5 4 C 53
2 A 11 SPMU 2016
SPM 2016 3 D 43
1 B 9 4 A 43
2 C 9 SPM 2015
SPMU 2016 3 C 53
1 D 13 4 C 44
2 B 27 SPMU 2015
SPM 2015 2 C 51
3 A 62
1 D 5
SPM 2014
2 A 27
1 D 55
SPMU 2015
3 A 44
1 D 24
4 D 53
4 D 31
SPMU 2014
SPM 2014
3 B 51
2 D 27 4 D 46
SPMU 2014 SPM 2013
1 B 27 3 A 67
2 A 31 4 A 49
SPM 2013 SPM 2012
1 C 33 2 A 51
2 D 12 3 B 43
SPM 2012 4 C 41,49
1 C 14 SPM 2011
SPM 2011 3 B 43
1 A 11 4 C 43
2 A 21 SPM 2010
SPM 2010 3 D 65
4 D 52
1 A 20
SPM 2009
2 B 27
3 B 50,59
SPM 2009
4 C 53
1 D 5 SPM 2008
2 A 27 1 B 52
SPM 2008 3 B 64
2 B 33 4 A 43
SPM 2007 SPM 2007
1 D 21-22 3 D 59
2 C 31 4 A 44
SPM 2006 SPM 2006
1 B 20 5 D 43
2 A 26 6 C 47
3 A 27 SPM 2005
4 A 32 1 C 47
SPM 2005 ( TIADA SOALAN ) 2 D 49
SPM 2004 3 B 51
1 A 11 4 A 55
2 A 12,13,19 & 31 5 D 63
3 C 14 6 A 64
SPM 2004
4 B 43
5 C 66

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 237 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
SPM 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
5 A 75 SPM 2017
6 C 81 7 C 102
SPMU 2017 8 B 113
5 C 84 SPMU 2017
6 A 76 7 A 111
SPM 2016 SPM 2016
5 A 85 7 A 110
6 D 76 8 A 102
SPMU 2016 SPMU 2016
5 D 80 7 C 101
6 A 83 8 D 112
SPM 2015 SPM 2015
5 D 85, 86 7 D 112
6 A 82 8 A 110
SPMU 2015 SPMU 2015
5 D 81-82 7 D 109
6 C 76-77 8 C 102
SPM 2014 SPM 2014 ( TIADA SOALAN )
5 D 80 SPMU 2014
6 C 76 7 A 113
SPMU 2014 8 D 102
5 C 79 SPM 2013
6 C 80 7 D 107
SPM 2013 8 C 102
5 D 77 SPM 2012
6 C 85 7 A 107
SPM 2012 SPM 2011
5 A 85 7 D 105
6 B 87 8 B 101
SPM 2011 SPM 2010
5 C 79 7 C 102
6 C 88 8 D 108
SPM 2010 SPM 2009
5 C 80 7 B 102
6 B 76 8 C 109
SPM 2009 SPM 2008
5 D 85 7 A 102
6 A 77 8 B 102
SPM 2008 SPM 2007
5 C 83 8 D 112
6 B 77 SPM 2006
SPM 2007 8 C 102
5 C 77 9 D 107
6 A 93 11 B 111
SPM 2006 SPM 2005
7 B 81 7 B 106
SPM 2005 ( TIADA SOALAN ) SPM 2004
SPM 2004 8 D 101
6 D 76 9 B 110
7 D 80-81 10 B 108

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 238 KERTAS 1 : 1249/1

BAB35::TAMADUN
BAB KERAJAANAWAL
ISLAMASIA
DI MADINAH
TENGGARA BAB
BAB64:: PEMBENTUKAN KERAJAANISLAM
KEMUNCULAN TAMADUN ISLAMDAN
DAN
SOALAN
SOALAN JAWAPAN
JAWAPAN MUKA
MUKA SURAT
SURAT SUMBANGANNYA
PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
SPM 2017
SPMU 2017 SOALAN
SOALAN JAWAPAN
JAWAPAN MUKA
MUKA SURAT
SURAT
105 CC 12784 SPM 2017
SPMU 2017
6 SPMU A2017 76 79 AA 145111
8 D 2016
SPM 136 11 C
SPM 2016 147
95 BA 13285 712 AA 150110
106 AD 12376 8 SPMUA 2017 102
SPM
SPMU 2016
2016 11 SPMUB 2016 167
95 DD 12480 712 BC 161101
106 CA 13483 8 SPMD 2016 112
SPMU
SPM 2016
2015 11 SPMB 2015 151
95 AD 122&127
85, 86 712 AD 145112
106 BA 13482 8 SPMUA 2016 110
SPM
SPMU 2015
2015 11 SPMUC 2015 152
95 BD 119
81-82 712 BD 147
108-109
106 DC 121
77-76 8 SPMC 2015 101-102
SPMU
SPM 2015
2014 11 SPM 2014 ( TIADA
B SOALAN ) 147
95 BD 12080 12 SPMUB 2014 146
106 CC 13676 7 SPMUA 2015 113
SPM
SPMU 2014
2014 811 BD 143102
85 AC 13379 12 SPMA 2013 161
96 BC 12480 7 SPMD 2014 107
10 D 2013
SPM 127 87 BC 145102
5 SPMUD2014 77 11 SPMA 2012 168
96 DC 11885 712 BA 144 &107
145
10 D 2012
SPM 118 SPMU 2014
SPM 2011
5 SPM A2013 85 711 BD 151105
96 CB 13387 812 AB 145
101
10 A 2011
SPM 120 SPM 2010
SPM 2013
5 SPM C2012 79 711 BC 147102
86 CC 13488 8 SPMD 2012 108
9 B 2010
SPM 120 11 SPMB 2009 151
105 DC 13079 712 BB 155102
6 SPM 2011
B 76 8 SPMC 2011 109
9 D 2009
SPM 134 11 SPMD 2008 163
105 AD 128
85-86 712 DA 145102
6 SPM A2010 76-77 8 SPMB 2010 102
9 B 2008
SPM 127 11 SPMD 2007 143
105 BC 13183 812 DD 146112
6 SPM 2009
B 76-77 SPM 2006
SPM 2009
9 B 2007
SPM 133 810 BC 145
100-102
5 SPM 2008
C 76 911 CD 147
107
96 BA 12094 12
11 CB 161111
10 D 2006
SPM 132-133 SPM 2005
SPM 2008
7 SPM B2007 81 711 CB 151
106
9 SPM 2005 ( TIADA SOALAN ) 130
A 12 A
SPM 2004 166
10 C 2004
SPM 134 8 SPMD 2007 101
6 SPM 2006 ( TIADA
D SOALAN ) 76 9 7 BB 147
110
7 SPM D2005 80,81 11
10 AB 166
109
8 D 122 12 D 168
9 A 123 SPM 2006
SPM 2004 12 C 147
11 C 130 SPM 2005
10 C 146
11 C 153
12 B 154
SPM 2004
12 B 145
13 A 165-169

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 239 KERTAS 1 : 1249/1
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
SPM 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
13 C 176 SPM 2017
14 B 180 15 C 197, 198
SPMU 2017 16 A 197
14 D 184 SPMU 2017
SPM 2016 13 C 190,198,199
13 C 197 15 C 200
14 A 186 16 B 200
15 C 181 SPM 2016
SPMU 2016 16 D 198
13 C 176-177 SPMU 2016
14 B 183 16 D 202
15 A 183 SPM 2015
SPM 2015 15 A 206
13 A 185 16 C 202
14 D 175,177,178 SPMU 2015
SPMU 2015 13 D 197
16 D 176 14 A 197
SPM 2014 15 C 200
14 B 182 SPM 2014
SPMU 2014 13 C 197
13 A 191 15 A 196
14 B 180, 181 16 D 209
SPM 2013 SPMU 2014
12 D 185 15 B 203
13 C 176 16 C 209
14 C 185-186 SPM 2013
15 D 186 16 B 200
SPM 2012 SPM 2012 ( TIADA SOALAN )
13 D 180-181 SPM 2011
14 C 176 15 B 203
15 D 183 16 A 197
16 A 185, 186 SPM 2010
SPM 2011 15 A 200
13 D 181 16 B 203
14 A 179 SPM 2009
SPM 2010 15 A 200
13 B 176 16 B 211
14 A 175-177 SPM 2008
SPM 2009 15 A 197
13 B 181 16 A 201
14 C 175-176 SPM 2007
SPM 2008 15 C 206
13 C 179 SPM 2006
14 C 190 10 D 200
SPM 2007 15 D 198
13 C 180 SPM 2005 ( TIADA SOALAN )
14 B 180 SPM 2004
2006 14 B 207
13 B 176
14 C 186
2005
13 D 175
2004 ( TIADA SOALAN )

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 240 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA


SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT TERHADAP EKONOMI NEGARA
SPM 2017 SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
17 B 216 SPM 2017
18 A 215 19 A 255
20 C 238 SPMU 2017
SPMU 2017 19 B 248
17 D 234 20 C 165
18 C 230 SPM 2016
SPM 2016 19 C 247
17 C 215 20 A 250
18 C 221 SPMU 2016
SPMU 2016 19 B 265
17 D 221 20 C 250
18 B 219 SPM 2015
SPM 2015 19 D 247
17 B 236 20 A 250
18 A 221 SPMU 2015
SPMU 2015 19 A 247
17 A 238 20 B 265
18 D 218 SPM 2014
SPM 2014 19 C 265
17 A 216 20 C 256
18 A 232 SPMU 2014
SPMU 2014 19 C 255
17 A 235 20 B 251
18 C 237 21 B 261
SPM 2013 SPM 2013
17 A 224 19 C 252
18 B 228, 229 20 B 251
SPM 2012 SPM 2012
17 A 223 19 C 248
18 D 216 20 C 260
SPM 2011 SPM 2011
17 B 220 19 C 257
18 A 216 20 A 256
SPM 2010 SPM 2010
17 A 231 19 C 264
18 C 217 20 D 265
SPM 2009 21 C 246
17 D 224 SPM 2009
18 A 225,226 19 D 250
SPM 2008 20 B 260
17 D 222 SPM 2008
18 D 216 19 B 261
SPM 2007 20 C 258-259
16 D 224 SPM 2007
17 D 215 18 A 247
20 A 237 SPM 2006
SPM 2006 17 A 260
16 A 223 18 B 252
SPM 2005 19 B 258
14 D 221 20 B 260
15 D 224 21 D 265
16 D 236 22 A 265
17 A 236 SPM 2005
SPM 2004 18 D 259
15 D 221 19 C 264
16 A 230 20 A 265
17 D 234 SPM 2004
18 B 237 19 B 247
20 D 251
21 A 264

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 241 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN


NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPM 2017 SPM 2005
21 B 19 21 C 7
SPMU 2017 22 B 9
21 D 22 23 B 11
22 C 13 24 B 18
23 B 15 SPM 2004
26 C 15 22 A 7
SPM 2016 23 D 8
21 D 9 24 C 18
22 B 23 25 A 18
23 B 16
SPMU 2016
21 D 13
22 B 15
SPM 2015
21 D 11
22 C 5
23 A 17
SPMU 2015
21 A 22
22 B 11
23 B 11
SPM 2014
21 C 14
22 B 9
SPMU 2014
22 B 18
23 A 9
24 D 8
SPM 2013
21 D 8
22 B 12
23 D 18
SPM 2012
21 B 12
22 B 15
23 D 6
SPM 2011
21 C 17
22 B 21
SPM 2010
22 D 11
SPM 2009
21 C 13
22 D 20
SPM 2008
21 D 16
22 B 15-16
23 D 14
SPM 2007
20 A 6
21 B 18
22 A 19
SPM 2006
23 B 11
24 A 11
25 C 16
26 B 18
27 C 13

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 242 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA


PERANG DUNIA KEDUA DAN BANGSA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPM 2017 SPM 2017
22 D 30 26 D 67
23 B 34 27 A 84
24 A 41 28 B 70
25 D 54 SPMU 2017
SPMU 2017 27 B 80 - 85
24 A 51 28 A 68
25 D 48, 49 SPM 2016
SPM 2016 25 C 80-85
24 D 56 27 B 69
26 C 32 28 B 73
SPMU 2016 30 D 68
23 C 50 SPMU 2016
24 C 52 26 B 68
25 A 30 27 C 78
SPM 2015 SPM 2015
24 B 48 26 C 71
25 C 37 27 B 68-69
SPMU 2015 28 D 68
24 A 37 SPMU 2015
25 B 54 26 B 87, 88
SPM 2014 27 C 73
23 C 42 SPM 2014
24 A 40 25 C 68-69
SPMU 2014 26 D 68
25 C 50 27 A 88
26 B 42 SPMU 2014
SPM 2013 27 D 88
24 C 50 28 D 69-70
25 A 44 SPM 2013
SPM 2012 26 B 84
24 C 53 27 D 81,85
25 C 49 SPM 2012
SPM 2011 26 C 73
23 C 41 27 A 68
24 D 53 SPM 2011
SPM 2010 25 D 84,86
23 B 48 26 C 69
24 D 38 SPM 2010
25 B 49 26 C 69
28 B 56 27 D 88
SPM 2009 SPM 2009
23 A 32 26 B 88
24 A 49 27 A 69
25 C 52 SPM 2008
SPM 2008 25 B 68
24 A 34 - 36 26 D 88
SPM 2007 SPM 2007
23 C 38 25 B 69
24 B 42 26 B 75
SPM 2006 SPM 2006
28 A 46 31 B 80
29 D 50 SPM 2005
30 C 52 28 A 65
SPM 2005 SPM 2004 ( TIADA SOALAN )
25 B 37
26 B 53
27 C 54
SPM 2004
26 B 30
27 D 32

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 243 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG
MALAYSIA MERDEKA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPM 2017 SPM 2017
29 D 108 31 D 117
30 C 104 32 D 120
SPMU 2017 SPMU 2017
30 A 112 31 D 126
SPM 2016 32 A 119
29 A 110-111 SPM 2016
SPMU 2016 31 B 124
28 A 104 SPMU 2016
29 D 96 31 B 120
30 C 111 32 C 119
SPM 2015 SPM 2015
29 B 99 31 C 124
30 D 99 32 D 121
SPMU 2015 SPMU 2015
28 A 104 31 A 126
29 D 96,108 32 D 132
30 C 110,111 SPM 2014
SPM 2014 30 A 120
28 B 98,111 31 C 124
29 C 107 32 A 131
SPMU 2014 SPMU 2014
29 A 99 31 C 121
30 C 99 32 D 125
SPM 2013 SPM 2013
28 A 96 28 D 121
29 B 110 SPM 2012
31 A 103 30 D 121
SPM 2012 31 A 127
28 C 99 SPM 2011
29 C 104 29 C 119
SPM 2011 30 B 118
27 B 101 SPM 2010
28 B 99 29 A 127
SPM 2010 31 D 120
30 C 111 32 A 118
SPM 2009 SPM 2009
28 D 107 30 D 122
29 D 95 31 A 124
SPM 2008 SPM 2008
27 D 100 30 B 121
28 A 95 31 C 117-118
29 D 108 SPM 2007
SPM 2007 30 B 119
27 A 102 31 D 125
28 A 95 SPM 2006 ( TIADA SOALAN )
29 C 104 SPM 2005 (TIADA SOALAN )
SPM 2006 SPM 2004
32 D 110 29 B 126,127
SPM 2005
29 A 110
SPM 2004
28 A 100,101

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 244 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
MALAYSIA NEGARA MALAYSIA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPM 2017 SPM 2017
33 D 142 35 A 174
34 C 147 36 D 179
SPMU 2017 SPMU 2017
29 C 148 35 D 179
33 C 146 36 B 177
34 A 142 SPM 2016
SPM 2016 35 A 167
32 C 145 36 B 171
33 A 146 SPMU 2016
34 B 143 35 C 174-175
SPMU 2016 36 A 161-162
33 D 140 SPM 2015
34 C 139 35 C 179
SPM 2015 36 B 178
33 B 150 SPMU 2015
34 C 143 35 C 188
SPMU 2015 36 C 179
33 B 139 SPM 2014
34 A 147 35 C 164
SPM 2014 36 D 168
33 C 144 SPMU 2014
34 B 139 35 B 179
SPMU 2014 36 A 188
33 C 138 SPM 2013
34 A 149 34 A 168
SPM 2013 35 D 172
32 B 146 SPM 2012
33 B 141 35 D 188,191
SPM 2012 36 D 190
32 B 139 SPM 2011
33 B 143 33 A 178
34 D 150 34 C 172
SPM 2011 35 D 179
31 B 146 SPM 2010
32 A 139 35 A 185
SPM 2010 36 A 172
33 B 139 37 A 162
34 C 140 SPM 2009
SPM 2009 34 C 165
32 C 149 SPM 2008
33 B 155 34 A 179
35 B 155 35 C 166
36 D 145 SPM 2007
SPM 2008 34 B 179
32 A 146 35 A 168
33 C 143 SPM 2006
SPM 2007 33 B 188
32 C 139 SPM 2005
33 D 143 33 D 177
SPM 2006 & SPM 2005 (TIADA SOALAN) SPM 2004
SPM 2004 31 A 163
30 A 138 32 D 164

EZY'S SEJARAH
JENTAYU DESA 245 KERTAS 1 : 1249/1

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA


UNTUK KESEJAHTERAAN ANTARABANGSA
SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT SOALAN JAWAPAN MUKA SURAT
SPM 2017 SPM 2017
37 B 199 39 B 254
38 A 219 40 D 233
SPMU 2017 SPMU 2017
37 A 198 39 C 230 -231
38 D 207 40 D 239
SPM 2016 SPM 2016
37 A 218 39 B 241
38 D 216 40 D 231-232
SPMU 2016 SPMU 2016
37 A 213 39 A 254
38 B 221 40 C 258
SPM 2015 SPM 2015
37 A 214 39 A 240
38 C 207 40 B 233
SPMU 2015 SPMU 2015
37 B 218 39 B 232
38 C 213 40 C 233
SPM 2014 SPM 2014
37 A 206 39 A 243,250
38 D 201 40 B 232
SPMU 2014 SPMU 2014
37 A 198 39 C 232
38 D 198 40 A 258
SPM 2013 SPM 2013
36 B 211 38 B 231
37 A 222 39 B 235
SPM 2012 40 C 244
37 A 200 SPM 2012
38 A 212-217 39 D 261
SPM 2011 40 A 246
36 A 198 SPM 2011
37 D 206 38 B 248
SPM 2010 ( TIADA SOALAN ) 39 D 231
SPM 2009 40 B 240-241
37 D 201 SPM 2010
SPM 2008 38 C 230
36 D 202 39 C 251
37 C 198 40 A 232
SPM 2007 SPM 2009
36 B 210 38 A 254
37 D 202-203 39 C 239
38 C 221 40 A 231
SPM 2006 SPM 2008
34 A 200 38 C 233
35 D 218 39 A 246
36 A 222 40 D 262
SPM 2005 SPM 2007
30 D 198 39 B 233
31 C 207 40 D 254
32 A 212 SPM 2006
34 C 214 37 C 230-231
SPM 2004 38 A 234
33 B 198 39 A 244
34 D 209 40 D 261
SPM 2005
35 A 231
36 C 241
37 B 243
38 C 231
39 B 249
40 A 258
SPM 2004
35 C 230
36 B 238
37 A 239
38 A 242-251
39 C 244 -SEJARAH
EZY'S 246
40 C 244