Anda di halaman 1dari 1

Kelebihan dan kelemahan strategi pengajaran

Strategi berpusatkan guru Strategi Berpusatkan Murid Pengintegrasikan Bahan


Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan
 Keadaan Kelas  Penyalahgunaan  Dapat  Kawalan kelas  Konsep yang  Bersemuka
Terkawal Strategi menimbulkan rasa tidak menyeluruh diterima tiada dengan
 Objektif  Murid Bersikap minat murid untuk kerana jumlah keseragaman bahan yang
Pembelajaran Pasif belajar kerana pelajar yang ramai  Mencetuskan boleh salah
Tercapai  Pandangan Dan semua murid menyebabkan minat murid faham
 Mementingkan Pendapat Murid terlibat secara guru sukar untuk contohnya bahan  Sikap negatif
Pencapaian Murid Kurang Diambil aktif dalam kelas. memberi grafik seperti guru @
Dalam Kira  Mewujudkan perhatian kepada animasi, teks, kurang
Peperiksaan  Komunikasi Lebih pengalaman tiap-tiap murid gambar dan audio kemahiran
 Menyampaikan Kepada Sehala pembelajaran  Guru kurang  Mengatasi dalam
Maklumat Yang  Murid Terbeban yang menarik berperanan masalah masa dan teknologi
Tidak Dapat Dengan Hafalan minat murid serta sebagai pendidik tenaga pengajar  Sumber
Dicapai Murid menggalakkan  Percanggahan idea  Boleh kewangan
 Menyampaikan penglibatan sesama murid menggunakan yang tidak
Maklumat Dan mereka dalam  Konsep yang bahan secara mencukupi
Ilmu Pengetahuan proses pdp. diterima tiada berulang kali
Yang Kompleks  Murid akan lebih keseragaman untuk
Mengikut berinteraksi pemahaman
Keupayaan Murid dengan murid lain murid atau
berbanding guru. mencari maklumat
dengan
menggunakan
laman sesawang

Anda mungkin juga menyukai