Anda di halaman 1dari 1

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN TEMA / TAJUK

PENDIDIKAN KESIHATAN KESIHATAN DIRI DAN


6 ISNIN 5.02.2018 5 BESTARI 11.45-12.15
REPRODUKTIF

STANDARD 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang
KANDUNGAN mempengaruhi kesihatan diri dan kesihatan.

STANDARD
1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Menyatakan kepentingan menghargai aspek seksualiti diri masing – masing.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN
Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH
Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

1. Guru menunjukkan gambar dihadapan kelas.


AKTIVITI 2. Murid memberi respon terhadap gambar kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual
yang dipamerkan.
3. Aktiviti peta dakap.
4. Lakonan cara menghormati anggota seksual orang lain.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]


EMK / KBAT I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] Tiada [ ]
Lain-lain : ________________________________
Lain-lain : _____________________
BAHAN BANTU LCD Projektor [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................
Tatabahasa: Kata Kerja Tunggal
SISTEM BAHASA
Kosa Kata: Telapak tangan, cuci, gembira
PENILAIAN PDP / Murid menguasai [ ] ____________________ Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________ Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain [ ]

REFLEKSI /
CATATAN / IMPAK
DAN KERJA RUMAH