Anda di halaman 1dari 16

TUNTUTAN PERJALANAN

BULAN TAHUN 2018


NAMA HURUF BESAR
NO.KAD PENGENALAN
NO.AKAUN BANK
NAMA DAN ALAMAT BANK
JAWATAN PENOLONG PENGARAH
GRED JAWATAN DG 41
EMEL nnnn@moe.gov.my
NO.TELEPON
GAJI
ELAUN-ELAUN
KENDERAAN/MODEL
NO. PENDAFTARAN
KUASA 1.6 CC
KELAS TUNTUTAN A
ALAMAT - NAMA ORGANISASI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JALAN PERSIARAN BUKIT KIARA
POSKOD/BANDAR 50604 KUALA LUMPUR
ALAMAT -NO. RUMAH/LORONG
JALAN
POSKOD/BANDAR
NEGERI
NO. TELEPON PEJABAT 03-2081 7777 NO.FAKS 03-2081 7788
Diisi dalam satu LAMPIRAN
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN salinan “A”
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Persiaran Bukit Kiara,
50604 KUALA LUMPUR.
KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN
DALAM NEGERI
BAGI BULAN / 0 2018
Tuntutan ini mestilah dikemukakan ke Pejabat Pembayaran sebelum 8 haribulan yang berikut. Kehadiran
dalam mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan tugas-tugas rasmi di luar ibu pejabat hendaklah disokong
dengan surat jemputan.

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar): 0


No. Kad Pengenalan: 0
No. Akaun Bank :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nama Dan Alamat Bank : 0

Jawatan: PENOLONG PENGARAH Gred / SSM: DG 41


Email: nnnn@moe.gov.my No Tel Bimbit: 0

Gaji : RM0.00
Pendapatan (RM) Elaun-elaun : RM0.00
Jumlah : RM0.00

Jenis / Model :0

Kenderaan No. Pendaftaran :0


Kuasa(C.C.) : 1.6 CC
A / B / B / C / D / E (***)
Kelas Tuntutan : A

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Alamat Pejabat PERSIARAN BUKIT KIARA
50604 KUALA LUMPUR
No. Tel:(Pej): 03-2081 7777 No. Fax: 03-2081 7788

0
0
Alamat Rumah
0
0
(**) - jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB. Objek Amaun (RM)
(***) - potong mana yang berkenaan BESTARI
TEKNOLOGI
PADU 49
PADU 79
Jumlah besar

(1)
(1)
KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu Jarak(km)
RM
Tarikh Tujuan
Bertolak Sampai Best Teknologi PADU
050206 050204 49

FJDHFDKLSFJAS;FJASLDFAS;DK

JUMLAH 0 0 0
(2)
(2)

KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu Jarak(km)
RM
Tarikh Tujuan
Bertolak Sampai Best Teknologi PADU
050206 050204 49

0 0 0

(3)
(3)
Jarak(km)
RM
PADU
79

0
Jarak(km)
RM
PADU
79

0 JUMLAH BESAR 0
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi:
500 km pertama: 0 km X 0.70 sen/km RM0.00
501 km - 1000 km: km X 0.65 sen/km RM0.00
1001 km - 1700 km: 0 km X 0.55 sen/km RM0.00
1701 km dan seterusnya 0 km X 0.50 sen/km RM0.00
Jumlah km JUMLAH RM0.00

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.6 TAHUN 2001


Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas
Kelas (Sen) Setiap Km A B C D E
Sen Sen Sen Sen Sen
500 km pertama 70 40 30 35 30
501 km - 1000 km (500 km) 65 35 25 30 25
1001 km - 1700 km (700 km) 55 30 20 25 20
1701 km dan seterusnya 50 25 15 20 15

* Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Ogos 2001

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi Resit ]
Bas Resit ]
Kereta Api Resit ]
Feri Resit ]
Lain-lain
RM0.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA :


X Elaun Makan sebanyak RM 45 /hari: RM0.00
X Elaun harian sebanyak RM 22.5 /hari: RM0.00
Bagi SABAH:
X Elaun Makan sebanyak RM /hari:
X Elaun harian sebanyak RM /hari:
Bagi SARAWAK:
X Elaun Makan sebanyak RM /hari:
X Elaun harian sebanyak RM /hari:
Jumlah RM0.00

(4)
0
0
0
0
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOJING

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA:


X Elaun Sewa Hotel sebanyak : /hari RM0.00
[ Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM0.00
Bagi SABAH
X Elaun Sewa Hotel sebanyak : /hari
[ Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan:

Bagi SERAWAK
X Elaun Sewa Hotel sebanyak : /hari
[ Resit ]
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan:
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan:
Jumlah RM0.00

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA:

X Elaun lojing sebanyak : RM55 /hari 0

X Elaun lojing sebanyak : /hari

X Elaun lojing sebanyak : /hari

Jumlah 0

TUNTUTAN PELBAGAI
Tol [ ] RM0.00
Tempat Letak Kereta [ ]
Dobi [ ]
Pos [ ]
Telefon, Teleks, Faks [ ]

Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3%),


bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei
Darussalam sahaja.
Jumlah RM0.00
JUMLAH TUNTUTAN RM0.00

(5)
(5)
PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa:


Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi.
Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
peraturan bagi pegawai rasmi dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa.
Perbelanjaan bertanda (*)sebenarnya dilakukan dan telah saya dibayar berjumlah (RM)
Panggilan telefon adalah atas urusan Urusan Kerajaan sebanyak RM
Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.
Tuntutan perjalanan & elaun-elaun berkaitan berjumlah (RM): RM 0.00

Tarikh:
Tandatangan

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahwa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh:
(Tandatangan)

(Nama)
b.p. Ketua Setiausaha/
Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)

Pendahuluan Diri diberi RM


Tolak: Tuntutan sekarang RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik (***)


(6)
Lampiran

PERAKUAN TOUCH 'N' GO

Pembayaran Tol dengan menggunakan kad Pra-bayar "Touch 'N'Go" telah dibuat seperti butiran berikut :

TARIKH PLAZA TOL PERGI BALIK JUMLAH

JUMLAH 0.00

Scan Touch 'n' Go di sini

Adalah diakui dan disahkan bahawa bayaran Tol tersebut telah dibayar oleh saya semasa menjalankan tugas-tugas rasmi
dan bayaran adalah dibuat secara Kad Pra-bayar “ Touch 'n' Go ”. Resit tidak diperolehi.

__________________________________ ________________________________
( ) ( KETUA JABATAN/KPP )