Anda di halaman 1dari 4

3 2

𝑋 =
4 3

2
Lorekkan rajah
3

1 2 3

Bahagikan setiap rajah kepada 4.


3
Lorekkan pada rajah itu.
4

Kira semua petak yang bertindan (6) sebagai pengangka dan


keseluruhan petak sebagai penyebut (12)

6 3
Maka jawapannya = =
12 4
3 2
1 𝑋 =
4 5

2
Lorekkan rajah
5

1 2 3 4 5 6 7
Bahagikan setiap rajah kepada
3 4 3 7
4. Lorekkan 1 = + = pada
4 4 4 4
rajah itu

1 2 3
4 5 6 Penuhkan lorekkan petak yang
bertindan kepada rajah
disebelahnya

7 8 9 10
14 13 12 11
1 2 3 4 Kira semua petak yang bertindan (14) sebagai
5 6 pengangka dan keseluruhan petak sebagai
penyebut (20)

14 7
Maka jawapannya = =
20 10
1 2
1 𝑋1 =
2 5

2
Lorekkan rajah 1
5

1 2 3

Bahagikan setiap rajah kepada


1 2 1 3
2. Lorekkan 1 = + = pada
2 2 2 2
rajah itu
1
2
3 Penuhkan lorekkan petak yang
4 bertindan kepada rajah disebelahnya
5

6
7
1 4
2 5
3 6

1 6
2 7
3 8 Kira semua petak yang bertindan (21)
4 9 sebagai pengangka dan penyebutnya
5 10
(10)
11 16
12 17 21
13 18
14 19
15 20

21 1
Maka jawapannya = =2
10 10