Anda di halaman 1dari 2

SOALAN TEMUBUAL BERSAMA IBU BAPA

1. Bolehkah tuan/puan terangkan serba sedikit tentang diri kamu?

2. Bolehkah tuan/puan terangkan tentang latar belakang anak anda?

3. Adakah anak tuan/puan aktif di rumah?

4. Adakah anak tuan/puan seorang pendiam di rumah?

5. Apakah bahasa yang selalu digunakan oleh anak tuan/puan di rumah?

6. Apakah matapelajaran kesukaan anak tuan/puan?

7. Adakah anak tuan/puan boleh bertutur dengan lancar di rumah?

8. Apakah pandangan tuan/puan, tentang sikap pendiam anak anda di sekolah?

9. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh tuan/puan untuk mengatasi masalah ini?

10. Adakah persekitaran mempengaruhi kemahiran lisan anak anda?


SOALAN TEMUBUAL BERSAMA GURU KELAS

1. Bolehkah cikgu menerangkan serba sedikit latar belakang tentang diri kamu?

2. Apakah matapelajaran yang diajar untuk murid tertentu?

3. Bagaimanakah respon murid tersebut semasa PdP?

4. Menurut pandangan cikgu, kemahiran lisan murid tersebut baik ataupun lemah?

5. Adakah murid tersebut melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan?

6. Bagaimanakah emosi murid tersebut semasa menjalankan aktiviti berkaitan kemahiran lisan?

7. Melalui pengalaman cikgu, apakah pendekatan yang telah digunakan untuk meningkatkan
kemahiran lisan murid tersebut?

8. Adakah kelemahan dalam kemahiran lisan mempengaruhi pencapaian murid?

9. Bolehkah cikgu memberitahu cara-cara yang boleh digunakan untuk murid bertutur?

10. Adakah cikgu berharap bahawa murid tersebut dapat bertutur dengan lancar melalui
penggunaan strategi yang bagus?