Anda di halaman 1dari 1

2) Bertanggungjawab

3) Menyediakan Dirinya
- Untuk menjayakan
- Dari aspek jasmani,
proses di dalam
emosi dan mental.
kelompok.

1) Sikap Terbuka 4) Pendengar yg Baik


- Bertolak ansur - Menanam rasa
antara satu hormat terhadap
sama lain. ahli yg lain.

TINGKAH LAKU AHLI


KELOMPOK
MENGGALAKKAN
PERKEMBANGAN KELOMPOK

8) Tulen 5) Meluahkan Perasaan


- Berusaha untuk - Berkonsi masalah yg
menjadi dirinya dihadapi suapaya
sendiri tanpa dapat mencari jalan
dipengaruhi oleh penyelesaiannya.
orang lain.

7) Komited 6) Berani
- Berusaha untuk - Berkongsi
membantu diri pengalaman dan
sendiri dan orang pandangan.
lain.