Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS SWOT PANITIA MATEMATIK M / MATEMATIK T

S – ( STRENGH ) W – ( WEAKNESS )
INTERNAL
ENVIRONMENT S1 Guru berijazah dan berpengalaman W1. Pelajar belum sedia menerima sistem pembelajaran
S2 Pelajar bersedia untuk belajar pra universiti
S3 Prasarana mencukupi W2. Cara belajar yang tidak efektif.
S4 Pentadbir yang berkesan W3. Pelajar tidak mempunyai asas Matematik yang
S5 Pelajar matang dan terpilih ke tingkatan 6 setimpal dgn keperluan sukatan pra universiti .
EXTERNAL S6 Guru telah didedahkan dengan cara permarkahan . W4. Pelajar mempunyai daya ingatan lemah..
ENVIRONMENT S7 Disiplin pelajar terkawal W5. Penguasaan Bahasa Inggeris lemah.
W6. Kekurangan sifat ”cepat & tepat” .
O – ( OPPORTUNITIES ) SO (STRATEGIES) WO (STRATEGIES)

O1 .Kedudukan sekolah yang strategik. S1+S2+S3+S4+S6+O1+O2+O3 W1+W3+W5+W6+O1+O4


Ada perhentian bas berdekatan
dengan sekolah . Program Kecemerlangan ”My Friend My Teacher”
O2. Pelajar boleh mengulang pep (Teknik Menjawab & (Sistem Mentor-Mentee
penggal 1 dan penggal 2. Bengkel Menjawab Soalan Format STPM) & Celik Kalkulator)
O3 .Pemberatan markah kerja kursus
sebanyak 20% .
O4. Pelajar ada sifat saling membantu.
T – ( THREATS )
ST (STRATEGIES) WT (STRATEGIES)
T1. Pengaruh sosial media seperti
smartphone. S2+S3+S5+S7+ W1+W2+W4+T1+T4+T7+T8
T2. Banyak tuisyen. T3+T5+T7+T8
T3. Masa suntuk bagi sistem modular.
T4. Sifar bajet Program Pecutan ”Solve & Resolve”
T5. Sukatan luas (Penggunaan Modul, Kelas Pecutan) (Klinik Matematik, Latihtubi Terancang)
T6. Kerja kursus tiap penggal
T7. Kekurangan buku ulangkaji dalam
pasaran.
T8. Gangguan pdp kerana program
lain & cuti bencana
OPPM TAKTIKAL MATEMATIK T 2018
SMK SERI AMPANGAN
Teras Strategik 1 5. Perlaksanaan berkecekapan tinggi.
Aspirasi Sistem 1 5. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Anjakan 1/3/7/10
Isu Strategik Keperluan melahirkan murid yang boleh mencapai tahap kecekapan tinggi, pencapaian akademik yang baik dan konsisten.
Matlamat Meningkatkan prestasi Matematik T dalam Peperiksaan STPM dari segi kuantiti dan kualiti.
Sasaran / Capai
Objektif KPI Nota
2018
Meningkatkan kualiti dari segi KBAT dalam
STPM
Peratus pelajar yang lulus dengan gred C meningkat 90.9
Meningkatkan kuantiti kategori gred B+/B/ B-
dalam STPM
Bilangan pelajar yang mendapat gred B+/B/ B- meningkat 9.09
Meningkatkan Gred Purata Mata Pelajaran
Gred Purata Mata Pelajaran sekurang-kurangnya 2.09 2.09
dalam STPM
Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab
S1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pecutan 1. Kelas Pecutan √ √ √ √ √ √ √ √
2. Modul Topikal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
S2:
Program
1.Teknik Menjawab √ √ √ √ √ √
Kecemerlangan
2.Bengkel Format
STPM
√ √ √ √
S3:
“Solve & Resolve” 1.Klinik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.Latihtubi Terancang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
S4
“My Friend My
1. Celik Kalkulator √ √ √
Teacher”
2. Mentor Mentee √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
NOR
BULAN AZIZAH
OPPM TAKTIKAL MATEMATIK T 2018
SMK SERI AMPANGAN
Teras Strategik 1 5. Perlaksanaan berkecekapan tinggi.
Aspirasi Sistem 1 5. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.
Anjakan 1/3/7/10
Isu Strategik Keperluan melahirkan murid yang boleh mencapai tahap kecekapan tinggi, pencapaian akademik yang baik dan konsisten.
Matlamat Meningkatkan prestasi Matematik T dalam Peperiksaan STPM dari segi kuantiti dan kualiti.
Sasaran / Capai
Objektif KPI Nota
2017
Meningkatkan kualiti dari segi KBAT dalam STPM Peratus pelajar yang lulus dengan gred C meningkat 5
Meningkatkan kuantiti kategori gred A/A- dalam STPM Bilangan pelajar yang mendapat gred A /A- meningkat 1 TOV STPM 2015 P2
Meningkatkan Gred Purata Mata Pelajaran dalam STPM Gred Purata Mata Pelajaran sekurang-kurangnya 2.45 2.00
Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab
S1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pecutan 1. Kelas Pecutan √ √ √ √
2. Modul Topikal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
S2:
Program Kecemerlangan 1.Teknik Menjawab √ √ √ √ √ √
2.Bengkel Format STPM √ √ √ √
S3:
“Solve & Resolve” 1.Klinik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.Latihtubi Terancang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
S4
“My Friend My Teacher” 1. Celik Kalkulator √ √ √
2. Mentor Mentee √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Norazizah
BULAN Maarof
SMK SERI AMPANGAN
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK (T)
NAMA PROGRAM TEKNIK MENJAWAB SOALAN
OBJEKTIF PROGRAM Meningkatkan prestasi Matematik T dalam peperiksaan STPM dari segi kuantiti dan kualiti
TARIKH PERLAKSANAAN April – Mei (P2) / September – Oktober (P3 & P1)
KUMPULAN SASARAN Murid mengambil subjek Matematik T
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN / KOS
1. MESYUARAT UNIT

1.1 Ucapan GPK tingkatan enam / ketua unit • Pn. Lee Yeam Teng Kertas kerja
1.2 Bentang Kertas kerja • Pn. Norazizah Binti Maarof • ½ jam
1.3 Lantik AJK & agih tugas

2. PERSEDIAAN
• 1 minggu sebelum Individu atau
• penyediaan bahan / nota / soalan • Pn. Norazizah Binti Maarof program kumpulan murid
• penyediaan power point slide show
3. PERLAKSANAAN
Guru subjek dan murid berkerjasama • Waktu PdP Kontra kos antara murid
secara koloboratif • Waktu senggang diluar secara peribadi / dana
waktu PdP kelas
4. PEMANTAUAN Ketua Unit:
-Pn. Lee Yeam Teng • 4 bulan Perbincangan berkala
dan informal
5. PENILAIAN / TINDAKAN SUSULAN Guru Subjek: • Ujian
- Pn. Norazizah Binti Maarof • Selepas proses PdP • Kuiz bertulis
• Tunjuk cara
SMK SERI AMPANGAN
PELAN OPERASI TAHUN 2017
PANITIA MATEMATIK (T)
NAMA PROGRAM MODUL TOPIKAL
OBJEKTIF PROGRAM Meningkatkan prestasi Matematik T dalam peperiksaan STPM dari segi kuantiti dan kualiti
TARIKH PERLAKSANAAN Februari - Mei (P2) / Jun – Oktober (P3 & P1)
KUMPULAN SASARAN Murid yang mengambil subjek Matematik T
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH CATATAN / KOS
1. MESYUARAT UNIT

1.1 Ucapan GPK tingkatan enam / ketua unit • Pn. Lee Yeam Teng Kertas kerja
1.2 Bentang Kertas kerja • Pn. Norazizah Binti Maarof • ½ jam
• Lantik AJK & agih tugas

2. PERSEDIAAN
• 1 minggu sebelum Individu atau
• penyediaan bahan / nota / soalan Pn. Norazizah Binti Maarof program kumpulan murid

3. PERLAKSANAAN -Murid menjawab soalan Modul


- Guru subjek- perbincangan dan • Waktu PdP Kontra kos antara murid
penyemakan jawapan murid • Waktu senggang diluar secara peribadi / dana
waktu PdP kelas
4. PEMANTAUAN Ketua Unit:
-Pn. Lee Yeam Teng • 4 bulan Perbincangan berkala
dan informal
5. PENILAIAN / TINDAKAN SUSULAN Guru Subjek: • Ujian
- Pn. Norazizah Binti Maarof • Selepas proses PdP • Kuiz bertulis

Beri Nilai