Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA
Sejarah KELAS 11.50 Tahun 4
PELAJARAN
TARIKH/ HARI 26 Februari 2018 Isnin MASA hingga 12.50

TEMA Mari Belajar Sejarah TAJUK Konsep Masa dalam Sejarah


STANDARD
1.1 Pengertian Sejarah dan Kemahiran Sejarah
KANDUNGAN
1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa
STANDARD
dan kronologi.
PEMBELAJARAN
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan
kronologi.
2. Menyatakan peristiwa sejarah mengikut garis masa dengan betul.
1) Guru memaparkan tiga gambar individu yang hidup dari sekitar 10 tahun
hingga 1000 tahun sebagai set induksi kepada murid.
2) Guru menanyakan beberapa soalan dan murid meneka jawapannya.
3) Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari
tersebut.
4) Guru memberikan penerangan dengan menggunakan ‘time board’ yang
mempunyai kata kunci.
5) Guru menanyakan soalan sambil memberi penerangan kepada murid.

AKTIVITI 6) Guru mengadakan aktiviti kumpulan iaitu mereka rangka masa dalam
PENGAJARAN & kertas mahjong beserta dengan peristiwa penting.
PEMBELAJARAN
(PdP) 7) Guru mengadakan pembentangan tentang rangka masa yang telah
disediakan oleh murid.
8) Guru memberikan aktiviti individu di mana akan memberikan kertas
lembaran kerja kepada murid.
9) Guru menyanyakan soalan kepada murid untuk merumuskan isi
pembelajaran pada hari tersebut.
. Time . .Kertas - Verbal
.
board mahjong linguistik PENILAIAN
KECERDAS
BAHAN BANTU - interperson PdP
.Lembaran AN
BELAJAR (BBB) . gambar . .
kerja PELBAGAI al
. . .
Pilih
√ Penilaian
Patriotisme - √ Menjana
Meneroka
Patriotis PdP
ELEMEN Idea
bukti
me
MERENTASI KEMAHIRAN - menghubun
KURIKULUM BERFIKIR √ Menjana
gkait
(EMK) Idea .

 20/22 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi


latiha pengayaan / pengukuhan.

 21/22 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi


latihan pemulihan

Pembelajaran hari ini memuaskan


REFLEKSI
secara keseluruhan. Majoriti murid Aktiviti pengajaran & pembelajaran
dapat menguasai isi pembelajaran hari ditangguhkan kerana
ini. Murid juga melibatkan diri secara ..........................
aktif dalam aktiviti kumpulan.

Aktiviti PdP dibawa ke


_____________________________________________________