Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 1

SDN KAPUK 16 PAGI


TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

Kelas : IV (EMPAT) E
Nomor PENILAIAN TENGAH SEMESTER I
RATA -
Nama Siswa L/P Agama PPKn B.Ind Mtk IPA IPS SBdP PJOK JUMLAH RATA
Urut Induk
75 72 68 65 70 70 70 75
1 1400 ANDIKA ILHAM L 80 70 62 63 70 87 75 82 589 98.17
2 1446 ASEP LUKMAN L 80 70 65 60 72 72 75 80 574 95.67
3 1445 ARYA WANGSA L 80 85 82 65 67 85 82 85 631 105.17
4 1447 CLARA PATRISIA P 70 70 67 65 75 82 75 80 584 97.33
5 1521 DAVINA UTAMI VALERIA P 90 92 85 60 77 90 78 81 653 108.83
6 1630 ELSA GALATIA MANALU P 75 57 75 53 75 77 73 78 563 93.83
7 1448 EVAN F TRIYONO L 70 82 75 55 72 72 75 83 584 97.33
8 1487 FITRI YANAH P 70 90 82 77 87 97 80 80 663 110.50
9 1528 IBNU HAFIZ L 80 85 75 77 92 95 80 81 665 110.83
10 1491 IBNU ZAKI ROMADHON L 70 85 75 77 90 90 75 80 642 107.00
11 1698 JAMALUDIN L 75 92 80 80 95 95 78 85 680 113.33
12 1412 KAMELIAH RIJALLIANTI P 90 85 70 65 87 87 78 79 641 106.83
13 1456 MAHARANI P 80 75 60 53 67 75 80 79 569 94.83
14 1455 MAEMUNAH P 80 90 90 83 95 95 80 79 692 115.33
15 1417 MAULANA ISAK L 70 57 50 50 70 60 78 80 515 85.83
16 1458 M. ERLANGGA L 80 77 62 67 77 75 75 80 593 98.83
17 1418 M. JUNAEDIH L 80 75 55 63 72 77 75 82 579 96.50
18 1540 M. RAFLI L 70 72 77 60 75 72 75 81 582 97.00
19 1461 NADIN P 80 85 72 55 62 77 75 79 585 97.50
20 1465 OCHA OLIVIA P 80 85 75 63 65 82 78 78 606 101.00
21 1545 RANI ROSDIANI P 90 92 87 60 95 85 78 80 667 111.17
22 1468 REVA RIYANTI P 80 87 80 80 97 100 78 80 682 113.67
23 1521 SANDRA P 70 75 75 57 72 70 78 79 576 96.00
24 1553 SANIA MELANI P 70 90 67 70 100 95 78 78 648 108.00
25 1472 SEPTIKA ARSYAH RAMADHANI P 80 77 80 77 82 90 75 80 641 106.83
26 1378 SITI AISYAH P 70 77 67 55 65 77 80 79 570 95.00
27 1432 TRISA AINI PUTRI P 80 95 90 63 100 100 80 80 688 114.67
JUMLAH 2090 2172 1980 1753 2153 2259 2087 2168
RATA - RATA 77,40 80,44 73,33 64,92 79,74 83,66 77,29 80,29
Nilai Terendah 70 57 50 53 62 72 73 78
Nilai Tertinggi 90 95 90 83 100 100 82 85
Jumlah Siswa Diatas KKM 18 22 18 12 22 26 27 27
Jumlah Siswa Dibawah KKM 9 5 9 15 5 1 0 0
Prosentase Ketuntasan 62% 76% 62% 41% 76% 90% 93% 93%

Mengetahui, Jakarta, 2017


SDN Kapuk 16 Pagi Guru Kelas IV

H.BAHRUDDIN,M.Pd ANNA TIOMINAR MS, S.Pd


NIP. 196005181994111001 NIP.