Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 2

Kelas : 2 Al –Farabi

Tema/Tajuk : Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial:Pengurusan Mental dan


Emosi

Tarikh : 11 April 2017

Masa : 9:15 – 9:45 pagi

Bilangan murid : 26 Orang Murid

Standard Kandungan : 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan
harian.

Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak
selamat.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat pelbagai situasi perasaan melalui tontonan
tayangan animasi/ kartun seperti Upin Ipin.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Membezakan perasaan seperti bimbang, cemas, marah, sedih,
gembira dan tidak selamat.
2. Mengetahui situasi yang tidak selamat.

Sumber / Bahan Bantu Mengajar

1. Komputer 2. Pembesar Suara 3. Kad Gambar 4. Kad Situasi

5. Kad Teka 6. Skor Markah

EMK : Kreativiti – Elemen Persekitaran- Menggalakkan idea kreatif.

Penilaian PdP : Pemerhatian dan kerja berkumpulan.

1|Page
Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /
Masa
1. Membantu murid Guru menayangkan
Permulaan BBM
(5 minit) membuat beberapa video pendek - Video
persediaan untuk pelbagai situasi dan - Slaid
pembelajaran. keadaan.

1. Murid mengamati Pendekatan :


2. Memberi gambaran
dan mentafsir video
awal kepada murid
tersebut. Pendekatan Induktif
berkenaan dengan
isi pembelajaran Strategi PdP:
2. Meminta murid
pada hari tersebut.
mengaitkan Pembelajaran
perasaan bagi berpusatkan bahan
setiap video pendek
3. Membantu murid Teknik :
yang ditayangkan.
mengimbas kembali
pelbagai situasi Soal Jawab
berserta perasaan
3. Guru bersoal jawab
(bimbang, takut,
bersama murid Nilai Murni :
sedih, marah)
mengenai video
yang ditayangkan. - Bertangg
ungjawab
4. Contoh soalan: .
- Keikhlasa
- Mengapa kanak- n
kanak tersebut - Kesungg
menangis? uhan
- Apa perasaan
yang ditunjukkan
dalam video? Fasa Permulaan

Perkembang Langkah 1: Aktiviti 1: BBM


an Memberi penerangan - Kad
Mempamerkan pelbagai
(20 minit) kepada murid mengenai Gambar
jenis gambar yang
pelbagai jenis perasaan. - Slaid
berlainan situasi.
Pendekatan :

1. Perasaan bimbang Pendekatan


1. Murid akan
Komunikatif
Berasa gelisah atau tidak dipamerkan
sedap hati kerana pelbagai jenis Strategi PdP:
memikirkan sesuatu atau gambar dengan
situasi yang Pengajaran
takut sesuatu yang tidak
berbeza-beza. berpusatkan bahan.
diingini berlaku, khuatir atau
risau. Teknik :
2. Murid akan meneka
2. Perasaan cemas situasi yang Meneka situasi dan
dipamerkan. perasaan
Hati berasa takut dan risau.

3. Perasaan sedih

2|Page
Perasaan sedan, sedu atau 3. Murid akan Nilai :
tangis. menerangkan
- Kesungg
perasaan yang
4. Perasaan marah uhan
wujud dalam situasi
- kejujuran
Berasa panas hati kerana tersebut.
ditipu (dihina dll), perasaan
panas hati, berang, gusar, 4. Guru akan
membimbing murid Fasa Imaginasi
murka.
sambil
5. Perasaan tidak menerangkan
selamat. maksud perasaan
Situasi keadaan yang yang telah disebut
berbahaya. murid.

6. Perasaan Gembira

Sangat gembira, sangat


girang dan besar hati.

Contoh perasaan melalui


ilustrasi gambar :

Aktiviti 2 :
Langkah 2: BBM
Murid melakonkan pelbagai 1. Murid dibahagikan - Kad
situasi berkaitan perasaan. kepada 6 kumpulan. Situasi

1. Memupuk nilai 2. Wakil setiap Pendekatan :


kerjasama murid kumpulan akan
dalam kumpulan. mencabut situasi Pendekatan
2. Meningkatkan pada kotak ajaib. Komunikatif
kreativiti murid.
Pendekatan Tematik
3. Meningkatkan
penaakulan murid 3. Murid akan
untuk berbincang untuk
memperluaskan Strategi PdP:
melakonkan situasi
idea pemikiran. yang dipilih. Kecerdasan
4. Mencungkil bakat pelbagai
murid dalam 4. Setiap kumpulan
lakonan. Kemahiran berfikir
akan melakonkan
3|Page
5. Memberi peluang situasi tersebut di
kepada murid hadapan kelas.
Kaedah :
meluahkan
perasaan melalui Lakonan
lakonan. 5. Kumpulan lain
6. Penglibatan murid berhak memberikan
menyeluruh. bintang dari 1 Teknik :
(rendah) hingga 5
Contoh situasi : Lakonan.
(tertinggi).
Situasi 1 (Bimbang).
6. Kumpulan yang
Melakonkan situasi seorang memperoleh bintang Nilai :
anak yang bimbang tertinggi adalah
dimarahi ayah kerana - Kerjasam
pemenang.
mendapat keputusan a
kurang cemerlang. - Kejujuran
- Adil
Situasi 2 (Cemas) - Kepercay
Melakonkan situasi murid aan
melihat luka di tangan - Semanga
rakannya akibat leka t
bermain. berpasuk
an
Situasi 3 (tidak selamat)

Melakonkan situasi seorang


kanak-kanak didekati oleh Fasa Perkembangan
orang yang tidak dikenali.

Situasi 4 ( Gembira)

Melakonkan situasi seorang


anak mendapat hadiah
kesukaannya.

Situasi 5 (Sedih)

Melakonkan situasi seorang


kanak-kanak yang kematian
haiwan kesayangannya.

Situasi 6 (Marah)

Melakonkan situasi seorang


ibu memarahi anaknya
kerana tidak membuat kerja
sekolah.

Langkah 3: Aktiviti 3 : BBM:


1. Menilai kefahaman murid Berani Teka? “Kad Teka”
terhadap pengajaran yang
1. Aktiviti melibatkan
dijalankan secara individu
kumpulan yang
dan kumpulan.
4|Page
2. Membantu murid sama dengan aktiviti Pendekatan :
mengenal pasti tahap 2.
2. Wakil kumpulan Berpusatkan Murid
kefahaman masing-masing.
akan datang ke
3. Berbincang mengenai hadapan kelas dan
jawapan yang diberikan mencabut “Kad Strategi PdP:
bersama dengan rakan Teka” di hadapan
kelas. Kemahiran
sekelas dalam kawalan
3. Wakil kumpulan mengaplikasi.
cikgu. akan membaca
pernyataan yang Kemahiran
4. Memupuk nilai kejujuran
terdapat dalam “Kad Kontekstual.
dalam kalangan murid. Teka” mengikut
perasaan yang telah Teknik :
ditetapkan seperti
perasaan bimbang. Meneka dan
4. Ahli kumpulan serta Lakonan
kumpulan lain akan
meneka perasaan
yang dilakonkan.
Nilai :
5. Hanya 2x tekaan
setiap kumpulan - Kejujuran
dibenarkan.
6. Jika tekaan betul,
kumpulan akan
mendapat markah.
7. Jika cubaan tekaan
yang ke-2 salah,
kumpulan yang Fasa Tindakan
terlibat akan ditolak
markah.

1. Membuat 1. Meminta murid


Penutup BBM
(5 minit) kesimpulan tentang secara sukarela
sesi pengajaran dan membuat rumusan
pembelajaran. berkaitan dengan
apa yang telah
2. Mengimbas kembali dipelajarinya. Strategi PdP:
apa yang telah 2. Memberikan kata Pengajaran
dipelajari. motivasi kepada berpusatkan murid
murid/ kumpulan
yang kalah. Kemahiran membuat
kesimpulan.
3. Memberikan pujian
serta menerapkan Penerapan Nilai.
nilai murni kepada
murid. -berusaha

Fasa Penutup

Refleksi: % murid mencapai objektif PdP.


% murid mencapai objektif PdP dengan bimbingan.
% murid perlukan bimbingan PdP.
5|Page