Anda di halaman 1dari 7

PORTOFOLIO

GURU

Disusun oleh :

NAMA : ANING SITI ROHANI, S.Pd


NUPTK : 4538 7556 5620 0013
JABATAN : GURU PAUD
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017
PORTOFOLIO
GURU

Disusun oleh :

NAMA : ENUNG NURHAYATI


NUPTK : 7538 7616 6330 0062
JABATAN : GURU PAUD
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017
PORTOFOLIO
GURU

Disusun oleh :

NAMA : FINA MARYAM


NUPTK :-
JABATAN : GURU PAUD
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017
PORTOFOLIO
GURU

Disusun oleh :

NAMA : WIWIN SUPARTINI


NUPTK : 3349 7656 6730 0023
JABATAN : GURU PAUD
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017
PORTOFOLIO
GURU

Disusun oleh :

NAMA : YULI FITRIYANTI, S.Pd


NUPTK : 2036 7626 6330 0103
JABATAN : GURU PAUD
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017
PORTOFOLIO
GURU

Disusun oleh :

NAMA : SITI JULAEHA, S.Pd


NIP : 19760705 200801 2 011
JABATAN : KEPALA SEKOLAH
INSTANSI : TK ASSOBAR
ALAMAT : Jalan Raya Cibeureum Kalijati Timur
NPSN : 20264531

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG


PROPINSI JAWA BARAT

2017