Anda di halaman 1dari 3

Lampiran 1

Borang soal selidik


Kajian Penganjuran Program Latihan 1 Malaysia (Masakan Nasi Briani dan Nasi Arab)
Soal selidik ini mempunyai lima bahagian

Sila jawap semua soalan.

1. Maklumat umum

1.1 Jantina: Lelaki Wanita

1.2 Umur: <20 thn 20-29 thn 30-39 thn >40 thn

1.3 Taraf perkahwinan: Bujang Kahwin Balu/Bercerai

1.4 Status pekerjaan: Kerajaan Swasta B Sendiri Tak bekerja


1.5 Pendapatan bulanan: <RM1,500 RM1,500 - RM3,000
RM3,001 - RM5,000 >RM5,000

1.6 Alamat tempat tinggal:

1.7 Nombor telefon:

2. Gaya hidup
2.1 Anda mengamalkan gaya hidup sihat:

Ya Tidak
2.2 Pernah membuat masakan Nasi Beriani dan Nasi Arab di rumah?
Ya Tidak

2.3 Jika pernah membuat masakan briani dan nasi arab di rumah, berapakah kekerapannya?

Sekali seminggu Sebulan sekali Tidak Pernah


Dua kali seminggu Dua bulan sekali
2.4 Jika membuat masakan nasi briani dan nasi arab di rumah, siapakah yang membuat masakan?
Sendiri Oleh ahli keluarga Sahabat

3. Maklumat mengenai kursus yang dianjurkan:


3.1 Dari manakah sumber maklumat yang anda dapat mengenai Program Latihan 1 Malaysia yang dianjurkan ini?

Media elektronik Media cetak Media alternatif


Rakan / ahli keluarga

3.2 Sekiranya mendapat maklumat baru mengenai kursus yang akan dianjurkan, apa yang akan anda buat?

Terus mencuba Dapatkan maklumat tambahan

3.3 Bagaimanakah anda mendapatkan maklumat tambahan?

Tanya rakan Media cetak Media elektronik Media alternatif


Lampiran 1

4 Persepsi terhadap program dan kursus yang dianjurkan:


4.1 Anda meminati kursus masakan Nasi Beriani dan Nasi Arab yang dianjurkan:
Ya Tidak
4.2 Perkara yang mendorong anda meminati kursus yan dianjurkan adalah :
Harga berpatutan Berdekatan dengan rumah
Minat memasak Berminat untuk menceburi bidang perniagaan

5 Penambahbaikan program dan kursus:


5.1 Adakah kursus masakan ini perlu dianjurkan lagi pada masa akan datang?
Ya Tidak
5.2 Cadangkan penambahbaikan kursus untuk penganjuran program pada masa-masa akan datang?

Terima kasih.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[

[p[[