Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENGESAHAN LAPORAN PROJEK

TAJUK : MELAKSANAKAN PROGRAM LATIHAN 1 MALAYSIA


(MASAKAN NASI BRIANI DAN NASI ARAB)

CU : C06 – OFFICE SPECIAL PROJECT ADMINISTRATION

Saya membuat akuan bahawa hasil Laporan Pengalaman Keterampilan Terdahulu ini
dibuat dengan mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan bidang
berdasarkan kepada pengalaman serta kemahiran tanpa meniru dari mana-mana
sumber.

TANDA TANGAN PEMOHON :


NAMA : SAYUTI BINTI MOHAMMED ALIAS
NO. KAD PENGENALAN : 700519-05-5110
TARIKH :

Saya mengaku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya, laporan
ini adalah mencukupi dari skop dan kualiti bagi tujuan penganugerahan Diploma
Kemahiran Malaysia – Penyeliaan Terapi Estetik.

TANDA TANGAN PP-PPT :


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
TARIKH :

ii