Anda di halaman 1dari 7

TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Baca dan faham.

berhimpun
bersih mengawasi

Gotong-
royong
bekerjasama mengelap

menyusun selesa

KPBM TAHUN 5 2
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberi.

memadamkan - bersih

menyapu - lantai

kelas - ceria

KPBM TAHUN 5 3
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

memberus - kotor

tingkap - kain

rajin - kelas

KPBM TAHUN 5 4
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Bina ayat berdasarkan bahan grafik dan rangkai kata yang


diberi.

Aktiviti Kelas

Aktiviti menyapu mengelap menyusun membuang membersihkan

Perkara sampah tingkap meja sampah kelas


s

1. murid - kelas

Murid-murid membersihkan kelas itu.__________________________


_____________________________________________________________
2. menyapu – lantai
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. tingkap - debu

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. menyusun - kemas

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. bertanggungjawab - kelas

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

KPBM TAHUN 5 5
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Lengkapkan jadual di bawah.

Siapa /Apa Aktiviti / Rangkai kata Keterangan

sikap tolong-
1. Kerja kumpulan dapat memupuk
menolong.

2.

3.

4.

5.

KPBM TAHUN 5 6
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Lengkapkan jadual di bawah.

Bilik
Kemahiran
Hidup

Siapa /Apa Aktiviti / Rangkai kata Keterangan

1. Banyak alat terdapat di bilik kemahiran


pertukangan hidup.

2.

3.

4.

5.

KPBM TAHUN 5 7
TAHUN 5

Tajuk 1: Bilik Darjah

Jawab soalan berdasarkan bahan grafik di bawah.

Kebaikan
Bergotong-
royong

Bil Soalan Jawapan

1. Apakah yang murid-murid lakukan mengecat, membersihkan,


ketika bergotong-royong? menanam

2. Mengapakah kita perlu bekerjasama


untuk membersihkan halaman sekolah?

3. Bagaimanakah keadaan sekolah


selepas aktiviti gotong-royong?

4. Adakah hubungan baik dapat terjalin


melalui aktiviti gotong-royong?

5. Apakah sikap baik yang dapat


dipupuk melalui aktiviti gotong-royong?

KPBM TAHUN 5 8