Anda di halaman 1dari 2

9/15/2016 SELAMATKAN LAH BUMI KITA: LANGKAH MENCEGAH Penggunaan CFC

F r i d a y,   M a y   7 ,   2 0 1 0

LANGKAH MENCEGAH Penggunaan CFC

Kloroflorokarbon (CFC) adalah bahan yang stabil dan dikenali dengan nama am freon.
Permusnahan lapisan ozon adalah disebabkan oleh atom klorin. Bahan‐bahan aerosol biasanya
dimampatkan ke dalam tin‐tin di bawah tekanan tinggi. Kloroflorokarbon (CFC) digunakan
sebagai mangkin dalam proses itu. Selain itu, CFC digunakan dalam peti sejuk, penghawa dingin
dan sebagainya sebagai bahan rejan(propellant), pembentukan buih, dan alat pemadam api.
Sebenarnya, pemusnahan lapisan ozon dilakukan oleh atom klorin. Didapati satu molekul CFC
mampu memusnahkan 1000 molekul ozon.
Oleh itu, sumber alternatif harus digunakan untuk menggantikan kloroflorokarbon misalnya
dengan hidrokloroflorokarbon (HCFC) .
________________________________________

Perundangan
Pelbagai undang undang digubal dengan tujuan mengawal kualiti alam sekitar. Contohnya,
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974,1985(pindaan)
Peraturan ini dibahagikan kepada 6 bahagian. Antaranya ialah, Peraturan Kenderaan Bermotor
dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar.
Peraturan Kenderaan Bermotor (Kawalan perlepasan asap,1977)
Peraturan ini menghadkan perlepasan asap kenderaan iaitu dihadkan kepada 50 HDU.
Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Udara Bersih,1978)
Di bawah peraturan ini, Jarak industri dengan kawasan kediaman di hadkan kepada 1000 meter.
________________________________________
LANGKAH MENGAWAL

Pengasing Elektrostatik
Alat ini menggunakan daya elektrostatik untuk mengasingkan partikel udara. Misalnya,
http://selamatkanlahbumikita5pe.blogspot.my/2010/05/langkah­mencegah­penggunaan­cfc.html?m=1 1/2
9/15/2016 SELAMATKAN LAH BUMI KITA: LANGKAH MENCEGAH Penggunaan CFC

apabila sesuatu benda dicas, maka ia mempunyai daya elektrostatik dan mampu menarik
bendasing. Pengasing elektrostatik menggunakan prinsip ini untuk menarik partikel‐partikel
kecil dari udara. Contohnya, apabila cerobong kilang dicas, asap yang mengandungi partikel
kecil akan ditarik oleh daya ini dan melekat di tepi cerobong.
Modal experimen adalah seperti berikut. Partikel‐partikel kecil tidak dapat dinaikkan.
Oleh itu, Prinsip Bernoulli terpaksa diaplikasikan.
________________________________________

'Wet Scrubber'
Alat ini paling ketara digunakan dalam industri besar dan kecil. Alat ini digunakan berdasarkan
prinsip dimana satu aliran gas dihubungkan dengan cecair supaya bahan pencemar dapat larut
dalam cacair. Berikut adalah modal experimen.
________________________________________

Penampalan Ozon
Bahagian ozon yang berlubag boleh ditampal dengan mengionkan oksigen di atmosfera melalui
penggunaan belon helium.
Selain itu, menembak peluru ozon dengan menggunakan kapal terbang mampu menampal ozon.
________________________________________

★自由小达人★ at 8:17 AM

No comments:

Post a Comment

‹ Home ›
View web version

Powered by Blogger.

http://selamatkanlahbumikita5pe.blogspot.my/2010/05/langkah­mencegah­penggunaan­cfc.html?m=1 2/2