Anda di halaman 1dari 1

Terangkan peranan Rasul-Rasul?

1.Membetulkan aqidah manusia

2.Menerangkan syariat dan peraturan Ilahi untuk kehidupan manuisa

3.Menerang dan menunjukkan cara ibadat yang betul

4.Mengajar cara hidup bermasyarakat

5.Mendidik manusia berakhlak mulia

6.Menerangkan adanya alam akhirat