Anda di halaman 1dari 1

opaci cu nume de generali

�n Madagascar exist� o a�a-numit� "Alee a baobabilor", o por�iune de drum de p�m�nt


care are 260 de metri lungime, pe marginile c�reia se afl� zeci de arbori gigantici
din specia Adansonia grandidieri. Se crede c� ace�ti arbori au o vechime de peste
800 de ani, ei reprezent�nd o atrac�ie turistic� pentru oameni din �ntreaga lume.

Insula Socotra, statul Yemen, din Oceanul Indian, este un adev�rat paradis botanic,
iar circa o treime din vegeta�ia acestei insule este constituit� din plante care
cresc doar aici. Locuitorii Socotrei se m�ndresc �i cu a�a-numi�ii Copaci Dragon,
arbori extrem de frumo�i, care seam�n� cu ni�te umbrele.

�n mijlocul unui de�ert din Bahrain se afl� un singur copac, numit de aceea Copacul
Vie�ii. Oamenii s-au g�ndit c�, �ntr-un asemenea pustiu, unde nu plou� aproape
niciodat� �i unde p�nza freatic� se afl� la foarte mare ad�ncime, existen�a acestui
copac indic� faptul c� aici ar fi fost Gr�dina Edenului. �n orice caz, copacul are
ni�te r�d�cini extrem de ad�nci, care au atins o surs� de ap� ce �l �ine �n via��.

�n statul american California se g�se�te un arbore de sequoia, adev�rat monument al


naturii, cu o circumferin�� la baz� de 11 metri. Se crede c� are o v�rst� de 2.000
de ani �i a fost botezat de americani "General Sherman".

�n p�durea Sherwood, din Nottinghamshire, Marea Britanie, se afl� un stejar


singuratic. M�rimea �i vechimea lui de circa 1.000 de ani l-au f�cut legend�,
englezii consider�nd c� acest arbore a fost folosit ca loc de ascunz�toare pentru
Robin Hood �i haiducii lui.

La capitolul longevitate, exist� copaci care l-ar face invidios pe �nsu�i


Matusalem, ajung�nd la v�rste de mii de ani.

Iat� c�teva exemple. Cel mai b�tr�n arbore din lume este Methuselah, un pin din
specia Great Basin Bristlecon, aflat �n Nevada, care are 4.800 de ani!

Al doilea copac ca v�rst� din lume se afl� �n Iran, numit de localnici Sarv-e-
Abarkooh sau Zoroastrian Sarv, un copac de 4.000 de ani. �i el este un arbore de
dimensiuni impresionante, av�nd 25 de metri �n�l�ime �i circumferin�a de 18 metri.

Un alt copac care tr�ie�te aproximativ 4.000 de ani se g�se�te �n �ara Galilor.
Este din specia Taxus baccata �i poate fi v�zut �n general prin cimitire.

�n Chile exist� o specie de copaci care exist� pe p�m�nt de 35 de milioane de ani,


spun speciali�tii. Specia este numit� Patagonian Cypress, iar cel mai b�tr�n
exemplar existent are circa 3.600 de ani.