Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR

UJIAN BULAN MAC


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 6
2018

NAMA :____________________________________________________________________________

BAHAGIAN A

Pilih jawapan yang betul.

Cekap menyepak bola


Tangkas menangkis
Rejaman
Kebolehan mengawal bola dengan peha

1. Ciri-ciri di atas perlu ada pada pemain dalam permainan

A. bola sepak
B. bola tampar
C. sepak takraw
D. bola jaring

2. Berikut adalah kesalahan dalam situasi permainan bola keranjang kecuali

A. membentes dengan kaki


B. menolak pihak lawan
C. mengelecek bola
D. menendang bola

3. Apakah kepentingan kita melakukan regangan badan sebelum menjalankan aktiviti?

A. agar aktiviti selamat dijalankan


B. supaya kaki dan tangan tidak sakit
C. supaya dapat bermain denganseronok
D. memastikan badan kita bersediauntuk meneruskan aktiviti

4. Kita akan menjadi cergas apabila melakukan aktiviti kecergasan secara berterusan.
Kita perlu memilih jenis senaman berdasarkan ___________.
A. minat, kawan, keadaan fizikal
B. minat, keadaan fizikal, dan umur
C. minat, umur, dan kecenderungan
D. minat, situasi dan kemampuan

5. Apakah kelebihan bagi individu yang aktif berbanding yang kurang bersenam?

A. lebih cergas
B. mudah letih
C. masalah kegemukan
D. mudah mendapat penyakit

BAHAGIAN B

1. Namakan jenis ansur maju kemahiran hambur di bawah.

Hambur tanpa papan anjal Hambur di atas papan anjal

Hambur dan lakukan aksi badan

2. Tulis SESUAI atau TIDAK SESUAI pada gambar yang menunjukkan persediaan
diri dan pakaian yang betul bagi melakukan aktiviti gimnastik.
3. Namakan aksi bentuk badan di bawah.

Lompat layang Lompat bintang Lompat dakap

4. Namakan arah pergerakan di bawah.

Ke hadapan Ke kiri Ke belakang Ke kanan


5. Nyatakan jenis – jenis Ujian Kecergasan Diri ( SEGAK ) yang pernah kamu lakukan?

i). ________________________________________________

ii). ________________________________________________

iii). ________________________________________________

iv). ________________________________________________