Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN PERINGKAT SEKOLAH

NOMOR : 228/SMP-AR/E.23/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHADI, M.Pd.


NIP :-
Jabatan : PKS I (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum)
Alamat Sekolah : Jl. Kangkungan Dusun II Desa Percut
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
No HP : 085296150363

Menerangkan bahwa:
Nama : DWI SEPTIANI RAHAYU
NISN : 0021698362
benar adalah siswa di sekolah yang saya pimpin dan saat ini duduk di regular atau pernah
mendapatkan peringkat sekolah sebagai berikut:

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX


Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5
1 (Satu) 1 (Satu) 1 (Satu) 1 (Satu) 1 (Satu)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Percut, 25 Pebruari 2017


A.n. Kepala SMP Swasta Ar-Rahman Percut,

MAHADI, M.Pd.
PKS I