Anda di halaman 1dari 11

RPH JANUARI 2018

MINGGU: 1 HARI: SELASA TARIKH: 2 JANUARI 2018

Masa/Kelas/Mata 1.20-2.20 / 2 TERBILANG / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 1.1 Mendengar dan memberikan respons

Standard 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan


Pembelajaran betul dan tepat;
(i) frasa

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
dan tepat: (i) frasa

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut dengan betul dan tepat frasa.

Aktiviti 1. Murid mendengar teks yang mengandungi frasa di baca oleh guru.
2. Murid membaca semula bahan yang mengandungi frasa. Murid
mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 2.20-3.20 / 2 HEBAT / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 1.1 Mendengar dan memberikan respons


Standard 1.1.2 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan
Pembelajaran betul dan tepat;
(i) frasa

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
dan tepat: (i) frasa

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut dengan betul dan tepat frasa.

Aktiviti 1. Murid mendengar teks yang mengandungi frasa di baca oleh guru.
2. Murid membaca semula bahan yang mengandungi frasa. Murid
mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 4.10-4.40 / 1 TERBILANG / PENDIDIKAN JASMANI


Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan DUNIA MUZIK

Standard Lagu Negaraku


Pembelajaran Lagu Negeri Selangor
Lagu Sekolah

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. menyanyikan ketiga-tiga buah lagu dengan baik

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyanyikan ketiga-tiga buah lagu dengan baik

Aktiviti -Murid membaca lirik lagu dan menyanyi dengan bimbingan guru
-tatacara dan disiplin semasa menyanyikan lagu
-Menulis lirik lagu
KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Masa/Kelas/Mata 5.10-5.40 / 1 GEMILANG / PENDIDIKAN JASMANI


Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan DUNIA SENI VISUAL

Standard Mewarana bendera bendera sekolah, bendera Malaysia dan bendera


Pembelajaran Selangor

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mewarana bendera bendera sekolah, bendera Malaysia dan
bendera Selangor.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya mewarna bendera sekolah, bendera Malaysia dan
bendera Selangor

Aktiviti -Mewarna bendera sekolah, bendera Malaysia dan bendera Selangor

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang: …………………………………


MINGGU: 1 HARI: RABU TARIKH: 3 JANUARI 2018

Masa/Kelas/Mata 2.20-3.20 / 2 HEBAT / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 1.1 Mendengar dan memberikan respons

Standard 1.1.3 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan


Pembelajaran betul dan tepat;
(i) ayat tunggal

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
dan tepat: (i) ayat tunggal

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal.

Aktiviti 1. Murid mendengar teks yang mengandungi ayat tunggal di baca oleh
guru.
2. Murid membaca semula bahan yang mengandungi ayat tunggal.
Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 3.40-4.40 / 2 TERBILANG / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 1.1 Mendengar dan memberikan respons


Standard 1.1.4 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan
Pembelajaran betul dan tepat;
(i) ayat tunggal

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul
dan tepat: (i) ayat tunggal

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal.

Aktiviti 1. Murid mendengar teks yang mengandungi ayat tunggal di baca oleh
guru.
2. Murid membaca semula bahan yang mengandungi ayat tunggal.
Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 5.10-5.40 / 1 CEMERLANG / PENDIDIKAN JASMANI


Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan MATEMATIK

Standard Kemahiran menyebut dan menyusun nombor


Pembelajaran

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. kemahiran menyebut dan menyusun nombor

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut dan menyusun nombor dengan baik

Aktiviti - Murid mengenal,mengecam dan menulis nombor dengan susunan


yang betul
- Murid menulis nombor dalam angka
- Murid mewarnakan objek yang sama dan nombor yang diberikan.
KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang: …………………………………

MINGGU: 1 HARI: KHAMIS TARIKH: 5 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mata 1.20-2.20 / 2 HEBAT / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 2.1Asas membaca dan memahami

Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Pembelajaran sesuai;
(i) perkataan

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Membaca perkataan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

Aktiviti 1. Murid mendengar perkataan di baca oleh guru sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai..
2. Murid menyebut perkataan di baca oleh guru mengikut sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti
Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran
dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 3.40-4.40 / 2 TERBILANG / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 2.1Asas membaca dan memahami

Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Pembelajaran sesuai;
(i) perkataan

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Membaca perkataan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

Aktiviti 1. Murid mendengar perkataan di baca oleh guru sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai..
2. Murid menyebut perkataan di baca oleh guru mengikut sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan
Masa/Kelas/Mata 4.10-4.40 / 1 TERBILANG / PENDIDIKAN JASMANI
Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan BAHASA INGGERIS

Standard Mengenal huruf fonetik bagi abjad ABC


Pembelajaran

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mengenal huruf fonetik bagi abjad ABC

Kriteria Kejayaan Murid berjaya mengenal huruf fonetik bagi abjad ABC

Aktiviti - Murid dibimbing untuk mengenal bunyi huruf awalan bagi sesuatu
perkataan ( s, a, t, p)
- Menyanyikkan lagu fonetik dengan iringan perbuatan bunyi
- Memadankan gambar dengan huruf yang betul
- Membulatkan perkataan yang betul bagi setiap gambar

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Masa/Kelas/Mata 5.10-5.40 / 1 GEMILANG / PENDIDIKAN JASMANI


Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

Standard Warna & Timbangan


Pembelajaran

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. mengenal warna
2. mengenalpasti objek berat atau ringan.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya mewarna bendera sekolah, bendera Malaysia dan
bendera Selangor
Aktiviti - Murid mengenal warna di sekeliling dan mewarnakan gambar
mengikut warna yang dikehendaki
- Murid mengenalpasti objek berat atau ringan dengan bimbingan guru

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang: …………………………………

MINGGU: 1 HARI: JUMAAT TARIKH: 6 JANUARI 2017

Masa/Kelas/Mata 2.20-3.50 / 2 HEBAT / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 2.1Asas membaca dan memahami

Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Pembelajaran sesuai;
(i) ayat

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Membaca ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

Aktiviti 1. Murid mendengar ayat di baca oleh guru sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai..
2. Murid menyebut ayat di baca oleh guru mengikut sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK
BBM  Buku teks
 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Masa/Kelas/Mata 4.40-5.10 / 1 CEMERLANG / PENDIDIKAN JASMANI


Pelajaran

TEMA/TAJUK TRANSISI TAHUN 1

Standard Kandungan PENDIDIKAN SENI VISUAL

Standard Mengenal rumah di Malaysia


Pembelajaran

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. menyebut rumah- rumah di Malaysia

Kriteria Kejayaan Murid berjaya menyebut rumah- rumah di Malaysia

Aktiviti -Murid diperkenalkan dengan jenis-jenis rumah di Malaysia


-Guru membimbing murid melakar rumah idaman mereka

KBAT / Kemahiran
Pembelajaran / i-
THINK / EMK

BBM

Refleksi

Catatan

Masa/Kelas/Mata 5.10-6.10 / 2 TERBILANG / BM


Pelajaran

TEMA/TAJUK KEKELUARGAAN / Hari Minggu dengan Keluarga

Standard Kandungan 2.1Asas membaca dan memahami


Standard 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
Pembelajaran sesuai;
(i) ayat

Objektif Pelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Membaca ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

Aktiviti 1. Murid mendengar ayat di baca oleh guru sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai..
2. Murid menyebut ayat di baca oleh guru mengikut sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.

KBAT / Kemahiran  Mengkategori


Pembelajaran / i-  Menghubungkait
THINK / EMK

BBM  Buku teks


 Buku Aktiviti

Refleksi  _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran


dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan

Catatan

Guru Besar / Penolong Kanan / Penolong Kanan Petang: …………………………………