Anda di halaman 1dari 2

Idea utama ialah sesuatu perkara yang penting dalam

sesebuah ayat atau karangan atau sebagainya.


Idea sampingan pula ialah sesuatu idea yang perlu ditambah
pada idea utama untuk melengkapkan lagi dan menyedapkan
lagi suatu ayat yang dibuat.
Idea utama Idea sampingan
1. Aktiviti riadah biasanya dilakukan 1.Terdapat pelbagai aktiviti riadah seperti
pada waktu senggang. bersukan, bergotong-royong dan berbasikal.

2. Amalan beriadah dengan anggota


keluarga mendatangkan banyak faedah
kepada kita.

2. Antara kepentingan aktiviti riadah 1. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh


termasuklah dapat mengeratkan menggunakan masa ini untuk menasihati
hubungan kekeluargaan. anak-anak tentang nilai murni dalam
kehidupan seharian.

3. Aktiviti riadah juga dapat 1. Hal ini demikian kerana adanya aktiviti
melahirkan institusi keluarga yang seperti berkelah atau bersantai, anggota
bahagia. keluarga akan berkumpul bersama-sama,
terutamanya pada hujung minggu.

2. Apabila anggota keluarga berkumpul,


segala masalah boleh dibincangkan, sekali
gus masalah tersebut dapat dikurangkan.

3. Jadi, jelaslah di sini bahawa sebuah


institusi kekeluargaan yang bahagia akan
dapat diwujudkan melalui aktiviti riadah
.
3. Aktiviti beriadah bersama-sama 1. Pelbagai penyakit seperti penyakit
dengan keluarga juga dapat jantung, kencing manis dan darah tinggi
menyihatkan badan kita. dapat dielakkan.

2. Badan yang sihat akan menyebabkan


otak kita cerdas.

4. Kesimpulannya, dengan adanya 1. Aktiviti ini harus digalakkan agar


aktiviti riadah , hubungan dalam masyarakat dapat hidup aman dan makmur.
kalangan anggota keluarga akan
menjadi rapat. 2. Tambahan pula, kerajaan telah
mengisytiharkan bulan November sebagai
Bulan Keluarga Kebangsaan.

Anda mungkin juga menyukai