Anda di halaman 1dari 2

RUJUKAN

Sumber Buku

Ahmad Subki Bin Miskon (2010). Pembelajaran Pendidikan Khas.Puchong, Selangor:


CIPTA Printing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Boon Pong Ying (2014). Alam Belajar untuk Kanak-Kanak Berkeperluab Khas. Shah
Alam, Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng. (1993). Pedagogi – Satu Pendekatan Bersepadu. Penerbitan Fajar


Bakti Sdn Bhd.

Mohd,A. & Hassan, A. (2002). Guru Sebagai Pendorong Dalam Darjah. Kuala
Lumpur:PTS & Distributing Sdn. Bhd.

Sumber Internet
Mohd. Faqihu Fiddin (2009). Kanak-Kanak Autisme. Retrieved 25 Februari 2018 dari
Blogspot: http://faqihufiddin.blogspot.my/2009/02/kanak-kanak-autisme-ciri-
ciri-dan.html

Khairul Ameera bin Hasin. (2011). Pemilihan Alat Bantu Mengajar. Retrieved 19
Februari 2018, dari Wordpress:
https://khairulameera.wordpress.com/2011/10/20/kemahiran-pemilihan-dan-
aplikasi-alat-bantu-mengajar-abm/

Journal

Fauziah Nuraini Kurdi. 2009. Strategi dan Teknik Pembelajaran Pada Anak Dengan
Autisme. Indonesia: Dosen Penjasorkes FKIP Universitas Sriwijaya.

Mohd Jackie, A.Z, A.Gahani, M.F. & Elham, F.(2016). Keberkesanan Pengajaran
Guru Tadika: Satu Kajian Awal.Jurnal Kepimpinan Pendidikan.
LAMPIRAN