Anda di halaman 1dari 3

KŠC – Osnovna škola

Nastavni predmet: zemljopis


Nastavnik:
Razred i odjeljenje: VII a, b, c, d /8

PRIPRAVA NASTAVNIKA ZA SAT

Nastavna tema: Amerika

Nastavna jedinica: Argentina i Čile

CILJEVI:
Odgojni: Razvijati kod učenka smisao za samostalan rad, za korištenje geografske karte kao
izvora znanja, smisao za točnost i urednost.

Obrazovni: Objasniti učenicima različitost velikog prostora Argentine. Upoznati učenike sa


gospodarstvom Argentine te značajnijim gradovima. Objasniti učenicima oblik teritorija Čilea
te obilježja stanovništva i gospodarstva.

Funkcionalni: Razvijati kod učenika sposobnost primjene stečenih znanja na novo gradivo,
sposobnost snalaženja na fizičkoj karti.

Tip nastavnog sata: Obrada novog gradiva

Nastavne metode: razgovor, usmeno izlaganje, metoda demonstriranja

Oblici rada: frontalni, individualni

Nastavna sredstva: ploča, tekstovi, karta Južne Amerike

ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

Uvodni dio sata

Kakve klime prevladavaju u Južnoj Americi?


Kako klima nekog prostora može utjecati na njegov gospodarski razvoj?
Argentina i Čile primjer su kako gospodarstvo nekog prostora može biti uvjetovano klimom.

Glavni dio sata

ARGENTINA

Argentina je površinom i brojem stanovnika druga drćava Južne Amerike.


Koja je prva?
Ime je izvedeno od riječi argentum, što znači srebro.
Na što upučuje taj naziv, čime je bogata država?
U reljefu se ističu tri zemljopisne cjeline:
- visoke Ande na zapadu
- prostrana pampa (južnoamerička stepa) u središtu
- visoravan Patagonija na jugu.
U visokim Andama, koji obuhvaćaju gotovu 1/3 Argentine, nalazi se i najviši vrh – Aconcagua (6690m)
Pampa je gospodarski najvažnija, jer je tu žitnica i industrija cijelog prostora.
U njoj živi i najviše stanovnika.
Slabije naseljeni dijelovi su Gran Chaco, Ognjena Zemlja i Patagonija.
U Patagoniji se na pašnjacima razvija ovčarstvo.
Uz uzgoj stoke vezani su argentinski kauboji – gaučo.
Argentina je veliki proizvođač i izvoznik žitarica, mesa i kože.
Glavno poljoprivredno područje je pampa.
Industrija (pretežito prehrambena) smještena je u obalnom području, a temelji se na obradi
poljoprivrednih proizvoda pampe.
Osim toga proizvodi se čelik, kemikalije, plastični proizvodi i strojevi.
U novije vrijeme u Patagoniji su pronađeni nafta i zemni plin, što je preusmjerilo gospodarstvo
Argentine.
Argentina se suočava i sa gospodarskim teškočama, te gubicima nekoliko stotina tisuća radnih
mijesta proizašlih iz primjene pogrešnog modela privatizacije.
¾ ukupnog stanovništva živi u gradovima koji su nastali u doba doseljavanja u 17 i 18 st.
U Buenos Airesu (12 mil st) živi gotovo 40% Argentinaca.
Taj vrlo moderan grad, s mnoštvom avenija i razvijenom podzemnom željezicom, trgovačko je
središte Argentine.
Argentina ima više od 100 luka, a najveće su Buenos Aires, La Plata i Rosario.
Neke od luka su specijalizirane za žito, a neke za naftu i rudu.
Cordoba je povijesno značajna, s bogato ukrašenim crkvama u stilu španjolskog i talijanskog baroka
(17 i 18 st).

ČILE

Oblik teritorija Čilea je poseban.


U smjeru sjever – jug Čile je izdužen oko 4500 km, dok je njegova širina 200 – 300 km.
Zbog toga se proteže kroz nekoliko klimatskih pojaseva.
Sjeverni Čile nalazi se u tropskom klimatskom pojasu.
Pustinja Atacama, obiluje bakrom, salitrom i obojenim metalima.
To je temelj gospodarskog razvoja zemlje.
Gospodarsko središte sjevera je Antofagasta.
Središnji Čile je pogodniji za život, jer prevladava umjerena klima.
Ovdje se nalaze značajni gradovi Santiago (gl grad) i Valparaiso (važna luka).
Treća cjelina, Južni Čile, prostor je hladne i nepovoljne klime, prekriven pašnjacima i šumama, dobro
razvedenih obala.
Tu je razvijeno stočarstvo, a izvori nafte upućuju na moguću gospodarsku preobrazbu prostora.
Grad juga je Punta Arenas, gospodarsko središte i luka iz koje se kreće prema Antarktici, a li i mjesto
gdje živi mnogo Hrvata, posebno Bračana.
Sastav stanovništva Čilea vrlo je složen.
Čak 65% stanovniptva su mestici, oko 30% ih je doselejno iz Europe, dok Indiosa ima oko 5%.
Procjene su da u Južnoj Americi živi oko 250 000 Hrvata, od kojih 200 000 u Argentini i Čileu.

Završni dio sata

Pitanja na 138. stranici


Zadaća – sažetak na 138. stranici

PLAN TABLE

ARGENTINA
3 zemljopisne cjeline
- visoke Ande
- prostrana pampa
- visoravan Patagonija
Izvoznik žitarica mesa i kože
Industrija smjećštena u obalnom području
Proizvodi se čelik, kemikalije, plastični proizvodi
U Patagoniji pronađani nafta i zemni plin
Buenos Aires, Rosario, La Plata, Cordoba

ČILE

Poseban oblik teritorija


Sjeverni, Središnji i Južni Čile
Antofagasta, Valparaiso, Santiago, Punta Arenas
Sastav stanovništva je vrlo složen