Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN CHANGLUN

06010 JITRA, KEDAH DARUL AMAN

PELAN OPERASI
2018
(PANITIA SAINS RUMAH TANGGA)
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA (1)

Nama Program PROGRAM SOFLENDING SRT

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar yang lulus dalam SRT bagi peperiksaan SPM 2017
Tempoh Cuti sekolah (Mei– Jun 201/ 8.00pg – 1.00tgh)
Kumpulan Sasaran Semua pelajar SRT Tingkatan 5
Guru Terlibat  Guru Kanan Bidang Teknik dan Vokasional
 Ketua Panitia SRT
 Kaunselor Pelajar

 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada guru SRT
Taklimat kepada pelajar SRT
Proses Kerja Tingkatan 5 PSV dan 5 SRT
Mempromosikan Program:
 papan kenyataan sekolah
 Surat kepada ibu bapa
Pelaksanaan program
Pemantauan
Penilaian program
Penambahbaikan/Tindakan Susulan
(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA ( 2 )

Nama Program LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Objektif Meningkatkan pengetahuan guru SRT ke arah kecemerlangan PdP Alaf 21

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran Guru Subjek SRT

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia
 Guru SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada guru SRT

Taklimat kepada pelajar SRT

Mempromosi Program:
Proses Kerja
 Surat jemputan kepada ibu bapa
 Makluman semasa perhimpunan hari Isnin.

Pelaksanaan Program

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA (3)

Nama Program PDP ABAD 21

Objektif Meningkatkan kefahaman pelajar dalam subjek SRT

Tempoh Jan – Sept 2018

Kumpulan Sasaran Semua guru

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia
 SU Panitia SRT
 Guru SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada semua guru SRT

Taklimat kepada semua pelajar SRT

Mempromosi Program:
Proses Kerja
 Pentadbir memantau keperluan guru
 Taklimat PLC
Pelaksanaan Program.

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan Susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA (4)
Nama Program KELAS TAMBAHAN Sains Rumah Tangga (SRT)/SPM

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam SRT bagi peperiksaan SPM dan Meningkatka % lulus SRT dalam SPM 201

Tempoh Feb – Mei 201

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar SRT Tingkatan 5

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia
 Setiausaha Panitia SRT

 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada semua guru SRT

Taklimat kepada semua murid SRT tingkatan 5 SRT dan 5 PSV

 Mempromosi Program:
Proses Kerja  Makluman semasa perhimpunan
 Papan kenyataan sekolah & kelas
 Surat kepada ibu bapa
Pelaksanaan Program.

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA (5)

Nama Program MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL 2018

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar yang lulus SRT bagi semua peperiksaan/ujian

Tempoh April 2017

Kumpulan Sasaran Semua pelajar

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia SRT
 Setiausaha Panitia SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada semua ahli panitia

Taklimat kepada semua murid

Mempromosikan Program:
Proses Kerja
 papan kenyataan sekolah
 Surat kepada ibu bapa
Pelaksanaan program

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan Susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA (6 )

Nama Program BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SRT/SPM 2018

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam Subjek SRT/SPM

Tempoh Ogos – September 2018

Kumpulan Sasaran Semua pelajar SRT /SPM 2018

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia SRT
 Setiausaha Panitia SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada ahli panitia

Taklimat kepada pelajar SRT

Mempromosikan Program:
Proses Kerja
- Surat kepada ibu bapa

Pelaksanaan program

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan Susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA ( 7 )

Nama Program GERAK GEMPUR SRT

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A dalam SRT bagi peperiksaan SPM

Tempoh September - Oktober 2018

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar SRT Tingkatan 5 PSV dan 5 SRT

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia SRT
 SU Panitia SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada semua ahli Panitia

Taklimat kepada semua murid SRT tingkatan 5 PSV dan 5 SRT.

Proses Kerja Mempromosi Program:

 Tampal jadual di papan kenyataan


 Maklumkan semasa perhimpunan hari Isnin.
Pelaksanaan Program.

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan susulan
PELAN OPERASI PANITIA SAINS RUMAH TANGGA KURIKULUM (8)

Nama Program CUTI-CUTI BELAJAR SUBJEK ESRT

Objektif Meningkatkan bilangan pelajar yang lulus dalam Subjek SRT dalam SPM 2017

Tempoh Cuti sekolah (1 Jun - 13 Jun 2018)

Kumpulan Sasaran Semua pelajar ERT tingkatan 5 PSV dan 5 SRT

Guru Terlibat  Ketua Bidang Teknik dan Vokasional


 Ketua Panitia SRT
 Setiausaha Panitia SRT
 Mesyuarat JK
 Tetapkan tempoh/tarikh
 Bincang kos/sumber
 Pembentangan kertas kerja
 Agihan tugas
 Penyediaan jadual program
Taklimat kepada semua ahli panitia SRT

Taklimat kepada pelajar SRT

Mempromosikan Program:
Proses Kerja
- papan kenyataan sekolah
- Surat kepada ibu bapa
Pelaksanaan program

Pemantauan

Penilaian program

Penambahbaikan/Tindakan Susulan
(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan sekali sebulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa
dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :
LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS ( JAN – JUN 2018)

MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara JADUAL 1
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Sejahtera
Negara
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
UNIT PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA

MATLAMAT KECEMERLANGAN PELAJAR ERT DALAM AKADEMIK


KEY SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF PERFORMANCE INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS TOV 2016 2017 2018 TOV 2016 2017 2018
(KPI)

MENINGKATKAN
BILANGAN ‘A’

MENINGKATKAN
PERATUS LULUS
PELAJAR ERT

ZERO FAILURE BAGI


PELAJAR ERT

Disediakan : Puan Azalina Bt Harun (KP ERT) Tarikh :


LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANA ( JAN – JUN 2017)

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL JADUAL 2

UNIT PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA

MATLAMAT KECEMERLANGAN PELAJAR ERT DALAM AKADEMIK

PRESTASI ULASAN
(Nyatakan
OBJEKTIF KPI outcome/
Sasaran ( ETR) Pencapaian Sebenar
impak/halangan
yang berkaitan)

MENINGKATKAN BILANGAN
‘A’

MENINGKATKAN PERATUS
LULUS PELAJAR ERT

ZERO FAILURE BAGI


PELAJAR ERT

Disediakan : Puan Azalina Bt Harun (KP ERT) Tarikh :